Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
4234 Berna Botan YILDIRIM 28 RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI BRONŞEKTAZİ: RETROSPEKTİF TEK MERKEZ ÇALIŞMASI İzle
4224 FİLİZ ÇİMEN 31 BİFAZİK MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA: GENEL ÖZELLİKLER VE SİSTEMİK İNFLAMASYON İzle
4221 Sanem Karadağ Gencer 33 Kardiyovasküler hastalık risk değerlendirmesinde yüksek duyarlı C-reaktif protein düzeylerinin diğer biyobelirteçlerle karşılaştırılması İzle
4238 Cihan Aydın 65 The role of multimerin-2, a coronary collateral flow marker, in patients with non-st elevation myocardial infarction. İzle
4239 tünay kandemir 92 Böbrek Nakli Alıcısında Olası Rekürarizasyon ve Artan Sugammadeks Gereksinimi İzle
4240 tünay kandemir 92 Böbrek Nakli Alıcısında Olası Rekürarizasyon ve Artan Sugammadeks Gereksinimi İzle
4235 Hamza GÜLTEKİN 110 İskemik inme hastalarında trombektomi sonrası ölçülen optik sinir kılıf çapının hastane içi mortalite ile ilişkisi İzle
4225 BİŞAR ERGÜN 136 SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDENİYLE RUTİN DİYALİZ TEDAVİSİ ALAN BİR HASTADA GELİŞEN VALASİKLOVİR İLİŞKİLİ NÖROTOKSİSİTE İzle
4237 AYKUT DEMIRKIRAN 233 Obezite ile kardiyak elektrofizyolojik denge indeksi arasındaki ilişki İzle
4236 aybars kıvrak 304 Epileptik nöbet sonrası görülen nadir bir kırığın literatür taraması ile birlikte tartışılması İzle
4243 Naile Mısırlıoğlu 330 Transfüzyon Merkezi İşleyişinin Düzenlenmesi İzle
4245 burcu bıçakhan 331 Kronik Venöz Yetmezlik Etiyopatogenezinde Kronik Enflomasyonun Biyokimyasal Parametrelerle Ortaya Konması İzle
4244 burcu bıçakhan 333 Venöz Yetmezlikli Hastalarda Yetmezliğin Derecesiyle Ağrı Arasındaki Korelasyonnun Anlamlı Olup Olmadığının Araştırılması İzle
4241 EMRE CAN KARAKAYA 334 Hipertansiyonda Tedaviye Uyum ve Etkileyen Faktörler İzle