Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
487 Ayşe Işık Akdağ 44 Slogan Çevirileri ve Yerelleştirme İzle
488 Saadet BAYRAM 39 Öğretmenlerin Örgütsel Affedicilik Algıları ile Örgütsel Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi* İzle
496 Ramazan Sonat 4 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA MUSUL’DAN BAĞDAT’A YAPILAN İAŞE SEVKİYATINA DAİR BAZI DEĞERLENDİRMELER İzle
515 Fatih KANDEMİR 52 ACI PROBLEMİ: ACI DİN İÇİN TEHDİT Mİ? MÜTTEFİK Mİ? İzle
522 KADİR TİRYAKİ 57 SPORCULARIN DUYGUSAL DIŞAVURUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ İzle
528 Ahmet SAYKAL 21 OKUL YÖNETİCİLERİNİN KATILDIKLARI HİZMET İÇİ EĞİTİMLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ İzle
537 RIDVAN KOZAK 50 ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ İŞ VE TANITIMDA YERELLEŞME ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM İzle
544 Mustafa ÇINAR 12 BİR BİLİM ADAMI OLARAK ALİ TANTÂVÎ’NİN HAYATI, İLK-ORTA VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME İzle
557 Dilek Çelik Solyalı 18 İLKOKUMA-YAZMA ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE VELİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
558 ali ihsan öztürk 32 OSMANLI DEVLETİNDE ASKER AİLELERİNE YARDIMIN KÖKENLERİ ve BU BAĞLAMDA YEREL YÖNETİM ve TEŞEBBÜSLER İzle
561 Adiye Şimşek 15 YUNUS EMRE’DE “SÖZ” KAVRAMINA EDEBİYAT VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA BİR YAKLAŞIM İzle
583 hande baba kaya 64 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAKLARINA GÖRE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ İNCELENMESİ İzle
584 çiğdem mine yılmaz 62 COVİD-19 SEBEBİYLE ÖZEL OKUL SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN KARŞILIKLI EDİMLERİNİN İFASI İzle
590 Engin Arıkan 33 KLASİK FELSEFEDE KAMU YARARI ANLAYIŞI İzle
591 Abdullah Kürşad AKBULUT 67 SPOR EĞİTİMİNDE HİZMETKÂR LİDERLİK KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İzle
593 FULYA DURU 28 İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN OLMA MOTİVASYONU, ÖZ YETERLİK İNANÇLARI VE YENİLİKÇİLİKLERİNİN İŞ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ İzle
631 Emine Kıral 27 İLKÖĞRETİMDE AİLE İLGİSİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİLERİ İzle
662 YILDIZ YENEN AVCI 2 ATASÖZLERİMİZDE ANLAMI HERKESÇE BİLİNMEYEN SÖZCÜKLERİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER İzle
663 FATMA BAKIR 51 SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUK VE ERGENLERDE RUH SAĞLIĞI SORUNLARI İzle
664 YILDIZ YENEN AVCI 6 YEREL DEĞERLERİN İZİNDEN 2: AYDINLI ŞAİR ŞÜKRÜ ÖKSÜZ’ÜN ŞİİRLERİNİN BİÇİM VE İÇERİK YÖNÜNDEN TAHLİLİ İzle
667 Züleyha 71 Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim İle İlgili Düşünceleri İzle
670 Züleyha 72 Sınıf Öğretmenlerinin ve Velilerin Sınıflarındaki Mülteci Öğrencilerle İlgili Düşünceleri İzle
676 KEMAL DEMİREL 40 ÖZEL OKULLARDAKİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM İŞLEVLERİ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNİN KURUMSAL AİDİYETE ETKİSİ İzle
679 celal mutluer 20 TARİH DERSLERİNDE TOLERANS ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK YÖNTEMLER İzle
684 Kadir Aktaş 41 PANDEMİ SÜRECİNDE İŞLETMELERDE ETİK DÜŞÜNCE VE AHLAKİ DAVRANIŞ İzle
689 Enes AYAR 46 BİTCOİN FİYATLARI İLE DÜNYA BORSALARINDA GÖSTERGE NİTELİĞİ TAŞIYAN ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK SINAMALARI İzle
695 Gülşah PARLAK KALKAN 58 TV DİZİ ADLARINDAKİ SÖZ ÖBEKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME İzle
696 Hülya KODAN 81 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF ÖĞRETMENİ VE İLK OKUMAVE YAZMAYA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA ANALİZİ İzle
697 Aydın Yılmazer 22 OTEL İSLETMELERİNDE MOBBİNG DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: 5 YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA İzle
702 M. Murat 90 Müstensihlerin Osmanlı Bilim Hayatına Katkısı İzle
703 Esra Türe 75 Askeri Rejim Vesayetinde “Demokrasiye Geçiş” Örneği: Kurucu Meclis ve Çalışmaları İzle
704 Sevinç Maden 84 Jugendjounal 1-2-3 A1.1 ve A1.2 Düzeyi Almanca Ders Kitapları”nın Bernstein ve Claudia Guadalupe Garcia Llampallas Tarafından Geliştirilen Rubrik Işığında Değerlendirmesi İzle
710 Fulya KORKMAZ 59 HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI İzle
711 Sevinç Maden 84 Jugendjounal 1-2-3 A1.1 ve A1.2 Düzeyi Almanca Ders Kitapları”nın Bernstein ve Claudia Guadalupe Garcia Llampallas Tarafından Geliştirilen Rubrik Işığında Değerlendirmesi İzle
713 MEHMET YILDIZ 43 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ İzle
716 Kadir Tekin ERTEKİN 77 KASTAMONU VİLAYET SALNAMELERİNDE BOYABAT KAZASININ İDARİ YAPISI İzle
717 Emine YAMAN 70 PANDEMİ SÜRECİNDE EV AKADEMİSYENİ OLMAK İzle
733 Hüseyin Özden Yurdakul 94 BASKETBOLCULARDA ALTI HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMAN PROGRAMININ SEÇİLMİŞ FİZİKSEL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ İzle
734 Barış Baydemir 93 FUTBOL HAKEMLERİNE UYGULANAN YÖN DEĞİŞTİRME ANTRENMANLARININ ATLETİK PERFORMANSA ETKİSİ İzle