Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
4257 Emine Terzi 1 Kanser Tedavisinde Hipoksinin Hedeflenmesi İzle
4272 Barış BAHÇECİ 4 Sulama suyu tuzluluğu ile fasulye verimi arasındaki ilişkinin farklı modellerle değerlendirilmesi İzle
4388 Gülşah BAŞKAN 5 Tekstil Boyalarının Mikroalglerle Biyosorpsiyon Mekanizması İzle
4329 TUĞBA DEMİRBAŞ 6 Gemi Atıksuyu Arıtma Tesis Çıkışında Granül Aktif Karbon Destekli KOİ Giderimi İzle
4248 Anıl ŞEKER 7 Lazer Kaynağı ve Gazaltı Kaynağı Kullanılarak Kaynağı Yapılan Sac Metal Malzeme Numunelerin Nüfuziyetlerinin Karşılaştırılması İzle
4299 TUĞBA DEMİRBAŞ 8 Piliç Eti Endüstrisinde Spesifik Ürünlerin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi İzle
4249 Zehra Çimen 11 Sıralı Probit Model ve Bir Uygulama İzle
4269 Meryem Koçer 12 Yemek Sitelerinin E-Hizmet Kalitesinin Çok Kriterli Karar Verme İle Değerlendirilmesi İzle
4857 Meryem Koçer 12 Yemek Sitelerinin E-Hizmet Kalitesinin Çok Kriterli Karar Verme İle Değerlendirilmesi İzle
4325 Elif Ersoy 13 Adölesan çağı bireylerin covid-19 sürecinde fiziksel aktivite düzeyleri ve VKİ değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi İzle
4251 Ezgi Karaata 14 İLLÜSTRASYON EĞİTİMİ KAPSAMINDA YENİ TEKNOLOJİLER: MASAL KİTABI TASARIMINDA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK KULLANIMI İzle
4259 FULDEN TUNÇ GENÇ 15 Eğitim Kurumlarında Örgütsel Sessizlik Davranışı ile ilgili Literatür İncelemesi İzle
4386 Muhamed 16 Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri Üzerinden Hesaplanan Tibia Parametrelerinin Yaş ve Cinsiyete Göre Değerlendirmesi İzle
4389 Merve 18 ÜRÜN AMBALAJLARINDA MİNİMALİST İLLÜSTRASYONLARIN KULLANIMI İzle
4256 Hüseyin ERSÖNMEZ 19 Arap Dilinde أوْ Edatı ve Kullanım Alanları İzle
4247 Şükrü Karabulut 20 3 Eksende Hareket Edebilen Otomasyon Kontrollü Esnek Pres İçi Transfer Sistemi İzle
4295 Nurçin SEYMEN AKSU 21 Akıllı Kent Bağlamında Katı Atık Yönetimi: Bartın Kenti Örneği İzle
4270 Sinan ZEHİR 22 Halluks Valgus Tedavisinde Distal Chevron Osteotomisi Uygulamasının Klinik Sonuçları İzle
4320 İrem VARÜRER 23 Derin Öğrenme Metotlarından BİLSTM ile Gümüş Fiyatlarının Öngörüsü İzle
4296 Nurçin SEYMEN AKSU 25 Yaratıcı Kentte Yaşayan Kültürel Miras: Zanaat İzle
4743 Nurçin SEYMEN AKSU 25 Yaratıcı Kentte Yaşayan Kültürel Miras: Zanaat İzle
4442 GONCAGÜL SEVİNÇ 26 KANALLI İNDÜKSİYON FIRINI İÇİN İNDÜKTÖR TEST DÜZENEĞİNİN TASARIMI VE KURULUMU İzle
4268 Sibel Aydemir 27 Yapay Zekâ Kullanımının Örgütsel Performansa Etkisi İzle
4266 Hasan Abaylı 28 Sekiz yıllık aranın ardından 2020 yılında Bovine ephemeral fever'ın Türkiye'de yeniden ortaya çıkışı: Bir moleküler analiz çalışması İzle
4250 ERKUT ERYAYAR 29 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU ÇERÇEVESİNDE TESCİLLİ TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜK KOŞULLARI İzle
4252 Ahmet Kan 30 Ebeveynler hışıltıyı tespit ederken hangi ipuçlarını kullanır? İzle
4265 Serhat SÜRAL 31 Rusya, Hindistan ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması İzle
4749 ZUHAL YILMAZ DOGAN 32 Üsküdar Eğitim Öncüleri Öğretmen Eğitim Programının Öğretmenlerin Mesleki ve Kişisel Gelişim Süreçleri Üzerindeki Etkisi İzle
4427 ZUHAL YILMAZ DOGAN 32 Üsküdar Eğitim Öncüleri Öğretmen Eğitim Programının Öğretmenlerin Mesleki ve Kişisel Gelişim Süreçleri Üzerindeki Etkisi İzle
4289 Hurşit Ferahkaya 33 Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Oluşan Kekemeliğin PANDAS Perspektifinden Değerlendirilmesi İzle
4290 Hurşit Ferahkaya 34 Metilfenidat Tedavisi Sırasında Senkop Gelişen Vakanın Değerlendirilmesi İzle
4287 ÖZAY SOSLU 36 Okul Dışı Yapılan Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi İzle
5121 ÖZAY SOSLU 36 Okul Dışı Yapılan Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi İzle
4731 Barış Albayrak 37 İDEALLER VE JORDAN İDEALLER İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERS YARI-TÜREVLER İzle
4255 Barış Albayrak 37 İDEALLER VE JORDAN İDEALLER İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERS YARI-TÜREVLER İzle
4359 Sabiha Tezcan Aydemir 38 HAFİF EVRE ALZHEİMER HASTALARINDA KENDİ YÜZÜNÜ TANIMANIN MORF YÜZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
4267 Kübra BATI 40 ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM TEKNOLOJİ STANDARTLARINA YÖNELİK ÖZYETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İzle
4351 Elanur OZUN 41 Farklı Yakıt Maruziyetlerinde NBR/PVC Karışımının Davranışlarının İncelenmesi İzle
4922 Saadet APA ÖZTÜRK 42 Turkish EFL Learners’ Writing Self-Efficacy İzle
4301 Saadet APA ÖZTÜRK 42 Turkish EFL Learners’ Writing Self-Efficacy İzle
4352 Elanur OZUN 43 NBR/PVC Kaplı Kompozit Yapıştırma Bağlantılarında Ön Vulkanizasyon İşleminin Vulkanizasyon Prosesine ve Mekanik Özelliklere Etkileri İzle
4258 Kenan Yalçın 44 Atnalı böbreklerde perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz İzle
4262 Hüseyin Utku Özdeş 45 Atipik Klinik Özellik Gösteren İliopsoas Hematomu: Nadir bir Olgu Sunumu İzle
4261 Hüseyin Utku Özdeş 46 Nadir Bir Diz Septik Artrit Etkeni: Citrobakter Koseri İzle
4260 Sibel Aydemir 47 Örgütsel Etkinlik Açısından Duygusal Zekâ İzle
4334 EMEL KESİM 48 BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ İzle
4337 EMEL KESİM 49 ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ VE SONUÇLARI İzle
4311 Büşra GEDİK 50 AA6060 Alüminyum Alaşımının Homojenleştirilmesinde Soğutma Hızının Malzeme Özelliklerine Etkisi İzle
4317 İbrahim İNAN 51 TAŞIT SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNDE KULLANILAN AKSON PARÇASININ SONLU ELEMANLAR ANALİZİ İzle
4382 Burcu Gültekin 52 ABDOMİNAL AORTA İSKEMİ-REPERFÜZYONUNA BAĞLI GELİŞEN KALP KASINDAKİ HİSTOPATOLOJİK HASARA MİTO TEMPO’NUN KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
4293 Hilal BAYRAK 53 DİJİTAL BANKACILIKTA YENİ BİR ÇAĞ: AÇIK BANKACILIK İzle
4739 Muharrem GÜNEŞ 54 Capoeta umbla (Heckel, 1843)’NIN MANS DERESİ (ERZİNCAN, TÜRKİYE) BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ ve KONDİSYON FAKTÖRÜ İzle
4380 Ebru Özkan Garip 55 Hint İnciri (Opuntia Ficus-indica) ve Nemlendirici Etkili Bitkilerle Zenginleştirilmiş Jel Formlu Nemlendirici Maske: Formülasyon ve Etkinlik Çalışmaları İzle
4294 Emre PINARBAŞI 56 Tanburi Cemil Bey’in Hicaz Makamındaki Taksimlerine Göre Makam Perdelerinin Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemine Göre Farklılıkları İzle
4345 Melike Uçku 57 ROBERT RAUSCHENBERG’IN SANAT PRATİĞİ ve RESİMLERİNDE KOLAJ KULLANIMI İzle
4438 Hasan 58 Sentinel-2 Uydu Görüntüleri Kullanılarak Farklı Sınıflandırma Yöntemleriyle Orman Arazi Kullanımlarının Belirlenmesi: Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Örneği İzle
4309 RAHŞAN CEBECİK AKGÜL 59 İlk Yetişkinlik Dönemindeki Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Ailelerinin Bu Döneme Uyum Sürecinde Yaşadıkları Deneyimler Ve Gereksinimlerinin Belirlenmesi İzle
4368 mehmet akdemir 61 Asetabulum kırığı açık redüksiyon internal fiksasyonu ve klinik sonuca etki eden faktörlerin araştırılması İzle
4767 mehmet akdemir 61 Asetabulum kırığı açık redüksiyon internal fiksasyonu ve klinik sonuca etki eden faktörlerin araştırılması İzle
4766 mehmet akdemir 61 Asetabulum kırığı açık redüksiyon internal fiksasyonu ve klinik sonuca etki eden faktörlerin araştırılması İzle
4418 Muhammed Bayram 62 ATNALI BÖBREK PATOLOJİSİ OLAN HASTADA EVAR (ENDOVASCULAR AORTIC REPAIR) SONRASI AÇIK TAMİRE DÖNÜŞ: OLGU SUNUMU İzle
4315 İlkay Gümüş 63 N-Açiltiyoüre, Kloro ve Fosfin Ligandları İçeren Heteroleptik Paladyum(II) Kompleksi: Sentezi, Karakterizasyonu ve Antioksidan Aktivitesi İzle
4297 serap mutlu yaniç 64 Biyopolimer bazlı multifonksiyonel gıda ambalaj filmi hazırlama ve uygulamalarındaki gelişmeler İzle
4753 serap mutlu yaniç 64 Biyopolimer bazlı multifonksiyonel gıda ambalaj filmi hazırlama ve uygulamalarındaki gelişmeler İzle
4752 serap mutlu yaniç 64 Biyopolimer bazlı multifonksiyonel gıda ambalaj filmi hazırlama ve uygulamalarındaki gelişmeler İzle
4751 serap mutlu yaniç 64 Biyopolimer bazlı multifonksiyonel gıda ambalaj filmi hazırlama ve uygulamalarındaki gelişmeler İzle
4339 Bilge Öztoprak 66 Different Liver Lesions with Similar Marked T2-Hyperintensity in a Cancer Patient İzle
4446 Aslıhan Ünal 67 Yapay Zekâ-İnsan İlişkileri Üzerine Eleştirel Bir İnceleme İzle
4401 Selin Coşkun 68 COVİD ÖNCESİ VE SONRASI DÖNEME İLİŞKİN GIDA PERAKENDECİLİĞİ SEKTÖRÜNÜN MALİ YAPI ANALİZİ İzle
4744 Selin Coşkun 68 COVİD ÖNCESİ VE SONRASI DÖNEME İLİŞKİN GIDA PERAKENDECİLİĞİ SEKTÖRÜNÜN MALİ YAPI ANALİZİ İzle
4281 Sema ÖCAL ÇAĞLAYAN 69 Harlem Rönesansı ve Faith Ringgold'un Anlatı Yorganları İzle
4440 sibel adak 72 DOWN SENDROMLU BİREYLERİN SPORTİF AKTİVİTELERE KATILIM DURUMLARINA GÖRE EBEVEYNLERİNİN STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İzle
4429 MEHMET BOZBAY 73 AKUT PULMONER EMBOLİ TANISI İLE İNTERNE EDİLEN VE TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULANAN HASTALARDA BAŞVURU LAKTAT DÜZEYLERİNİN HASTANE İÇİ KLİNİK SONUÇLAR VE MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ İzle
4300 İlkay Gümüş 74 Salofen Ligandları İçeren Re(V)-okso Kompleksleri İle Katalizlenen Sülfoksidasyon Reaksiyonları İzle
4445 Duygu Nazan Gençoğlan 75 FREQUENCY AND PATTERN RECONFIGURABILITY ANALYSIS OF ANTIPODAL VIVALDI ANTENNA FOR SUB-6GHz APPLICATIONS İzle
4775 Hasan Bilgiç 76 Araç Koltuklarında Robot Destekli Giriş-Çıkış Ömür Testi Uygulaması İzle
4379 Hasan Bilgiç 76 Araç Koltuklarında Robot Destekli Giriş-Çıkış Ömür Testi Uygulaması İzle
4321 TOLGA ERDEM 77 Avrupa Birliği (AB) Daimi Yapılandırılmış İşbirliği (PESCO) Kapsamındaki Siber Güvenlik Projelerine İlişkin Genel Bir Değerlendirme İzle
4306 Mahmut POLAT 78 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Yeterlikleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi İzle
4367 DUYGU METİN 79 AŞIRI TURİZM ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME İzle
4273 ÖzgeToker 80 COVİD 19 SALGINI SÜRESİNCE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK DÜZEYLERİNİN KARAR VERME BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ; ÇANAKKALE ÖRNEĞİ İzle
4346 Dilek Demir 81 GALİYYE FIRKALARINDA İNSAN BİÇİMCİ TANRI TASAVVURLARI İzle
4313 Esra 82 KANATLI GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİNDEN ÖZGÜN LAKTİK ASİT BAKTERİ SUŞLARININ İZOLASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
4355 Çağla Yazıcı 83 Arpada Benekli Yaprak Lekesi Hastalığı Bipolaris Sorakiana'ya Karşı Bazı Antagonistik Fungusların Etkisi İzle
4436 AYLİN ÖNDER DİRİCAN 84 Piyometra ve Sepsis İzle
4291 İlker KILIÇCIOĞLU 85 Teucrium chamaedrys'in Gastrointestinal Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Antikanser Etkilerinin Araştırılması İzle
4842 DUYGU METİN 86 Lüks Turizm: Kavramsal Bir inceleme İzle
4365 DUYGU METİN 86 Lüks Turizm: Kavramsal Bir inceleme İzle
4356 Leman Elmalı 87 AROMATİK - İMİDAZOL TİPİ SCHİFF BAZLARININ VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ KARAKTERİZASYONU İzle
4318 Umut Kerem KOLAÇ 89 Genistein Poly I:C ve TNFα ile Uyarılmış MRC-5 Akciğer Fibroblastlarında NLRP3 İnflamazom Aktivitesini İnhibe Eder İzle
4797 Umut Kerem KOLAÇ 89 Genistein Poly I:C ve TNFα ile Uyarılmış MRC-5 Akciğer Fibroblastlarında NLRP3 İnflamazom Aktivitesini İnhibe Eder İzle
4381 Esra Nur ALBAYRAK 90 SİRİNGALDEHİT BAZLI 2,4,6-TRİARİLPİRİDİNLERİN SENTEZİ, BİYOLOJİK AKTİVİTE VE TEORİK İNCELEMELERİ İzle
4323 ROHA AWIJA 91 Nötr pionların enerji kalibrasyonu için değişmez kütle yöntemi İzle
4340 Aysel Koç 92 DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİ YÖNTEMİNİN KORKU DUYGUSU ÜZERİNE ETKİSİ İzle
4332 İsmail Tetikci 93 Türk Resim Sanatında Grup Hareketleri İzle
4404 Umut Kurt 94 Yıldız ve Gezegen Oluşum Disklerinde Manyetik Dönme ve Hall Kararsızlığı İzle
4804 Umut Kurt 94 Yıldız ve Gezegen Oluşum Disklerinde Manyetik Dönme ve Hall Kararsızlığı İzle
4806 Umut Kurt 94 Yıldız ve Gezegen Oluşum Disklerinde Manyetik Dönme ve Hall Kararsızlığı İzle
4342 Yaren Erengil 95 Kutanöz Leishmaniasis’e Karşı Kitosan ve Kurkumin İçeren Elektro-eğrilmiş Yara Örtülerinin Üretimi İzle
4409 SEDA AKDUMAN 96 Karabük İlinde Üretilen Hazır Beton Kalitesinin Değerlendirilmesi İzle
4354 Tuğba Küçükkasap Cömert 97 PİŞİRME VE BESİN BECERİLERİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ARAŞTIRMASI İzle
4283 Bilgehan Egemen 98 Fotovoltaik Bir Tesisin Üretim Değerlerinin Benzetim Yazılımları Sonuçlarıyla Karşılaştırılması: Erbaa Belediyesi 990 kWp Şebeke Bağlantılı GES Örneği İzle
4876 Kadir KESKİN 99 Ön Tüketim Yöntemi Kas Hipertrofsini Artırmada Geleneksel Yöntemlere Göre Ne Kadar Etkilidir? İzle
4331 Kadir KESKİN 99 Ön Tüketim Yöntemi Kas Hipertrofsini Artırmada Geleneksel Yöntemlere Göre Ne Kadar Etkilidir? İzle
4274 samet tosun 100 Endodonti ve Tele-Diş Hekimliği: Uzaktan Diş Hekimliği Hizmetlerinin Gelişimi ve Geleceği İzle
4530 samet tosun 100 Endodonti ve Tele-Diş Hekimliği: Uzaktan Diş Hekimliği Hizmetlerinin Gelişimi ve Geleceği İzle
4278 AYHAN BULUT 101 Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Z- Kuşağı Öğrencilerinin Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi İzle
4328 ebru kaya 102 GEBE BİREYLERİN BİYOPSİKOSOSYAL ETKİLENİMLERİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ-Pilot Çalışma İzle
4284 Emine Koçano Rodoslu 103 Deprem Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararların Sözleşme Dışı Sorumluluk Hükümlerine Göre Tazmini İzle
4422 Ayberk Salim MAYIL 104 Door Thermal Design Effect on Surface Temperature in Built-In Domestic Ovens İzle
4416 İBRAHİM YİĞİT 105 Gevşek haldeki pomza kumu kuvars kumu karışımlarının kayma dayanımı İzle
4384 Hazal ÇELİK 107 Glamping Turizm İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Yorumlarının BERT Modeli ile Analizi İzle
4276 Kayhan 109 Siringohidromyeli Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: Tanısal Yaklaşım ve İpuçları İzle
4362 Hilal KAPLAN TABAK 110 Çoklu Doğrusal Regresyonda Bazı Yanlı Tahmin Yöntemlerine Dayalı Regresyon Katsayılarının Hipotez Testi İzle
4390 Coşar Kulaksız 111 Fotoğrafın Sanatta Yarattığı Dönüşüm İzle
4280 Hüseyin Demirtaş 112 Post Trombotik Sendrom Sonrası Kronik Venöz Yetmezliği Olan Hastalarda May-Thurner Sendromu Birlikteliğinin Önemi İzle
4372 AHMET ENGİN TÜZÜN 113 Etlik Piliç Karma Yem 25-hidroksikolekalsiferol (25-OH-D3) İçeriğinin Bazı Temel Bağışıklık Parametreleri Üzerine Etkisi İzle
4327 Murat YİĞİT 114 SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE WEB 2.0 ARAÇLARININ KULLANIMININ ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNA ETKİSİ İzle
4421 SEDA AKDUMAN 115 Life 365 Modeline Göre Servis Ömrüne Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi İzle
4919 Emre GÜRBÜZ 116 Futbol Kalecilerinde Sanal Gerçeklik Antrenmanının Reaksiyon Süresine Etkisinin İncelenmesi İzle
4310 Emre GÜRBÜZ 116 Futbol Kalecilerinde Sanal Gerçeklik Antrenmanının Reaksiyon Süresine Etkisinin İncelenmesi İzle
4286 YUSUF ÖNAL 117 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KAPSAYICI EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI İLE HOŞGÖRÜ EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İzle
4304 Elif Dagdeviren çay 118 Bilişsel Farkındalık Stratejisi ve Bilişsel Koçluk Yöntemi İle Tasarlanan Fonksiyon Kavramı Öğretiminin, Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Problemi Çözme Başarılarına Etkisi İzle
4782 Elif Dagdeviren çay 118 Bilişsel Farkındalık Stratejisi ve Bilişsel Koçluk Yöntemi İle Tasarlanan Fonksiyon Kavramı Öğretiminin, Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Problemi Çözme Başarılarına Etkisi İzle
4324 Aysu İrem Adem 119 YAPAY ZEKA DESTEKLİ CİLT KANSERİ TESPİTİ İzle
4400 Yalkap Ballyyev 120 Gemlik ve Orhangazi Fayları’nın Kinematiği ve Sismotektoniği İzle
4822 Yalkap Ballyyev 120 Gemlik ve Orhangazi Fayları’nın Kinematiği ve Sismotektoniği İzle
4426 GÜLŞEN ASLAN 121 Nanohibrit Katkılı Nanokompozit Hidrojellerin Sentezi ve Kontrollü İlaç Salım Sistemlerinde Uygulanması İzle
4360 Zeynep Karapınar 122 Balıkların İhbari Mecburi Viral Enfeksiyonları İzle
4275 SEMA AVCI 123 Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüs Dokularında IL-18 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi İzle
4378 Musa EREN 124 Atmosferde mikrodalga ile indüklenmiş hava plazmasının deneysel incelenmesi İzle
4373 Tuğçe Kayserilioğlu 125 SABİT ORTODONTİK TEDAVİ GÖREN BRUKSİZM HASTALARINDA TEDAVİ SIRASINDA YAPILAN İŞLEMLERİN BRUKSİZME ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
4358 volkan batu 126 Piyano Öğretimi için Tasarlanmış Artırılmış Gerçeklik Teknolojisine Sahip Mobil Uygulamalarının Evrensel Tasarım İlkeleri Temelinde İncelenmesi İzle
4305 Elif Dagdeviren çay 127 Bilişsel Farkındalık Stratejisi ve Bilişsel Koçluk Yöntemi İle Tasarlanan Fonksiyon Kavramı Öğretiminin, Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişsel Süreçlerine Etkisi İzle
4441 Sinem Eser POLAT UNAL 128 GASTRİK ÖDEM: HELİKOBAKTER PİLORİ ENFEKSİYONU ERKEN DÖNEM BULGUSU MU? İzle
4425 Şaban Selim Kılçadır 129 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK AMAÇLI SÜRDÜRÜLEBİLİR YEMEK PLANI İzle
4847 ELİFHAN KÖSE ÇAL 130 “DAĞI YERİNDEN OYNATMAK”: BİR CHARLOTTE PERKİNS GİLMAN ÜTOPYASI İzle
4419 ELİFHAN KÖSE ÇAL 130 “DAĞI YERİNDEN OYNATMAK”: BİR CHARLOTTE PERKİNS GİLMAN ÜTOPYASI İzle
4414 Zeyyat Bandeoğlu 131 Popülist Aşırı Sağ Partilerin Yükselişi: Batı Avrupa Örneği İzle
4333 Seda SAĞOĞLU 132 Fonksiyonel Aparey İle Tedavi Edilen Hastalarda Boyun Bölgesinde Meydana Gelen Yumuşak Doku Değişimlerinin Değerlendirilmesi İzle
4336 Birzat Emre GÖLBOYU 133 Yoğun bakım ünitesinde çoklu ilaç dirençli Acinetobacter Baumanni enfeksiyonu gelişiminde rol oynayan predispozan faktörler İzle
4374 Özlem Özge Yılmaz 134 Matriks Metallopeptidaz 1 Geni rs1799750 Polimorfizmi ile Açık Kapanış Vakaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İzle
4930 Gamze Merve Şengönül 135 Tarihi Yapılarda Yeniden Kullanım Farklılıklarının İnsan Algıları Üzerindeki Etkilerinin Nörobilişsel Analizi İzle
4431 Mazhar Çelikoyar 136 Rinoplastide 3 boyutlu alan ve hacim ölçümleri İzle
4385 Büşra ÖZDEMİR ÇİFLİK 137 ERİŞKİN ÇAĞDA GÖRÜLEN MEDİSTİNAL KİST VE KİTLELERİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ İzle
4377 Büşra GÜRBÜZ 138 Madde Kullanım Bozukluğunda Psikososyal Tedaviler İzle
4341 Haise AKAN 139 RAFT TEKNİĞİNE YÖNELİK KÖY ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI İzle
4420 Rukiye Vargün 140 SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK BAĞLAMINDA YAĞMUR HASADI VE EL CEZİRİ MEKANİĞİNİN MİMARLIKTA KULLANIMI İzle
4371 Çiğdem AY 141 Zeolitin adsorpsiyon kapasitesinin iyileştirilmesi: ağır metal gideriminde kullanımı İzle
4412 Didem ÇİFTÇİ 142 Matematik Dersinde RAFT Uygulamalarının İlkokul 2. Sınıf Öğrenci Ürünlerine Yansımaları İzle
4369 Cansu Yüksel Elgin 143 Farklı tarama sistemleri arasında retinal sinir lifi tabakası (RNFL) kalınlık ölçüm uyumları İzle
4350 Büşra ömür erol 144 Türk TV Dizilerinde Sadakat Değerinin Dönüşümü İzle
4392 Sinem ÇAKI 145 Bina Cephelerinde Ticari Tabela Prensiplerinin Değerlendirilmesi İzle
4376 İsmail Gürbüz 146 Ülker Köksal’ın Tiyatrolarında Kent Yoksulluğun Toplumsal Görünümleri İzle
4417 Ayşe Ceren Atmaca Aksoy 147 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARINA İLİŞKİN ALGILARI İzle
4393 Hasan Hüseyin Kır 148 Migren Hastalarında D Vitamin Düzeylerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması: Vaka Kontrol Çalışması İzle
4405 İsmail HASIRYAPAN 149 Performansa Dayalı Karayolu Bakım Sözleşmeleri İçin Performans Göstergelerinin Belirlenmesi İzle
4430 Tolga Polat 150 Kollajen Tip 1 Alfa Zincir 1 rs1800012 Gen Polimorfizmi ile Açık Kapanış Vakaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İzle
4424 Ayşe Ceren Atmaca Aksoy 151 FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ VE KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ İzle
4366 Fatma ÇOBAN 152 Metilen grupları içeren karbazol türevi sentezi, karakterizasyonu ve elektrokimyasal özellikleri İzle
4428 Erhan 153 EMTİA FİYATLARININ SATIN ALMA YÖNETİCİLERİ ENDEKSİNE (PMI) ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ İzle
4408 Hülya ARIKAN CEYLAN 154 KURAKLIK STRESİ KOŞULLARINDA PROLİN ÖN UYGULAMASININ TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ İzle
4403 Simay Akyüz 155 Inkarsere Herniye Bağlı Fournıer Gangrenı Gelişen Hastanın Cerrahi Sonrası Açık Abdomen Ve Enterokutan Fistül Yönetimi İzle
4406 Önder Güler 156 Erken Bizans Dönemi Yeraltı Mezar Odalarından olan Hipojelerin, Karasurları Silivrikapı Hipojesi Örnekleminde İncelenmesi İzle
4288 Oğuz Öztürk 157 HYPEREOSINOPHILIC SYNDROME PRESENTING WITH ABDOMINAL ASCITES IN A CASE WITHOUT ANY KNOWN SYSTEMIC DISEASE İzle
4314 ELİF AKÇAY 158 GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDE MALİGNİTE ŞÜPHELİ LEZYONLARDAN ELDE EDİLEN ENDOSKOPİK FIRÇA VE BİYOPSİ MATERYALLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İzle
4387 Özkan Ginesar 159 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Yurt Dışına Görevlendirilen Öğretmenlerin Yurt Dışı Öğretmenliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi İzle
4395 Özkan Ginesar 160 Almanya’da Türkçe ve Türk Kültürü Derslerine Katılan Öğrencilerin Yazma, Konuşma, Dinleme ve Okuma Becerileri Üzerine Öğretmen Görüşleri İzle
4444 Oğuz Bilal Karakuş 161 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bipolar 1 Bozukluk Tanılı Bir Ergende Lityum Tedavisine Bağlı Gelişen Pretibial Ödem İzle
4871 Oğuz Bilal Karakuş 161 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bipolar 1 Bozukluk Tanılı Bir Ergende Lityum Tedavisine Bağlı Gelişen Pretibial Ödem İzle
4443 Oğuz Bilal Karakuş 162 Klozapine Eklenen Lamotrijin Tedavisinin Erken Başlangıçlı Bir Şizofreni Vakasında Tedaviye Dirençli Negatif Belirtiler Üzerine Olumlu Etkisi İzle
4363 Bahar Gümrükçü Bilgici 163 Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri ve Mezunlarının Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi İzle
4834 Pınar ŞAHİN 164 ÖZEL EĞİTİMDE SERAMİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN MEVCUT YÖNELİMLERİ İzle
4439 Pınar ŞAHİN 164 ÖZEL EĞİTİMDE SERAMİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN MEVCUT YÖNELİMLERİ İzle
4375 NURDAN ORUÇOĞLU 165 Aksiyel Spondiloartritli Hastalarda miRNA'ların Azalmış Ekspresyonu İzle
4411 sibel taştı 166 Scorzenera aucheriana Bitkisinin Farklı Kanser Hücre Hatları Üzerine Antiproliferatif Aktivitesi ve Antioksidan Kapasitesinin Değerlendirilmesi İzle
4298 Sezer Dümen 167 Radyo Sinyallerinde Otomatik Modülasyon Sınıflandırması için Swin Transformatörü ve CNN Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi İzle
4407 Kübilay ÖZTÜRK 170 Al4C3 Fazının AA7075/SiC kompozit yapılarının aşınma ve korozyon dayanımlarına etkisi İzle