Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
2672 Kenan Demir 16 COVID-19’un Erkek Üreme Sistemi Üzerine Etkisi İzle
2889 Pınar Ayvat 39 DEPREM SONRASI COVİD YOĞUN BAKIM TAHLİYESİ ve YOĞUN BAKIM AFET PLANI İzle
2884 Süleyman Hilmi Aksoy 44 Valsalva computed tomography in visualization of Eustachian tube in patients with patulous Eustachian tube İzle
2885 Hüseyin Çetin 50 Otomastoidektomide Bilgisayarlı Tomografi Bulguları İzle
2471 Ayşe Göktaş 51 Sigara Bağımlılığının Aktivite Performans Üzerindeki Etkisi İzle
2862 Kenan Demir 53 COVİD-19’DA SİTOKİNLERİN ETKİSİ İzle
2875 Ahmet Kan 84 SOLUNUM SEMPTOMLARI OLAN ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU MULTİPLEX PCR TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2865 Elif ERTÜRK 97 HN1L’NİN AGRESİF MEME TÜMÖRLERİNDE YENİ BİYOBELİRTEÇ ADAYI OLARAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2869 RABİYE ALTINBAŞ 110 MAYA MANTARLARININ TANIMLANMASINDA KULLANILAN FARKLI YÖNTEMLER VE ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
2676 Asburce OLGAC 111 PEDİATRİ ASİSTAN HEKİMLERİN DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIKLAR İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2817 Bahar Işık 118 SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMLU HASTADA MENİNKSE PENETRE MİYAZİS İzle
2822 Bahar Işık 123 COVID 19 SALGINI SONRASI ANİ İŞİTME KAYBI BAŞVURULARI ARTIYOR MU? İzle
2841 Gizem Yavuzcan 126 Makülopapüler Döküntü ile Prezente Olan COVID-19 Vakası İzle
2802 Huriye Sena Gökgöz 127 BİYOSERAMİK ESASLI KANAL PATLARININ ANTİBAKTERİYEL VE ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERİ İzle
2854 Nurullah DAĞ 145 YOĞUN BAKIM İHTİYACI OLAN COVİD-19 PNÖMONİLİ HASTALARDA DİYAFRAM KALINLIĞININ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE ÖLÇÜLMESİ İzle
2886 Terman Gümüş 150 Kontrastsız Toraks Bilgisayarlı Tomografi İncelemesinde Septal Açı Ölçümü ile Pulmoner Hipertansiyonlu Hastaların Tespiti İzle
2876 Mehmet Türe 153 Çarpıntı şikayeti ile başvuran çocukların elektrokardiyografi ve 24 saatlik holter elektrokardiyografi verilerinin incelenmesi İzle
2866 murat eser 156 3 BOYUTLU YAZICI TEKNOLOJİSİNİN DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM ALANLARI İzle
2863 Süleyman Gül 159 Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Brakial Pleksus Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu İzle
2873 Şahbender Koç 163 Post covid-19 egzersiz stress test İzle
2842 Cihan Küden 165 Kök kanal dolgu materyallerinin toksisitesinin güncel bir değerlendirilmesi. İzle
2887 Ayşe kalyoncu Uçar 169 Antenatal Dönemde Toraks Patolojilerinde Fetal MR Bulguları; Tek Merkez Verileri İzle
2857 barış balasar 178 BRUSELLANIN SEBEP OLDUĞU EPİDİDİMOORŞİTLİ 3 VAKANIN SUNUMU İzle
2858 barış balasar 179 SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN ETKEN VE DİRENÇ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2871 Ramazan Cihad YILMAZ 186 Nadir Görülen 5. Kromozom Duplikasyonu ve Kısa Dönem Rehabilitasyon Süreci: Olgu Sunumu İzle
2864 Hatice Eylül Bozkurt Yılmaz 194 Sigara ve elektronik sigara kullananlarda bağımlılık, depresyon ve anksiyete düzeyleri İzle
2880 N. Bengü KARAÇAĞLAR 201 ÇOCUKLUK ÇAĞI EKZOJEN OBEZİTESİNDE METABOLİK SENDROM PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2879 AYTEN BOSTANCI 202 GLİOBLASTOMA TİP BEYİN TÜMÖR HÜCRE SERİSİ ÜZERİNDE TEMOZOLOMİD İLE PAKLİTAKSEL, MELATONİN VE ERGOSTEROL İLE OLUŞTURULAN KOMBİNE TERAPİLERİNİN ETKİSİ İzle
2888 Ece Merve Yılmaz 207 COVİD-19 TEDAVİSİNDE D VİTAMİNİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ İzle
2883 Zeynep Mine Kara 219 İNSÜLİN DİRENCİ OLAN HASTALARDA HbA1C ile TG/HDL İNDEXİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2860 Semih Uşaklıoğlu 224 REVİZYON TİMPANOPLASTİ SONUÇLARIMIZ İzle
2878 serdar 236 PARASETEMOLLE İNDÜKLENEN SIÇANLARDA KARACİĞER DOKUSUNDA MEYDANA GELEN HASARIN FERULA BİTKİ EKSTRESİNİN KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
2872 Bilge Özcan 242 Endo – Perio Kombine Lezyonlarda Endodontik Tedavi Başarısı; Vaka Serisi İzle
2868 Sena Kamacı Ergül 248 CAD-CAM Tam Seramik Materyallerin Pürüzlülükleri Üzerine Polisaj ve Glaze Işlemlerinin Etkisinin Değerlendirilmesi İzle
2882 Eray Eroğlu 270 COVID-19 Geçiren Hemodiyaliz Hastalarında mortalite ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi İzle