Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
3976 Volkan OZAVCI 1 KISIRLAŞTIRILMIŞ PITBULL IRKI KÖPEKLERİN ORAL FLORASINDA PERİODONTAL PATOJENLERİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI İzle
3943 Durmuş Çetinkaya 2 Menengiç’te (Pistacia Terebinthus) Morfolojik Özelliklerin Tepe Tacı Gelişimine Etkisi İzle
3988 BİHTER SENEM FEYZİOĞLU 3 İNSÜLİN REZİSTANSI BULUNAN POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA METFORMİN TEDAVİSİNİN SERUM ANDROJEN DEĞERLERİ VE OVULATUAR FONKSİYON ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
3982 Berşan Uzun 4 KESİŞİMSELLİK BAĞLAMINDA SURİYELİ GÖÇMEN KADINI ANLAMAK İzle
4271 Berşan Uzun 4 KESİŞİMSELLİK BAĞLAMINDA SURİYELİ GÖÇMEN KADINI ANLAMAK İzle
3944 Mehmet Hakan Özdemir 6 An application of multidimensional scaling for the installed renewable electricity generation capacity of the European Union countries İzle
3951 Kadir Caner DOĞAN 10 Kamu Yönetiminde İki Yeni Yönetişim Yaklaşımı: Neo-Weberyan Devlet ve Dijital Çağ Yönetişimi İzle
3945 Mahmut Sami TUTAR 11 AÇIK KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATI OLAN HASTADA POSTOPERATİF AĞRI İÇİN RETROLAMİNAR BLOK DENEYİMİMİZ, OLGU SUNUMU İzle
3968 Suat Gökhan ÖZKAYA 12 Doğal Taşların Türlerine göre Görüntü İşleme Tabanlı Tespit ve Sınıflandırması İzle
4263 Suat Gökhan ÖZKAYA 12 Doğal Taşların Türlerine göre Görüntü İşleme Tabanlı Tespit ve Sınıflandırması İzle
3977 Öznur ERBAY DALLI 13 Yoğun Bakım Ortamında Hayvan Destekli Terapi Uygulamaları İzle
4015 MERVE TÜRK 14 Elektrikli Araç Sarj İstasyonları Kurulumu İçin Yer Seçimi İzle
3970 Tuğçe Erkunt 15 Güneş Enerjisi ve Yardımcı Kaynak Kullanımı ile Soğutma Sistemi Geliştirilmesi: Enerji Depolama Örneği İzle
3950 MEHMET NURULLAH ARIKAN 16 SERİ KOT FRAKTÜRÜ OLAN HASTADA POSTOPERATİF ANALJEZİ İÇİN EREKTÖR SPİNA PLAN BLOK KATETER UYGULAMASI DENEYİMİMİZ, OLGU SUNUMU İzle
3958 Aynur Asgarova PINAR 17 EKİNCİ GAZETESİ VE I. MEŞRUTİYET İzle
3981 Melike Uçku 18 ÇAĞDAŞ SANATTA İFADE BİÇİMİ OLARAK BEDEN; PERFORMANS SANATI İzle
3963 Elif ERTÜRK 19 Prostat Kanserinde ERα Aktivasyonuna Bağlı Değişen Gen/miRNA Ekspresyonlarının Rekürrens İle İlişkisinin İncelenmesi İzle
4040 Buket Fidan 20 Yonga Levha Üretiminde Kırpılmış Atık Ofis Kağıdının Hammadde Olarak Kullanılma Potansiyeli İzle
4017 Elgun Hamidov 21 Miselli İndüklenmiş Kolesterik Disk Fazlarda Sarmal Adım Uzunluğuna Asit Etkisi İzle
3978 dilek konuksever 22 18-36 Ay Arası Çocuğu Olan Annelerin Tuvalet Eğitimi Konusunda Bilgi ve Tutum Düzeyleri: Tek Merkez Deneyimi İzle
3985 Abdullahi Abdisalam hassan 23 Utilization of solar PV system to reduce electrical shortages in rural areas of Somalia İzle
4319 Abdullahi Abdisalam hassan 23 Utilization of solar PV system to reduce electrical shortages in rural areas of Somalia İzle
3967 Lina İsrail 26 MANGAN DİOKSİT KATKISI İLE SIRLANMIŞ DUVAR KAROLARININ FARKLI PİŞME SICAKLIKLARINDA MEKANİK VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İzle
3969 Deniz KATİPOĞLU 27 Kesir Dereceli PI Denetleyici İçeren Zaman Gecikmeli DC Motor Hız Kontrol Sisteminin Kararlılık Bölgelerinin Hesaplanması İzle
4019 GAMZE NUR MÜJDECİ 28 Sitrik Asit İçeren Pullulan Filmlerin Antimikrobiyal Aktivitesinin Modellenmesi ve Optimizasyonu İzle
3974 Meltem Gül 29 KRİPTO PARALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İzle
3965 Betül ÖZAYDIN ÖZKARA 30 Pandemi Döneminde Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Metafor Çalışması İzle
4013 mustafa 31 YOUTUBE – TOTAL KALÇA PROTEZİ OLACAK HASTALAR İÇİN YETERLİ BİLGİ SAĞLIYOR MU ? İzle
4264 mustafa 31 YOUTUBE – TOTAL KALÇA PROTEZİ OLACAK HASTALAR İÇİN YETERLİ BİLGİ SAĞLIYOR MU ? İzle
4050 Hülya Çağıran Kendirli 32 Uluslararası Pazarlar ve Marka Kavramı: Un Değirmeni Sektöründe Çorum Alapala Örneği İzle
3952 Sami Uyar 33 Genel Anestezi Altında Endotrakeal Tüp İçi Kanaması Olan Hastanın Anestezi Yönetimi, Olgu Sunumu İzle
3960 Osman Doğan 34 Yara Yanıklarındaki Enfeksiyon Tedavisine Yönelik Laktik Asit Bakterilerini İçeren in situ Jel Formülasyonunun Geliştirilmesi İzle
4052 ENDER ALİ ULUÇ 35 Sporda Odaklanmış Dikkatin Önemi: Sistematik Derleme Çalışması İzle
4053 ENDER ALİ ULUÇ 36 Sporda Başarının Öncüsü Olan Motivasyon ve Kaynakları İzle
3979 Mert Barlas 38 Ölüm Olgusunun Bir Metaforu Olarak Metruk Mekân: Çağdaş Sanatta Rachel Whiteread’in Poltergeist ve Doppelgänger Örnekleri İzle
3994 Hümeyra Nur Şen 39 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Materyallere Yönelik Görüşleri İzle
4034 Özlem Balkız 40 SOSYAL MEDYADA CİNSİYETLENDİRİLMİŞ TİCARET AĞI VE ETKİ EKONOMİSİ: INSTAGRAMDAKİ KADIN ETKİLEYİCİLER ÖRNEĞİ İzle
4026 Yasemin Özliman Farımaz 42 Comparison of long term and cycle data calibration for modelling of sequencing batch reactors İzle
3957 tülay üstündağ 43 TÜRKİYE’DE 1928’DE YAPILAN HARF İNKILABININ GEREKÇE VE SONUÇLARININ BİR İNCELEMESİ İzle
3995 Ulya tekbaş 44 Dijital Oyunların Sosyal Duygusal Gelişimine Etkisi İzle
4046 BÜLENT HANEDAN 45 APENDEKTOMİ AMELİYATI OLAN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUK HASTADA POSTOPERATİF AĞRI İÇİN EREKTÖR SPİNA PLAN BLOK DENEYİMİMİZ, OLGU SUNUMU İzle
4049 BÜLENT HANEDAN 45 APENDEKTOMİ AMELİYATI OLAN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUK HASTADA POSTOPERATİF AĞRI İÇİN EREKTÖR SPİNA PLAN BLOK DENEYİMİMİZ, OLGU SUNUMU İzle
4036 Funda Ulu Öztürk 46 Çocuk ve adolesan yaş grubunda meme hastalıklarının tek merkezde radyolojik bulguları İzle
3980 Süleyman GEZİCİ 47 Blok İteratif Yöntemlerde İş Yükü Dengesinin İncelenmesi İzle
4014 mustafa 48 WHATSAPP, MESSENGER, TELEGRAM: ACİL HASTA KONSÜLTASYONLARI İÇİN HANGİ UYGULAMA DAHA KULLANIŞLI ? İzle
3961 SERDAR VANLI 50 KEDİ VE KÖPEKLERDE AKUT PANKREATİT İzle
4279 SERDAR VANLI 50 KEDİ VE KÖPEKLERDE AKUT PANKREATİT İzle
4316 SERDAR VANLI 51 HOMOSİSTEİN İzle
3962 SERDAR VANLI 51 HOMOSİSTEİN İzle
4023 MELİKE KAŞAN 52 Ontoloji Test Etmede Temel Bileşenlerin İncelenmesi İzle
4033 MELİKE KAŞAN 53 İşbirlikçi Ontoloji Geliştirmede Çevik Yöntemler İzle
4292 MELİKE KAŞAN 53 İşbirlikçi Ontoloji Geliştirmede Çevik Yöntemler İzle
4029 mhamad sagher 54 Acesulfam ve sakkarin bazlı organik tuzların araştırılması ve elde edilmesi İzle
4021 Celal Utku Deniz 56 Karbondioksit/Hidrojen Ayırma İşleminde Zeolit Şablonlu Karbon Malzemelerin Değerlendirilmesi: Hesaplamalı Bir Çalışma İzle
3996 Yakup ÇIKILI 57 Cucurbitaceae Familyası Türlerinde Bor Toksisitesine Silisyumun Etkisi İzle
3986 Yakup ÇIKILI 58 Türkiye’de Yaygın Yetiştirilen Çeltik (Oryza Sativa L.) Çeşitlerinin Bor Noksanlığı ve Toksisitesine Duyarlılıkları İzle
4010 Zeynep Özer Özcan 59 KONJENİTAL NAZOLAKRİMAL KANAL TIKANIKLIĞI İLE DOĞUM ŞEKLİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
4308 Zeynep Özer Özcan 59 KONJENİTAL NAZOLAKRİMAL KANAL TIKANIKLIĞI İLE DOĞUM ŞEKLİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
4307 Zeynep Özer Özcan 59 KONJENİTAL NAZOLAKRİMAL KANAL TIKANIKLIĞI İLE DOĞUM ŞEKLİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
4012 mustafa 60 DİSTAL RADİUS KIRIĞINA ALÇI UYGULAMASINDA YOUTUBE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
3997 Esra Demirci 63 Konteyner ile Sevkiyata Uygun Ebatlarda Mekanik Plent Tasarımı İzle
3998 Esra Demirci 64 Mobil Mekanik Plentlerin Sabit Mekanik Plentlere göre Avantajları İzle
4006 Esra Demirci 65 Silindirik Parçaların Kaynaklı İmalatında Farklı Çap ve Uzunluklara Göre Ayarlanabilir Mekanizma Tasarımı İzle
4000 Esra Demirci 66 Modüler Silindirik Gövde İmalat Makine Tasarımı İzle
4338 Esra Demirci 66 Modüler Silindirik Gövde İmalat Makine Tasarımı İzle
4001 Esra Demirci 67 Tambur Isıtma Cihazı Tasarımı İzle
4002 Esra Demirci 68 Asfalt Plent Recycle Sistem Önemi İzle
4003 Esra Demirci 69 Dryer Tasarım İyileştirme Çalışması İzle
4004 Esra Demirci 70 Asfalt Yama Makinası Önemi İzle
3999 Esra Demirci 71 Isıl Kayıpları Minimize Eden Bitüm Tankı Tasarımı İzle
4005 ŞÜKRÜ ACAR 72 Kanser Önlemede Turpgillerden Sebzelerin Rolü ve Kullanımı İzle
4032 ÖZGE ZENTER 73 Bina Niteliklerinde Güncel Gelişmeler: Esneklik Kavramı İzle
3989 İlayda Selcen KADIOĞLU 74 Investigation of the anticancer and immunostimulatory effects of exopolysaccharides obtained from Lacticaseibacillus rhamnosus ACS5 strain in vitro İzle
4038 İdil Gökçe EFE 75 Ülkemizde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mekâna ve Kullanıcısına Etkileri ve Alternatif Dönüştürücülerin Mekân Biçimlendirici Kabulleri İzle
4024 ALİ TOSUN 76 Postmodernizm ve Türk Kamu Yönetimindeki Yansımaları İzle
3987 Barış Filiz EROL 77 Labil Kretli Hastalarda Protetik Yaklaşımlar.(Literatür Derleme) İzle
4022 Hüseyin Demirtaş 78 Kritik Bacak İskemisi Olan Hastalarda Ekstremite Kaybını Önlemede Cerrahi Yaklaşım ve Kök Hücre Tedavisinin Yeri İzle
4045 Barış Filiz EROL 79 Labil Krete Sahip Hastanın Özel Ölçü Yöntemi Kullanılarak Yapılan Total Protezle Tedavisi İzle
4035 Ayşen KABA 80 AKTİF SPORCULARDA DENGE VE FONKSİYONEL HAREKET ANALİZİ DEĞERLERİNİN VÜCUT FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ İzle
4343 Zeynep Karapınar 81 Gittikçe artan tehdit: Arboviral Enfeksiyonlar İzle
3990 Zeynep Karapınar 81 Gittikçe artan tehdit: Arboviral Enfeksiyonlar İzle
4007 Tolga Tuzcuoğlu 82 An Analysis of Exchange-Traded Fund (ETF) Price Prediction with Time Series Models İzle
4312 Tolga Tuzcuoğlu 82 An Analysis of Exchange-Traded Fund (ETF) Price Prediction with Time Series Models İzle
4039 Baran Çalışgan 83 Yıkıcı Duygudurumu Düzenleyememe ve Karşıt Olma Karşı Gelme Bozuklarında DSM-5 Ayrımı Mı? ICD-11 Birleşmesi Mi? Kesitsel Bir Araştırma İzle
4344 Baran Çalışgan 83 Yıkıcı Duygudurumu Düzenleyememe ve Karşıt Olma Karşı Gelme Bozuklarında DSM-5 Ayrımı Mı? ICD-11 Birleşmesi Mi? Kesitsel Bir Araştırma İzle
4020 Berkcan Babuz 84 Hafif ve Ergonomik Bobin Yükleme Arabası Tasarımı İzle
4043 Oğulcan SÖĞÜT 85 Sadelik Yaklaşımı ile Kayma Torklu Konveyör Tasarımı İzle
4044 Emine merve Büyüktüt 86 PANC-1 İnsan Pankreas Kanseri Hücre Hattına Juglon Uygulamasının Mitokondrial Biyogenez ve Aktivasyonla İlgili Genlerin İfade Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması İzle
4028 ilhan ERDOĞAN 87 Son Derece Hassas D Şekilli Au-TiO2-Grafen Fiber Optik SPR Refraktif İndeks Sensör İzle
4011 Tuğçe Tuzcuoğlu 88 Obligations To Participate in General Expenses in Condominium Ownership and an Analysis of Supreme Court Decisions İzle
3972 Mustafa Mert Açıkgöz 89 Yanak İçerisinde Yer Alan Geniş Oral Lökoplakinin Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu İzle
4037 DUDU ERKOÇ KAYA 90 Juglon, Hücre Proliferasyonu Efektörü PCNA yı baskılayarak Pankreas kanserinde Hücre Çoğalmasını İnhibe Edebilir İzle
4322 Göksel DOĞAN 91 In vitro embriyo kültürü ve embriyo transferi ile elde edilen yetişkin farelerin akciğer dokularında Hey-1 ve Skp-2 ekspresyonu İzle
4025 Göksel DOĞAN 91 In vitro embriyo kültürü ve embriyo transferi ile elde edilen yetişkin farelerin akciğer dokularında Hey-1 ve Skp-2 ekspresyonu İzle
4030 Miyase Nur Duysak 92 TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN KADININ KONUMU İzle
4018 Hakan YOLCU 93 AŞI REDDİ İzle
4394 Ayşe Çakan 94 ÇOCUK KİTAPLARININ MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ÖZ BAKIM BECERİLERİ KAZANIMLARINA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ İzle
4397 Ayşe Çakan 94 ÇOCUK KİTAPLARININ MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ÖZ BAKIM BECERİLERİ KAZANIMLARINA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ İzle
4402 Ayşe Çakan 94 ÇOCUK KİTAPLARININ MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ÖZ BAKIM BECERİLERİ KAZANIMLARINA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ İzle
4051 EBRU ACAR AKBULUT 95 SD ve WEDBA Yöntemleri İle G20 Ülkelerinin Lojistik Performansının Değerlendirilmesi İzle