Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
5140 Adriatik Derjaj 2 İngilizce kelime dağarcığını genişletmek ve Öğrencilerin Özerkliğini Desteklemek için çevrimiçi kaynakları kullanma İzle
5116 Ali Alan 3 C# İLE SCADA SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI İzle
5175 Şerife Salman 4 SÜRDÜRÜLEBİLİR MODANIN PAZARLAMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE MODANIN ROLÜ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME İzle
5104 Kıymet EMANETOĞLU 10 Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Rüzgâr Oluşumunu Açıklayabilme ve Günlük Hayattaki Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri İzle
5148 Gülleman ERDAL 12 Geçmişten Günümüze Peyzaj Resimleri İzle
5105 selim dağlıoğlu 13 Türkiye’deki Aile Yardımlarının Diğer Ülke Uygulamaları ile Karşılaştırmalı Analizi İzle
5210 SÜLEYMAN BÜLBÜL 14 Aksesuar minerallerin sıkıştırılmış bentonitin erozyonu üzerindeki etkisi İzle
5179 Melike Baş 16 Çekingen Kişilik Bozukluğunu Nasıl Biliriz? İzle
5254 Emre Han ALPAY 17 TRAVMA SONRASI BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ İzle
5195 Sevinc İbrahimzade 18 PSİKODİNAMİK KURAMA GÖRE HİSTRİYONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU İzle
5144 Anıl Tosun 20 Profesyonel Yarış Atı Binicilerinde Postür ve Ağrı Değerlendirilmesi İzle
5114 Fatma Gizem Gezer 21 Geleneksel Mimarimizde Güneş Enerjisinin Pasif Kullanımının İrdelenmesi İzle
5201 MEHMET YILDIZ 22 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İzle
5244 MEHMET YILDIZ 23 TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN YABANCI UYRUKLU ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ İzle
5242 MEHMET YILDIZ 24 Okul Dışı Sportif Etkinliklere Katılan Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi İzle
5209 MEHMET YILDIZ 25 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARINA YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İzle
5243 MEHMET YILDIZ 26 Düzenli Spor Yapan Yetişkin Bireylerin Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi İzle
5107 Emre Kuşkapan 27 Demiryolu Enerji Tüketiminin Yolcu ve Yük Miktarı Açısından Tahmin Edilmesi İzle
5143 Behlül Koç Bilican 28 Yenilebilir Film Teknolojisinde Kitosanın Önemi İzle
5145 Seda Kızıl 29 Gömlek Üretim Firesi, Kumaş Kartelası ve Numune Atıklarının İleri Dönüştürülmesiyle Yeni Ürün Tasarımı İzle
5115 Aytan Mammadova 30 Yabançılara Türkçe derslerinde çevirinin rolu İzle
5289 Talha Burak Alakuş 33 Ayçiçeği Hastalığı Sınıflandırması için Görü Dönüştürücü ve ESA'nın Karşılaştırmalı Analizi İzle
5132 dilara vural 34 Endüstri yapılarında fotovoltaik bileşen kullanımı İzle
5262 Naqibullah Qaratash 35 Miskin Kılıç'ın Şiirlerinde Farsça Unsurlar İzle
5122 Gizem KARALI KUŞ 36 TÜRK SANAT MÜZİĞİ İCRA EDEN AMATÖR KORO ÜYELERİNİN KLASİK TÜRK MÜZİĞİ TEORİSİ YÖNÜNDEN BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İzle
5106 Kerem Sütçü 37 Gama ile Işınlanmış Tetrakain Numunesinde Oluşan Yapısal Bozuklukların Simülasyon Metoduyla İncelenmesi: Lokal Anestezik İlaç Hammaddesi İçin Oda Sıcaklığında EPR Spektroskopisi İzle
5247 ÖZNUR KESKİN 38 KORONER ÇALMA SENDROMUNA YOL AÇAN KORONER-PULMONER ARTER FİSTÜLÜ OLGUSU İzle
5294 bilgin bozgeyik 39 Luksasyo Erecta İzle
5139 Gülşah BAŞARAN TANRIÖVER 40 Türkiye’de Müzik Öğretmenliği Lisans Öğretim Programlarında Yer Alan Derslerde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri İzle
5211 SÜLEYMAN BÜLBÜL 43 Sıkıştırılmış bentonitin kuru yoğunluğunun erozyon üzerindeki etkisi İzle
5154 oğuz pehlivanoğlu 44 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIRMALI DİL BİLGİSİNİN ROLÜ İzle
5292 SINAN VATANSEVER 45 COVİD 19 ve SAĞLIĞI GELİŞTİRME: DERLEME İzle
5280 Nilüfer Güzoğlu 46 Konjenital CMV- Yenidoğan Taramalarının Değerlendirilmesi İzle
5282 Nilüfer Güzoğlu 47 Prematürelerde İatrojenik Kan Alımı ve Eritrosit Transfüzyon Oranlarının Değerlendirilmesi İzle
5126 Ahmet ÖZCAN 52 M3 KATEGORİSİNDEKİ BİR ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ İzle
5163 İlbey Kale 53 Otomotiv Sektöründe QFD Analizi ile Müşteri Taleplerinin Kalite Karakteristiklerine Dönüştürülmesi İzle
5168 Mustafa Can Canoğlu 55 BARAJ MÜHENDİSLİĞİNDE DOĞAL YAPI MALZEMELERİ ETÜTLERİ ve POTANSİYEL KARŞILAŞILAN SORUNLAR İzle
5108 İbrahim Şevket Güleç 57 DİONİSİO AGUADO’NUN METOT KİTAPLARININ İÇERİK SUNUMU VE ETÜTLERİNİN KATEGORİZASYONU İzle
5109 Kenan Akpınar 58 Türkiye'de Denizcilik Politikalarında Derneklerin Rolü İzle
5266 MEHMET YILDIZ 59 Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Erkek Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi İzle
5268 MEHMET YILDIZ 60 SPOR BİLİMLERİFAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİK SPOR ÜRÜNLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ İzle
5113 Aycan Şengül 61 Bazı Çelik Malzemelerin Gama Radyasyonu Soğurma Özelliklerinin GAMOS ile Belirlenmesi İzle
5240 Ezgi Balkan 62 The role of e-portfolios on teaching English as a foreign language : A literature review İzle
5117 Alkan ÜSTÜN 63 Bartın Örneğinde Afet ve İklim Değişikliği Farkındalıklarına Bakış İzle
5193 Cafer Uçar 64 PANDEMİ SÜRECİNDE OKUL YÖNETİMLERİNE İLİŞKİN YAYIMLANAN MAKALELERİN ANALİZİ İzle
5192 Semra Yıldız İpek 65 EBEVEYNLERİN TUTUMLARI İLE ÇOCUKLARIN EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İzle
5137 Mahmut POLAT 66 Araştırma Tabanlı Fen Öğretimi Öz Yeterlik Puanları ile Duygusal Zekâ Puanları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi İzle
5111 Ahmet Ozkaya 67 TÜRKİYE’DE TİCARİ AMAÇLA ÜRETİLEN HİNDİ ETİ SUCUKLARININ YAĞ ASİT DÜZEYLERİ TESPİTİ İzle
5131 Tuğba Elvan 68 Taşıma Yolu Güzergâhı Esnek Üstyapısı Örneğinde Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak İnceleme ve Uygulamaları İzle
5112 Metin Yazıcı 69 MikroalglerinAkuakültürde Yenilebilir Aşı Olarak Kullanım Potansiyelleri İzle
5141 Zahit Furkan GÜLEŞ 71 Bir Fotovoltaik Santralin Üretim Verilerinin Simülasyonu ve Karşılaştırmalı Analizi İzle
5164 Süleyman mesut yılmaz 72 Sismik Tasarımlı Yapısal Sistemlerin Optimizasyonunda Evrimsel Hesaplamanın Araştırma Eğilimleri: Bibliyometrik Haritalama Analizi İzle
5196 Dilek Küçük Matci 73 Yanmış Orman Alanlarının Yenilenme Süreçlerinin Uzaktan Algılama Teknikleri ile İzlenmesi: Kumluca Örneği İzle
5172 Mustafa Can Canoğlu 74 TARIMSAL SULAMA AMAÇLI İNŞA EDİLEN GÖLETLERDE GEÇİRİMSİZ DOĞAL YAPI MALZEMELERİNİN KARAKTERİZASYONU İzle
5183 MELİSA FIRTINA 75 ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN DİNLEME/İZLEME METİNLERİNİN BELİRLİ ÖLÇÜTLERE GÖRE İNCELENMESİ İzle
5133 Suleyman Demir 76 Irvine Gass Sendromuna Yaklaşım: Olgu Sunumu İzle
5134 Suleyman Demir 77 Pablitaksele bağlı Kistoid Makuler Ödem İzle
5147 Mahmut POLAT 78 7. SINIF HÜCRE VE BÖLÜNME ÜNİTESİNDE REACT STRATEJİSİNE DAYALI ÖĞRETİM HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ İzle
5128 Melek Işık 79 Otomotiv Sektöründe Depolama Sistemi Seçimi İzle
5184 Alper Karagöz 81 Endüstri 4.0 kapsamında Scanner sisteminden RFID ye geçiş İzle
5118 Ahmet Turan urhan 82 OPTİK NÖROPATİNİN LİMBİK SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİNİN OTOMATİK SEGMENTASYON YÖNTEMİYLE VOLUMETRİK İNCELENMESİ İzle
5241 Ahmet Evis 83 Hilal Karahan’ın Edebî Kimliğine Dair Bir İnceleme İzle
5135 Selim TAŞÇI 84 Isı Yalıtım Malzemelerinin Enerji Verimliliği ve Karbon Ayak İzine Etkileri İzle
5278 Evren Bayramlı 86 AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ 18-22 YAŞ BEKÂR KADINLARIN EŞ SEÇME TUTUMLARININ İNCELENMESİ ESENYURT ÖRNEĞİ İzle
5157 İhsan Delioğlu 87 REKÜRREN TONSİLLİT VE HİPERTROFİK TONSİLLİ HASTALARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN İNFLAMASYONLA İLİŞKİSİ İzle
5155 Öznur Yıldırım 88 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Mobil Uygulamalar: Mobil Oyun Önerileri İzle
5123 Osman Vefa Gül 89 Heterojen fantomda AAA algoritmasının doz hesaplama doğruluğunun değerlendirilmesi İzle
5127 Meryem Öz 90 Koi Balığı (Cyprinus carpio) Post-larva Yetiştiriciliğinde Doğal Zemin Malzemelerinin Kullanımı İzle
5119 Duygu AKBAŞ UYSAL 91 Diyabetik Nefropatide Bağırsak Mikrobiyatası İzle
5120 Duygu AKBAŞ UYSAL 92 PALYATİF BAKIMIN DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU İzle
5170 murat çakar 93 Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden I. Ve II. Kademede Öğrenim Gören Özel Gereksinimli Öğrencilerin Okul Ortamlarında Maruz Kaldıkları Zorba Davranışların Belirlenmesi Ölçeği: Ebeveyn Formu İzle
5235 Mithat TERZİ 96 Tek Diş Eksikliğinden Total Dişsizliğe Cerrahi Rehberler ve Hemen Yüklemeyle İmplant Tedavileri: Bir Vaka Serisi İzle
5202 MEHMET YILDIZ 97 ÖZEL GEREKSİNİME SAHİP ÖĞRENCİ VELİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İzle
5246 Nejla Deniz Erşahin 98 LİDERLİK VE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK YAKLAŞIMININ ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ETKİSİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA İzle
5197 Mevlüde ALPASLAN ARAR 99 Primer Sezaryen Yapılan Doğumların Retrospektif İncelenmesi: Samsun İli Örneği İzle
5257 Arzu Gorgulu Kakisim 100 Kavram Kayması Karşısında Gerçek/Yalan Haber Sınıflandırmasına Yönelik Öğrenme Modellerinin Performanslarının Değerlendirilmesi İzle
5283 Sadık Ahmet Buztaş 101 MEDYA VE TOPLUM İLİŞKİSİNDE DENKLEMLERİ DEĞİŞTİREN BİR OLGU OLARAK MEDYADA HOLDİNGLEŞME İzle
5285 zeynep sanrı 102 DİJİTAL GAZETECİLİKTE TIK ODAKLI HABERCİLİK İzle
5255 Yasemin Eldemir Okay 103 İnsan Periferal Lenfositlerinde Sertralin’in Genotoksik, Sitotoksik ve Mutajenik Etkilerinin Değerlendirilmesi İzle
5281 Emil Shukurov 104 PODCAST HABERCİLİĞİ İzle
5291 Ayşenur Bıçakçı Ertem 105 Transonik Buffet Araştırması için Durgun Hal Şok Çözüm Şemasının Oluşturulması İzle
5284 Zeynep Kaya 106 BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİSİNİN YARARLARI VE ZARARLARI ÜZERİNE İNSAN MERKEZLİ BİR OKUMA İzle
5178 Abdullah Mehmet AVUNDUK 107 RUMELİHİSARI KALESİ İNŞAATINDA KULLANILAN FİGÜRLÜ BİZANS MİMARÎ PLASTİK TAŞLAR İzle
5162 Fatma Akkaya 108 KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GANGRENÖZ MASTİTİS VE ÖNEMİ İzle
5125 Veli Ahmet ÇEVİK 109 Rusya Ukrayna Savaşı’nın Orta Koridor Taşımacılığına Etkileri İzle
5290 FATİH BAL 110 ConvNeXt Tiny ve ConvNeXt Small Modeli Kullanılarak Abdominal Bilgisayarlı Tomografi (BT) Görüntülerinin Sınıflandırılması İzle
5182 Nurdan KARPUZ 111 Cam Örnekleri İçin Gamma Işını Soğurma Özelliklerinin Araştırılması İzle
5149 Esranur KÜSDÜL 112 Karaçalı Pulu (paliurus spina-christi mill) ekstraktı kullanılarak gümüş nanopartiküllerinin yeşil sentezi ve karekterizasyonu İzle
5199 Buket Oğuz 113 YAPAY ZEKA İLE ANATOMİYE MODERN YAKLAŞIM: ARAŞTIRMALARDAN UYGULAMAYA İzle
5142 Merve 114 Yaratıcı Düşünme Odaklı Ambalaj Tasarımı İzle
5207 Wasiullah DANİSH 115 Organik ve inorganik tuzların Havuçta Beyaz Çürüklüğü Hastalık Etmeninin Miseliyal Gelişimine Etkisi İzle
5160 Ferhat Ceritbinmez 116 Fırınlarda Kullanılan Farklı Rezistans Modellerinin Fırın Merkez Sıcaklığına Etkisi İzle
5273 Ferhat Ceritbinmez 116 Fırınlarda Kullanılan Farklı Rezistans Modellerinin Fırın Merkez Sıcaklığına Etkisi İzle
5152 İhsan SUNGUR 117 Covid-19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Çalışma Modellerinin Çalışanların Pozitif Örgütsel Davranışlarına Etkileri İzle
5226 Gökhan Görgişen 118 Meme Kanseri Gelişiminde Ektopik İnsülin Reseptör Substrat 1 (IRS1) İndüklü miRNA Profilinin Belirlenmesi İzle
5204 Merve Bulut 119 COMPARISON OF SOUND ABSORPTION AND AIR FLOW RESISTIVITY OF WOVEN FABRICS MADE FROM HOLLOW AND STANDARD FILAMENTS İzle
5161 Ferhat Ceritbinmez 120 Elektrikli Fırınlarda Devre Kesici Röle Pozisyonunun Fırın Sıcaklığına ve Enerji Kesme Süresine Etkisi İzle
5219 Amina 121 Karasal İklim Koşullarında Sürdürülebilir Bağcılık Stratejileri İzle
5166 Nida Buzacı 122 ALZHEİMER HASTA MODELİNDE IL1R1 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
5171 Fırat Turgut 123 OKUL YÖNETİCİLERİNİN MİZAH KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İzle
5136 Mehmet Masum Tünçay 124 Eklemeli İmalat ile Üretilen 316L Paslanmaz Çeliğin Yüzey İşlemli ve İşlemsiz Borlama Davranışı İzle
5228 Ayşe korkmaz 125 Hypericum Perforatum L.’nin Ekstraksiyonundan Üretilen Gümüş Nanopartiküllerin Antimikrobiyal Etkinliğinin Araştırılması İzle
5249 Çisem YAŞAR 126 Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Anne Sağlığı Risk Tahmini İzle
5233 İLKNUR ÖNGER 127 Psephellus turcicus'un Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması İzle
5138 Elif Avci 128 LİSEYE GİRİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAVI FEN BİLİMLERİ SORULARINI YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNİN BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTUNA GÖRE İNCELENMESİ İzle
5250 Çisem YAŞAR 129 ANNE VE YENİDOĞAN SAĞLIĞINDA YAPAY ZEKA UYGULAMA ALANLARI İzle
5287 MELİKE USTA 130 MTHFR Gen Polimorfizminin Çürük Riski Açısından Değerlendirilmesi İzle
5180 EDA KAYA PELPELE 131 Helikal Tomoterapi Cihazı ile Portal Ven Stereotaktik Radyoterapinin Dozimetrik Değerlendirmesi. İzle
5222 İlkben Akansel 132 KADIN AKADEMİSYENLERİN AKADEMİYADA KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR: FİZİKÇİ VE İKTİSATÇI KADIN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA İzle
5274 Meryem Demir 133 MOVPE ile InGaAs Malzemesinin Büyütülmesi ve Karakterizasyonu İzle
5275 Meryem Demir 134 GaAs/AlGaAs Heteroyapısının Optik Özellikleri ve Üçüncü Harmonik Üretimi İzle
5194 Seyfullah Ekrem Vergili 135 Türkçe öğretmeni adaylarının “çocuk edebiyatı 2” dersinin gerekliliğine ilişkin görüşleri İzle
5185 selma türker 136 7. Sınıf “Rasyonel Sayılarla İşlemler” Ünitesinin Bilgisayar Destekli Öğretime Dayalı Olarak İşlenmesinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi İzle
5223 Oğuzhan Arı 137 Ultra LF12 Allison T3375 Şanzıman Uygulaması İzle
5174 Gökhan ÖZBEK 138 SABAHATTİN EYÜBOĞLU’NUN ELEŞTİREL BAKIŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME İzle
5181 Cihan Baltacı 139 Sınıf III Maloklüzyon Paternine Sahip Hastanın Erken Dönemde Ön Isırma Bloğu ile Tedavisi: Vaka Raporu İzle
5146 HATİCE ÇOBAN 140 AFET VE ACİL YARDIM ÇALIŞANLARININ MESLEKİ RİSK ALGISI ÜZERİNE BİR ÖLÇEK ÇALIŞMASI İzle
5253 Yeşim Övgü DURAK 141 Patent Analizi Yaklaşımının Yeni Teknoloji Oluşumuna ve İnovasyon Sürecine Etkisinin İncelenmesi İzle
5293 bilgin bozgeyik 142 OVERLAPPİN PARMAK İzle
5297 Figen Erek 143 Gıda örneklerinde Sudan III'ün zenginleştirilmesi için yeşil vorteks destekli hidrofobik derin ötektik solvent bazlı sıvı faz ekstraksiyon yöntemi ve spektrofotometrik analizi İzle
5295 Figen Erek 144 Hidrofilik DES bazlı manyetik nanojel dispersif katı faz mikroekstraksiyon yöntemi uygulanarak Ponceau 4R'nin zenginleştirilmesi ve spektrofotometrik tayini İzle
5265 Sonay Bilim 146 Türkiye'deki Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Ar-Ge Teşviklerinin Rolü ve Uygulamaları İzle
5200 Fuat Zaman 147 COVID 19'un plasenta amniyotik membran histopatolojisi üzerine etkileri İzle
5267 Salih GENEL 148 Hidrotermal Sıvılaştırma Yöntemi ile Biyokütle Kaynaklı Selülozun Homojen Katalizör Varlığında Dönüşümü ve Karakterizasyonu İzle
5208 Celal 149 Kırşehir İli Yer Yüzey Sıcaklığının Google Earth Engine Kullanılarak Belirlenmesi İzle
5205 Meriç Işık 150 Alüminyum Alaşımlı Binek Araç Jantlarının Ön Deformasyon Testi İçin Lastik Kesit Profilinin Optimizasyonu İzle
5203 BURÇAK KARDELEN KÖROĞLU 151 A336 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÇOKLU BİLYALI DÖVME İŞLEMİNİN ETKİSİ İzle
5296 yunus emre şenol 152 GEMİ MANEVRA OPERASYONLARI İÇİN DİNAMİK BİR RİSK DEĞERLENDİRME MODELİ İzle
5186 Fulya 153 ITO/Ag/ITO Çoklu Katmanlarının Elektro-Tavlama ile Geliştirilmiş Optoelektronik Özellikleri İzle
5252 Meva Nur ERCİL 154 YEŞİLIRMAK HAZASININDAKİ METEOROLOJİK KURAKLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
5261 Ömer Faruk GÜNER 155 Doğalgaz Dağıtım Sistemlerindeki Bakım İşlemlerinden Kaynaklanan Atmosferik Emisyonlar: Çevresel Etki Değerlendirmesi İzle
5153 Merve Güneş 156 Vitis Vinifera vc. Delice Meyvesi ve Çekirdeğinin Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması İzle
5173 Anıl ŞEKER 157 Viraj Denge Çubuğu Montaj Deliği Açma Prosesinde Üretim Hızını ve Kaliteyi Artıracak Özel Aparat Tasarımı İzle
5234 Yiğit Mert Tekkeli 158 Alüminyum Alaşım Jant ile Çelik Alaşım Jantın Yakıt Tüketimine Olan Etkisi İzle
5270 Ahmet YURTÇU 159 Okul Sağlığı ve Güvenliği Alanında Etkili Liderlik ve Yönetim: AB ve Türkiye'de Karşılaştırmalı Bir Çalışma İzle
5225 Melih Ertuğrul Yılmaz 160 Ortak Yaptırım Uygulamaları (Avrupa Birliği Örneği) İzle
5169 Levent ELEN 161 Farklı Laminasyon Parametrelerinde Polilaktik Asit/Keten Kompozitlerin Sıkıştırma Kalıplama Yöntemiyle Üretilmesi İzle
5237 Sebihe Yağmur Dinç 163 A356 ALAŞIMINDA GAZ GİDERME PROSESİNDE FARKLI FLAKS KULLANIMININ ALAŞIMIN MUKAVEMET DEĞERLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İzle
5229 Melih Ertuğrul Yılmaz 164 Soğuk Savaş Sırasında-Sonrasında NATO ve Kolektif Güvenlik İzle
5190 Andaç İMAK 165 Fotovoltaik Modül Hücrelerinde Arıza Tespiti için Transfer Öğrenme Tabanlı CNN Modellerinin Karşılaştırılması İzle
5230 Bengi Yılmaz 166 Yb-Katkılı Fiber Lazer ile Ti6Al4V Medikal İmplantların Yüzey Desenleme İşlemi ve Konfokal Mikroskopi Analizi İzle
5256 Barış Can Ayvaz 167 Çözülen İkilem: Gemsitabin ve Hidrokortizonun Kanser Tedavisinde Kombine Kullanımı İzle
5231 Batuhan Doğdu 168 BİRİNCİL VE İKİNCİL A356 ALÜMİNYUM ALAŞIMINDA T6 ISIL İŞLEM ETKİSİNİN KALİTE INDEKSİ SONUÇLARINA ETKİSİ İzle
5245 gülşah hasançebi 170 Psikologların Algıladıkları Ebeveyn Tutumları ve Erteleme Eğilimi Arasındaki İlişkide Dürtüsellik ve Yetersizliğin Aracılık Rolü İzle
5217 FERDANE CAF 171 İksabepilon Yüklü Kitosan Nanojel Sisteminin Sentez ve Karakterizasyonu İzle
5286 Mesut 172 Spontan Hemopnömotoraks: Nadir Bir Durumun Başarılı Müdahalesi İzle
5238 ALİ TOSUN 173 Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi İzle
5239 ALİ TOSUN 175 Kent Konseyleri: Yerel Yönetişim Aracı mı Geçici Bir Yapı mı? İzle
5271 Ali Duran 177 Başarılı Okul Müdürlerinin Problem Çözme Becerilerinin Araştırılması: Uluslararası Başarılı Okul Müdürleri Projesi (ISSPP) Kapsamında Bir İçerik Analizi Yaklaşımı İzle
5272 Ali Duran 178 Öğrenci Başarısını Etkileyen Ana Faktörler: Sosyoekonomik Olarak Dezavantajlı Okullarda Başarılı Okul Müdürlerinin Motivasyon Kaynaklarının İçerik Analizi İzle
5158 Yavuz Demirbaş 179 Dijital Oyunlarda Yüksek Bedelli Oynanış ve Anlatıya Etkisi: Dark Souls Serisi, DayZ ve S.T.A.L.K.E.R Örnekleri İzle
5232 Vildan Özdemir 180 Akademik Motivasyon ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkide Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ve Derse Katılım Düzeyinin Aracılık Etkisi İzle
5276 Ali Karakaya 181 'İhtiyatlı Arayış'tan 'Sonsuz Arayış'a: Modern Bilim Açısından Merak Kavrayışının Değişiminin Anlamı İzle
5227 Elanur OZUN 182 Cam Fiber Takviyeli Epoksi Reçinelerin Çizilme Performanslarının İncelenmesi İzle
5251 Elanur OZUN 189 Nano Silika Takviyesinin Epoksi Reçinenin Sürtünme Katsayısı Değerlerine Etkilerinin İncelenmesi İzle
5279 Eda Özyılmaz 190 Partikül Ayırma İçin Bir Mikroakışkan Cihaz Tasarımı ve Simülasyonu İzle
5198 Pervin Yeşil 191 Kentsel Markalaşma ve Kent İmgesi Üzerine Etkileri: Ordu Örneği İzle
5188 Andaç İMAK 192 Dense201ResSVM-Net ile Transfer Öğrenme Modeli: Elektrolüminesans Görüntüler Kullanılarak Fotovoltaik Panel Üzerinde Kusur Tespiti İzle
5206 hikmettin 193 İki farklı lineer hızlandırıcının doz profillerinin karşılaştırılması İzle
5191 Esra Çakır 194 Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme Açısından İncelenmesi İzle
5177 Hülya Kuduğ Ceylan 195 Meyve ve sebzelerin işlenmesi için bakteriyel sistemlerde rekombinant enzim üretimi İzle