Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
2710 Mehmet Demirok 1 KİENBÖCK HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI İzle
2731 FATMA ÖZCAN 2 Piriformis Sendromu Tanılı Hastalarda Vücut ve Kulak Akupunkturunun Ağrı ve Dizabilite Düzeyi Üzerine Etkisi İzle
2690 Taner Daş 6 TAŞLI YÜZÜK HÜCRE DEĞİŞİKLİKLERİNİN İZLENDİĞİ PSÖDOMEMBRANÖZ ENTEROKOLİT: OLGU SUNUMU İzle
2729 Merve Örücü Atar 7 DİZ VE/VEYA EL OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA SERUM ENDOTELİN-1 DÜZEYLERİ, RADYOGRAFİK VE ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRMELER VE KLİNİK PARAMETRELER İzle
2830 özlem karakurt 9 Atriyal Taşikardi Ablasyonu Yapılan Hastalarda Tek Merkez Vaka Serisi İzle
2660 Ayfer ERTEKİN 10 ERİŞKİNLERDE PRİMER BAŞAĞRILARI İÇİN BEYİN MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME’DE Kİ RASTLANTISAL(İNSİDENTAL) BULGULAR VE NORMAL ANATOMİK VARYANTLAR İzle
2744 Aytül BUĞRA 11 Şaşırtıcı bir tiroid medüller karsinomu olgusu İzle
2687 Sedat Yahşi 12 Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Karotis ve Penil Kavernozal Arter İntima-Media Kalınlıkları Arasında Uyum Var mı? İzle
2669 Ahmet ADIGÜZEL 13 İdiopatik İntrakraniyal Hipertansiyona Sekonder Trigeminal Nevralji; Nadir Görülen Bir Vaka Sunumu İzle
2694 Erhan BERK 14 Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Ruhsal Duruma COVID-19 Pandemisi ve Kısıtlamaların Geç Dönemde Etkileri İzle
2679 Elif ERTÜRK 15 Kemoterapötik Ajanlar ile Liken Ekstre Kombinasyonlarının Prostat Kanseri Hücrelerinde Anti-Kanser Potansiyeli İzle
2689 aysun yahşi 16 ANNE SÜTÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE EMZİK KULLANIMININ EMZİRME ÜZERİNE ETKİLERİ İzle
2671 İsmail Can 17 SY-SH5Y hücrelerinde AlCl3 ile indüklenen nörotoksisite üzerine EGCG'nin Antioksidan Özellikleri İzle
2760 Dilek ŞAYIK 18 Epilepsi Tanılı Çocuğu Olan Annelerin Epilepsiye Yönelik Bilgi ve Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Tanımlayıcı Çalışma İzle
2666 Lale Türkmen 19 Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Pandemi Sürecinde Grip Enfeksiyonuna Yönelik Tutumları İzle
2674 Sibel Çıplak 20 Covid Sonrası Yalancı HIV Pozitifliği: Nadir Bir Olgu Sunumu İzle
2688 Yeliz Çelik 21 Lipid Düşürücü İlaç Tedavisi Alan Koroner Arter Hastalarında Obstrüktif Uyku Apnesi ile Kan Lipid Seviyesi Arasındaki İlişki İzle
2722 Nazan Tokatlı Demirok 22 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YATAKLI SERVİSLERİNDE BULUNAN ORAL ALIMI SINIRLI, NÜTRİSYON EKİBİ TARAFINDAN NÜTRİSYONEL BESİN DESTEĞİ ÖNERİLMİŞ YATAN HASTALARDA BESİN DESTEĞİ MEMNUNİYETİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
2769 İbrahim Özcan 23 915 PSORİASİS HASTASININ SOSYODEMOGRAFİK, KLİNİK VE TEDAVİ ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2727 HÜLYA ÖZPINAR 24 ELAZIĞ İLİNDE HALK ARASINDA KULLANILAN BAZI BİTKİLER İzle
2732 Abdul Kerim Buğra 27 KALP CERRAHİSİ SONRASI MEDİASTİNİT OLGULARINDA SAĞKALIM ANALİZİ İzle
2762 Atila Altuntaş 28 Kronik Böbrek Hastalarında Sistemk İmmün İnflamatuvar İndeksin İncelenmesi İzle
2781 Akgül Arıcı 29 Pilomatriksoma Olgularımızın Klinikopatolojik Özellikleri İzle
2833 Elif Albayrak 30 Ortognatik Cerrahi Sonrası Yumuşak Doku Değişimleri İzle
2685 Meral Sayın 32 G-CSF YAN ETKİLERİ İLE COVİD-19 BULGULARI BENZERLİKLERİ İzle
2791 FAHRİYE PAZARCIKCI 33 Pediatrik Günübirlik Cerrahide Mobil Sağlık Uygulamalarının Kullanımlarının İncelenmesi İzle
2745 HAKAN ONUR 34 EBEVEYNLERİ COVİD-19 GEÇİREN ASEMPTOMATİK ÇOCUKLARDA İMMÜN YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2789 Mariam 35 SAĞLIKLI GENÇ ERİŞKİNLERDE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2845 Burak Bayraktar 36 COVID-19'lu gebe bir kadında trombositopeninin ayırıcı tanısı: Olgu sunumu İzle
2794 Hakan Şahin 37 Alkol Verilen Sıçan Yavrularının Ürotelyumlarındaki Okludin ve Zonula Okludens-1’deki Değişiklikler İzle
2777 Bahattin Bulduk 38 DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ İzle
2844 Gizem Yavuzcan 39 Bartolin Bezi Absesini Taklit Eden İzole Vulvar Endometrioma Olgusu İzle
2881 Gizem Yavuzcan 39 Bartolin Bezi Absesini Taklit Eden İzole Vulvar Endometrioma Olgusu İzle
2778 Yüksel DERELİ 40 Nadir Bir Olgu: Skalp Arteriovenöz Malformasyon İzle
2779 Yüksel DERELİ 42 Hemofili B Hastalığında Açık Kalp Cerrahisi İzle
2742 gülter gökçimen 43 Genç İskemik İnme Olgularında Risk Faktörleri, Etiyoloji ve Klinik Sonlanımların İncelenmesi İzle
2810 Meltem İÇKİN GÜLEN 44 Eritropoetinin Deneysel Miyokard İnfarktüsü Sonrası Farklı Dokulardaki Histopatalojik Etkilerinin Yorumlanması İzle
2814 Deniz Ceyhan 45 BİLGİSAYAR DESTEKLİ RETROSENTETİK YÖNTEMLERLE SARS-CoV-2 ANA PROTEAZA KARŞI YENİ İNHİBİTÖR BİLEŞİKLERİN TASARIMI İzle
2759 Selma Şengiz Erhan 46 Karaciğerin nadir bir tümörü: Epiteloid hemanjioendotelyoma İzle