Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
4066 YILDIZ UYGUN CEBECİ 7 Florokinolon-1,2,4-triazol-Triptamin Halkası İçeren Yeni Hibrit Bileşiklerin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi İzle
4054 Mustafa BAL 18 New Schiff base containing pyrene ring: synthesis, characterization, color properties and investigation of chemosensory properties against some metal ions İzle
4063 Emre Fatih Ediz 60 KALSİNASYON YÖNTEMİ KULLANILARAK TİLAPİA BALIK KEMİKLERİNDEN HİDROKSİAPATİT ELDESİ İzle
4064 Emre Fatih Ediz 61 KUERSETİN ULTRASONİKASYON YÖNTEMİ İLE KAPLANARAK NANOPARTİKÜL ELDE EDİLMESİ İzle
4056 Tohid Yousefi 78 Parçacık sürüsü optimizasyon algoritmasına mutasyon yaklaşımı ekleyerek gezgin satıcı problemini çözmek İzle
4058 Ege IŞIN 128 Çinko Esaslı Biyoçözünür Alaşımın EPD Kaplanması Ve Deformasyon Özelliklerinin İncelenmesi İzle
4059 Ege IŞIN 128 Çinko Esaslı Biyoçözünür Alaşımın EPD Kaplanması Ve Deformasyon Özelliklerinin İncelenmesi İzle
4061 Süleyman Alp KARADOĞAN 131 BİYOÇÖZÜNÜR ÇİNKO ESASLI ALAŞIMLARIN BİYOSERAMİK KAPLAMASI İzle
4062 Gonca Özdemir Tarı 146 4-Florobenzaldehit Pikoloilhidrazon Bileşiğinin Teorik Çalışmaları İzle