Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
4723 Buse Çağla ARI 1 COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Levator Palpebra Superior Miyoziti : Bir Olgu Sunumu İzle
4448 mehmet akdemir 4 kienböch hastalığında radial kısaltma ve iliak kanat kemik iliği aspiratı ile greftleme sonuçlarımız İzle
4721 Muhammed BAYRAM 19 Subintimal Stentleme: Bazen Başarı Bazen Komplikasyon İzle
4695 Aliye Tuğçe Gürcan 21 Erken Çocukluk Çağı Çürüğü Prevalansının Değerlendirilmesi İzle
4696 Gamze Topçuoğlu 88 Süt Kesici Dişlerde Zirkonyum Kuronların Klinik Başarısının ve Ebeveyn Memnuniyetinin Değerlendirilmesi İzle
4661 Ramazan Cihad YILMAZ 106 Meme Kanserinden Kurtulanlarda Biyopsikososyal Temelli Rehabilitasyon İzle
4727 Sevilay Erimşah 154 RATLARDA BLEOMİSİNLE OLUŞTURULAN AKCİĞER FİBROSİZİNDE SESAMOLÜN KORUYUCU ETKİSİ İzle
4714 Banu Kadıoğlu Yılmaz 185 Niemann-Pick Tip C; Neonatal Kolestazın Nadir Bir Nedeni, Akraba Evliliği Olmadan da Görülebilir! İzle
4726 Ayşegül ERCAN 191 Tersiyer Bir Merkezde Adolesan ve Reprodüktif Gebelerin Doğum Şeklinin Karşılaştırılması İzle
4716 Burak Gezer 254 Kafa Travmasını Taklit Eden 0-3 yaş Pediatrik İnme; Case serisi İzle
4718 yeliz gül 312 GEBELERDE TİROİD ELASTOGRAFİ BULGULARI: TEK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA İzle
4724 Filiz 320 ALZHEİMER HASTALIĞI TİP 3 DİYABET MİDİR? İzle
4717 MUHAMMED HALİT SATICI 330 ZORLU İNSPİRYUMA BAĞLI GELİŞEN NEGATİF BASINÇLI AKCİĞER ÖDEMİ İzle
4725 Serhat Korkmaz 424 112 Çağrı Merkezi Tarafından İnme Ön Tanısı Konan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi; Afyonkarahisar Deneyimi İzle
4730 Emine Üstün Gökçe 480 Onkoloji Hastalarında Ağrı Yönetiminde Reikinin İyileştirici Gücü ve Hemşirelik İzle
4719 İzzettin Toktaş 504 Ulusal Kanser Tarama Programı Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Diyarbakır İli Örneği İzle
4729 Mehmet Can Ezgü 513 Myelomeningosel cerrahisi ve hasta yönetimi - Tek merkez deneyimi İzle