Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
3435 Derya Akyıldız Üstüner 2 Yaşlanma ve kromozom bağlantısı İzle
3436 Derya Akyıldız Üstüner 3 Yaşlanma ve egzersiz bağlantısındaki hücresel durumlar İzle
3438 Derya Akyıldız Üstüner 4 13. kromozomun önemli geni : Klotho İzle
3437 Derya Akyıldız Üstüner 5 Çevresel etkenlerin neden olduğu kromozom kırıklarının belirlenmesi İzle
3439 Derya Akyıldız Üstüner 6 Hücre bölünme indeksi ve sirkadiyan saat bağlantısı İzle
3509 Z. Gönül Balkır 7 İnsanmerkezci Edebiyatın Evrimi İzle
3510 Z. Gönül Balkır 8 Dijital Dönüşümde Kadınların Güçlendirilmesi: Dijital Eğitim Olanakları İzle
3440 Derya Akyıldız Üstüner 9 Mikronukleus Tekniği ile yaşlılardaki kaybolan kromozomların belirlenmesi İzle
3442 Derya Akyıldız Üstüner 10 Beslenme ve klotho protein ilişkisi İzle
3394 Ceyda TETİK 11 TÜKETİM TOPLUMUNDA KİMLİK İNŞASINDA MODANIN KULLANIMI: VINTAGE MODA AKIMI İzle
3441 Derya Akyıldız Üstüner 13 Epigenetik mekanizmalarının beslenme ile beraber değerlendirilmesi İzle
3398 Suzan Yıldırım 14 Karanlık Liderlik Ölçeği İzle
3464 İmren Daşdemir Yaşar 15 Heterojen Kablosuz Sensör Ağlarda (KSA) Optimal Baz İstasyon Konumunun Parçacık Sürü Optimizasyonu Kullanılarak Tespit Edilmesi İzle
3389 İbrahim YILMAZ 16 Flavonoidler BDNF/TrKB Sinyal Yolağı Aracılığı ile Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılabilir mi? İzle
3466 SERKAN BOYRAZ 17 Türkiye’de Zorunlu Uzaktan Eğitim Sürecinde EBA’nın Değerlendirilmesi İzle
3431 SERKAN BOYRAZ 18 Türkiye’de Zorunlu Uzaktan Eğitim Sürecini Etkileyen Bireysel ve Kurumsal Faktörler: Bir Literatür Taraması İzle
3465 Hale DERE ÇİFTÇİ 19 Çocuklar için Kitap Seçim Özyeterlik Ölçeği “Öğrenci Formu’nun” Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması İzle
3538 FATMA NUR YORGANCILAR ATATOPRAK 20 VERGİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLEYİCİLERİ İzle
3539 FATMA NUR YORGANCILAR ATATOPRAK 21 SURİYE SİYASİ KRİZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ İzle
3390 Mahmut Sami TUTAR 22 BRONŞİAL METASTAZ MEVCUT OLAN AKCİĞER KANSERİ TANILI HASTAYA ACİL HAVAYOLU DENEYİMİMİZ İzle
3488 FATMA BAHAR HACIOĞLU KASIM 23 129Xe Nanoprob Tabanlı Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Yardımı ile Serebral Kan akımındaki Değişikliklerin Saptanması Mümkün müdür? İzle
3443 Nafiz MADEN 24 Hidrokarbon içeren havzaların Gravite Anomalileri: Horasan-Pasinler Havzası Örneği İzle
3399 PINAR NARTOP 25 Biyosentetik Gümüş Nanopartiküllerin In Vitro Rubia tinctorum Kültürlerinde Antrakinon İçeriği Üzerine Etkisinin İncelenmesi İzle
3524 Ekin Akdeniz 26 Kadın Liderlik İzle
3396 Hasan KESKİN 27 LEGHORN MELEZLERİNE AİT BAZI YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİ VE KULUÇKA PERFORMANSLARI İzle
3395 Hasan KESKİN 28 Süt sığırı işletmelerinin inşasında kullanılan TKDK desteklemelerinin hayvan refahı ve sütteki somatik hücre sayısı üzerine etkisi İzle
3487 Emin KASIM 29 Subaraknoid Kanamalarda İntraventriküler Uygulanan Nimodipin’nin Güvenlik ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi İzle
3397 Özlem ÇEVİK 30 Eğitimde Öğretilmek İstenen Değer: İyilik mi, Merhamet mi? İzle
3462 Turgay Eray 31 Elastik Bir Sütunun PID Kontrolcü ile Sürtünme Kuvveti Kontrolü İzle
3543 esma dökmener 33 Hermeneutik ve Stratejik Plan İlişkisi İzle
3528 Burcu Kaplan 34 TİP II DİYABETLİLERDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ DİYABET ÖZ YETERLİLİK VE AYAK ÖZ BAKIMINA ETKİSİ İzle
3406 Mehmet Hakan Özdemir 35 An efficiency analysis for wind turbines with an integrated multi-criteria decision making approach İzle
3418 Metin Berk Kasapoğlu 37 İlaca Bağlı Gelişen Çene Osteonekrozları ve Dental İmplant İlişkisi İzle
3445 Metin Berk Kasapoğlu 38 Çene Cerrahisi Ameliyatlarında Aspirin Direncine Karşı Alınabilecek Önlemler İzle
3411 Mustafa BAL 39 DP VE PASLANMAZ ÇELİKLERİN FARKLI AKIM TÜRLERİNDE NOKTA MİG/MAG KAYNAĞININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ İzle
3432 Meltem GÖR BÖLEN 40 A comparison of fuel transfer properties of Porous Silicon and Nafion İzle
3498 Zeynep Ünal 42 KONYA OVASI PROJESİ İLLERİ BELEDİYELERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ TEKNİĞİ İLE ETKİNLİK ANALİZİ İzle
3545 Akgül Babayeva 43 Türkiye’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi İzle
3536 Türkan Mişeli Aslan 45 NON-KARDİYAK (KALPLE İLİŞKİSİ OLMAYAN) GÖGÜS AĞRILARININ ALGILANMA DERECESİ ile ALEKSİTİMİ ve SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ İzle
3537 Türkan Mişeli Aslan 45 NON-KARDİYAK (KALPLE İLİŞKİSİ OLMAYAN) GÖGÜS AĞRILARININ ALGILANMA DERECESİ ile ALEKSİTİMİ ve SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ İzle
3520 Servet 46 Faaliyet Raporlarının Entegre Raporlamaya Uygunluğu: Bir Sigorta İşletmesi Örneği İzle
4970 Servet 46 Faaliyet Raporlarının Entegre Raporlamaya Uygunluğu: Bir Sigorta İşletmesi Örneği İzle
3530 Özkan KILINÇ 47 MİMARİDE MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNİN GÖKYÜZÜ HAVUZLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ İzle
3417 Özkan KILINÇ 47 MİMARİDE MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNİN GÖKYÜZÜ HAVUZLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ İzle
3413 Ömer Kurşuncu 48 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BİREYLERİN KÜLTÜRLEŞME STRATEJİLERİNİ KULLANIMI İzle
3533 Serdar Vanlı 49 Sitokinler ve İnterlökin-6’nın Önemi İzle
3535 Serdar Vanlı 51 Oksidatif Stres İzle
3472 Aysel KOCAKAYA 52 Yurtdışında Görevlendirilen Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar İzle
3402 Ömer Faruk Koçak 53 ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA KÜLTÜRLEŞME SÜRECİNİN DİĞER BOYUTU: EV SAHİBİ TOPLUM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İzle
3449 İpek YILDIRIM CORUK 54 Mekân Tasarımı Eğitiminde Sayısal Teknolojilerin Dönüştürdükleri İzle
3526 MUSTAFA KURT 55 Pozisyonel Hipoksemi Neden Önemlidir İzle
3403 Kamile Nur Tozar 56 Çocuk Diş Hekimliği Kliniğinde Yapılan Dental Tedavilerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi İzle
3459 Zehra ÖKSÜZ 57 Salvia nemorosa L. Merikarplarının Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Aktivitelerinin Değerlendirilmesi İzle
3470 Sevinç Şahin 58 YOZGAT İLİNDE 7 SENELİK KANSER TARAMASI, SIKLIĞI VE TİPLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İzle
3408 Cemil Şenel 59 Sermaye Piyasalarının Önemi ve Türkiye Sermaye Piyasalarının Dünya Sermaye Piyasalarındaki Yeri 2010-2021 İzle
3420 Esra Demirci 60 Polimer Modifiye Bitüm Plentlerinde Değirmen Bıçak ve Öğütücü Tasarım Yeniliğinin Sağlayacağı Faydalar İzle
3421 Esra Demirci 61 Kızgın Yağlı Eşanjörlerde Yağ Debisinin Isı Transferi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması İzle
3476 Mehmet Emin Gönen 62 BİR ANADOLU ÇOCUĞUNUN YURT ÖZLEMİ: KEMALETTİN KAMU VE ANADOLU İzle
3423 Esra Demirci 63 Bitüm ve Taş Tozunun Kombine Biçimde Yola Serimini Sağlayan Mobil RhinoTEK Makinesinin Yol Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması İzle
3424 Esra Demirci 64 Asfalt Sektöründe Kullanılan Bitüm Pompasının Tasarlanması İzle
3419 Esra Demirci 65 Bitüm Değirmeni Tasarımı İzle
3534 Gamze BEYAZOĞLU 66 ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ BAĞLAMINDA ÖZNEL DENEYİMLERİNİ ÇİZİME DAYALI SORGULAMA YOLUYLA KEŞFETMEK İzle
3434 Ahmet Taha Şahin 67 COVID 19 ENFEKSIYONU SIRASINDA ÖLÜMCÜL VAKA İzle
3412 Nimet TURGUT 68 3B Yazıcı ile Hazırlanan Sığır Boyun Omur Modellerinin Değerlendirilmesi İzle
3467 Meryem Akçadırcı 69 TECVİT İLMİNİ KONU ALAN ESERLERİN İÇERİĞİNİN ZAMAN İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ (er-Riaye ve Karabaş tecvidi temelinde) İzle
3532 Kadir Öznam 70 Kapitellum kırıklarında cerrahi tedavi sonuçlarımız İzle
3480 SERAP DOĞAN 71 Kendi Pencerelerinden Bakınca Neler Yaşadılar?: Otizmli Bireylerin ve Annelerinin Pandemi Sürecine İlişkin Görüşleri İzle
3446 Esra Özbek 72 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Halkası Tekniğinin Kullanımı İzle
3448 Abdulsamet Kundakçıoğlu 73 ortognatik cerrahinin uyku apnesine etkisi İzle
3468 müfit şansal 74 Kliniğimiz kolorektal kanser olgularının değerlendirilmesi İzle
3481 ihsan serhatlıoğlu 75 Sütten kesme sonrası sıçan yavrularında cinsel olgunluğa kadar yüksek fruktozlu mısır şurubu tüketimi heteroseksüel motivasyonu azaltır. İzle
3451 MUSTAFA AYHAN 76 ÇENE-YÜZ ASİMETRİLERİNİN TEDAVİSİNDE ORTOGNATİK CERRAHİNİN ROLÜ İzle
3492 yasemin deniz öz 77 Grice’ın İlkelerinin Sözlü Yeterlilik Sınavlarının Etkileşim Analizinde Kullanımı İzle
3504 AHSEN RUMEYSA YILMAZ 78 Engelli Bireylerin Yangın Güvenliğine Yönelik Yapılarda Alınacak Önlemlerin İncelenmesi İzle
3455 MELTEM ERCAN ÖZLER 79 Objektif Dava Birleşmesi Açısından Ticari Dava Şartı Arabuluculuğa Eleştirel Bir Bakış İzle
3516 Bertuğ Güven 80 Farklı Kaynak Ağzı Açısı ve Geometrisine Sahip AW5083-H111 ve AW6061-T6 Alüminyum Alaşımlarının Çekme Dayanımlarının İncelenmesi İzle
3454 Emre Alpaslan 81 Dinar ve Sultandağı Depremlerinde Yıkılan ve Hasarlı Binaların ARIO Programı ile Değerlendirilmesi İzle
3475 Yasin MERCAN 82 GEMLİK ÇEŞİDİ ZEYTİN FİDANLARINDA SU STRESİNE BAĞLI BAZI MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ İzle
3404 ERKUT ERYAYAR 83 TÜRK SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA YER ALAN ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİNİN ENDÜSTRİYEL TASARIM MESLEK DİSİPLİNİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ İzle
3471 Reyhan Öztürk 84 COVİD-19 HASTALIĞI GEÇİRME ÖYKÜSÜ KORONAFOBİ VE AŞI TUTUMLARINDA BELİRLEYİCİ OLABİLİR Mİ? İzle
3407 Deniz Şahin 85 Eksiltici Faj Gösterim Tekniği Kullanılarak Kolon Kanser Hücrelerini Hedefleyen Özgül Peptidlerin Taranması ve Tanımlanması İzle
3521 Nevim Tüzün 86 Trabzon Sancağı'na Bağlı Bir Hapishane: Akçaabad Hapishanesi Üzerine Bir İnceleme İzle
3425 Sezen Ravanoğlu Yılmaz 87 Irkçılık Kavramı Üzerine Teorik bir Değerlendirme İzle
3444 İsmail Şen 88 Kalidium wagenitzii’nin Farklı Özütlerinin Biyolojik Aktiviteleri İzle
3426 Sezen Ravanoğlu Yılmaz 89 Etnik Merkezcilik ve Irkçılık İlişkisi İzle
3453 SEFA POLATÖZ 90 Dart Mandarin Çeşidinde Carrizo ve C-35 Sitranjı Anaçlarının Meyve Verimi ve Ağaç Gelişimi Üzerine Etkileri İzle
3428 cihan TANRIKUT 91 Lavandula angustifolia Yağının Endoplasmik Retikulum Stres Cevabının Değerlendirilmesi İzle
3429 cihan TANRIKUT 92 Naringenin’in Endoplazmik Retikulum Stresi Ve Otofaji Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi İzle
3430 cihan TANRIKUT 93 Baicaleinin Karaciğer Hasarında Otofaji Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi İzle
3416 Mustafa Kemal Taşcı 95 Çanakkale ilinde PVsyst Programı ile Simule Edilen Güneş Enerjisi Santralinin Verilerinin Doğruluk Oranının İncelenmesi İzle
3508 Kubulay Çağatay 98 Tasarım Stüdyoları ve Kullanılan Isıtma Sisteminin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri. İzle
3474 Aykut Aydın 99 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI İzle
3410 Şükriye ÇAKMAK 100 Heterosiklik Karboksamid Türevlerinin Sentezi ve Spektral Değerlendirmesi İzle
3447 sewale musadaq taha 101 Matlab-Simulink’e Dayalı PV Dizisinin Maksimum Güç Noktası Takibinde Genetik Algoritma, Parçacık Sürü Optimizasyon, Pertürbasyon ve İzleme Algoritması Kullanılması İzle
3513 Betül Akdemir-Süleyman 104 Dini Tecrübeye Dayalı Din Tanımının Gücü ve Sınırları İzle
3433 hasan sarı 105 Kardiyak İnjuryinin Nadir Bir Nedeni: Hiperkalsemi İzle
3930 Derya Deniz KÜTÜK 106 Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve İstisnalar İzle
3490 Derya Deniz KÜTÜK 106 Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve İstisnalar İzle
3414 DERYA BAYKIZ 107 İNFEKTİF ENDOKARDİT SÜRECİNDE MORTALİTE SONLANIMINA SAHİP HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ: TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA İzle
3422 Ahmet Gezek 108 Modern Arap Dili Öğretimi Kitaplarında Bütünsellik Problemi: en-Nahvü’l-Vâdih Kitabı Örneği İzle
3489 HATİCE DOĞAN SÜDAŞ 109 SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ TÜKETİCİ TUTUMLARINA VE SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ- Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME İzle
3540 Yaprak Özbozkurt 110 Antik Çağda Kent İzle
3461 Gülsen Baytemir 111 Dopamin Tespiti için PVA-Borofen Bazlı Enzimatik Olmayan Elektrokimyasal Biyosensör İzle
3531 Gamze BEYAZOĞLU 113 “Fasulyeden Çocuklar”; Beden Eğitimi dersi bağlamında Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma İzle
3485 SEMA ÖZBEK BAYKARA 115 Türk Toplumunda SARS-CoV-2 ile Enfekte Hastalarda ACE Gen Polimorfizm ve Düzey Araştırması İzle
3523 taşkın basılı 117 Aminofenil türevi içeren yeni oksim bileşiklerinin ve metal komplekslerinin sentezi ve yapılarının spektroskopik ve hesaplamalı kimya yöntemleri ile karşılaştırılmalı aydınlatılması İzle
3473 Fatih Cüneyd Korkmaz 118 EĞİMLİ YAPILARA DALGA YÜKÜ ETKİSİ İzle
3541 Yaprak Özbozkurt 119 Antik Ören Yerlerinde Etkileşimli Sergileme Metotları ve Uygulama Örnekleri İzle
3501 Fatma DİNÇ 121 FREE VOLUME EFFECTS ON DYNAMIC VISCOSITY OF LINEAR PERFLUOROPOLYETHER POLYMERS İzle
3500 D. Merve ÇETİNKAYA SÖNMEZ 122 SAĞLIKLI YAŞAM ÇEVRELERİ İÇİN ATIL NİTELİKLİ KAMUSAL ALANLARIN DÖNÜŞÜMÜ: KENTSEL AKUPUNKTUR İzle
3499 selahattin yılmaz 123 ŞAFİÎ VE HANEFİLERE GÖRE KURBANIN HÜKMÜ (MUKAYESELİ BİR BAKIŞ) İzle
3491 TUĞBA ÇİFTÇİ 124 TAŞINMAZLARIN TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK GETİRİLMESİ VE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İzle
3497 TUĞBA ÇİFTÇİ 125 MADEN RUHSATNAMELERİNİN TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK GETİRİLMESİ İzle
3484 Bayram Çetin 126 PETER ACKROYD'UN CHATTERTON ROMANINDA ÖZGÜNLÜĞÜN TEMSİLİ İzle
3514 taşkın basılı 127 2-fenoksianilin türevi içeren oksim ligand ve metal kompleklerinin sentezi ve yapılarının spektroskopik ve tek kristal yöntemi ile aydınlatılması İzle
3542 Fatma Şahmurat 128 D VİTAMİNİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KEÇİBOYNUZU ÖZÜ İÇEREN İZOTONİK SPORCU İÇECEĞİ GELİŞTİRİLMESİNDE NANOEMÜLSİYON TEKNİĞİNİN KULLANIM OLANAĞININ ARAŞTIRILMASI İzle
3486 İpek ESEN MELEZ 129 ADLİ BİLİM UZMANLARI VE TEKNİKERLERİNİN KÜRESEL PANDEMİ YÖNETİM STRATEJİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN SARS-CoV2 PANDEMİSİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
3512 BİNNAZ VURAL 131 TARİHİ ESERLERDE KULLANILAN KALKER TAŞLARINDA MEYDANA GELEN BOZUNMA VE AYRIŞMA OLAYLARI - DECOMPOSITION AND DECOMPOSITION EVENTS OCCURING IN LIMETERAL STONES USED IN HISTORICAL ARTICLES İzle
3505 İpek ESEN MELEZ 132 GERÇEĞİN AYDINLATILMASI VE VÜCUT DOKUNULMAZLIĞI HAKLARI ÇELİŞTİĞİNDE SANIĞI MUAYENE EDELİM Mİ? HUKUK EĞİTİMİNDE KAVRAM VE OLAY DÜZLEMİNDE DEĞERLENDİRME FARKLARI İzle
3525 eda bayrakcı 133 Tuesdays in Our Minds İzle
3517 BİNNAZ VURAL 134 KALKER TAŞLARINDA MEYDANA GELEN MİKROBİYAL BOZUNMALARDA TESPİT YÖNTEMLERİ İzle