Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
4694 Meltem Oral 7 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE SOSYOTELİZM DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL KAYGININ ARACI ROLÜ İzle
4701 fatma bilir 9 2013-2023 Yılları Arasında Uyarlanabilir Öğrenme Sistemleri Kapsamında Yapılan Tez ve Makalelerin İçerik Analizi İzle
4700 EKREM SÜZEN 10 Stratejik Yönetim ve Dijital Pazarlamada Yeni Fırsatlar ve Zorluklar İzle
4715 erdem geçit 88 SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINDA HAREKET ÇAĞRISI UNSURU (CALL TO ACTION): E-TİCARET MARKALARINA YÖNELİK BİR ANALİZ İzle
4702 Özge TURHAN 113 ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMAYA ETKİSİ İzle
4713 Ali Çakırbaş 119 MONDROS-LOZAN EKSENİNDE TÜRK-BULGAR İLİŞKİLERİ İzle