Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
3405 CEM BÖLÜK 5 ACİL SERVİSE BAŞ AĞRISI NEDENİYLE BAŞVURAN HASTALARDA GÖRÜNTÜLEME TERCİHLERİ İzle
3766 Sanem Karadağ Gencer 13 COVID-19 Pozitif Hastalarda CRP Ve Hematolojik Parametrelerin Yaşa Göre Karşılaştırılması İzle
3584 Andleeb Shahzadi 36 EVALUATION OF ANTIVIRAL ACTIVITY AND EMBRYOTOXICITY OF ESSENTIAL OIL AND ETHANOLIC EXTRACT OF TRACHYSPERMUM AMMI İzle
3735 ERCAN AYDIN 54 The Relationship between Tp-e Interval and Prognostic Nutritional Index in Hypertension Patients İzle
3737 Serpil Ağlamış 76 SKLEROZAN ADENOZİS: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI İzle
3741 Ahmet Çağdaş Biçen 81 ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ VE LATERAL KONDİL KIRIĞI: OLGU SUNUMU İzle
3773 Osman Ozan Yeğit 82 Böbrek Nakilli Hastalarda Kronik Antikor Aracılı Rejeksiyon Gelişiminin Graft Ve Hasta Sağ Kalımları Üzerine Etkileri İzle
3553 Mehmet Bahadır Berktaş 83 AĞIR COVID-19 PNÖMONİSİ NEDENİYLE YATAN HASTALARDA EOZİNOPENİ’NİN KÖTÜ PROGNOZU TAHMİN DEĞERİ İzle
3792 Elif Ertan Baydemir 85 FRONTALIS SUSPENSION SURGERY WITH SILICONE RODS IN UPPER EYELID PTOSIS WITH POOR LEVATOR FUNCTION İzle
3768 Mehmet Erdem Çakmak 92 Kronik Ürtikerli Hastalarda Hangi Non-steroidal Anti-enflamatuvar İlaç (NSAID) Daha Güvenlidir? Tek Merkez Retrospektif Çalışma İzle
3744 SAVAŞ SEZİK 100 ACİL SERVİSE BAŞVURAN İLAÇ ALIMI İLE İNTİHAR GİRİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONLANIMLARI İzle
3789 Çağrı Turan 143 İZOTRETİNOİN KAYNAKLI KEİLİT TEDAVİSİNDE DEKSPANTENOL İLE DUDAK MEZOTERAPİSİ İzle
3783 Ahmet Demirkiran 149 Reperfüze edilen ST-segment elevasyonlu miyokart enfarktüsü hastalarında sol ventrikül fonksiyon, strain ve infarkt karakteristiklerinin temporal değişimi İzle
3760 Cemile Savcı 163 COVID-19 PANDEMİSİNDE EĞİTİM HEMŞİRELERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ VE BİREYSEL ORGANİZASYONEL REZİLYANSLARI İzle
3805 Fidan Aygün 170 Arcus Aortaya Komşu İntratorasik Guatr: Sternotomi ile Tiroidektomi Yapılacak Hastada Anestezi Uygulaması İzle
3788 Fidan Aygün 170 Arcus Aortaya Komşu İntratorasik Guatr: Sternotomi ile Tiroidektomi Yapılacak Hastada Anestezi Uygulaması İzle
3774 Esra Yarar 172 COVID Tanısıyla Hastanede Yatan Hastalarda Mortalite İlişkili Faktörler İzle
3753 Nida Öztop 197 ALLERJEN SPESİFİK İMMUNOTERAPİYE YANITSIZLIKTA ETKİLİ OLAN RİSK FAKTÖRLERİ İzle
3800 Bilge KOÇ 213 HİNDİSTAN CEVİZİ UNU İLE ÜRETİLEN KURABİYELERİN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
3767 ibrahim toker 220 COVID-19 Pandemi döneminde 85 yaş ve üstü hastane dışı arrest ile acil servise gelen hastaların incelenmesi İzle
3771 Tuğçe Yalçın 239 Deneysel Periodontitis Modeli Oluşturulan Gebe Ratlarda Melatonin Kullanımının Olumsuz Gebelik Sonuçlarına Terapötik Etkisinin Araştırılması İzle
3765 Gökhan YILMAZ 247 AKUT AORT DİSEKSİYON TANISINDA KULLANILABİLECEK KAN PARAMETRELERİ İzle
3778 Melek Erdem 255 ÇOCUKLUK ÇAĞI BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARINDA FEKAL KALPROTEKTİN VE FEKAL LAKTOFERRİNİN YERİ İzle
3770 Başak Boynueğri 293 Klinik Pratikte İmmünsüpresif İlaç Kullanımı Gerçeği?Komplikasyonlarla Bir Olgu Sunumu İzle
3797 Ülkü Ayşe Türker Aras 320 POLİKİSTİK OVER SENDROMU D VİTAMİNİ İLİŞKİSİ İzle
3794 Ülkü Ayşe Türker Aras 321 Gebelikte Beslenme ve Uyku Arası Zaman Farkının Reflüye Etkisi İzle
3779 isa kılıç 335 Yoğun Bakım Ünitesinde Tam Doz Aşılı Aşılı Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (Sars-Cov-2) Enfeksiyonlu Yoğun Bakım Hastalarında Mortalite Risk Faktörleri İzle
3785 Ramazan Cihad YILMAZ 346 SAĞKALIM DÖNEMİ MEME KANSERİ HASTALARINDA TELEREHABİLİTASYONUN ÖNEMİ İzle
3782 Zehra Kaya 372 Association of P53 codon 72 polymorphism in idiopathic pulmonary fibrosis susceptibility İzle