Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
4152 Emrah Şimşek 1 Balıklarda oluşan barotravmanın tedavi yöntemleri; Alternatif pratik yaklaşımlar İzle
4142 Bugra Mustafa Hocaoğlu 3 YANGIN SİSTEMLERİNDE EMC VE FONKSİTONEL DENEYLERİN ANALİZİ İzle
4207 Tuğba YILMAZ 4 İlkokul Öğrencilerinin Yaşlılara Bakış Açısının Resimler Üzerinden Tespiti İzle
4186 Tuğba Özışık 7 Dijitalleşmenin Etkisiyle İş Gücü Piyasaları Kutuplaşıyor mu?: Avrupa Birliği Üzerine Bir Uygulama İzle
4165 DOGAN KALAFAT 8 Bingöl Yöresinin Güncel Sismotektoniğine bir bakış : Doğu Anadolu İzle
4134 Uğur Çit 9 Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) Araçlarından Akıllı Nesnelerin İnterneti Aracılığı İle Çevrimiçi Keman Öğrenimi İzle
4096 Burak Karabulut 10 Pazarlama İletişimi Stratejisi Olarak Markaların Yapay Zeka İçeren Uygulamaları İzle
4120 Semih ÖZTÜRK 13 Sınır Elamanları Metodu Kullanarak 3-B Cisim Çevresinde Potansiyel Akış Çözümü İzle
4164 Gamze Aydın Eryılmaz 14 TÜRKİYE’DE AMBALAJ ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR İzle
4099 Şükrü Karabulut 17 3 EKSENLİ, KAMERA KONTROLLÜ İŞ İSTASYONU TASARIM VE PROTOTİP İMALATI İzle
4168 KENAN YALÇIN 18 Ratlarda böbrek iskemi-reperfüzyon hasarında diosmin-hesperidin’in etkinliği: Deneysel çalışma İzle
4175 Gizem KUÇAK TOPRAK 19 Mekânın Geleceği: Sağlık Yapıları Üzerinden Bir Araştırma İzle
4193 Salih KORKMAZ 20 Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin çeşitli değişikliklere göre değerlendirilmesi İzle
4098 AYNUR ŞAHİN 21 BİTKİ EKSTRESİ İLE YEŞİL SENTEZ YÖNTEMİ KULLANILARAK DEMİROKSİT NANOPARTİKÜLLERİN ELDESİ İzle
4127 Meltem KIZIL 22 The effect of vitamin C on oxidative stress parameters and acute phase protein response in beef cattle vaccinated against Theileria annulata İzle
4091 Raif ALAN 23 Estetik bölgede yetersiz alveoler kret hacmi bulunan dişsiz bölgenin rehabilitasyonu: Olgu sunumu İzle
4128 DİLARA KAYA ÖZTÜRK 24 Karadeniz'in Güney Kıyılarında Üretilen Diploid ve Triploid Büyük Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansı ve Et Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi İzle
4101 İlyas Özçiçek 25 Nöral Doku Mühendisliği Uygulamalarına Yönelik Elektron Demeti Litografisi Yaklaşımları İzle
4177 Bülent ÖZTÜRK 26 Türk Polis Teşkilatında Halkla İlişkiler Uygulamaları İzle
4170 Sıla ACAR KOÇ 28 DÜZENLİ BESLENME PROGRAMI İLE EGZERSİZ YAPAN BİREYLERDE BEDEN KİTLE İNDEKSİ VE VÜCUT KOMPOSİZYONU ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ İzle
4092 HÜLYA DEMİR 29 YENİ MEDYADA FEMİNİST BELLEK OLUŞUMUNDA GÖRSEL İLETİŞİM: Femvertising ve Adidas Markası ‘’Support is Everything’’ Reklam Örneği İzle
4103 Mahmut Ali Osman Eryılmaz 30 Korpus Kallosum Enfarktının Eşlik Ettiği Azygos Anterior Serebral Arter Oklüzyonu: Olgu Sunumu İzle
4182 Mahmut Ali Osman Eryılmaz 31 Karotis Endarterektomisi Sonrasında Gelişen Limb Shaking Geçici İskemik Ataklar: Olgu Sunumu İzle
4185 Mehmet BİRGÜN 32 Halk eğitim merkezlerindeki İngilizce dil kurslarının incelenmesi İzle
4147 Emine Kasaboğlu 33 İstanbul'da 19.Yüzyılda İnşa edilmiş Ahşap Kubbeli Tekkeler İzle
4095 Feyza Nur Biçen 34 PEYAMİ SAFA’NIN ‘‘SÖZDE KIZLAR’’ ADLI ROMANINDA ‘‘ÖTEKİ’’ KAVRAMI İzle
4211 Esen POYRAZ 35 Tiyatro ile Kent Belleğine Bir Yolculuk: Son İstasyon Eskişehir İzle
4104 CAN ÇATALKAYA 36 Borsada İşlem Gören Otomotiv İşletmelerinin Birleşik Oran Analizi ( DuPont) Yöntemi İle Performanslarının Ölçülmesi Ve Bist100 de Yer Alan 15 Şirketin Fiyat Kar Oranı (Fk), Piyasa Defter Değeri Oranı(Pd/Dd.),Fiyat Satış Oranı(Fs) Ve İndirgenmiş Nakit Akımı(İna) Yöntemlerine Göre Değerlemesi İzle
4140 Mehmet Kürşad Bayraktar 37 Alzheimer tanısı olan intertrokanterik kalça kırıklı hastalarda proksimal femoral çivileme etkin bir tedavi seçeneği midir? İzle
4090 müfit şansal 38 Kliniğimiz kolorektal kanser olgularının değerlendirilmesi İzle
4173 Tuğçenur Korkmaz 39 Hashimoto Tiroidi ve Mikro Besinler İzle
4178 Berzehan Aydın 41 Giorgio Morandi ve Natürmort İzle
4469 Berzehan Aydın 41 Giorgio Morandi ve Natürmort İzle
4200 HALİL 42 Maternal ve Neonatal Dönemdeki D Vitamini Eksikliğinin Gebelik ile Yenidoğan Periyoduna Etkisi İzle
4151 selin uluğbay 43 Müzikal Algının Tarihsel Süreci İzle
4154 Hikmatullah WAHIDI 44 AFGANİSTAN'DA YEREL YÖNETİM DEMOKRASİSİ: ZORLUKLAR VE FIRSATLAR İzle
4155 Hikmatullah WAHIDI 45 AFGANİSTAN'DA İYİ YÖNETİŞİM GELİŞTİRMEYE YÖNELİK SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ İzle
4106 hilal özden özdemir çakır 46 SOSYAL MEDYA INFLUENCER’LARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA GÜVENİNİN ROLÜ İzle
4213 Esen POYRAZ 47 Tiyatrodan Sinemaya Oyunculuk Sanatı İzle
4105 SEÇİL GÜRÜN KARATEPE 48 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürünün Etkisi İzle
4102 Nihal Cihan temizer 49 Sultan Abdülaziz Döneminde Hazine-i Hassa İzle
4108 Nihal Cihan temizer 51 Amerika’daki İlk Yahudilerin Ekonomik Faaliyetleri İzle
4176 SEMA KOÇAŞLI 52 Beyin Tümörü Ameliyatı Olan Hastalarda Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Uyku Kalitesine Etkisi İzle
4116 Serhat Oğuzhan Kıvrak 53 Çeltik Sapı ve Kavuzu Külü Kullanımının Beton Basınç ve Eğilme Dayanımına Etkisi İzle
4118 Serhat Oğuzhan Kıvrak 53 Çeltik Sapı ve Kavuzu Külü Kullanımının Beton Basınç ve Eğilme Dayanımına Etkisi İzle
4115 Ayşegül Zafer 54 Orta Kızılırmak Havzasının İlk Tunç Çağı İzle
4206 Ezgi Berte Kutlu 55 TEHDİT VE HATA YÖNETİMİNİN YILMAZLIK BAĞLAMINDA GELİŞTİRİLMESİ İzle
4199 Gizem Hazan AKÇAY 56 The Effect of Nested Cylindrical Dual Chamber MFC and Graphite Rod Electrode on Domestic Wastewater Treatment and Electricity Generation in Microbial Fuel Cells İzle
4097 ALPER AKAR 58 23 Kasım 2022 Düzce depreminin TUSAGA-Aktif istasyonlarına (BOL1, HEND ve KRSU) etkilerinin GNSS-PPP' ye dayalı analizi İzle
4197 Abdelaziz SALAMA 59 Akciğer kanseri olan hastalarda immünoterapinin yanıtı izlemek için elektronik burun analizi İzle
4131 Halil İbrahim telatar 61 ORTAÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL SAYGINLIK İzle
4190 Ünal Deniz 63 Öğretim Üyelerinin Örgütsel Destek ve Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İzle
4137 AHSEN RUMEYSA YILMAZ 64 Engelli Bireyler İçin Yaşam Merkezi Tasarımı: Kocaeli İli Örneği İzle
4156 Serap Küçüközkul 65 Satış Sonrası Hizmet Süreçlerinin Kalite Fonksiyon Göçerimi Metodolojisi Kullanılarak Değerlendirilmesi İzle
4125 Sinan ZEHİR 66 DÖRT KAT HAMSTRİNG OTOGREFTİ İLE ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONU KLİNİK SONUÇLARI İzle
4133 Aylin Ekmekcioğlu 67 Gömülü Dişleri Bulunan Hastaların Demografik ve Radyolojik Açıdan Retrospektif Olarak Değerlendirmesi İzle
4122 Habibe Eker 70 Hannah Arendt: Kamusal ve Özel Alan Diyalektiğinde Politikanın Yeri İzle
4191 Zeynep Erdal 71 MİMESİSİN YİRMİNCİ YÜZYILDAKİ DEĞİŞİMİ İzle
4194 Onur Cüneyt Kahraman 72 Turizm Öğrencilerinin Dijital Yeterliliklerine İlişkin Bir Araştırma İzle
4126 Hayriye Yeşim Can 73 İnek, koyun ve keçi sütlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyel direncin araştırılması İzle
4208 Gözde Çağlar 74 3 BOYUTLU GÖZENEKLİ SnO2 YAPISININ BİYO-ŞABLON YÖNTEMİYLE HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU İzle
4114 DERYA BAYKIZ 75 Primer veya Sekonder Mitral Yetersizliği Olan Hastalarda Prognoz ve Serum İnflamasyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi: Gözlemsel Bir Çalışma İzle
4113 İRFAN AKARTAŞ 76 PREPARATION AND PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF NOVEL EUDRAGIT RS 100-POLYVINYLPYRROLIDONE NANOPARTICLES FOR DELIVERY OF ITRACONAZOLE İzle
4167 Mehmet Kürşad Bayraktar 77 İnstabil torakolomber kırıkların cerrahi tedavisinde 4 seviye posterior enstrümentasyonun uzun dönem klinik ve radyolojik sonuçları İzle
4146 Uğurcan Ayik 78 CEYHAN ŞEHRİNİN ALANSAL DEĞİŞİMİ VE FONKSİYONEL GELİŞİMİ İzle
4461 Uğurcan Ayik 78 CEYHAN ŞEHRİNİN ALANSAL DEĞİŞİMİ VE FONKSİYONEL GELİŞİMİ İzle
4183 Abdullah ÜNVANLI 79 Ağır Metal Stresi Altındaki Chlorella Vulgaris Kültürlerinde Büyüme Ve Gelişim Aktivitelerinin İncelenmesi İzle
4153 Ayfer Hazal Bıçakçı 80 Âşıklık Geleneği Kapsamında Âşık Gültekin Bulut (Âşık Bulutoğlu) İzle
4158 Şule Taşkıran Çankaya 81 Salih Zeki’nin Taş kömürünün Keşfi ve Madencilik Konularında Kaleme Aldığı Makalesi Üzerine Bir İnceleme İzle
4136 Ertuğrul KOÇAK 83 Taşıyıcı Konstrüktif Yapıda Optimum Gerilme Analizi İzle
4124 Tolga Tuzcuoğlu 84 An Application of XGBoost Regressor on Stock Index Prediction İzle
4159 Aisana Sman 85 Günümüz Kazakistan'daki Türk aydınlanma düşüncesinde adaletin temel yasal değer olarak dönüşümü İzle
4160 Saialy (Sayalı) Alekperova 86 Endüstriyel Tehlikelerin Tanımlanması ve Yönetimi İzle
4209 Fulya Toy 88 JOEL-PETER WITKIN: DEHŞET VERİCİ OLANIN ESTETİĞİ VE GÜZELLİĞİ İzle
4180 DEMET YEŞİLBAŞ 89 GÖRSEL VE İŞİTSEL UYARAN ELEKTROENSEFALOGRAFİ CEVABININ FREKANS ANALİZİ İzle
4184 DEMET YEŞİLBAŞ 90 STROOP ETKİSİNİN UYUŞAN VE UYUŞMAYAN UYARANLARA OLUŞAN REAKSİYON SÜRESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI İzle
4192 Emine müge 91 Probiyotik Metabolitlerinin Nöron Farklılaşması Açısından Nörit Uzatmaya Etkisi İzle
4123 GÜLTEKiN BAYSAL 92 Bist100’te İşlem Gören Sanayi Şirketlerinin TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performanslarının Belirlenmesi İzle
4195 Emine müge 93 Hemşire Öğrencilerin Probiyotik Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışların Belirlenmesi İzle
4205 Hakan Tuna 94 Bolu İlinde Faaliyet Gösteren Otellerin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Durum Çalışması İzle
4129 Seyhan Coşkun 95 Yüksek Kapasiteli fiber optik transmisyon teknolojileri İzle
4174 Muhammet Emin 96 Classification of white blood cells using deep learning methods İzle
4166 Üstün TÜRKER 97 Öğretmen Adaylarının COVID-19 Pandemisinde Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi İzle
4202 Patrice Racine DIALLO 98 FINANCIAL SATISFACTION THROUGH RESPONSIBLE FINANCIAL BEHAVIOR İzle
4459 Muhammed Aslam Chelery komath 99 Impacts of ESG Controversies on Financial Performance: Sectoral Analysis on a Global Scale İzle
4201 Muhammed Aslam Chelery komath 99 Impacts of ESG Controversies on Financial Performance: Sectoral Analysis on a Global Scale İzle
4130 Seval Cömertler 100 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTLERİNDEKİ AKILLI KENT UYGULAMALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
4139 Sevgi KUŞ 101 SEDANTER BİREYLERİN SPORCU KİMLİĞİNİN İNCELENMESİ İzle
4210 Hasan Faruk Niş 102 IL-6 Geninin 3' Kodlama Yapmayan Gen Bölgesinin Türk Triatlon Sporcularında Sekanslanması İzle
4607 Hasan Faruk Niş 102 IL-6 Geninin 3' Kodlama Yapmayan Gen Bölgesinin Türk Triatlon Sporcularında Sekanslanması İzle
4217 Semiha Poyraz 103 Şev Eğiminin Duraylılık Üzerine Etkisinin Limit Denge Yöntemleriyle Belirlenmesi İzle
4179 Serap Altındağ 104 ANTİMİKROBİYAL ETKİYE SAHİP NANOFİBER TASARIMLI YARA YANIK ÖRTÜ MATERYALİ ÜRETİMİ İzle
4157 S.Sırma BAPOĞLU DÜMENCİ 105 Erken Müdahale Sürecini Etkileyen Etmenler Üzerine Bir İnceleme: Ebeveyne ve Çocuğa Özgü Faktörler İzle
4204 İmren Öztürk Yılmaz 106 SALINCAK KOLU PARÇASI KAYNAKLANABİLİRLİK ANALİZLERİ İzle
4203 İmren Öztürk Yılmaz 107 SAC METAL PARÇALARIN GÖRSEL KALİTE KONTROLÜ AMAÇLI BÜTÜNLEŞİK GÖRÜNTÜ İŞLEME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İzle
4218 Sultan Ece Altınok Çalışkan 109 Evaluation of Ecosystem Services for the Development of Ecotourism İzle
4138 Ayşem Nihal NAKIŞ 110 PLASTİK SANATLARDA YAŞAM VE ÖLÜM DİYALEKTİĞİ İzle
4189 Yavuz Demir 111 Winkler Temeline Oturan Gözenekli Ortotropik Silindirik Panelin Hiperbolik Kayma Deformasyon Teorisi Kapsamındaki Stabilitesi İzle
4187 Yusuf Polat 112 Bir vaka incelemesi: Oyunlaştırma yöntemi ve İngilizce öğrencilerinin motivasyonu üzerine etkisi İzle
4161 Fatma Ceyda ÇINARDAL 113 Türkiye’de Âşık ve Âşıklık Geleneği Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezler Bibliyografyası İzle
4149 MESUT ŞAM 114 İPEK NANOFİBER MEMBRANLARIN BOYA GİDERİMİNDE KULLANIMI İzle
4215 Gülçin Akgören Palabıyık 115 Detection of Some Resistance Genes Lr19, Lr26 and Lr28 against Leaf Rust (Puccinia triticina) in Twenty Wheat Varieties Using Molecular Markers İzle
4216 Gülçin Akgören Palabıyık 116 Molecular Detection of Stripe Rust Resistance Genes Yr26 and YrH-52 in Twenty Bread Wheat Varieties Using Microsatellite Markers İzle
4188 Mehmet BİRGÜN 117 Yabancı Öğrencilerin Yabancı Dil Öğrenmeye İlişkin İhtiyaç Analizi İzle
4212 Zeynep Gül EREL ÇALAN 118 MISIR’DA İNGİLİZ HEGEMONYASININ KURUMLAŞMASI İzle
4214 Ömer ÇOBAN 119 UÇUCU KÜLLÜ GEOPOLİMER HARÇLARIN AKTİVATÖR DERİŞİMLERİNİN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ İzle
4198 Yusuf BARSBUĞA 120 Eskrimde Pasif Oyun Kuralı ve Uygulamaları İzle
4196 Emre Sertkaya 122 Ortaöğretim 9. Ve 10. Sınıf Düzeyindeki Öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi İzle