Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
3561 Andleeb Shahzadi 2 FACTORS AFFECTING WILLINGNESS OF DOCTORS TO WORK IN RURAL AREAS İzle
3816 Melis Kuzucu 3 ALT EKSTREMİTE LENFÖDEMİ VE LİPÖDEMİ: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İzle
3820 EYLEM AKDENİZ GÖKER 4 Türkiye'de Sosyal Demokrasinin Neo-liberalizmle İmtihanı: Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Deneyimi İzle
3749 murat cevikbas 5 Küçük ve Orta Ölçekli İnşaat Firmalarında Meydana Gelebilecek Risklerin Maliyete Etkisinin Belirlenmesi İzle
3738 Servet İNAÇ 6 MANDA KARKASLARINDA ESCHERİCHİA COLİ SEROTİP O157:H7 PROFİLİ İzle
3743 Servet İNAÇ 7 MANDA KARKASLARINDAN ELDE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ SEROTİP O157:H7 İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİ İzle
3799 EMRE DEMİRTEN 8 ATmega2560 Mikrodenetleyici Tabanlı Yeni Bir Geliştirme Kartı Tasarımı (LabMEGA) İzle
3823 EGE GAZİOĞLU 9 AN OVERVIEW of F/W 23-24 TRENDS IN THE SHADE OF COVID-19 İzle
3736 Nafız MADEN 10 Tarihi Kayıtlarda Doğa Olayları ile Afetlerin Toplum Algısı ve Sosyal Boyutu İzle
3740 Behiye İncisu Aydoğdu 11 Bağırsak Mikrobiyomu ve Gıda Alerjisi Arasındaki İlişki İzle
3681 Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ 15 Covid-19 Pandemisinde Yaşlıların Yaşadığı Koronavirüs Korkusu ve Aksiyetesi ile Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi İzle
3775 Mustafa Okandan 16 BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ YÖNTEMLERİN KULLANILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARININ İNCELENMESİ İzle
3734 Erdem Gülersoy 18 Tipik Kene Paralizli Köpeklerde Serum Metabolomiklerinin 1H NMR Spektroskopisi ile Değerlendirilmesi İzle
3821 Oskay 19 Orobanche aegyptiaca Pers. Eksraktı ile İndirgenmiş Grafen Oksit Altın Nanokompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu İzle
3827 Oskay 19 Orobanche aegyptiaca Pers. Eksraktı ile İndirgenmiş Grafen Oksit Altın Nanokompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu İzle
3798 Adem 21 Apirasyon Pneumonili Buzağılarda Bazı Metabolik ve Elektrolit Parametrelerinin Değerlendirilmesi İzle
3748 kadir özdemir 23 Haloasetik asit oluşumunda klor diosit oksidasyonunun etkisi İzle
3809 Mehmet Nuri YAKAR 24 Majör abdominal ve ortopedik cerrahilerde postoperatif olası komplikasyonların tahmininde cerrahi APGAR skor ile modifiye cerrahi APGAR skorun karşılaştırılması İzle
3762 Özlem Altındağ Kumaş 25 Matematik Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencileri İçin Sözel Problem Stratejileri İzle
3833 Hakan YAPICI 26 Genç bayan yüzücülerin, spora özgü becerilerinin biyolojik olgunlaşma ile ilişkisi İzle
3834 Hakan YAPICI 26 Genç bayan yüzücülerin, spora özgü becerilerinin biyolojik olgunlaşma ile ilişkisi İzle
3808 Ayşenur Gönültaş 28 AİLELERİN YILMAZLIK DÜZEYLERİ İLE ÇOCUKLARININ MİZAÇ ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İzle
3745 Mehmet Alpay Çal 29 Gebelikte İntraserebral Hemorajiye Cerrahi Yaklaşım Ve 2. Trimester Gebeliğinde Saf Motor Afazi Ve Afoni İle Prezente Olan Bir İntraserebral Hemoraji Olgusu İzle
3818 Canan Tiftik 32 REKABET STRATEJİLERİNDEN FARKLILAŞTIRMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİNİN İNCELENMESİ İzle
3813 Samet Can TÜRK 33 Empatik Eğilim ve Liderlik Yönelimi: Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Antrenörler Üzerine Bir inceleme İzle
3806 İsmail Kutlugün AKBAY 34 Maleik Asit Monomerinin Polimerizasyon Koşullarının Polimer Özelliklerine Etkisi İzle
3751 Zehra ÖKSÜZ 35 TÜRKİYE’NİN ANTALYA BÖLGESİNDEKİ TRIGONELLA SMYRNEA BOISS. TÜRÜNÜN ETANOLLÜ EKSTRELERİNİN ANTİMİKROBİYAL VE ANTİBİYOFİLM AKTİVİTELERİ İzle
3807 M. Kemal Temel 36 Osmanlı İmparatorluğu’nda Koruyucu Sağlık Kurumlarının Gelişimi İzle
3755 Çağlar Çetinkaya 37 Şeffaf kontaklara sahip CdTe güneş hücresinin yarı-şeffaflık özelliklerinin incelenmesi İzle
3757 Aylin 38 Extreme Weigth Loss,Acute Cholecystitis and Wernicke‘s Encephalopathy in a Pregnancy Complicated with Hyperemesis Gravidarum and Billiary Sludge: A Case Report. İzle
3769 Ertuğrul Yavuz 40 COVİD-19 VE SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBI İLİŞKİSİ İzle
3824 Huri Güvey 41 Gebelikte COVID-19 enfeksiyonunun perinatal sonuçlara etkisi İzle
3830 Bahar YAZGAN 42 Esenler Çocuk Sokağı Projesi Kullanıcılarından Annelerin Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi İzle
3828 Bilge Öztürk 43 Kibarlık stratejilerinin kullanımında toplumsal cinsiyet: Bir çözümleme örneği İzle
3803 Aydıner Birsin Yıldız 44 Öğrencilerde Öz Güvenin Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygularla İlişkisi İzle
3810 Aydıner Birsin Yıldız 44 Öğrencilerde Öz Güvenin Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygularla İlişkisi İzle
3835 AHMET TANYERİ 46 Süper-enfekte Evre 3 Kist Hidatik ile Karışan Akut Kanamalı Hepatik Adenom Olgusu: Vaka Sunumu İzle
3804 Merve Engin 47 Ambalaj kağıtlarının optik özelliklerinde gramaja göre farklılıklar İzle
3786 Zeynep Aksoy 48 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Obezite İlişkisi İzle
3780 Gonca Özdemir Tarı 49 Theoretical Investigations on a 6,6'-((1E,1'E)-hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene))bis(2-(trifluoromethoxy)phenol) İzle
3784 Gizem Yavuzcan 50 COVID-19 ENFEKSİYONU SONRASI ORTAYA ÇIKAN LİKEN PLANUS OLGUSU İzle
3787 Metin EKEN 51 AFGANİSTAN ULUSLARARASI MEDYASINDA CHRISTCHURCH TERÖR SALDIRILARI İzle
3801 mehmet bulduk 53 DOĞUM SONRASI DEPRESYON: BABA DEPRESYONDA MI? İzle
3814 Mehmet Alper SALMAN 54 Romatolojik Hastalıklarda Preoperatif Değerlendirme: Romatoloji Konsültasyonunda Beklentiler ve Öncelikler İzle
3781 SERKAN DEMİR 55 YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN DESTEK ODA EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ İzle
3790 sevim beyza ölmez 56 Kompresyon Çorabının ve Dokulu Tabanlıkların Hastalar Tarafından Algılanan Rahatlık Hissinin İncelenmesi İzle
3812 veysel can 57 ASTIM EĞİTİM MÜDAHALELERİNDE OKUL HEMŞİRESİNİN ÖNEMİ İzle
3832 Hakan Karabıyık 58 30-15 ARALIKLI FİTNESS TESTİ: KALP ATIM HIZI VE ALGILANAN ZORLUK DERECESİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR? İzle
3826 Erdem Geçit 59 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKTAN ANLAMLI MARKAYA GEÇİŞ: ANLAMLI MARKALARA YÖNELİK BİR ANALİZ İzle
3811 Tunahan DÖKEN 60 Endodontide Tork ve Apikal Kuvveti Etkileyen Faktörler İzle
3822 safure cantürk 61 İklim Değişikliğine İlişkin Toplumsal Söylemin Değişiminde Medyanın Rolü İzle
3829 Süheyla Karadağ Erkoç 62 Total tiroidektomi ameliyatı geçiren bir hastada postoperatif geçici afazi İzle