Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
739 MURAT ŞAHİN 92 TÜRK REKABET HUKUKU POLİTİKASINDA YENİ DÖNEM İzle
740 Nurcan Özyurt Özyurt Koçakoğlu 63 Phyllobius (Metaphyllobius) glaucus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Curculionidae)'un Dişi Üreme Sisteminin Anatomisi ve Histolojisi İzle
741 Mahmut Keskin 85 UMBİLİKAL KORD BÜYÜME FAKTÖRLERİ İLE FETAL BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ İzle
742 AYÇA BAKINER 73 Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası İletişim Yeterliliği İzle
743 Atike Tekeli Kunt 88 Association of Vitamin D Deficiency with Metabolic Syndrome In Coronary Artery Disease Patients İzle
744 Gökçin ÇUBUKCU 77 LOGOYU BİRAZ BÜYÜTELİM İzle
745 Gökçin ÇUBUKCU 78 DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKALARI VE TARİHLERİ İzle
746 BURAK KAVAL 52 Sakral Osteoblastomda Geniş Rezeksiyon Sonuçları İzle
748 Halil Murat Enginsoy 75 BOR TAKVİYELİ ALÜMİNYUM MATRİSLİ HİBRİT METAL KOMPOZİTLERİN MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ İzle
750 Eren Görgülü 66 DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN FOTOĞRAFA ETKİSİ: GOOGLEGRAMS ÖRNEĞİ İzle
751 Okan ÜRKER 70 Uludağ Kuzey Alt Havzası'nda (Bursa-Türkiye) Fotokapan Metoduyla Bazı Büyük Memelilerin Farklı Orman Habitatlarına Bağlı Tercihlerinin İrdelenmesi İzle
756 ASLI AKDENİZ KUDUBEŞ 33 Neonatal Yoğun Bakım Ünitelerinde Palyatif Bakım Engelleri: Hemşirelerin Algıları İzle
757 Gizem Gül Koç 147 Pandemilerde Hasta Yatak Kapasite Artımında Teletıp Uygulaması İzle
758 Gizem Gül Koç 170 Karar Destek Sistemleri Nöromüsküler Hastalıklar Üzerine Bir Uygulama İzle
759 Demet Aydınoğlu 90 Aktif Gıda Ambalajı Olarak Kullanım için Hidrofobik Çapraz Bağlı Pektin Hidrojeller İzle
760 Melih TUYAN 165 OTOMOTİV SÜSPANSİYON SİSTEMİNDE KULLANILAN DD11 VE DD13 SAC MALZEMELERİN YIRTILMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ İzle
761 HULYA 72 LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ UYGULANAN ALS HASTASINDA OSTAP BLOK ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
762 MEHMET YILDIZ 118 1957 İSTANBUL DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE İzle
764 Gizem Gül Koç 170 Karar Destek Sistemleri Nöromüsküler Hastalıklar Üzerine Bir Uygulama İzle
765 Behlül Güler 84 Spil Dağı Çayır Florasına Katkılar İzle
770 Ozan Özpay 159 Hollywood Sinemasında Zombi İmgesi ve Evrimi İzle
771 İbrahim Olgun 194 ŞEBEKE SUYU BEDELLERİNİN CEBREN TAHSİLİNİN TABİ OLACAĞI KANUNUN TESPİTİ SORUNU İzle
772 Hasan ÖNNER 177 İnvaziv Duktal Meme Kanserinin Alt Tiplerinin Flor-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi İzle
773 Uğur Yücel 50 Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu Elektronik-Otomasyon Bölüm Mezun Öğrencilerinin Memnuniyetleri, İşe Yerleşim Oranları, Aldıkları Eğitim ve İşleri Arasındaki İlişki İzle
775 seraceddin levent zorluoğlu 148 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE YAŞADIKLARI SORUNLAR İzle
776 Selahattin Alp Temiz 97 LARİNKS KANSERLERİNE SMAD4 METİLASYONU YÖNÜNDEN EPİGENETİK BİR YAKLAŞIM İzle
782 Soner Çakmak 167 Bipolar Bozukluk Tip 1 Hastalarında Remisyon Döneminde Bilişsel Çarpıtmaların Hastalık Seyri, İçgörü ve Tedavi Uyumu ile İlişkisi İzle
783 Ayşegül İmiroğlu 124 Psikolojik İyi Oluşun Yordayıcıları Olarak Bilişsel Esneklik, Bilinçli Farkındalık ve Umut İzle
785 gülsüm kavalcı 173 Covidde Yeni Tedaviler:Olgu Sunumu İzle
794 Onur Sakallı 20 İskemik Pankreatite Neden Olan Kalp Anjiografi İşlemi İzle
795 Alp 67 İNTRAMEDÜLLER KİLİTLİ ÇİVİ İLE TEDAVİ EDİLMİŞ TİBİA KIRIKLI HASTALARDA POSTOPERATİF ROTASYON ORANLARININ KIRIK KAYNAMASI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ İzle
807 Ahmet Duran Çelik 34 Tarımda Sözleşmeli Üretim Modeli ve Uygulamadaki Problemler İzle
813 Yaşar AKÇİN 43 Citrus reticulata Türünün Bazı Generatif Organları Üzerine Bir Çalışma İzle
817 Ozan Özpay 160 1923-1980 Yılları Arasında Taşrada Sinemanın Gelişimi: Sivas Örneği İzle
818 Ozan Özpay 160 1923-1980 Yılları Arasında Taşrada Sinemanın Gelişimi: Sivas Örneği İzle
821 NECLA GÜRBÜZ sarıkaş 176 Biofeedback Tedavisinin Fekal İnkontanslı Çocukların İyileşmesindeki Etkisi İzle
823 Rabia Bilge Özgül Özdemir 76 Ağır Astım Tedavisinde Tek Merkez Gerçek Yaşam Omalizumab Tedavisi Tecrübeleri İzle
825 Sümeyye ÇOL 184 OLİGOSAKKARİT OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜNDE ENZİMLERİ İNHİBE EDEN VEYA AKTİFLEŞTİREN BİLEŞİKLERİN SENTEZİ İzle
827 Sümeyye ÇOL 185 KARBONHİDRAT PROSESİ ENZİMLERİNE KARŞI BİYOLOJİK AKTİVİTE GÖSTEREBİLEN KONDURİTOL İSKELESİNE DAYANAN YENİ SİKLİTOL SENTEZİ İzle
829 Emel karakılıç 188 Sulu Ortamda Al (III) –Probe Kompleksinin Saptanması İçin Tiyazolin Bazlı Floresan Kemosensör Sentezi İzle
839 Murat Bingül 87 THE DESIGN OF NOVEL HYBRİD HETEROCYCLİC SYSTEMS WITH THE HYDRAZINE BRIDGE AND EVALUATION OF ANTIOXIDANT PROPERTIES AS WELL AS ANTICHOLINESTERASE POTENCY İzle
840 Emel karakılıç 187 Tiyazolidin Bazlı Floresan Kemosensör Kullanılarak Al3 + Floresans Algılama İzle
858 mehmet furkan erkan 189 An experimental study on the usability of hemp (Cannabis sativa L.) seed oil as an engine lubricating oil additive in a diesel engine: Assessment of wear elements İzle
864 GÖKBEN PALA AZSÖZ 81 KIRKLARELİ MERKEZINDEKİ TARİHİ ÇEŞMELERİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İzle
865 GÖKBEN PALA AZSÖZ 80 KAYBOLAN TARİH: BEŞİKTAŞ MEVLEVİ DERGAHI İzle
866 Adil 163 Petrol ve Doğalgaz Kaynak Kayası, Ofiyolitler, Manto Sorgucu ve Toplu Yokolma Arasındaki İlişkilere Göre Türkiye’nin Petrol ve Doğalgaz Potansiyeli İzle
869 Adil 164 Doğu Pontidler’de Olasılıkla Jura-Kretase Riftleşmeleri ile İlişkili Hidrokarbon Oluşumu ve Türümü için Bulgular İzle
876 hayriye taşcı 162 Türkiye’ de Enerji ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Arasındaki İlişkinin Vektör Hata Düzeltme Modeli İle Analizi (1985-2018) İzle
878 Mert BEŞENEK 27 Nörogörüntülemenin Psikiyatrik Klinik Araştırmalarda Kullanımı İzle
879 Mert BEŞENEK 27 Nörogörüntülemenin Psikiyatrik Klinik Araştırmalarda Kullanımı İzle
884 Çağdaş Biçen 25 Libya İç Savaşı Yaralılarının Multidisipliner Yaklaşımla Tedavisi İzle
892 gizem ayan 179 Şiddetli Anterior Mine Hipoplazilerinde Minimal İnvaziv Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu İzle
895 gizem ayan 178 Anterior Polidiastemaların Direkt Kompozit Rezinlerle Restorasyonu: 3 Olgu Sunumu İzle
900 fatma okur çakıcı 30 Türkiye’de Kadınların Siyasetteki Temsili: 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’ne Katılan Partilere Yönelik Bir Araştırma İzle
902 UMUT ÖZDAL 96 DENTAL İMPLANTOLOJİDE İMMEDİAT YÜKLEMENİN GÜNÜMÜZDEKİ YERİ İzle
905 İsmail Cengiz Yılmaz 53 Evaluation of Employee Perception on Occupational Health and Safety in Turkish Construction Projects İzle
910 Volkan KILIÇ 136 Düşük Doz Çinko Oksit Nanopartiküllerinin Beyin Dokusundaki Etkilerinin İn Vivo Olarak Araştırılması İzle
916 Mesut Öterkuş 116 Nadir Bir Solunum Yetmezliği Nedeni: Planjuan Guatr İzle
934 Yasemin Gül 82 TÜRKİYE’DE CAM SANATI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA DAİR DEĞERLENDİRMELER İzle
936 Mustafa Kaplanoğlu 108 Adenksal torsiyonun preoperatif tanısında çeşitli tam kan sayım parametreleri yararlımıdır? İzle
937 Volkan Altuntaş 58 Akıllı Tarımda Görüntü İşleme ile Bitki Büyüme Tespit ve Tahmini İzle
938 Volkan Altuntaş 57 Derin Öğrenme ile Atık Su Mikroskobik Görüntü Analizinde Bakteri Tanıma İzle
941 Mustafa Kaplanoğlu 107 Imperfore Hymen: Nadir ailesel görünüm İzle
946 Mustafa Kaplanoğlu 108 Adenksal torsiyonun preoperatif tanısında çeşitli tam kan sayım parametreleri yararlımıdır? İzle
949 Mustafa Kaplanoğlu 107 Imperfore Hymen: Nadir ailesel görünüm İzle
953 Burcu Özer 103 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİN MÜZİK BÖLÜMLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
956 Ahmet Duran Çelik 35 Türkiye’de ve Dünya’da Tarımsal Kooperatifçiliğin Genel Durumu İzle
972 Tuba AĞIRMAN AYDIN 55 Bishop Çatısına Göre Sabit Sırt Uzaklıklı Eğriler İzle
975 UMUT ÖZDAL 29 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE ESTETİK BÖLGEDE KULLANILAN DENTAL SERAMİK MATERYALLERİN GÜNCEL LİTERATÜRLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
984 UMUT ÖZDAL 111 DENTAL İMPLANT YÜZEY MODİFİKASYONLARININ OSSEOİNTEGRASYONA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
994 yasin söğüt 186 Tüketim Kültürü Ekseninde Magazin Dergileri İzle
995 yasin söğüt 113 Yeni Medya Ekseninde İkame Kimlik İnşası İzle
1007 ALEV ERENLER 130 Özel Amaçlı Baskı Patı konsantrasyonunun Kumaş Renk Değerlerine Etkisinin İncelenmesi İzle
1012 Özge ÖZ YILDIRIM 158 COVID-19 PANDEMİSİNİN HEMŞİRE AKADEMİSYENLERİN SOSYAL VE AKADEMİK YAŞAMLARI ÜZERİNE ETKİLERİ İzle
1014 Özge ÖZ YILDIRIM 79 Üriner İnkontinansa Yönelik Farkındalık Oluşturmada Sağlık İnanç Modelinin Kullanılması İzle
1025 ANIL OKAN 65 TAŞITLARDA KULLANILAN BOYA, MACUN VB. KAPLAMA MALZEMELERİNİN AERODİNAMİK DİRENÇ KATSAYISINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ İzle
1036 Zeynep Kantarcı Bingöl 54 EĞİTİME YÖNELİK ELEŞTİREL BAKIŞ AÇILARI İzle
1039 YELIZ YAZICI 46 Çemberden Kare Yapmak: Küresel Sorunların Türkiye'deki Yerel Sınıflardaki Yeri İzle
1041 YELIZ YAZICI 17 Üniversite öğrencilerinde ruminatif düşünce, erteleme ve öz-yeterlik düzeyinin İngilizce öğrenme motivasyonları arasındaki ilişki İzle
1042 Lale Türkmen 22 Pandemi Tarihi: Geçmiş Salgınlardan Çıkarılan Dersler COVID 19 ile Mücadelede Yardımcı Olabilir mi? İzle
1043 Mert BEŞENEK 27 Nörogörüntülemenin Psikiyatrik Klinik Araştırmalarda Kullanımı İzle
1044 Zeynel Çılğın 102 Munzur Vadisi Milli Parkı ve Yakın Çevresinin Jeopark Potansiyeli İzle
1045 GÜLTEN ÖKMEN 168 Çeltik Tarlalarından İzole Edilen Siyanobakterilerin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi* İzle
1048 Gülcan Koyuncu 127 NUTRASÖTİK BİR BİLEŞEN: KONJUGE LİNOLEİK ASİT İzle
1051 Serpil Erşan 61 Alzheimer Hastalarında Kaspaz 3, 8 ve 9 Düzeyleri İzle
1052 türkan börklü budak 91 Farklı indikatör karışımlarının pH dönüm aralıklarının incelenmesi İzle
1060 Lale Türkmen 24 COVID 19'un ZİHİNSEL SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: REFERANSLAR BİZE NELER OLDUĞUNU SÖYLER İzle
1063 Musa Demirci 157 Lucas Graflara Sayısal Teorik Yaklaşım İzle
1066 fatma zehra efe 59 LOJİSTİK MERKEZ KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: KARS LOJİSTİK MERKEZİ ÖRNEĞİ İzle
1074 SEHER MERAL 131 Tiyofen Türevi Schiff Bazı Sentezi ve Karakterizasyonu İzle
1080 Fulya Başak Sarıyılmaz 156 Kentleşmenin Arazi Yüzey Sıcaklığına Etkisinin Araştırılması; Yalova İli, Merkez İlçesi İzle
1081 Dilek Çelik Solyalı 38 Covid-19 Sürecinde İlköğretim Okullarındaki Uzaktan Eğitime İlişkin Veli Görüşleri İzle
1083 Gülçin Karaca 161 İLİŞKİLER KURMA BAĞLAMINDA BİR SANAT ÇALIŞMASI OLARAK KAMUSAL ALANDA DİYALOG SERGİSİ İzle
1085 Mehmet Arif Usta 51 Sağ taraf kolon kanserlerinde Açık Komplet Mesokolik Eksizyon + Santral Vasküler Ligasyon tekniğinin güvenliği ve erken dönem sonuçları İzle
1086 Tendu Hilal Goktug 122 KIRSAL REKREASYON ALAN PLANLANMASI KAPSAMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİNİN (AHP) İNCELENMESİ İzle
1087 Ayşe TOMAT YILMAZ 39 BİR TARİHSEL ROMAN İNCELEMESİ: LA MAISON DE LUMIÈRE İzle
1088 Mustafa YILDIRIM 36 Türkiye’de Siyez Buğdayı (Triticum monococcum L.) Gerçeği İzle
1089 Mustafa YILDIRIM 37 Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Bugünü İzle
1090 AHMET TEKTEMUR 175 DOKSORUBİSİN KAYNAKLI KARDİYOTOKSİSİTEDE HESPERETİNİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİNİN DRP1 VE MFN2 İLE İLİŞKİSİ İzle
1091 Ümit Karatepe 137 CUSHİNG SENDROMLU LAPARASKOPİK SÜRRENAL ADENOM EKSİZYONU YAPILAN OLGUDA ESP BLOĞUN ETKİNLİĞİ İzle
1092 Simge Nazan EKER 125 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARINI YORDAYAN DEĞİŞKENLER: KRONOTİPİN ETKİSİ İzle
1093 Murat 40 Gençler Arasında Psikolojik İyi Oluş, İyimserlik ve Beş Büyük Kişilik Özelliği İzle
1094 GÜLTEN ÖKMEN 169 Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus' a Karşı Farklı Bitkilerin Antibakteriyel ve Antibiyofilm Aktivitelerinin Belirlenmesi* İzle
1095 Fulya Başak Sarıyılmaz 152 Zaman Serileri Analizi Yöntemi ile Elmalı Havzası Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Değişiminin Belirlenmesi İzle
1096 Erdal bal 19 Rekreatif Kayak Sporcularının Heyecan Arama Seviyelerinin İncelenmesi İzle
1098 Sezgin Ataç 109 Çocuklarda Temel Hareket Becerilerinin Gelişiminde Kinect Teknoloji Destekli Scratch Oyun Uygulamalarının İlişkisi* İzle
1099 UMUT ÖZDAL 112 DİŞ HEKİMLİĞİNDE DENGELİ OKLÜZYONUN ORAL REHABİLİTASYONDAKİ ÖNEMİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
1100 UMUT ÖZDAL 129 KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE POLİETERETERKETON (PEEK)’UN KULLANIM ALANLARI İzle
1101 Aysegul Kapucu 172 Eritropoietinin Nöbet Geçiren Sıçanların Hipokampus ve Kortekslerinde PTEN ve p-Akt Anlatımları Üzerine Etkileri İzle
1102 UMUT ÖZDAL 133 İMPLANT ÜSTÜ SABİT PROTEZLERDE SİMANTE VE OKLÜZAL VİDALI TİPLERİN KARŞILAŞTIRILMASI İzle
1103 Ahmet Lütfü SERTDEMİR 106 Metalik Protez Kapak Endokarditinde Medikal Tedavi Seçeneği İzle
1104 UMUT ÖZDAL 134 HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE PLANLAMA AŞAMASININ ÖNEMİ İzle
1105 Ahmet Yaşar 142 Erken Modern İstanbul’da Camii Avluları: Harimde Kamusal İşler İzle
1106 ERDİNÇ KOCA 200 Çölyak Hastalığı Olan Gebede Anestezik Yaklaşım. The Anesthetıc Management Of Celıac Dısease Wıth Pregnant. İzle
1107 Murad KUCUR 104 Y Şeklindeki Şah Damarındaki Kan Akışının OpenFOAM ile Analizi İzle
1108 UMUT ÖZDAL 135 İMPLANT ÇEVRESİ YUMUŞAK DOKULARIN ŞEKİLLENDİRİLMESİ İzle
1110 Hüseyin Okur 198 ŞEYHU’L-İSLAM İBN KEMAL’İN FUKAHA TABAKATI TASNİFİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER İLE BU TASNİFİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN BİR ETÜT İzle
1111 EMEL GÜVEN 182 Yeni Koronavirüs Hastalığı Sürecinde Bireylerin Yaşadığı Korku Düzeyinin Sağlık Kurumları Başvurularına Etkisi İzle
1112 EMEL GÜVEN 183 COVID-19 Pandemi Döneminde Bireylerin Algıladıkları Sosyal Destek ile Stres Düzeyleri Arasındaki İlişki İzle
1113 VEYSEL KOBYA 94 ÖĞÜTME KOLAYLAŞTIRICI KATKILARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİNE, ÇİMENTOLU SİSTEMLERİN BAZI TAZE VE SERTLEŞMİŞ HAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ İzle
1115 Ümit Ecer 47 Adsorption of As(V) From Aqueous Solutions By Sulphur Modified Pumice: Optimization, Isotherm, and Kinetic Analysis İzle
1116 Ümit Ecer 48 Application of Response Surface Methodology for The Adsorption of Reactive Orange 16 Dye Using ZIF-8@FE3O4@BNT as A Novel Adsorbent İzle
1117 Roida Rzayeva 18 Postmodern Bağlam ve Sosyal Medya İzle
1118 Funda Pepedil Tanrıkulu 95 Merkezimize başvuran erişkin hastalarda hematolojik malignitelerin dağılımı: Türk ve Suriyeli olguların karşılaştırılması İzle
1119 Erkan Yıldız 166 Müşteri Marka Bağlılığı Boyutlarının Marka Evangelizmi Üzerindeki Etkileri: Müşteri İlgisinin Düzenleyici Rolü İzle
1121 Hüseyin Serin 60 Öğretmen Adaylarının Korona Virüs Pandemisine İlişkin Algı, Kaygı ve Kaçınma Düzeyleri İzle
1122 Merve MENTEŞE 98 Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Efsanevî ve Mitolojik Kişilikler İzle
1123 Alev Özer Torgalöz 151 Örgüt Yapıları Üzerine Bir Derleme İzle
1124 şafak öztürk 64 Ultrasonla Tanı Konan Semptomatik Olmayan Okült Kasık Fıtıklarında TEP Yöntemiyle Kapalı Fıtık Onarımının Sonuçları İzle
1125 VEYSEL KOBYA 93 The Effect of Anionic Functional Group Change of Water Reducing Admixture and Utilization Rate of Fly Ash on Marsh-Funnel Time and Mini Slump of Cement Pastes İzle
1126 NURHAN BİNGÖL 86 COVİD-19 SALGINININ SAĞLIK EKONOMİSİNE ETKİLERİ İzle
1127 NURHAN BİNGÖL 149 COVİD-19 SALGINININ HEMŞİRELERDE PSİKOLOJİK ETKİLERİ İzle
1128 Erdoğan ULUDAĞ 120 Fuzûlî’nin Türkçe Divânı’nda Eğitim-Öğretimle İlgili Unsurlar İzle
1129 Erdoğan ULUDAĞ 120 Fuzûlî’nin Türkçe Divânı’nda Eğitim-Öğretimle İlgili Unsurlar İzle
1130 Merve MENTEŞE 99 Sosyal Çevre Ekseninde Şeyh Gâlib’in “Ney” Redifli Gazeli Üzerine Bir İnceleme İzle
1131 Onur AKDENİZ 114 ISO 22000 VE HACCP: FARKLAR VE BENZERLİKLER İzle
1132 Sevgi Kansız 119 8-kinolinoleyt ligantı içeren Cobalt(III) kompleksinin kristal yapısı ve Hirshfeld yüzeyinin incelenmesi İzle
1133 Hümeyra Bolakar Tosun 31 Ulaşımda Politika ve Planlamaların Gerekliliği İzle
1134 Safiyye Mutlu 143 Çocuk Evlerinde Çalışan Ev Sorumlularının Çalışma Koşullarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi İzle
1135 pelin basım 28 Erken evre invazif duktal karsinomlarda preoperatif D vitamini değerlerinin 5 yıllık prognoz üzerine etkisi İzle
1136 Selen İLGÜN 110 Türkiye’de Yayılış Gösteren Cotinus coggygria Scop. (Anacardiaceae) Bitkisinin Sitotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi İzle
1137 Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu 190 Çocuklarda Obezite Gelişimi ile İlişkili Sosyoklinik Faktörler İzle
1138 Hümeyra Bolakar Tosun 31 Ulaşımda Politika ve Planlamaların Gerekliliği İzle
1139 Derya Arğun 49 MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN ADJUVAN HORMONOTERAPİNİN UYKU BOZUKLUKLARI ÜZERİNE ETKİSİ İzle
1140 Hüseyin Okur 198 ŞEYHU’L-İSLAM İBN KEMAL’İN FUKAHA TABAKATI TASNİFİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER İLE BU TASNİFİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN BİR ETÜT İzle
1141 ŞERİF AHMET KANDEMİR 74 İki Ucu Keskin Bıçak: Masif Pulmoner Emboli ve Trombolitik Kontrendikasyonu İzle
1142 Tendu Hilal Goktug 123 Türkiye’de Eko-Köy Kavramı: Eko(lojik) Köy mü? Eko(turizm) Köyü mü? İzle
1143 Sevilay Gül 199 Hippomarathrum microcarpum (Bieb) Fedtsch silajının Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi İzle
1144 BURÇAK BALAMBER 138 Monotip ile Monobaskı Arasındaki Farklar Üzerine Bir Çalışma İzle
1145 SEFA TATAR 71 Aort Diseksiyonunda Bilgisayarlı Tomografi Altın Standart mıdır? İzle
1146 Mete Tevetoğlu 146 Blokzincirle Fikri Hakların Korunmasının Ülkesellik İlkesi Işığında Değerlendirilmesi İzle
1147 Leyla Çetiner 42 Türkiye Şehir Turizmi Başkenti İstanbul’daki Otel Yatırımlarında Kapasite Belirleme Süreçlerinin Değerlendirilmesi İzle
1148 Özlem ARDA 203 PRENSES MONONOKE FİLMİNİN EKO-ELEŞTİREL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1149 Begümhan Yüksel 89 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE YAPTIKLARI ETKİNLİK UYARLAMALARININ İNCELENMESİ İzle
1150 Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu 196 Obez Çocukların İnternet Kullanımını Motive eden Faktörler İzle
1152 PINAR 139 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖNEMLİ GÖRDÜĞÜ DURUMLAR, KULLANDIĞI MATERYAL VE YÖNTEMLER, YER VERDİĞİ KAZANIMLAR VE KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER İzle
1153 PINAR 201 Montessori Sınıflarında Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Montessori Yaklaşımına İlişkin Görüşleri: Amerika ve Türkiye Örneği İzle
1154 PINAR 202 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitiminde Önemli Gördüğü Durumlar, Kullandığı Materyal ve Yöntemler, Yer Verdiği Kazanımlar ve Karşılaştığı Güçlükler: Nitel Bir Çalışma İzle
1155 Ebru Koc 209 PROBLEMS FACED BY FOREIGN UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY TÜRKİYEDE'Kİ YABANCI UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR İzle
1156 Oğuzhan Bingöl 83 Avusturya’da Yaşayan Ulusal Bir Azınlık: Çekler İzle
1157 Cüneyt Ertal 100 İnsan Şah Damarı Çatallanmasının Değişen Çaplar İçin FEniCS ile İncelenmesi İzle
1158 Cüneyt Ertal 101 İnsan Şah Damarı Çatallanmasının Farklı Dallanma Açıları İçin FEniCS ile Analizi İzle
1159 Erdal ARI 197 2019-2020 FUTBOL SEZONU TÜRKİYE SÜPER LİGİNDE COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN SAVUNMA VE HÜCUM PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İzle
1160 TİMUÇİN YALÇINKAYA 195 Oyun Teorisi Bağlamında Küresel Salgın Sürecindeki Dışa Açık ve Korumacı Davranışlar İzle
1161 Osman Yayla 132 YENİ NESİL BEBEK BEZLERİNDE AKILLI ELASTİK TUTKAL MODÜLÜ İLE ÇEVRECİ YAKLAŞIM İzle
1163 Lale Türkmen 22 Pandemi Tarihi: Geçmiş Salgınlardan Çıkarılan Dersler COVID 19 ile Mücadelede Yardımcı Olabilir mi? İzle
1164 Lale Türkmen 24 COVID 19'un ZİHİNSEL SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ: REFERANSLAR BİZE NELER OLDUĞUNU SÖYLER İzle
1165 Hasan Maral 45 Diyarbakır Böcek Faunası için Yeni Bir Kayıt: Larinus hedenborgi Boheman, 1845 (Coleoptera: Curculionidae) İzle
1167 N. Nevra Esentürk 140 İzle
1168 Tuğba Çalışkan 204 CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ERMENİ TEHCİRİNDEN DÖNEN MUHACİR ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ MESELESİ İzle
1169 Tuğba Çalışkan 205 HASKÖY İNGİLİZ OKULU İLE GALATA İNGİLİZ OKULU’NUN FAALİYETLERİ İzle