Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
493 Aydın ÜÇÜNCÜ 27 CNC Tezgahta PVC Malzemeye Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağının Uygulanması İzle
495 Çağatay Yeldar Yıldırım 33 Hurda Elleçleme Makinası Kaldırma Bomunun Sonlu Elemanlar Analizi Yöntemi İle Optimizasyonu İzle
505 Meltem İÇKİN GÜLEN 16 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE SAĞLIKLI SIÇAN DOKULARINDAN IŞIK MİKROSKOBU PREPARATLARININ HAZIRLANMASI İzle
508 utku bayram 42 GÖRME ENGELLİ BİREYLERE BRAILLE ALFABESİNİ ÖĞRETEN ELEKTROMEKANİK EĞİTİM KİTİ VE ANDROID TELEFON UYGULAMASI İzle
513 Serhan Haner 21 Akpınar Nefelinli Siyeniti ve Üretim Yönteminin Ekonomik Analizi İzle
517 utku bayram 44 DENİZCİLER İÇİN SİLYON FENERİ ACİL DURUM KİTİ VE ANDROİD TELEFON UYGULAMASI İzle
527 Tuğba Özer 19 Virüs Tayini için Termoplastik Elektrot İzle
550 Hilal ÇAVUŞ 24 CYPRİNUS CARPIO VE ESOX LUCİUS ÜZERİNDE YAPILAN METİL METANSÜLFONAT (MMS)’İN FARKLI KONSANTRASYONLARDA TEK HÜCRE JEL ELEKTROFOREZ İLE KARŞILAŞTIRMALI DNA HASARI ÇALIŞMASI İzle
566 memduh karalar 49 Tek Açıklıklı Yığma Kemer Köprünün Farklı Kemer Eğrilik Yüksekliklerinin Yer Hareketleri Altında İncelenmesi İzle
568 Hasan Maral 9 Dinocampus coccinellae (Schrank, 1802) (Hymenoptera: Braconidae): Diyarbakır’da (Türkiye) Oenopia conglobata (Linnaeus) ve Coccinella septempunctata Linnaeus (Coleoptera: Coccinellidae) için İlk Parazitoid Kaydı İzle
572 Zülal Akbay Arama 7 Ceviz atığı kullanımı ile zemin dayanımının arttırılması İzle
573 Zülal Akbay Arama 8 Killerin Plastisite Özelliklerinin Tahmininde Laboratuvar Deney Veri Tabanı Kullanılması İzle
576 FATİH MESTAN 28 PLAKALARIN EĞİLME RİJİTLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
592 Osman Çamlıbel 1 FARKLI ÜRE FORMALDEHİT MOL ORANLARI (1.17, 0.98 VE 0.88) İLE ÜRETİLEN HDF LEVHALARININ FİZİKSEL BAZI ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
597 göksel behret 31 YÜKSEK ENERJİLİ MEKANİK ALAŞIMLAMA SÜRESİNİN ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİTE ETKİSİ İzle
626 Mervan Demir 55 MARSHALL STABİLİTESİNİN BULANIK MANTIK KULLANILARAK TAHMİN EDİLMESİ İzle
627 Mervan Demir 63 TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜM SAYISININ BULANIK MANTIK KULLANILARAK TAHMİN EDİLMESİ İzle
633 Rita Ismailova 43 Language Learning Assistant Tool: Development and Evaluation İzle
634 GAMZE TOPAL CANBAZ 40 NİKEL NANOPARTİKÜL SENTEZİNE PUNİCA GRANATUM EKSTRAKT MİKTARI ETKİSİ İzle
661 Onur Çimen 2 Wetlaid Kağıdının Yenilikçi ve Çevre Dostu Ürünler için Kullanılma Potansiyeli İzle
665 Tuba BAYRAM 10 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pilot Süt Fabrikası Atıksularının Farklı Koagülant Kullanılarak Ön Arıtımı İzle
678 HAKAN KARADENİZ 25 TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI İzle
686 Özge GÖRDÜK 22 POLİ(3-METİLTİYOFEN) VE KARBON NANOTÜP İLE MODİFİYE EDİLMİŞ ELEKTROT KULLANILARAK GIDA ÜRÜNLERİNDE VANİLİN’İN VOLTAMETRİK TAYİNİ İzle
688 Özge GÖRDÜK 23 KARBOKSİLİK ASİT BİRİMLERİ İLE SÜBSTİTÜE EDİLMİŞ PERİFERAL OLMAYAN METALSİZ FTALOSİYANİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU İzle
691 Nesrin KORKMAZ 11 AMİNALKOL ESASLI İYONİK SIVILAR: SENTEZ, KARAKTERİZASYON VE BİYOLOJİK AKTİVİTE İzle
693 Gizem Gül Koç 15 Bir Kan Merkezinde Meslek Hastalıkları Risk Analizi İzle
699 İsmail Cantürk 6 Performance comparison of shallow and deep CNNs for diagnosis of Parkinson’s disease from gait variability İzle
700 Adeleh Rashidi 69 ÖRTOFİKASYON VE ÇÖL KÖKENLİ TOZLARIN ARASINDAKİ BAZI İLİŞKİLER İzle
706 Cem ÜSTÜNDAĞ 51 OMURİLİK HASARLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEK GRAFEN TEMELLİ DOKU İSKELELERİ İzle
715 Cem ÜSTÜNDAĞ 50 KANSER TEDAVİSİ İÇİN İLAÇ YÜKLÜ HİDROKSİAPATİT NANO İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMİNİN ÜRETİLMESİ İzle
722 Ganim GEÇİM 47 ELEKTRİKSEL YÜKLÜ SİLİNDİRİK SİMETRİK KARA DELİĞİN HAWKING IŞIMASINA KUANTUM KÜTLE-ÇEKİMSEL DÜZELTMELER İzle
731 Mehmet Saraçoğlu 64 KEÇİLERDE MORFOLOJİK ÖZELLİKLER İzle
732 Mehmet Saraçoğlu 64 KEÇİLERDE MORFOLOJİK ÖZELLİKLER İzle