Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
3350 Kadir KILINÇ 1 Polikarboksilat, Sodyum Benzoat Esaslı Hammadde, Kalsiyum Nitrat ve Su İlaveli Laboratuvar Ortamında Hazırlanan Kimyasal Katkılar ile Üretilen Harçların Eğilme Dayanımlarının İncelenmesi İzle
3199 Melda Gürel 4 Ceza Muhakemesinde Tanık İzle
3303 Hatice Şıngır 7 MESLEK LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ÖZYETERLİK İNANCININ ROLÜ İzle
3304 Hatice Şıngır 8 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE PSİKOLOJİK DANIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İzle
3340 Zihni Onur Uygun 9 8-hidroksideoksiguanozin baskılanmış ve dideoksi sitozin ile seçicilik gücü artırılmış elektrokimyasal impedans spektroskopisi temelli sensör geliştirilmesi İzle
3204 NESLI AYDIN 10 Covid-19 Hastane Atık Yönetimindeki Zorluklar ve Deneyimler: Bir Vaka Çalışması İzle
3300 Nazan Çalbayram 11 ÇOCUKLUK ÇAĞI EV KAZALARI VE ANNELERİN EV KAZALARINDA İLK YARDIM ÖZ-YETERLİLİK DURUMLARI İzle
3285 HANDE BULUT 12 ÇANAKKALE KIYI ŞERİDİNDE PALEOLİTİK ÇAĞ POTANSİYELİNİ ANLAMAK İzle
3260 Ayşe Balıkçı 13 DİYABETİK MAKÜLA ÖDEMİNDE ARKA VİTREUS DEKOLMANININ ROLÜ İzle
3231 Ahmet VolkanYÜZÜAK 14 Planlanmış Davranış Teorisi ve Aktif Öğrenme Yöntemleri (Ön Hazırlık Aşaması) İzle
3269 Betül Meydan 15 Süpervizyon Çalışma Uyumunun Süpervizyon Memnuniyeti Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Süpervizyonda Kendini Açmanın Aracılık Rolü İzle
3253 Nurcan BERBER 17 Tiazolidin Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu İzle
3234 Aysun Yeşiltaş 19 Yalın Yönetim Çalışmalarında Sağlık Alanı Çalışmalarının Yeri: Bibliyometrik Analiz İzle
3271 Sibel Kuraş 21 Hipertansiyon Hastalarında Serum P16 Seviyeleri İzle
3283 Azra Baysal 22 Academicians’ Attitudes towards Social Gender Roles: Dicle University (Turkey) Case İzle
3259 Fatma SAHIN-DINC 23 İZOTAKTİK VE SİNDİYOTAKTİK POLİPROPİLENLERİN REOLOJİK DAVRANIŞLARINA TAKTİSİTE VE YAPISAL BOŞLUK ETKİLERİ İzle
3240 PINAR NARTOP 24 Digitalis purpurea In Vitro Kültürlerindeki Biyokütle Birikimi Üzerine Bio-AgNP’lerin Etkisi İzle
3241 Çağla SÖZ 27 Kaplama içeriğinde faklı molekül ağırlıklarında polidimetisiloksan bulunduran hibrit kağıt levhaların mekanik özellikleri ile ıslanma özelliklerinin incelenmesi İzle
3326 Necmiye Demircioğlu 28 MADEN ATIKLARININ KRİSTAL SIR ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
3242 Çağla SÖZ 30 Gelişmiş Bariyer Özelliklerine Sahip Hibrit Kağıt Levhalar İzle
3247 Ecem Bostan 31 Sağlık Personellerinde Covid-19 Pandemisi Döneminde Gözlenen Saç Hastalıklarının İncelenmesi: 513 Katılımcılı İnternet- Bazlı Bir Anket Çalışması İzle
3255 Esra BAŞ 32 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ ANALİZİ: 2018-2021 DÖNEMİ İzle
3275 HASAN GÜLERYÜZ 33 Robotik Kodlama İle Yapılan STEM Aktivitelerinin 5E Öğrenme Modeli İle Ders Planı Hazırlanması İzle
3276 HASAN GÜLERYÜZ 34 3D Yazıcı İle Yapılan STEM Aktivitelerinin 5E Öğrenme Modeli İle Ders Planı Hazırlanması İzle
3289 Hakan Tavşanlı 35 Ultrason Uygulamasının Eşek Sütlerinin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkisi İzle
3378 Vakkas yalçın 38 Erken Çocukluk Döneminde Gelişen Zihin: Neden ve Nasıl? İzle
3373 Vakkas yalçın 39 Tasarım Odaklı STEM Etkinliklerinin 3-4 Yaş Okul Öncesi Çocukların 21. YY Becerilerine Etkisinin İncelenmesi İzle
3266 Mert Yahya YILMAZ 40 Tek serbest dereceli aktif tendonlu yapı modeli için kontrolör parametrelerinin metasezgisel yöntemlerle optimizasyonu İzle
3267 Mert Yahya YILMAZ 41 Development of the Battery Management System using Kalman Filtering İzle
3270 Hakan GÖKGÖZ 42 HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYAL MEDYA: TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN GSM ŞİRKETLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İzle
3294 can DAŞDEMİR 43 LED DEVRE KARTLARINDA SICAKLIK OPTİMİZASYONU İzle
3291 Özlem Toplu Yılmaz 45 The Energy Crisis between China and Australia, and its Effects İzle
3250 Volkan PAYASLI 46 Türk Matbuatından Önemli Bir Portre Olan Mehmet Asım Us ve Vakit: 1931 Yılının Muhasebesi İzle
3518 Volkan PAYASLI 46 Türk Matbuatından Önemli Bir Portre Olan Mehmet Asım Us ve Vakit: 1931 Yılının Muhasebesi İzle
3519 Volkan PAYASLI 46 Türk Matbuatından Önemli Bir Portre Olan Mehmet Asım Us ve Vakit: 1931 Yılının Muhasebesi İzle
3310 Ali Osman Tuğhan Çiçekdağı 47 Zirkon/Mullit Katkılı ASC Refrakterlerin Termo-Mekanik ve Termo Kimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması İzle
3357 Esra 48 Yeni Bir Jungck-Tipi Sabit Nokta İteratif Algoritmasının İncelenmesi İzle
3263 ALPER AKAR 49 Comparison of the accuracies of different interpolation methods for orthometric height İzle
3344 Azize İrem KORKUT 50 Elektrolitik Nikel-Krom Kaplama Atık Çamurundan Nikelin Geri Kazanımına Mekanik Aktivasyonun Etkisi İzle
3258 Sabahattin ÇETİN 51 Yenilik Performansına Etki Eden Faktörler: Sistematik Literatür Taraması İzle
3359 Meltem Kadriye Kaya 52 Yeni Dört Adımlı İterasyon Yönteminin Yakınsaklığı Üzerine İzle
3274 Sevinç Şahin 54 Pilonidal Sinüs Hastalığında İmmünhistokimyasal Olarak Thymosin β4 Ekspresyonunun Önemi İzle
3254 Fulya Gümüşdal 55 Gastronomi Turizminin Gelişiminde Sosyal Medyanın Etkisi: Çanakkale’deki Faaliyet Gösteren Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma İzle
3265 Samet Doğan 56 Feminist Sanatta Eleştirel Bir Model Olarak Yapısöküm İzle
3272 EMİNE YILDIRIM 57 SAĞLIĞIN HUKUKSAL ÇERÇEVESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
3273 EMİNE YILDIRIM 58 BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA HATALARIN ÖNLENMESİNDE KRİTİK NOKTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
3280 Merve Esra Taşcı 59 Öneri Sistemlerinde Yalan Haber Yayılımının Önlenmesi İzle
3264 KENAN ILARSLAN 61 Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Siyasi İstikrar Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Akdeniz Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme İzle
3297 Bedirhan TEKE 62 Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Problem Çözme Becerileri İzle
3589 Bedirhan TEKE 62 Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Problem Çözme Becerileri İzle
3301 Emre ÇALIŞKAN 63 OKUL SPORLARINA KATILAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İzle
3347 Ayşegül Elif Çaycı 64 Olağanüstü Dönemlerde Sosyal Medyada Sahte Haber Paylaşımları İzle
3278 Esra Ateş Genceli 65 Rüzgar Santrali Enerji Üretimi: Maliyet ve Emisyon Hesabı-Gökçeada Örneği İzle
3369 Osman Nuri ÖCALAN 66 Yüksek Voltajlı Elektrostatik Alanın Meyve ve Sebzelerin Hasat Sonrası Sürecine Etkisi İzle
3366 safin omer mohammmed 67 Lifli Betonların Basınç Dayanımının Tahmini İçin (Random Forest) ve (Lasso) Yöntemlerinin Uygulanması İzle
3284 Mehmet Hakan Bilgin 68 COVİD-19 HASTALIĞININ PROVAKE ETTİĞİ ASTIM HASTASININ KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ : OLGU SUNUMU İzle
3587 Mehmet Hakan Bilgin 68 COVİD-19 HASTALIĞININ PROVAKE ETTİĞİ ASTIM HASTASININ KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ : OLGU SUNUMU İzle
3311 Dilek NARTOP 69 Yeni Tiyosemikarbazon Bileşikleri İzle
3327 SEMA ALLI 70 Yeni Poli(Kanola Yağı)-g-Poli(Stiren) Graft Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu İzle
3268 Kadir Caner Doğan 71 Habermas’ta Müzakereci Demokrasi Düşünceleri ve Kamu Yönetimi İzle
3281 Büşra UNAT CEYLAN 72 KOCAELİ İLİNDE AKTİF LİSANSLI SPOR YAPAN TAKIM VE BİREYSEL SPORLAR İLE İLGİLENEN SPORCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DURUMLARININ İNCELENMESİ İzle
3356 Fatma Yüksel 73 İran'da Azınlıklar: Ermeniler Ve Azerbaycan Türkleri İzle
3330 Meryem Çobanoğlu 74 Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarı Ve Fene Karşı Tutumlarına Etkisi İzle
3615 Ferat YILMAZ 75 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAM BAĞLILIĞINI YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ İzle
3329 Gülnur Karaosman 76 HETEROJEN KOVARYANS MATRİSLİ İKİ BAĞIMSIZ GRUBUN ORTALAMA VEKTÖRLERİNİ KARŞILAŞTIRMAK İÇİN ROBUST BİR YAKLAŞIM İzle
3282 Özlem ULUCAN 77 SÖMÜRGECİ KAYNAKLI KLİŞE BETİMLEMELERİN YENİDEN İNCELENMESİ İzle
3306 Aykut Özgür 78 İNSAN OSTEOSARKOMA HÜCRELERİNDE GALLOKATEŞİN’İN APOPTOZ İNDÜKLEYİCİ ROLÜ İzle
3345 BEYHAN ÖZGÜR 79 BADMİNTON ANTRENMANLARINA KATILAN ÇOCUKLARDA ANTROPOMETRİK VE MOTORİK ÖZELLİKLERİN UZUN SÜRELİ GELİŞİMİ İzle
3375 Mahmut Öksüzler 80 AKSİLLER LENF BEZLERİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) TEKSTÜR ANALİZİ SONUÇLARININ PATOLOJİ SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI İzle
3288 saliha okur gümrükçüoğlu 81 Osmanlı Mahkemesindeki Başvuru Kaynaklarının Günümüz Hukuk Sistematiğindeki Yeri İzle
3277 Elif Dinçer 82 Oleandrin ile İndüklenen A375 Melanom Hücrelerinde miRNA Biyogenez Yolu Aşağı Baskılanır İzle
3630 Elif Dinçer 82 Oleandrin ile İndüklenen A375 Melanom Hücrelerinde miRNA Biyogenez Yolu Aşağı Baskılanır İzle
3287 metin bayram 83 Yiyecek ve İçecek Endüstrisinin Müşteri Memnuniyeti Üzerinde Hangisi Daha Büyük Etkiye Sahip: Hizmet Ürünü Kalitesi mi yoksa DINESCAPE Ölçek Boyutları mı? İzle
3355 Celal Fatih TÜRE 84 Platon'dan Roma'ya: Politeia ve Nomoi İzle
3348 Ahmet Baran Yılmaz 85 Bölgesel Kalkınma ve Turizm İlişkisi: TRB2 Bölgesi Üzerine Bir GZFT Analizi İzle
3293 Adnan Akçin 86 KURŞUN AĞIR METALİNİN ALYSSUM FLORIBUNDUM’DA FOTOSENTETİK PİGMENTLER VE PROLİN ÜZERİNE ETKİLERİ İzle
3318 Cihat UÇAR 87 Aşılama sonrası antikor düzeyi mutluluk ve stres hormonları ile ilişkili midir? İzle
3298 irfan 88 Yaşam Doyumu ile Romantik İlişki Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Z Kuşağı Çalışması İzle
3286 Zeynep Ahsen Koçer 89 H3N2 İnfluenza Virüslerinin Antijenik Genlerindeki Mutasyonların Konağın Demografik Bilgileriyle İlişkisi İzle
3358 feyza özdemir kısacık 90 Dental Florozisli Dişlerde Uygulanan Ofis Tipi Ağartma Yönteminde %35'Iik Hidrojen Peroksitin Pulpaya Etkilerinin İn Vivo ve İn Vitro Olarak İncelenmesi İzle
3328 Tolga AYSAL 91 Armut Kaplanı Stephanitis pyri (Fabr.) (Hemiptera: Tingidae) mücadelesinde yerli diatom toprağı formülasyonunun etkinliği İzle
3324 Aykut Aydın 92 TÜRK MEVZUATINDA DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER İzle
3317 BÜŞRA TOSUN 93 DİŞ HEKİMLİĞİNDE GİNGİVAL RETRAKSİYON YÖNTEMLERİ İzle
3352 Z.Gönül Balkır 94 Yaşlıların Ve Yaşlı Kadınların Sağlık Hakları İzle
3351 Z.Gönül Balkır 95 Yaşlı Kadınlarda Cinsiyetçilik Ve Yaş Ayrımcılığı İzle
3688 Z.Gönül Balkır 95 Yaşlı Kadınlarda Cinsiyetçilik Ve Yaş Ayrımcılığı İzle
3339 Servet SAY 96 Perakende Ticaret Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Nakit Dönüşüm Süresi Analizi: Borsa İstanbul Uygulaması İzle
3341 Arzu kırbaç 97 Pfizer‑BioNTech COVID-19 Aşısından Sonra Yeni Başlangıçlı Vertigo: Olgu Sunumu İzle
3346 Mehmet Ali 98 DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR İzle
3290 utku akgör 99 Gebelikte SARS-CoV-2 aşısına karşı istek ve kaygı İzle
3308 Huzeyfe Zahit Atan 100 DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GELENEKSEL VE KATILIM BANKALARININ RİSKLERE KARŞI DUYARLILIKLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İzle
3335 Gül Başak Cebe Şen 101 Kent Hakkı ve Bandırma Meydanı İzle
3336 Zeliha Salman 102 Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğindeki Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Tutumları İzle
3320 Hilmi furkan dudak 104 Kohezyonsuz Zeminler Üzerindeki Yüzeysel Temellerin Oturma Tahmininde Yapay Sinir Ağları Yöntemi ve Geleneksel Yöntemlerin Karşılaştırılması İzle
3295 Metin Yazıcı 105 AKUAKÜLTÜRDE STRESİN AZALTILMASINDA ALGAL ÜRÜNLERİN KULLANILMASI İzle
3371 Mehmet Kadri Akyüz 106 Üç Farklı Turbofan Motorun B777-200ER Hava Aracı için Çevresel Etki ve Çevresel Maliyet Analizi İzle
3661 Mehmet Kadri Akyüz 106 Üç Farklı Turbofan Motorun B777-200ER Hava Aracı için Çevresel Etki ve Çevresel Maliyet Analizi İzle
3662 Mehmet Kadri Akyüz 106 Üç Farklı Turbofan Motorun B777-200ER Hava Aracı için Çevresel Etki ve Çevresel Maliyet Analizi İzle
3332 Gözde UÇAR 107 Ortaokul 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi İzle
3360 Bahar Kartal 108 Histological investigation of heart tissue of rats treated with Omega 3 and Vitamin D İzle
3323 muhammed perihan 109 SIÇAN METABOLİK SENDROM MODELİNDE EGZERSİZ UYGULAMASININ APOPTOZ İLE İLİŞKİLİ BAZI GEN İFADELERİNE ETKİLERİ İzle
3367 Çağla Kızılarslan Hançer 110 Türkiye’de Halk Arasında Saç Sağlığı ve Saç Bakımında Kullanılan Geleneksel Bitkiler İzle
3315 NİHAL KILIÇ 111 Küf akarı Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Acari: Acaridae) mücadelesinde yerli diatom toprağının etkinliği İzle
3338 Emin Orkun Olcay 112 Tam Ark İmplant Destekli Sabit Protezler ile Total Dişsizliğin Protetik Rehabilitasyonu: 3 Vaka Sunumu İzle
3365 Yavuz Demirbaş 114 Yeni Medya ve Dijital Oyun İlişkisinin Sınırları ve Sorunları İzle
3337 EMİN KUZKAYA 115 KAMU ÇALIŞANLARININ KÜLTÜREL ZEKA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: MUĞLA İLİ KAMU KURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İzle
3354 Taha 116 Cohen'in Kappasını Anlamak İzle
3325 Mecit Emre Duman 117 İki Boyutlu Dalga Kılavuzları Odaklı Monte Carlo Tabanlı Paralelleştirilmiş Belirsizlik Kestirimi için bir Python/C++ Araç Kutusu İzle
3314 Eda Seda TOSUN 118 Bauhaus Ekolünde Estetik Kaygılar ve İşlevsellik Olgusu İzle
3321 Hatice Ayça Çimrin Aktuğ 119 Otomatik Voltaj Regülatörü İçin PIλD Tabanlı Kayan Kipli Kontrolcü Tasarımı Ve Sinüs Kosinüs Algoritması İle Optimizasyonu İzle
3343 Mehmet Ali 120 SPORCU ÖĞRENCİLERİN SPORDA AHLAKİ KARAR ALMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ İzle
3312 Yunus Emre Tanış 121 SAĞLIK ÇALIŞANLARIN RADYASYON GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
3334 seda özgen 122 KARA HAVUÇ ANTOSİYANİNLERİNİN ENKAPSÜLASYONU İzle
3363 Çisel EKİZ GÖKMEN 123 Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çalışma Koşulları ve Cinsiyete Dayalı İş Bölümü: Tarsus Örneği İzle
3376 Mehmet Hikmet Üçışık 124 DNA Nanoparçacıklarının Hücre Hedeflemede Kullanımı İzle