Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
3729 Hüseyin Fahri Martlı 1 Yüksek Alvarado Skoru ve Geriatrik Yaş İlişkisi İzle
3702 cenk mustafa güven 3 Ovaryan Endometriomayı Klinik Olarak Taklit Eden Bir İntraligamenter Myom Vakası İzle
3613 ÖZLEM ÜÇER 5 KOLESİSTEKTOMİ MATERYALLERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARIMIZ İzle
3718 Metin Berk Kasapoğlu 6 Maksillada Dental İmplant Cerrahisi Sırasında Oluşabilecek Komplikasyonlar ve Çözümleri: Vaka Serisi İzle
3730 Metin Berk Kasapoğlu 7 Sistemik Hastalığı Olan Bireylerde Dental İmplant Tedavisi Yaklaşımları İzle
3593 Bekir 9 Türkiye’nin Bazı Endemik Lathyrus L. Taksonlarının Toplam Biyoaktif İçerikleri ve Antioksidan Özellikleri İzle
3546 Halilibrahim ERTÜRK 10 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN YAŞAYAN İZLERİNE DAİR İzle
3627 Aslıhan Akdeniz 12 Çözgülü Örgü Nylon Kumaş Geliştırerek Grafen Oksit Kaplamalı Kumaşların Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi İzle
3529 Uğur Özgürbüz 14 Endoskopik Laminektomi Vakasında Preemptif Oral Tramadolün Postoperatif Ağrı Üzerindeki Deneyimimiz İzle
3646 ismail 15 DENEYİM TASARIMI (UX), OYUN TASARIMI İÇİN NEDEN GEREKLİDİR? İzle
3645 ismail 16 BÜTÜNLEŞİK DİJİTAL TASARIMIN OYUN VE METAVERSE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İzle
3569 Murat Türkmenoğlu 17 SU SAFLAŞTIRMA HAVUZLAR VE ENDÜSTRİ İÇİN UYGULAMALARI İzle
3608 Fatma Ezgi Can 18 Glütensiz Diyetin Otoimmün Tiroid Hastalıkları Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz İzle
3570 İbrahim KARLIK 19 Stuflebeam’ın Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün (CIPP) Modeli İzle
3556 İlknur Külekçi 20 Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Kârlılık - Likidite İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama İzle
3682 ELİF TÜZÜN 21 The preparation and characterization of CMC- silica composites: Digital characterization İzle
3554 Gökhan 22 Primer gonartroz tanılı hastalarda uygulanan bağ kesen ve bağ koruyan total diz artroplastisi tedavi sonuçlarının karşılaştırılması İzle
3547 Erhan Kaya 23 Spor yaralanmaları ile ilgili 2001'den 2020'ye kadar olan yayınların bibliyometrik analizi İzle
3983 Erhan Kaya 23 Spor yaralanmaları ile ilgili 2001'den 2020'ye kadar olan yayınların bibliyometrik analizi İzle
3984 Erhan Kaya 23 Spor yaralanmaları ile ilgili 2001'den 2020'ye kadar olan yayınların bibliyometrik analizi İzle
3708 fevzi nurdan 24 NON-İSKEMİK DİLATE KARDİYOMİYOPATİ HASTALARINDA TÜM EKZOM DİZİ ANALİZİ İzle
3697 Mustafa Berat MEŞE 25 Bilecik İli’nde Lutra Lutra (Avrasya Su Samuru) Türünün Tespiti ve Yayılış Alanlarının Belirlenmesi İzle
3558 Faruk Dişli 26 ELISA TESTLERİNDE YANLIŞ POZİTİFLİĞİN ÖNLENMESİNDE FARKLI BLOKLAMA AJANLARININ VE YIKAMANIN ETKİNLİĞİ İzle
3656 mehmet alpay çal 27 LUMBOSAKRAL BÖLGEDE DEV KEMİK FRAGMANLI DİSRAFİK HAMARTOM: OLGU SUNUMU İzle
3548 H Pelin Karasu 28 İşitme Kayıplı Öğrencilerin Bilgi Verici Metinleri Okuduğunu Anlamada Yaşadıkları Zorluklar İzle
3552 Hatice Özsoy 29 Yeni bir üç dişli NNO hidrazonoksim ligandının ve mononükleer Ni(II) kompleksinin sentezi, X-ışını kırınım yapıları, spektroskopik özellikleri ve biyolojik çalışmaları İzle
3596 Berivan Kızılırmak 30 Kargo Firmalarıyla İlgili Müşteri Şikâyetleri: İçerik Analizi İzle
3728 Fouad Rashid Omar 31 Improving EFL Learners' Production of Speech Act of Advice Through Movie and TV Series Clips İzle
3549 Ecem Bostan 32 mRNA Covid-19 Aşısını Takiben Gözlenen İki Kutanöz Liken Planus Vakası İzle
3575 Esra ÇOLAK 34 Apoptosis in Fish: Modulation by Oxidative Stress İzle
3959 Esra ÇOLAK 34 Apoptosis in Fish: Modulation by Oxidative Stress İzle
3563 Ramazan ERDEM 35 Bazı Bitki Organlarında Ag Konsantrasyonunun Topraktaki Ag Konsantrasyonlarına Bağlı Değişimi İzle
3601 Mert VATANSEVER 36 BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİNDE ISI GERİ KAZANIMI SAĞLAYAN EŞANJÖR PROTOTİPİ VE DENEYSEL ÇALIŞMALARI İzle
3559 Figen TAŞCI DURGUT 37 TARIMDA YENİ TEKNOLOJİLER VE YENİ NESİL UYGULAMALAR İzle
3557 Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ 38 Covid-19 Pandemisinde Gebelerin Yaşadığı Koronavirüs Korkusu ve Aksiyetesi ile Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi İzle
3692 Esra Nur Avukat 39 Helyum Plazma Uygulanmış Polimetil Metakrilat Yüzeylerde Candida Albicans Biyofilm Oluşumunun Değerlendirilmesi İzle
3992 Esra Nur Avukat 39 Helyum Plazma Uygulanmış Polimetil Metakrilat Yüzeylerde Candida Albicans Biyofilm Oluşumunun Değerlendirilmesi İzle
3993 Esra Nur Avukat 39 Helyum Plazma Uygulanmış Polimetil Metakrilat Yüzeylerde Candida Albicans Biyofilm Oluşumunun Değerlendirilmesi İzle
3602 İKLİM GEDİK BALAY 40 Nadarajah-Haghighi Lomax Dağılımının Parametreleri için Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Bir Kanser Verisi için Uygulaması İzle
3606 NİZAMETTİN 41 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri İzle
3594 Kamil ÇAYIRLI 42 İstatistiksel Yöntemler ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Gayrimenkul Değerlemesi İzle
3719 Recep Erçin Sönmez 43 Olağandışı kolorektal karaciğer metastazı paterni: Tek vaka çalışması İzle
3555 Ersin KORKMAZ 44 Sinyalize Kavşaklarda Devre Süresinin Etkisinin Simülasyon Tekniği ile İncelenmesi: Kırıkkale Örneği İzle
3551 Kadir Caner DOĞAN 45 Yeni Kamu Hizmeti Paradigması İzle
3631 Türkan Gürer 46 Kolorektal Kanserde miR-564 ve miR-718 Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması İzle
3643 Türkan Gürer 47 Kolorektal Kanserler Vakalarında miR-2861 ve miR-5011-5p Ekspresyon Seviyelerinin Değerlendirilmesi İzle
3567 FİLİZ YILDIRIM 48 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Balkan Nehirleri (Bosna-Arnavutluk- Karadağ- Sırbistan- Hırvatistan) İzle
3640 Sultan Ece 49 İslam Bahçelerinin Anadolu Türk Bahçe Kültürü Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi İzle
3636 sozgener 50 ÖRGÜTSEL ATİKLİK VE ALGILANAN MOTİVASYON İKLİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ İzle
3580 Dilşen Onsekiz 51 UŞAK KENTİNDE SANAYİNİN YERSEÇİMİ VE KENT MAKROFORMUNA ETKİSİ İzle
3562 MURAT EYVAZ 52 Physicochemical Pre-Treatment of Textile Dyes İzle
3568 MURAT EYVAZ 53 Life Cycle Assessment of Wastewater Treatment İzle
3565 MURAT EYVAZ 54 Sulphate Radical Based Oxidation of Textile Dyes İzle
3574 Tuğba Günbatan 55 TÜRKİYE'DE YETİŞEN BAZI BİTKİLERİN KİMOTRİPSİN İNHİBE EDİCİ AKTİVİTELERİ İzle
3592 Hülya DEMİR 57 SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA IRKÇI VE CİNSİYETÇİ REKLAM SÖYLEMLERİ: Hazır Yemek Zinciri Reklamlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi İzle
3579 Şenel ALTUN 58 Büyük Safen Ven Yetmezliğinde Radyofrekans Ablasyon Yöntemiyle Tedavi Edilen Hastaların Yaşam Kalitelerindeki Değişikliklerin CIVIQ-20 Anketi ile Değerlendirilmesi İzle
3721 YELİZ ŞİMŞEK 59 TRAVMATİK VERTABRA KIRIKLARININ ANALİZİ İzle
4009 YELİZ ŞİMŞEK 59 TRAVMATİK VERTABRA KIRIKLARININ ANALİZİ İzle
3560 Başak Boynueğri 60 ÜLSERATİF KOLİT HASTALARINDA İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN NİTROZATİF STRESLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ İzle
3566 Ülge TAŞ 61 Otomotiv Sektörünün İhracat-İthalat Dengesi İzle
3590 Rabia GÜZEL 62 Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Eğitsel Drama Tekniğinin 7.Sınıf Öğrencilerinin Saf Madde ve Karışımlar Konularındaki Akademik Başarılarına Etkisi İzle
3642 Murat ATA 63 ÇOK KÜLTÜRLÜ METİNLERLE DEĞERLER EĞİTİM İzle
3583 İrem PAK 64 Türkiye Kıyılarından Toplanan Gracilaria Türü Kırmızı Yosunlardan Agar Üretiminin Optimize Edilmesi İzle
3598 Abdurrahman ÇALIK 65 İSLAM İŞ AHLÂKININ İŞ ÇIKTILARINA ETKİLERİ: VAN İLİNDEKİ BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İzle
3603 Berker BULUT 66 İŞLEVSEL OKURYAZARLIK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI İzle
3605 Berker BULUT 67 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ YANSITMA SÜREÇLERİNİN VİDEO KAYITLARI ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ İzle
3588 Elif Özbek 68 Çalgı Eğitiminde Psikolojik Beceri Antrenmanının Zihinsel Prova Tekniği Olarak Kullanılması İzle
3571 Ali fatih sağlam 70 SPOR YAPAN BİREYLERİN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK İLE YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İzle
3727 Murat Alparslan GÜNGÖR 71 Görüntü Birleştirme Yöntemlerinde Performans Analizi İzle
3617 Ecren Uzun Yaylacı 72 Antibacterial Activity of Marine-Culturable Rhodococcus Species Collected from Aquaculture Cage Surface Waters İzle
3621 Erkan ERASLAN 75 Schwarzschild Blackholes in f(R,Φ,X) Theory İzle
3612 Volkan OZAVCI 76 Keratokonjunktivitisli Kedilerden Bakteriyel Patojenlerin İdentifikasyonu ve Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesi İzle
3581 Ferhat Ceritbinmez 77 Fırınlarda Kullanılan Formlu ve Formsuz Tepsilerin Mukavemet Değerlendirmesi İzle
3564 Gonca Özdemir Tarı 78 Structural properties of (E)-N-(4-(tert-butoxy)-2-nitrophenyl)-1-(5-nitrothiophen-2-yl)methanimine) using the DFT approach İzle
3582 Ferhat Ceritbinmez 79 Formlu Fırın Tepsisinin Termal Gerilme Analizi İzle
3650 Zuhal Taş 80 Bir Paralel Hibrit Yöntemin Değişken Yük-Dengesizlik Eşik Değerleri İçin Performans Analizi İzle
3632 GAMZE TURKAL 82 Propolis ve Sağlık Üzerine Etkileri İzle
3577 NAZLI CEREN ÇETİN 83 Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Tarzlarının İşgören Performansı ve Örgütsel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi İzle
3578 Meltem Gül 84 ENDÜSTRİ 4.0 İLE MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ İzle
3694 Nuran Gözpınar 85 Emosyonel Problemlerin Yavaş Bilişsel Tempo ile Oyun Oynama Bozukluğu İlişkisindeki Aracı Etkisinin İncelenmesi İzle
3586 Cemil Şenel 86 Finansal Sistemde Bankacılığın Önemi – Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Temel Büyüklükler Açısından İncelenmesi İzle
3597 Arif ÇELİK 87 ENERJİ TÜKETİMİNDE İŞ MAKİNELERİNİN ÖNEMİ; BİR MADEN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İzle
4027 Arif ÇELİK 87 ENERJİ TÜKETİMİNDE İŞ MAKİNELERİNİN ÖNEMİ; BİR MADEN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İzle
3572 Salih Serkan KALELİ 88 Toplum 5.0 Odağında Yapay Zekâ İzle
3641 Lale Türkmen 89 Sağlık Teknikeri Öğrencilerinin COVID-19 Pandemi Sürecinde Dijital Öğrenme Araçları Kullanım Tercihleri İzle
3576 Lütfi Sürücü 91 Psikolojik Güçlendirmenin İş Yaşam Kalitesine Etkisinin Kuşak Farklılıklarına Göre İncelenmesi (X, Y ve Z Kuşakları) İzle
3648 şerife kılıç 92 Melanom hücre hatlarında borik asit uygulamasının tirozinaz enzim aktivitesi üzerine etkisinin incelenmesi İzle
3722 Mehmet Fatih ÖZEN 93 Mevzuat Değişikliğinin Buğday Ve Mısır Alan Değişimlerine Etkisinin Uzaktan Algılama Görüntüleri İle Belirlenmesi: Harran Ovası Örneği İzle
3607 Bahattin Bulduk 94 SİSPLATİN UYGULANAN RATLARDA RESVERATROLÜN SERUM ÜRE DÜZEYİNE ETKİSİ İzle
3690 Ferhan UÇAK 95 BIST 50 ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN MİSYON İFADELERİNİN KURUMSAL EŞBİÇİMLİLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ İzle
3595 Seyhan Karabay 96 Viteksin’in Yüksek Yağlı Diyet ve Streptozotosinle Oluşturulmuş Tip 2 Diyabetik Sıçanlar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması İzle
3624 ilkay YILDIRIM 98 Tautomerization in 2-[(4-(4-Chlorophenyl)thiazole-2-yl)hydrazonomethyl]phenol: A DFT Study İzle
3573 Gevher Banu Küçük 99 TÂHİRÜ’L- MEVLEVİ’NİN MESNEVİ ŞERHİ’NDE (13.- 14. C.) HADİSLER İzle
3720 Süleyman Çakıroğlu 103 Ergenlerde İnternet Oyun Bozukluğu ve Psikopatoloji: Kişilik işleyişinin aracı rolü İzle
3655 HİKMET GÜLER 104 ATMOSFERİK BASINÇLI SOĞUK PLAZMA UYGULAMASI İLE PLASTİKLERİN YAPIŞMA MUKAVEMETİNİN ARTIRILMASI İzle
3644 Büşra Emir 105 Denetimsiz k-ortalama kümeleme algoritması için küme geçerlilik indisleri kullanılarak en uygun küme sayısının belirlenmesi İzle
3663 Emre UZUN 106 KENTSEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE BİR İLÇE BELEDİYESİ ÇALIŞMALARININ BENZETİM VE MODELLEME İLE ANALİZİ İzle
3677 Begüm GÜREL GÖKMEN 107 Anne sütünün buzdolabında saklanması sırasında biyokimyasal parametrelerinin incelenmesi İzle
3684 Mustafa Sarı 109 Ofis Çalışanlarında Bel Ağrısı Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi İzle
3686 Mustafa Sarı 110 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinde Pes Planus ile Metatars Genişliği ve Vücut Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İzle
3703 Aysu Tokur 112 PI KONTROLÖR TABANLI YÜKSEK ÇIKIŞ GERİLİMİ ÜRETEN İZOLELİ GÜÇ YÜKSEKLTİCİSİ TASARIMI İzle
3713 ONUR GEZGİN 113 Konya Bölgesindeki Travmatik Dental Yaralanmaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi İzle
3726 Engin 115 Total Tiroidektomi Klinik Deneyimlerim, Uzmanlıkta 5. Yıl İzle
3680 Damla Arslan 116 ADÖLESAN VOLEYBOL OYUNCULARINDA TORAKAL KİFOZ İLE OMUZ KAS KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İzle
3651 G. Motif ATAR 117 Reklamdaki Kaynak Çekiciliğinin ve Uzmanlığın Tüketici Algısına Etkileri İzle
3695 Murat Kaan DURGUT 118 FELİNE PANLÖKOPENİ İLE ENFEKTE KEDİLERDE BAZI HEMOGRAM ve KAN GAZI PARAMETRELERİNİN MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ İzle
3614 Hakan Bozcu 119 Sır Atığı ve Farklı Ergiticilerin Yumuşak Porselen Massede Yarı Saydamlığa Etkisinin İncelenmesinin Taguchi Yöntemi Kullanılarak Optimizasyonu İzle
3637 Kürşat Akbuğa 120 Aort sertlik parametreleri ile AST/ALT oranı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi İzle
3626 Abdullahi Abdisalam hassan 121 İzle
3666 hüseyin üçer 122 TÜRKİYE'DE BOYUN AĞRILARININ MEVSİMSELLİKLERİNİN İZLENMESİ İzle
3678 ELİFHAN KÖSE ÇAL 123 Fransız Devrimi’nde “Siyasal Hak” Tartışmaları ve Kadınların Siyasal Katılımı İzle
3647 HAKAN SERBEST 124 Farklı Tahıl Matrikslerinde Bulunan Mefenpir-dietilin Gaz Kromatografisi-Alev İyonlaştırıcı Dedektör (GC-FID) Sistemi ile Tayini İzle
3660 Yakup ÇIKILI 125 Cucurbitaceae Familyası Türlerinde Kadmiyum Stresinin Azaltılmasına Nitrik Oksitin Etkisi İzle
3674 MUHAMMED BENEK 126 Betonarme Binaların Deprem Risklerinin Birinci Kademe Değerlendirme Yöntemiyle Belirlenmesi Üzerine Bir Saha Çalışması: Çanakkale İl Merkezi Örneği İzle
3659 MÜNEVVERE YILDIZ 127 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK GÜVEN İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ İzle
3675 Solmaz Erbaş 128 Özel Yetenekli Öğrencilerin Farklı Değişkenler Açısından Mükemmeliyetçilik, Öz-Şefkat Ve Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi İzle
3654 Neşe ÇAKIR YİĞİT 129 Poli (ε-kaprolakton)/Polistiren karışımlarının beta-siklodekstrin uç fonksiyonlu polistiren ile uyumlaştırılması İzle
3652 HÜMEYRA BOLAKAR TOSUN 130 Türkiyede ve Dünyada Ulaşım Maliyetleri Ve Ekonomik Kalkınmaya Etkisi İzle
3733 Abdullah Kılıçarslan 131 İşlem Maliyeti ve Piyasa Yoğunlaşmasının ELÜS Piyasasının Gelişimi Üzerindeki Rolü İzle
3685 Emrah Sezer 133 A Dimension Reduction Study For Campaign Success Prediction İzle
3683 Mine Ogün 134 GENÇLER, GELECEK KAYGISI İÇİN İNTERNETİ, BİR BAŞ ETME ARACI OLARAK KULLANIYORLAR MI?: BİR GRUP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN GÖRÜŞLERİ İzle
3625 Abdulkerim KARADENİZ 135 ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI İzle
3591 Ayhan Öztürk 136 Örgütsel Politika Üzerine Sistematik Literatür Taraması ve Bibliyometrik Analiz İzle
3689 Ece Akbaş 137 Gadobutrolün Genotoksisitesinin İnsan Periferik Lenfositlerinde Mikronükleus Testi ile Değerlendirilmesi İzle
3668 Elif ŞİMŞEK 138 İçme Suları ve Atıksulardan Benzotriazol Giderim Yöntemlerinin Değerlendirilmesi İzle
3669 Rümeysa CAN 139 Floresans Özellikli Kalkon İçeren Yeni Karbazol Türevlerinin Sentezi ve Uygulamaları İzle
3634 Emel karakılıç 140 Substitue Azol Grupları İçeren COX İnhibitörü Bazlı Metaloftalosiyaninlerin Sentezi ve Uygulamaları İzle
3628 Sümeyye ÇOL 141 Karbazol Temelli Periferik Pozisyonda Yeni Çinko Ftalosiyanin Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri İzle
3635 Emel karakılıç 142 İzoindolin Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi İzle
3700 M. Kemal Temel 143 Tarihte Türkiye Cumhuriyeti’nde Çiçekle Mücadele İzle
3629 Sümeyye ÇOL 144 Yeni Karbazol Çinko Ftalosiyanin Sentezi, α-Glukosidaz ve Karbonik Anhidraz I-II İzoenzimleri Üzerindeki İnhibitör Etkilerinin Araştırılması İzle
3691 Kadriye URUÇ PARLAK 145 SALİSİLİK ASİTİN TUZ STRESİ ALTINDA YETİŞEN BUĞDAY VE ARPA FİDELERİNİN GELİŞİM VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMİNE ETKİSİ İzle
3693 Fatma Burcu Doğanç 146 BİR TIP FAKÜLTESİ PREKLİNİK ÖĞRENCİLERİNİN HOMOFOBİ DÜZEYLERİYLE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI: BİR KESİTSEL ARAŞTIRMA İzle
3725 Çağrı Büyükkasap 147 Tiroid Papiller Mikrokarsinomlarının Klinik Özellikleri, Tek Merkez Deneyimi İzle
3707 Mehmet ÇEÇEN 148 Radyal Dağıtım Sisteminde Transformatör Bağlantı Tiplerinin Gerilim Sarkmalarına Etkisi İzle
3676 Gülçin Dinç Yalçın 149 Home healthcare routing problem under the constraint of a balanced workload İzle
3622 Sibel ÇELİK 150 (E) - {2- [6- (2-klorofenoksi) -5-floropirimidin-4-yiloksi] fenil} (5,6-dihidro-1,4,2-dioksazin-3-il) metanon-O-metiloksim nin AIM, ELF, NCI ve NBO çalışması : DFT yaklaşımı İzle
3731 Aslıhan CEBECİ 151 ÖĞÜTÜLMÜŞ VE ÖĞÜTÜLMEMİŞ RHA TAKVİYELİ AA7075 MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİMİ İzle
3714 Yasir Emre Gürsu 152 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Türk Ceza Hukukuna Etkileri İzle
3649 Fatih DOĞAN 153 Ferrokrom Dolgulu CF Takviyeli Elektriksel İletken Polimerik Betonların Mühendislik Özelliklerinin Karakterizasyonu İzle
3638 Lale Türkmen 154 Sağlık Teknikeri Öğrencilerinin COVID-19 Pandemi Sürecinde Bilgi Kaynakları İzle
3711 Tanju Güdük 155 Turizm Sektöründe Paylaşım Ekonomisi ve Aşırı Turizm Üzerine Bir Literatür Araştırması: Türkiye’deki Lisansüstü Tez Çalışmaları İzle
3670 Fatih TAN 156 Kronik Agomelatin Tedavisi, Yetişkin Dişi Sıçanlarda Stres Kaynaklı Hormonal Fonksiyon Anormallikleri İçin Alternatif Bir Tedavi mi? İzle
3658 Sertac Samed Seyitoglu 157 Tarımsal Biyokütle Potansiyelinin Belirlenmesi: Çorum Örneği İzle
3679 Semiye Demircan 158 Statik Olmayan İşaret Dili Kelime Hareketlerinin Gerçek Zamanlı Tespiti İzle
3710 Muhammed Bilgin Sukan 159 ALÜMİNYUM ALAŞIMLI FİTTİNGS ÜRÜNLERİNİN KOROZYON DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ İzle
3623 Sedat Bilgili 160 Adlandırılmış Veri Ağlarında RONR Yönlendirme Mekanizması için TTL Modifikasyonu İzle
3599 Bakiye Göker Bağca 161 Astrositomda güncel tedavi hedefleri adaylarının biyoinformatik araçlarla tanımlanması İzle
3600 Çığır 162 Anaplastik astrositomda mitokondriyal DNA mutasyonları İzle
3673 Nurgül TOPAL ARDOĞAN 163 Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim Süreci Memnuniyetinin İkili Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği İzle
3687 Ali Eraslan 164 Egzersiz Yapan Bireylerin Fitness Tesislerini Tercih Etme, Memnuniyet ve Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi İzle
3717 NURDAN AKÇAY DİDİŞEN 165 Premature Bebeği Olan Babalara Web Ortamında Yapılan Planlı Eğitimin Rol Algısı Ve Bakım Becerilerine Etkisinin İncelenmesi İzle
3696 Muhammet Oğuzhan Dönmez 166 İki farklı kanser hücresinde 2-aminotiyazol türevi bileşiğin antimigratuvar etkinliğinin incelenmesi İzle
3715 Fikriye Karanfil Yaman 167 GESTASYONEL DİABETES MELLİTUS TANILI HASTALAR POSTPARTUM DÖNEMDE NE ORANDA DİABET TAKİPLERİNE DEVAM EDİYORLAR? NEDEN? İzle
3701 Betül Ayman 168 Sürdürülebilirlik Yol Haritasının Belirlenmesinde Hibrit Bir Kalite Fonksiyon Yayılımı Yaklaşımı: Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulama İzle
3667 Meriç Oruç 170 Yaşlı Hastalarda Böbrek Nakli İzle
3716 Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ 171 Aktive protein C'nin murin mikroglial hücrelerde lipopolisakkarit ile indüklenen yüksek mobilite grup kutu 1 ekspresyonu üzerindeki etkisi İzle
3704 GÖKAY AYDIN 172 Triazol Karbaşeker ve Şalkon Yapı İskeletine Sahip Ftalosiyanin Sentezi İzle
3672 Semiye Demircan 173 Göz Fundus Görüntülerinden Diyabetin Sebep Olduğu Göz Hastalıklarının Tespiti İzle
3723 sinan kartal 174 Türkiye’de kuraklığa bağlı olarak sulama alanında alınan önlem ve kararlar İzle
3698 Salih Gülerer 175 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLERİN SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ İzle