Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
2535 Deniz ŞAHİN 1 TÜRKİYE'DE SU YÖNETİMİ İzle
2439 Dursun Eğriboyun 5 Eğitim Kurumlarında Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma İzle
2435 RAMAZAN DEMİRCİOĞLU 6 KABALI (SİNOP) GÜNEYİNDEKİ ALANDA GÖRÜLEN TEKTONİK YAPILAR İzle
2434 Emine Baştürk 8 Hava Kalitesinin Markov Zinciri ile Tahmini: Nevşehir Örneği İzle
2541 Uğur ÜÇOK 9 ALÜMİNA VE ZİRKON KATKILI SİLİSYUM KARBÜRÜN SİNTERLENME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ İzle
2556 Muhammet Kerim Ayar 11 Türkiye’deki diş hekimliği fakültesi çalışanlarında ve öğrencilerinde hepatit a, hepatit b, ve hepatit c seroprevalansları İzle
2591 Erdoğan SARITEPE 12 MANASTIRLI İSMAİL HAKKI’NIN HAYATI, ESERLERİ VE USÛL-İ FIKIH ADLI ESERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2437 Esra KAYA 13 Bezelye Bitkisinde (Pisum sativum L.) Farklı Organik Gübrelerin Kullanımının Topraktaki Bazı Besin Elementlerinin Üzerine Etkisi İzle
2609 Hatice Kübra DOKUMACI 14 Diyarbakır Mutlu Yuva Evlerinde Yaşayan Çocuklar ile Ailesiyle Birlikte Yaşayan Çocukların Akademik Başarı Seviyelerinin Karşılaştırılması İzle
2438 Yiğit Ali ÜNCÜ 15 TOMOGRAFİ İLE ELDE EDİLEN VERİLERİN GERİ PROJEKSİYON ALGORİTMASI İLE GÖRÜNTÜYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İzle
2582 Ebru Gözükara 17 İŞYERİNDE DUYGULAR VE ÇALIŞAN YARATICILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAMSAL BİR ÇALIŞMA İzle
2480 Murat GÖKALP 18 Hadis-i Şeriflerde Tebşîr ve İnzâr Sarkacında Beş Duyu Organı İzle
2540 Deniz Çelik 19 Yoğun Bakım Ünitesi ve Palyatif Bakım Servisinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerinin İyi Ölüme ve Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumları İzle
2463 İlayda İngeç 20 PAMUK ÇEKİRDEĞİ YAĞI ATIĞINDAN AKTİF KARBON ÜRETİMİ İzle
2650 Salih Gürbüz 23 TÜRK GELİR VERGİNDE BEYAN ESASININ TEORİK YAPISI VE UYGULAMA ESASLARI İzle
2455 FAHRETTİN KIRÇİÇEK 24 Gonartrozda Ultrason Eşliğinde Geniküler Sinir Termal Radyofrekans Tedavisi İzle
2456 FAHRETTİN KIRÇİÇEK 26 Gebelerde Baş Ağrısı İzle
2444 Elif Fatma Tolun 27 Dil ve İktidar İlişkisine Sanatsal Bir Bakış İzle
2445 Elif Fatma Tolun 28 Yeni Dünya Düzeninde Sanatta İmge ve Anlam Arayişi Bağlaminda Hibrit Sanat İzle
2517 Selma Çakmakcı 30 Obez Çocuklarda Sekonder Dislipidemi Sıklığının Araştırılması İzle
2450 HÜMEYRA BOLAKAR TOSUN 31 Kamu Spotu Reklam İmgelerinde Korku Retoriğinin Göstergebilimsel Analizi İzle
2612 Behzad Akbari 32 Bir Fotometrik Test Makinesinin Tasarım Gerekleri İzle
2548 Zuhal Kuş Silav 34 NÖROPATOLOJİDE İNTRAOPERATİF KONSÜLTASYONDA TANISAL YAKLAŞIMIN KURUMSAL DENEYİMİ İzle
2461 Erhan BOZKURT 36 Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Nedeniyle Hastanemize Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi İzle
2440 Bayram Bozhüyük 37 GRAFİK TASARIMDA İZOMETRİK GÖRÜNTÜLERDEN YARARLANMA İzle
2551 Adnan Fatih DAĞDELEN 38 Esansiyel Yağ Ekstraksiyon Yöntemleri İzle
2552 Adnan Fatih DAĞDELEN 39 Polivinil klorür ve Jelatin Filmlerden Çok Katlı Ambalaj Üretimi İzle
2449 NAZLI CEREN ÇETİN 40 Tedarik Zinciri Yönetiminde Miktar İndirimli Sipariş Tahsisi İçin Çok Amaçlı Matematiksel Model Önerisi ve Bir Uygulama İzle
2504 Alihaydar Demirkan 42 Sağlıklı Bireylerde Nörodinamik Mobilizasyonun Omuz Propriyosepsiyonu ve Üst Ekstremite Fonksiyonelliğine Akut Etkisi İzle
2511 Tarık Buğra Şimşit 43 Sağlıklı Bireylerde Nörodinamik Mobilizasyonun Diz Propriyosepsiyonu Üzerine Akut Etkisi İzle
2912 Tarık Buğra Şimşit 43 Sağlıklı Bireylerde Nörodinamik Mobilizasyonun Diz Propriyosepsiyonu Üzerine Akut Etkisi İzle
2446 Taner Daş 45 NESİDİOBLASTOSİSİN POSTMORTEM PATOLOJİK TANISI: OLGU SUNUMU İzle
2442 Tahsin Karaaslan 51 Hemodiyaliz ve böbrek nakilli hastalarda uyku kalitesi İzle
2521 ESEN HANAÇ 52 Analysing Similarity Solution of Modified Fisher equation İzle
2522 Emre Deniz YALÇIN 53 Hegzegonal Bor Nitrür Katkılı ZA40 Alaşımının Aşınma Parametrelerinin İncelenmesi İzle
2475 Lütfi Sürücü 54 Zorunlu Vatandaşlık Davranışının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Otel Sektöründe Bir Araştırma İzle
2443 Ergun UZLU 55 Kıyıya Dik Katı Madde Hareketi Sonucu Oluşan Yığılma Bölgesi Hacminin Fiziksel Modelle İncelenmesi İzle
2477 Soner ŞANLI 57 BATTALGAZİ ULU CAMİİ ÇİNİ MOZAİKLERİ VE SERAMİK YÜZEYLERDE YORUMLAMALARI İzle
2478 Soner ŞANLI 58 SİVAS GÖK MEDRESE (SAHİP ATA MEDRESESİ) ÇİNİ SÜSLEMELERİ VE ÇAĞDAŞ YORUMLAMALARI İzle
2479 Semiha Çakmak 60 COVİD-19 Pandemisinde Pandemi Hastanelerinde Doğum Oranları İzle
2566 Aybüke Afra KESKİNER 61 Gıda Takviyesi Olarak Kullanılan Apilarnilin Antikarsinojenik ve Antitoksik Etkilerinin In vivo ve In vitro Şartlarda Belirlenmesi İzle
2557 Ayşenur Keleş Dayauç 62 Anodizasyon Yapılmış Al2024 Alaşımlarının Korozyon, Adezyon ve Triboloji Özellikleri İzle
2500 Görkem Yalçın 63 Derleme: Lavanta Bitkisine Tıp ve Eczacılık Açısından Genel Bir Bakış. İzle
2452 Ayşe Göktaş 65 Toplumda Yaşayan Bireylerin Covid 19 Döneminde Stresle Başa Çıkma Yöntemleri İzle
2495 İrem Özbek 66 DÖRT İŞLEM GEREKTİREN SORU VE PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ İzle
2464 Kübra Nur YAŞA 67 ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME ORTAMLARINDA YAPILAN MATEMATİK DERSLERİNİN 4.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ İzle
2447 Mikail KOÇ 68 Gömülü Mıknatıslı Senkron Motor Sürücülerin Bağlaşım Kompanzasyonu ile İyileştirilmesi İzle
2502 Nurdan Doğru Çabuker 69 Üniversite öğrencilerinin travma sonrası gelişimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi İzle
2547 AYŞEGÜL TEKNE 70 DOCOL 1500M YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİĞİ İÇİN DELME PRESİ GELİŞTİRİLMESİ İzle
2562 Cuma UZ 71 Spinal Kord Hasarında Fonksiyonel Hedefler ve Rehabilitasyon İzle
2486 Aytaç AKINAY 72 19. Ve 20. Yüzyıllar Arasında İstanbul Türk Ve İslam Eserleri Müzesi’nde Bulunan Dört Adet Ahşap Eserin Süsleme Açısından İncelenmesi İzle
2518 Ramazan Özkul 73 Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Öğrenci Kontrol İdeolojileri İzle
2519 Ramazan Özkul 74 Eğitim Çalışmalarına Dayanak Oluşturan "Temel Değerlere" İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri İzle
2462 Bayram Bozhüyük 75 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIMIN TÜKETİCİ TERCİHLERİNE ETKİSİ İzle
2603 Onur Karaman 76 The potential use of platinum nanoparticles supported by nitrogen and sulfur co-doped three-dimensional graphene network as electrocatalysts in fuel cells İzle
2454 Serkan Eti 77 Veri Madenciliği ile Markaların Dijital Pazarlama Kanallarının Performansının Değerlendirilmesi İzle
2621 Kevser GÜRCAN AKBAŞ 78 Dünya Genç Modasını Etkisi Altına Alan K-Pop Performansçıları Özelinde Sahne Giysisi Tasarım Hatalarının Performansa Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri İzle
2571 EMRE KABAOĞLU 79 Galvanizli Çelik Yüzeyine Uygulanan Epoksi Kaplamaya Katılan Partiküllerin Kaplama Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi İzle
2538 Emre Tercan 80 Karayolu Kavşak Bağlantı Yollarında Dever Uygulaması İzle
2451 Arif 81 Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi İzle
2505 Mehmet Ufuk Özbek 82 Gentiana lutea L. (Gentianaceae) Üzerine Koruma Çalışmaları İzle
2487 Sulhi Eski 83 Küçük ve Orta Büyüklükteki (Kobi) İşletmelerde Yönetim Muhasebesi Uygulaması İzle
2509 Emrullah Kamalak 84 Geçiş Metal Komplekslerinin Mn (II) ve Ru (II) Biyolojik Özelliklerin İncelenmesi İzle
2473 Gamze Dertli 85 Orhan Oğuz ve Yılmaz Büyükerşen’in Akademik Liderlik Özelliklerinin Analizi İzle
2512 Hakan Şimşek 86 Bulanık Mantık Yardımı ile Sağlıklı Ekmek İndeksinin Belirlenmesi İzle
2460 Meltem İÇKİN GÜLEN 87 Kardiyak trombüste Pentraksin-3 ve CD68 ekspresyonlarının değerlendirilmesi İzle
2586 Pınar AKOKAY 88 DENEYSEL OLARAK DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARIN KAN BEYİN BARİYERİNİN İNCELENMESİ İzle
2466 Cafer Tayyar ATEŞ 89 İvesi Kuzuların Doğum Ağırlıkları Üzerine Bazı Faktörlerin Etkisi İzle
2645 Ayşe İdil Çakmak 90 COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş erişkinlerde optik koherens tomografi anjiyografi bulguları İzle
2514 Ibrahim Sherwani 91 Benzimidazol bazlı ligandların metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve fotofiziksel ve biyolojik özelliklerinin araştırılması İzle
2590 Mehmet Emrah Yaman 92 Ticari gıda takviyeleri, doğal süt ve peynir üretiminin yan ürünü whey proteinlerinin N-glikozilasyon profillerinin karşılaştırılmalı analizleri İzle
2530 Leyla BOZKURT 93 Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü Kapsamında Başkonuş Yaylası’nın Ekoturizm ve Rekreasyonel Özelliklerinin Sosyo-Ekonomik Bakımdan Değerlendirilmesi İzle
2611 Yiğit Yılmaz 94 Rethinking Energy Performance of Public Buildings Adapted to COVID-19 Measures İzle
2520 Meltem Oral 95 COVID-19 Pandemisi Döneminde Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılığın Belirsizliğe Tahammülsüzlük Üzerindeki Etkisi İzle
2595 meryem Doğan 96 2002-2011 YILLARI ARASINDAKİ HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDEKİ 10 YILLIK MEME KANSERİ VAKALARININ DEMOGRAFİK VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İzle
2453 Mustafa BAL 97 FLORESANS ÖZELLİĞE SAHİP İNDİRGENMİŞ GRAFEN OKSİT ESASLI HİBRİTLERİN BAZI KATYONLARA KARŞI KİMYASAL SENSÖR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İzle
2496 Sedat Yahşi 98 Postrenal Akut Böbrek Yetmezliğinde Hastanede Yatış Süresini Etkileyen Faktörler İzle
2474 Mehmet Reşit Tolun 99 Pekiştirmeli Öğrenme Kullanan Otonom Gezinme Etmeni İzle
2656 Semiha Çakmak 100 Türkiye’de Yeni Başlayan Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama Programının Etkinlik Değerlendirmesi, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri İzle
2491 Hatice ASIL UĞURLU 101 Ti/ p-GaN Schottky Diyotunun Seri Direnç Değerlerinin Belirlenmesi İzle
2497 ELİF 102 İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulamalarının etkisi İzle
2481 Fatma Özcan 103 FTR POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN 8-18 YAŞ ARASI SEREBRAL PALSİLİ HASTALARIN DEMOGRAFİK VERİLERİ İzle
2587 ÜMİT DOĞAN 104 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE KIRŞEHİR, KIRIKKALE VE NEVŞEHİR İLLERİNDE HAZIR BETON SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İzle
2501 Aytül BUĞRA 105 Sağ koroner arterin sol sinüs valsalvadan sol koroner arter ile ortak ostiumdan açılanarak çıktığı bir koroner arter anomalisi İzle
2657 FERDİ SUCU 106 ANAYASA MAHKEMESİ İLE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN HAKLARI İLE CEZAEVİ İDARELERİNİN YETKİLERİ İzle
2553 Hakan Çay 107 Jelatin-Arap Zamkı Kabuk Sistemi Kullanarak Zeytinyağının Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile Kapsüllenmesi İzle
2593 Olcay Genç 108 Moora Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Finansal Performans Ölçümü: İnşaat Malzemeleri Sektörü Özelinde Bir Uygulama İzle
2523 seyhan boztepe 109 BİR SİVİL TOPLUM HAREKETİ OLARAK ULUSLARARASI ÇANAKKALE BİENALİ İNİSİYATİFİ (CABININ) İzle
2592 Hatice İrem Çalık 111 Pandemi Sonrası Ofis Yapılarının Durumu ve Gelecek Kullanımına Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi İzle
2646 Meltem Sertbaş 112 Diyabetli COVID-19 hastalarının mortalite ve morbiditelerinin değerlendirilmesi İzle
2539 Simay Özcan 113 Portfolio Optimization Using Investment Funds İzle
2470 FARİSE YILMAZ 114 MYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ (MPS) YAPILAN PCR TESTİ POZİTİF HASTALARDA SİNTİGRAFİK OLARAK İSKEMİ İNSİDANSINDA FARKLILIK VAR MI? İzle
2568 Ali İhsan Odabaş 115 Arazi Ve Arsa Düzenlemesi Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin ve Etkilerinin İncelenmesi İzle
2600 Buket GİRESUN ERDOĞAN 116 Binalarda Uyarlanabilir Yeniden Kullanımı Yönlendiren Ölçütlerin Belirlenmesinde Delphi Tekniği Kullanımı İzle
2531 GÜLSÜM TURAY 117 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ile Sosyal Onay İhtiyacı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İzle
2489 İbrahim 118 PSORİASİS HASTALARINDA SİGARA VE ALKOL KULLANIMININ HASTALIK ŞİDDETİ ÜZERİNE ETKİSİ İzle
2614 Nur Cebi 119 Bergamot Uçucu Yağının Kimyasal Parmak İzinin, Uçucu Bileşen Kompozisyonunun, Antibakteriyel ve Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi İzle
2622 Ayten CAN 120 BAKİ ALİ NEFT MEKTEBİ ÖRNEĞİNDE AZERBAYCAN’DA MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2584 Ayten CAN 121 AZERBAYCAN'DA EĞİTİM TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ İzle
2525 Bürke ÇIRÇIRLI 122 Nanoparçacıkların Yeşil Sentezi, Antikanser ve Korozyon Önleyici Aktiviteleri İzle
2544 Bürke ÇIRÇIRLI 122 Nanoparçacıkların Yeşil Sentezi, Antikanser ve Korozyon Önleyici Aktiviteleri İzle
2528 Bürke ÇIRÇIRLI 123 Titanyum Dioksit ve Zirkonyum Dioksitin A431 Hücre Canlılığı ve Membran Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması İzle
2585 Begum Savcin 124 17-20. YÜZYILLAR ARASI AVRUPA RESİM SANATINDA BİR İSTANBUL GELENEĞİ; SOKAK SATICILARI İzle
2613 Rıdvan Kara 125 SAYIMA DAYALI OLARAK ELDE EDİLEN KÜÇÜK VERİ KÜMELERİNDE BAĞIMLI DEĞİŞKENİN MODELLENMESİNDE UYGUN DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON MODELİNİN BELİRLENMESİ İzle
2626 didar ezgi özdağ 126 DANTE, İLAHİ KOMEDYA VE PLASTİK SANATLARA ETKİSİ İzle
2643 Yara Tarek Shakran 127 ENERGY-EFFICIENT BUILDING DESIGN GUIDE FOR COLD CLIMATES: HEALTH CARE CENTRE İzle
2561 Ali AĞÇAL 128 Elektrikli Araçlar İçin 3,3 kW Kablosuz Enerji Transferi Sistem Tasarımı İzle
2467 Uğur Karahan 129 Sert Eloksal Kaplama Kalınlığına ve Sertliğine Banyo Sıcaklığı ile Kaplama Süresinin Etkisi İzle
2499 Nermin Merve YALÇINKAYA 131 SAKİNŞEHİR KAVRAMININ KIRSAL TURİZM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE KATKISI: İZMİR-SEFERİHİSAR ÖRNEĞİ İzle
2468 Uğur Karahan 132 AISI 4140 Malzemenin Sertleştirme Isıl işleminde Yağ Sıcaklığının Sertliğe Etkisi İzle
2636 Zeynep Köylü 133 Peripartum Dilate Kardiyomiyopati Gelişmesi: Olgu Sunumu İzle
2597 Asiye Şimşek Ademi 135 FEMİNİZM TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'YE YAPILAN GÖÇLERİN ANALİZİ İzle
2578 Murat Kara 136 MUSTAFA KUTLU’NUN BEYHUDE ÖMRÜM ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME İzle
2648 Emine Öztürk 137 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nde Görev yapan İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin FeteMM Eğitimine Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi İzle
2494 Eda Özturan Özer 138 METALLERİN KOÇ TESTİS ARJİNAZ AKTİVİTELERİNE ETKİSİ İzle
2533 NURSEL ATA 139 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ AYLIK PLAN VE GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞINDAKİ GENEL DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ İzle
2532 NURSEL ATA 140 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA OKUL MÜDÜRÜNÜN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ROLÜNÜN İNCELENMESİ İzle
2620 Mecit Emre Duman 141 Olasılıksal Taşıyıcı Model Özelliklerinin Karakterizasyonuna Uygun Rastgele Sayı Üretim Gerçeklemeleri İzle
2602 Kübra Akduman 142 THE EFFECTS OF THE STIMULATED RECALL SESSIONS ON A PRESCHOOL TEACHER’S QUESTION-ASKING QUALITY İzle
2604 Burak Bayraktar 143 COVID-19 ve Gebelik Yönetimi İzle
2554 nurcan yıldırım 144 Covid-19 Pandemi Döneminde Down Sendromlu Bireylerin Çevrimiçi Yoga Deneyimi İzle
2564 Hewr Rasool 146 MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES OF RUBBERIZED FLY ASH BASED GEOPOLYMER COMPOSITE İzle
2543 Mert Can EMRE 147 Çeşitli Konsantrasyonlarda İnorganik ve Organik Asitlerde AZ31 Magnezyum Alaşımın Korozyon Davranışı İzle
2558 Celalettin Özden 148 COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE BİLİM ve SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK MEMNUNİYET DÜZEYLERİ İzle
2546 Mert Can EMRE 149 Farklı Konsantrasyonlarda İnorganik ve Organik Asitlerde 5754 Alüminyum Alaşımının Korozyon Davranışı İzle
2507 Eyup Atioğlu 150 HAVAYOLU OPERASYONEL MALİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ İzle
2524 seyhan boztepe 151 ARKEOLOJİ VE ÇAĞDAŞ SANAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TROYA İzle
2469 DUYGU ÇETİNGÖZ 153 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE KAYNAŞTIRMA KAPSAMINDA UYGULANAN OYUN-ETKİNLİKLERİ PROGRAMININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞUN SOSYAL BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İzle
2594 oğulcan 154 Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin Kavram Yanılgılarını Belirleme ve Giderme Çalışmalarının İncelenmesi İzle
2563 Esra İNAN BAŞ 155 Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeyleri Üzerindeki Etkisini Fen Bilimleri Dersi Bağlamında İncelenmesi İzle
2488 Bilal Coşkun 156 SAĞLIK HARCAMALARI İLE DOĞUŞTA BEKLENE YAŞAM SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ İzle
2484 Atila Altuntaş 157 TİP 2 DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA THİOL/DİSÜLFİD HEMOSTAZI ALBUMİNÜRİYE ALTERANTİF OLABİLİR Mİ? İzle
2482 EZGİ ÇAKIR 158 Medya Çalışmalarında Aktör Ağ Kuramı Üzerine Düşünme: “Aktör Medya Teorisi” İzle
2658 MAHFOUZ MAKO 159 TURKISH PRESIDENTIAL SYSTEM AND ITS WEAK LINK PARLIAMENT İzle
2508 Zeliha Atioğlu 160 X-ışınları Difraksiyon Metodu (XRD) ile Latixa İlacının Etken Maddesinin Kristal Yapısının Analizi İzle
2605 Salih Serkan KALELİ 161 Gıda Tedarik Zincirinde Blokzincir Teknolojisinin Yükselişi İzle
2526 Meltem ASLAN 163 Tandem Emzirme İzle
2529 Meltem ASLAN 164 Covid 19 ve Emzirme İzle
2536 Cem Burak YILDIZ 165 Silisyum içeren ikili bağ sistemleri ile N2O aktivasyonu İzle
2577 Murad KUCUR 166 Elektro-Osmotik Akışın OpenFOAM ile analizi İzle
2503 Özge ERKEN 167 Kimyasal Depolama Yöntemi İle Elde Edilen ZnS:Cu İnce Filmlerin Optik Özellikleri İzle
2633 selda aktağ 168 0-18 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ile Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumlarının Belirlenmesi İzle
2606 Semanur TORLAK 169 İSTANBUL GENELİ ALTYAPI SORUNSALI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İzle
2653 Emine Öztürk 170 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nde Okul Yöneticilerinin FeteMM Eğitimine Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi İzle
2607 Esen Çakmak 171 Akciğer Kanserinde Biyoinformatik Yaklaşımlar ile Potansiyel Biyobelirteçlerin Belirlenmesi İzle
2513 Serhat Korkmaz 172 Sağlık çalışanlarında bilgisayar kullanımının baş ve boyun ağrısı üzerine etkileri İzle
2615 Aydın Balcı 174 TUĞLA FABRİKASI ÇALIŞANLARININ ÇALIŞTIKLARI BÖLÜMLERE GÖRE ARALARINDAKİ SOLUNUMSAL SEMPTOM, HASTALIK VE BULGULAR ARASI FARKLAR İzle
2550 Mert MUTLU 176 Aksaray İlindeki Bir Taş Ocağında İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Fine-Kinney Metodolojisi ile Risk Değerlendirmesi İzle
2583 Asude TÜRKOĞLU 177 Farklı Besinlerde Elde Edilen Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) Yumurtaları Üzerinde Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichgrammatidae)’in Etkinliğinin Belirlenmesi İzle
2618 Tugay Sonsuz SERT 178 Sürtünme Karıştırma Prosesi ile Üretilen Al2O3 Tabakası ve Al2O3/h-BN Kompozit Tabakasının Al-5083 Alaşımının Mekanik ve Tribolojik Özelliklerine Etkisi İzle
2493 SERKAN ÖZSOYLU 179 KRİTİK HASTA ÇOCUKTA HİPOFOSFATEMİ İzle
2565 Melih Tümer 180 TiO2 ve ZrO2 Katkılarının MgO-Al2O3-SiO2-B2O3 (MASB) Camlarının Viskoz Akış ve Kristallenme Kinetiğine Etkisi İzle
2549 Alper Demirci 181 Biga Yarımadası’nın Sismik Soğrulma Yapısı İzle
2649 İlayda İngeç 182 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İzle
2559 tuğba yulet yılmaz 184 İŞBİRLİKLİ SANAL SINIF ORTAMINDA KARİDE MODELİ İzle
2588 Alper Aydemir 185 TÜRBÜLANS MODELLERİNİN 45°’LİK DİRSEKTEN GEÇEN AKIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İzle
2598 Asiye Şimşek Ademi 186 Kosova'nın Bağımsızlık Sürecine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi İzle
2534 semra çildam 187 Çağdaş Toplumların Çevre Sorunlarına Yönelik Nitel Bir Araştırma: Siirt Örneği İzle
2623 Fatıma gürsoy 188 RENAL ALLOGRAFT REJEKSİYONDA PERİTUBULER KAPİLLERDE C4d POZİTİFLİĞİNİN TANISAL ÖNEMİ İzle
2629 Şenay YILDIRIM 189 Germinal merkez kaynaklı olan ve olmayan diffüz büyük B hücreli lenfomalarda C-MYC translokasyonu sıklığı İzle
2608 MURAT MERCAN 190 ASKERİ PALETLİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN SÜRÜŞ KONFORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2655 Serhat Özçiftçi 191 Covid-19 Olgusunda Guillain-Barre Sendromu İzle
2632 DERYA YÜCEL 192 COVİD-19 VE EŞİTSİZLİK İzle
2573 HAKAN ÖZDEMİR 193 AŞIK YOKSUL DERVİŞ’İN ŞİİRLERİNDE VAHDET-İ VÜCUD DÜŞÜNCESİNİN ETKİLERİ İzle
2601 gizem cengin ünüvar 194 EĞİTİMDE DİJİTAL İÇERİK VE BECERİ DESTEKLİ DÖNÜŞÜM İzle
2619 Alper Demirci 195 Batı Anadolu’da Geniş-Bant Deprem Kayıtları ile Spektral Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesi İzle
2555 Begum 196 BAZI 2-PİRAZOLİN TÜREVLERİNİN SİKLOOKSİJENAZ-2 ENZİMİ ÜZERİNDE MOLEKÜLER DOKİNG ÇALIŞMALARI İzle
2576 Doğukan Cihan TÜRK 197 CU VE AL LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞE ETKİSİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İzle
2630 Devrim Günay 198 İngilizce Öğretiminde Çevrilemezlik Yapısının İncelenmesi: İşbirlikli Bütünce Tasarımı olarak Türkçe Çevrilemezler Sözlüğü İzle
2652 Şengül PALA 199 Okul öncesi çocuğu olan annelerin model olma yoluyla gerçekleştirdikleri duygu sosyalleştirme davranışlarının incelenmesi İzle
2599 BURHAN 201 Gaziantep İli Ar-Ge Merkezleri Genel Durum Analizi İzle
2624 Gürol Canbek 202 Veri Kümelerinin Makine Öğrenmesinde Kullanımına Yönelik Bir Kesit Çıkartma Yöntemi: Büyük Veri ile Bağdaştırılmış Bir Genişletme Önerisi İzle
2579 muhammet emre kılıç 203 Öğrencilerin Üniversite Sınavına Hazırlık Motivasyonları Üzerine Nitel Bir Araştırma İzle
2581 muhammet emre kılıç 204 Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma İzle
2616 Nazire Begen 205 Uluslararası Göç, Ev Sahibi Ülkelerin Evlilik Oranlarını Etkiler mi?: Türkiye ve Suriyeli Mülteciler Bağlamında Bir Örnek İzle
2596 AysunYahşi 206 Çocuklarda Kedi Tırmığı Hastalığına Bağlı Lenfadenopatiler İzle
2637 Simay Sevimbige 207 YEREL MİMARİDE KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİNİN KORUNMASI: SIĞACIK KALEİÇİ KONUTLARI İzle
2628 elif 208 SİNEMADA MEKÂN KURGUSU: SABRINA (1954) VE ŞOFÖRÜN KIZI (1965) FİLMLERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ İzle
2560 Özgür KARADUMAN 209 Şehiriçi Yol Güvenliği İçin Agresif Sürüş Stili Tespiti Üzerine Bir Araştırma İzle
2617 Boğaç Bilgiç 210 Manyetoreolojik sönümleyicinin mekanik davranışının yapay sinir ağları ile modellenmesi İzle
2659 Ahmet Erdi AVANOĞLU 211 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKUR-YAZARLIĞI FARKINDAĞININ İNCELENMESİ (NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) İzle
2654 Emin Gitmez 212 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Adil Yargılanma Hakkı İzle
2642 Pınar 213 MAMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2635 Çiğdem ÖNER 215 EGZERSİZ KATILIMCILARININ DAVRANIŞ DEĞİŞİMLERİNİN TEORİLER ÜSTÜ MODELE GÖRE İNCELENMESİ İzle
2638 Cem Yalçınkaya 216 Normal, Hiperplazik ve Malign Endometrial Dokularda Glikodelin Ekspresyonu İzle
2572 Mehmet Erdoğan 217 Yaşlı Hasta Gruplarında Transkateter Aort Kapak Replasmanı Sonuçları: Seksenlikler ile Doksanlıkların Karşılaştırılması İzle
2610 Hakan Kalkavan 218 İslam Ahlak Değerleri Çerçevesinde Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Refah İzle
2631 Fatma Gül BİLGİNER ÖZSAATCI 219 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA MARKALARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İNCELENMESİ: İNSTAGRAM ÖRNEĞİ İzle
2640 Gül Ekinci 220 Ne Kadar Dijital İliz? Gaziantep Dijital Platform Endeksi Genel Durum Analizi İzle
2589 Bilge Özcan 221 Alt ve Üst Birinci Molar Dişlerin Mesial Köklerindeki İlave Kanal Varlığı, İstmus İncelemesi ve Tiplerinin Sınıflandırılması: Retrospektiv Çalışma İzle