Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
2195 Melda SOYSAL TOMRUK 1 Bel ağrılı hastalarda cinsiyet denge performansını etkiler mi? İzle
1927 SİBEL 2 CHURG-STRAUSS SENDROMU (EOZİNOFİLİK GRANÜLOMATÖZ POLİANJİT) VE MASİF HEMOPTİZİ İzle
2051 Murat Kara 3 MUSTAFA KUTLU’NUN MAVİ KUŞ ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME İzle
2017 MELTEM ASLAN 4 Yenidoğanlarda Covid-19 ve Hemşirelik Yaklaşımları: Literatür İnceleme Makalesi İzle
2166 Cansu ÇAKA 7 Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutum ve Algıları İzle
2049 Hediye Aydın 8 TiO2 Katkılı Zirkonya ile Toklaştırılmış Alümina (ZTA) Kompozitlerin Özellikleri Üzerine La2O3’in Etkisi İzle
2013 Tansel TEPE 9 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ DERSİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB 2.0 ARAÇLARI KULLANMA DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ İzle
2018 MELTEM ASLAN 10 Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Girişimsel Ağrıyı Azaltmak İçin Uyguladıkları Farmakolojik Olmayan Yöntemlerin İncelenmesi İzle
2248 Kayhan Özdemir 11 PARATİROİD ADENOMU TAKLİT EDEN LEZYON : KAROTİS KILIF TÜMÖRÜ İzle
2052 Murat Kara 12 NAZAN BEKİROĞLU’NUN YÛSUF İLE ZÜLEYHA ADLI METNİ İLE YUSUF KISSASI VE YUSUF U ZÜLEYHÂ MESNEVİSİ ARASINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME İzle
2027 Perihan Gözüm 14 COVİD 19 SALGINI DÖNEMİNDE KAMU ÇALIŞANLARININ DEPRESYON EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ (ARDAHAN İLİ ÖRNEĞİ) İzle
2180 zeynep çolak 15 Türkiye’de 1991-2019 Dönemi İçin Tahıl, Zeytin, Narenciye Üretiminin Durumu ve Tarım Sektöründeki İstihdam İzle
2096 FATMA NUR ERDOĞMUŞ 16 Endüstriyel Soğutucularda Kompresör Emiş Hattı Boru Çapının Soğutma Sistemi Üzerine Etkileri İzle
2150 FATMA NUR ERDOĞMUŞ 17 Endüstriyel Soğutucularda Kabin İçi Hava Akışının Soğutulan Paket Sıcaklıklarına Etkisinin Araştırılması İzle
2121 Damla BENLİ 18 A TİPİ VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK İzle
2020 Murat GÜLBETEKİN 19 COĞRAFYADA BECERİ EĞİTİMİNDE AÇIK UÇLU SORULARIN KULLANILMASI İzle
2139 SEMA ALLI 21 Metoksi Poli(Etilen Glikol)-b-Poli(Laktid)-b-Poli(Ɛ-Kaprolakton) Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu İzle
2172 Seher Yurt 22 Fazla Kilolu Adölesanlara Uygulanan Motivasyon Görüşmelerinin Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Sağlıklı Beslenme, Egzersiz ve Kilo Verme Niyetine Etkisinin Değerlendirilmesi İzle
2153 Canan Tiftik 23 Yetenek Yönetiminin Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Kurum Kültürüne Etkisinin Analizi Dönüştürücü mü, Değişim mi? Üzerine bir Çalışma İzle
2142 Şule KURAN 24 RESİM SANATINDA İÇ MEKAN SOYUTLAMALARI İzle
2185 yasemin kubanç 25 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sözel Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi İzle
2030 Mustafa Özdere 26 Okullarda öğretmenlere yönelik şiddet İzle
2107 Yasemin Fişek 27 MİMARİ PROGRAMLAMADA PRAGMATİK ZORLAMA VE KARŞI SÖYLEMLER İzle
2207 Serkan Menekşe 28 Pulmoner Emboli Tanısı Almış Hastalarda Elektrokardiografi Bulgularının Değerlendirilmesi İzle
2124 Seyhun 29 Konteyner Limanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz İzle
2059 Özlem Doğan 30 İsveç, Kosova ve Türkiye’deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi İzle
2149 Iklim Gedik Balay 31 EM algorithm for estimating parameters of a generalized inverted exponential distribution based on progressively censored data İzle
2189 Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU 32 Özel İlgi Turistine Yönelik Turizm Koridorlarının Oluşturulması: Amasya Kent Örneği İzle
2092 Onur ARSLAN 33 Antalya’nın Sıcaklık Eğilimleri İzle
2046 Semih SALMAN 34 POST-APOKALİPTİK FİLMLERDE KAHRAMAN MİTİ: SNOWPIERCER FİLMİ ÖRNEĞİ İzle
2095 Mustafa Emir Tavşanlı 35 Covid-19 hastalarında yoğun bakım sürecinde gelişen güç kaybının klinik, elektrofizyolojik ve laboratuar incelemesi İzle
2031 Alibey Kudar 36 Türkiye’de Satınalma Endeksi Değişiminde Sepet Kur Önemli Mi? İzle
2162 Mutlu ALTUNTAŞ 37 Üstel Güç Serileri Dağılım Ailesi için Konum ve Ölçek Parametrelerinin Tahmini İzle
2075 Can YOLAGİDEN 38 YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI İzle
2262 Büşra Özyalçın 39 Artırılmış Gerçeklikle Zenginleştirilmiş Jigsaw Etkinliklerinin “Maddenin Tanecikli Yapısı”na İlişkin Başarıya Etkisi İzle
2091 Erdal Güngör 40 Palmer Grup 1 Trianguler Fibrokartilaj Kompleks(TFCC) Yırtığı Sebebiyle Artroskopik Tamir Yapılan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi İzle
2131 Ahmet Duran ÇELİK 41 Türkiye’nin Seçilmiş Bitkisel Ürünlerde Gıda Güvencesi ve Kendine Yeterlik Durumu İzle
2271 Yıldız 42 Potansiyel Anti-kanser Ajanı Olan 1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonun Yapılması İzle
2168 BÜŞRA AK 44 Santral venöz kateterizasyon sırasında oluşan ve kaplı stent ile tedavi edilen sol subklavian vende gelişen iyatrojenik perforasyon ve psödonevrizma İzle
2165 Serkan MERTEROĞLU 49 Meyvesi Yenen Sebzelerde Tercih Edilen Sulama Yöntemleri: Tokat İli Kazova Bölgesi Örneği İzle
2222 Mustafa Kaya 50 LOKAL İLERİ EVRE MİDE KANSERİNDE ÇOKLU ORGAN REZEKSİYONU: OLGU SUNUMU İzle
2060 Perihan Gözüm 51 ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ ERTELEME DAVRANIŞI PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ÜZERİNE ETKİSİ İzle
2260 Feyyaz ŞENTÜRK 52 ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE OYUN YOLUYLA SUNULAN NOKTA BELİRLEME TEKNİĞİNİN TOPLAMA İŞLEMİ ÖĞRETİMİNDEKİ ETKİLİLİĞİ İzle
2231 ELVAN GÖKÇEN 53 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ İzle
2105 zafer karslı 54 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TÜRKİYE’ DE ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİNOP İLİ (MERKEZ) BELEDİYESİ ÖRNEĞİ İzle
2101 Özcan Günergök 55 Pandeminin Özel Öğrenci Yurtları Sözleşmelerine Etkisi İzle
2084 Emre Deniz YALÇIN 56 Wear Properties of ZA40/Ni Alloy Composites İzle
2082 Derya Akyıldız Üstüner 57 Yaşlılıkdaki Sitotoksisitenin Konvansiyonel Sitogenetik Yöntemlerle Değerlendirilmesi İzle
2126 Oktay Tavas 58 Dijitalleşme ve Ruh Sağlığı İlişkisinin Kavramsal Boyutu İzle
2203 Çağla KESKİN 59 İYONİK SIVILARIN SELÜLOZ ÇÖZÜNDÜRME ÖZELLİĞİNİN KİMYASAL YAPI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ İzle
2183 selin özkan 60 Bağlanma özellikleri ilişki yapısına göre değişir mi? İzle
2076 EREN POLAT 61 Köpeklerde Wobbler Sendromu İzle
2122 Zeynep Karakuzu Güngör 62 KARPAL TÜNEL SENDROMU TEDAVİSİNDE KLASİK FİZİK TEDAVİ AJANLARI İLE EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİNİN (ESWT) ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İzle
2200 özge can aran 63 ÖĞRETMEN ADAYLARININ FARKLI ÜLKELERİN EĞİTİM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İzle
2042 Mehmet Albayrak 64 Median Sinir Schwannomu Karpal Tünel Sendromu ile karışabilir İzle
2041 Mehmet Albayrak 65 Gebelik ve emzirmeye bağlı osteoporoz: Vaka sunumu İzle
2199 Ali Beyaz 66 Betonarme Kirişlerde Etriyeye Alternatif Çelik Tel Uygulanmasının Araştırılması İzle
2040 Hasan KESKİN 67 HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE REFAH VE VERİM ARASINDAKİ İLİŞKİ DÜZEYİNİN EKONOMİK ETKİSİ İzle
2093 fatma İlknur akgül 68 Ege Bölgesi Roman Kadınlarında Toplumsal Cinsiyet ve Katılım İzle
2138 YASİN EMRE KAYA 69 Favipiravir’in insan primer kondrosit kültürlerine etkisi İzle
2137 YASİN EMRE KAYA 70 İnsan primer kondrosit kültürlerine hidroksiklorokin uygulanmasının etkileri: in-vitro deneysel araştırma İzle
2085 Serpil Gonca 71 Chalciporus piperatus Metanol Özütünün Antioksidant, Antimikrobiyal, Nükleaz ve Biyofilm Etkinliklerinin Değerlendirilmesi İzle
2070 DAVUT AYDÜZ 72 HZ. YÛSUF (A.S.) KUYUYA ATILDI MI? İzle
2038 İbrahim YILMAZ 73 Gadopentetik asit içeren kontrast radyoopak ilaçların kıkırdak ve intervertebral disk dokulsu hücrelerine etkisinin sistematik olarak değerlendirilmesi İzle
2037 İbrahim YILMAZ 74 Alzheimer tedavisinde araştırmaya alınan endokannabinoidler ve endokannabinoid sinyal yolağı ile ilişkili transkripsiyon faktörlerinin incelenmesi İzle
2079 EMRE CESUR 75 Üçüncü Molar Eksikliği ve Diş Yaşı Arasındaki İlişkinin Longitudinal Olarak İncelenmesi İzle
2129 Gamze Ülker 78 CORONAVİRÜS (COVID-19) DÖNEMİNDE EBA (EĞİTİM BİLİŞİM AĞI) İNCELEMESİ İzle
2181 Nur Korkmaz 79 İğnemsi TiO2 Nanopartiküllerinin İnsan Lenfositlerindeki Genotoksik Etkilerinin in vitro Kromozom Anormallikleri Testi İle Değerlendirilmesi İzle
2128 Eren Baysaloğlu 80 Örgütsel Körlük İzle
2147 Burak Bayraktar 81 Üçüncü Basamak Bir Merkezin 5 Yıllık Süreçte Doğum Şekilleri ve Sezaryen Endikasyonlarının Analizi İzle
2127 Mehmet Çağlayan Özkurt 82 Osmanlıdan Günümüze Bir Mimari Dönüşüm Alanı Örneği: Dolmabahçe Sarayı Istabl-ı Âmiresi’nden İnönü ve Vodafone Park Stadyumlarına İzle
2211 Özge Şenel 83 Net Sıfır Enerjili Binalar İçin Mevcut Konut Cephelerindeki İyileştirme Yöntemlerinin Araştırılması İzle
2100 Esra Kaya 84 Farklı Organik Gübrelerin Bezelye Bitkisinde (Pisum sativum L.) Yaprak Üzerine Besin Elementi Etkisi İzle
2241 Özgür BULMUŞ 85 Parasetamolün Uterus Kasılma Gevşeme Mekanizması Üzerine Etkisinin İncelenmesi İzle
2123 muhammet emre kılıç 86 Professional Development of Teachers and Problems in the Covid-19 Pandemic İzle
2173 Begum Savcin 88 SİNEMA VE RESİM SANATI ÜZERİNDEN TOPLUMSAL BELLEK OLUŞUMU; ÖRNEK OLARAK WATERLOO FİLMİ ÜZERİNDEN TARİHİ BİR KARAKTER İNCELEMESİ İzle
2217 Tacettin Küstü 89 Akıllı Şehirlerde Afet Yönetimi Kapsamında Derin Öğrenme Temelli Yangın Tespiti İzle
2145 Aylin KABAŞ 90 Domateste Türlerarası Melezlemelerle Oluşturulan Popülasyonların Meyve Özellikleri Bakımından Karakterizasyonu İzle
2119 Rukiye GARİP 91 Melatonin Hormonunun Yapısı ve Hayvanlarda Üreme Üzerine Etkileri İzle
2094 ŞÜKRÜ KASAP 92 El Bileğinde Yabancı Cisim Sonrası Gelişen Akut Karpal Tünel Sendromu İzle
2171 Murat AYGÜN 93 Gençlik Liderlerinin Gönüllü Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi İzle
2184 Behiye Demircan Çaşka 94 Aile Danışmanlığında Yapılandırılmış İlk Görüşme İzle
2132 TURGUT TÜRKDOĞAN 95 Romantik İlişkide Algılanan Psikolojik İhtiyaçlar Doyumu: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması İzle
2182 ELİF ÜNAL 96 HUZURSUZ BACAK SENDROMU İLE SİSTEMİK BİR İNFLAMASYON BELİRTECİ OLAN NÖTROFİL/LENFOSİT ORANININ İLİŞKİSİ İzle
2104 Murat Soyseven 97 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi – Ultraviyole ve Evaporatif Işık Saçılım Dedektörü ile Sertralin Hidroklorür analizi için Metot Optimizasyon Çalışmaları İzle
2225 Barış Borlat 98 ASKERÎ ARŞİV BELGELERİNE GÖRE 19. TÜMEN’İN ÇANAKKALE CEPHESİ’NDEKİ SİPER YAPIM FAALİYETLERİ İzle
2244 Pınar Gündoğan Bozdağ 99 Tiroid Nodül Biyopsisinde Tek Radyolog Deneyimi İzle
2078 Eren AKBABA 100 Uterus Alt Segment Yerleşimli İVF Gebeliklerimizin Klinik ve Perinatal Sonuçları İzle
2259 Seher Kalender Çetinkaya 101 KOMÜNİST MANİFESTO ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME: FEODOLİTEDEN SANAYİLEŞMEYE AVRUPA’DA ŞEHİR VE TOPLUM İzle
2255 Efe Can Sivrikaya 102 FARKLI DİZAYNA SAHİP İMPLANTLARIN D1-D4 KEMİK DENSİTESİNDEKİ ÇENELERDE MEYDANA GETİRDİĞİ STRESİN SONLU ELEMANLAR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ İzle
2234 Çağla Pınar Kolukırık 103 Fibromiyalji’de Kuru İğnelemenin Tetik Noktalar Üzerine Akut Etkisinin Share Wave Elastografi ile Değerlendirilmesi İzle
2235 Ali Fırat Çiçek 105 Tramvay Hatlarında Zemin Tabakalaşmasının Titreşime Etkisinin İncelenmesi İzle
2251 Ahmet BOZDAĞ 106 ERCP ile Çıkarılamayan Koledok Taşı Nedeniyle Uygulanan Laparoskopik Koledokoduodenostomi İzle
2152 Mehmet Safa Bodur 107 AlSI 304 paslanmaz çeliğin yüzey pürüzlülüğüne kesme parametrelerinin etkisi İzle
2140 Erdem Birgi 108 Cushing Hastalığı Tanısında Girişimsel Radyolojinin Rolü: İnferior Petrözal Sinüs Örneklemesi İzle
2239 Necati ÇOBANOĞLU 109 Davranış ve Öğretim Yönetiminde Demokratik Liderliğin Rolü İzle
2115 ÜMİT ŞAHİN 110 PISA VE TIMMS SINAVLARINA KATILAN ÜLKELERİN VE TÜRKİYE’NİN FEN BAŞARI SIRALAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI İzle
2240 Necati ÇOBANOĞLU 111 Müdürlerin Liderlik ve Sorumluluk Becerileri ile İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi İzle
2106 Emin KASIM 112 Hipoksik-iskemik beyin hasarının önlenmesinde glukokortikoidlerin yeri: Sistematik derleme İzle
2186 Ayse Ebru Tayyar 113 Bir kozmetik tekstil ürünü olarak β-arbutin içeren sodyum aljinat / poli (vinil alkol) nanolifli yüzeyi İzle
2135 Mehmet Bozkurt ATAMAN 114 VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN TUTUMLARI İLE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ İzle
2141 Batuhan Ersöz 115 Bakım Emeğinin Farklı Yüzleri: Küreselleşme, Kültürel Değişim ve “Au Pair” Programları İzle
2226 Sarp Bağcan 116 DİJİTAL OYUNLARDA HEGEMONYAL MESAJ AKTARIMI İzle
2090 Bilge Turp Gölbaşı 117 E-Ticaret Ödeme Yöntemleri Kapsamında Tüketici Davranışlarına Yönelik Bir İnceleme İzle
2187 Muhammed Yasir Özkesici 118 KIBT’de Bilateral Orta ve Süperior Konka Bülloza İzle
2206 Sultan Husein Bayqra 119 Effect of High Volume Fly Ash Utilization on Optimum Water Content and Consistency of Roller Compacted Concrete İzle
2164 Cansu ÇAKA 121 Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Dijital Kitap Kullanımı İzle
2081 FATMA BAHAR HACIOĞLU KASIM 122 Covid-19 Enfeksiyonlu Tip-2 Diabetus Mellitus ve Kardiyovasküler Hastalığı Olan Olgulara ait Akciğer-BT Görüntüsünün, Normal Akciğer-BT Görüntüsü ile Karşılaştırılması İzle
2212 Aybüke Aslantaş 123 Bölgesel Örgütlerin Kültürel Entegrasyona Etkileri: Türk Konseyi Örneği İzle
2113 Ali Fuat Yalçın 124 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİ ÖZ SUNUM DÜZEYLERİ İLE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGILARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ İzle
2197 Sultan Husein Bayqra 125 Bacteria-Based Self-Healing in Cementitious Systems; Literature Review İzle
2216 Kemal Elyeli 127 Covid-19 Aşısı Bilgi ve Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Metodolojik Çalışma İzle
2118 Mahmut Nevfel Elgün 129 Karl Marx’ı Pazarlama Bağlamında Okumak: Emek Değer Teorisi, Meta Fetişizmi ve Emeğin Yabancılaşması İzle
2219 Özgür Aslan 130 Covid 19 Geçirmiş ve Geçirmemiş Kişilerde Birinci Doz Aşı Sonrası Anti SARS COV 2 IgG Düzeyleri İzle
2196 Satılmış BİLGİN 131 İNTESTİNAL ANJİNANIN NADİR BİR SEBEBİ: MEDİAN ARKUAT LİGAMAN SENDROMU İzle
2114 tevfik 132 Parsiyel Dalak Torsiyonu: USG ve BT bulguları İzle
2210 Şeyma ŞİŞMAN 133 AMİRAL BATTI, HANOİ KULELERİ OYUNLARININ 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ İzle
2167 Tuğba Gürbüz 134 Metin Madenciliği Yöntemi ile Araştırma Makalesi Sınıflandırması İzle
2176 Dilek Gümüş 135 Metilen Mavisi Boyasının Mikrodalga Destekli Bir Metotla Hazırlanan Biyokömür Üzerine Adsorpsiyonu İzle
2228 İsmail BECENEN 136 THE IMPORTANCE OF TRANSPORTATION IN ENERGY GENERATION İzle
2306 İsmail BECENEN 136 THE IMPORTANCE OF TRANSPORTATION IN ENERGY GENERATION İzle
2198 Tuğba KAPLAN 137 COVİD 19 PANDEMİ DÖNEMİ İŞLETMELERİN KAPANMA VE KURULMALARININ TEORİK ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2201 Tuğba KAPLAN 138 UZAKTAN EĞİTİMDE ÖNERİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI YENİ BİR MAVİ OKYANUS OLABİLİR Mİ? İzle
2247 Emel Ersöz 139 Diabetik Periferal Nöropatide SARM1 İnhibitörlerinin Yeri İzle
2163 ATALAY BAHAR 140 YENİ DÜNYANIN PARADOKSAL ETKİLEŞİMİ: DEĞİŞEN KENT KÜLTÜRÜ VE HALKLA İLİŞKİLER İzle
2143 Batuhan Ersöz 141 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm: Üretimden Tüketime Taraflar, Tartışmalar ve Gerilimler İzle
2325 Batuhan Ersöz 141 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm: Üretimden Tüketime Taraflar, Tartışmalar ve Gerilimler İzle
2146 Veli Emre OKTAY 142 AC Motorlarda Gerilim Kaynaklı Eviriciler ile Ortak Mod Geriliminin Azaltılması İzle
2130 Hasan KESKİN 143 SERBEST DURAKLI SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNDE KONFOR ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İzle
2156 Kurtuluş parlak 144 Sığırlarda Rumen Kanül Uygulamalarının Uzun Dönem Cerrahi Yönünden Değerlendirilmesi İzle
2125 Ahmet Ozkaya 145 Karbon Tetraklorüre Maruz Kalan Sıçan Karaciğer Dokularının Yağ Asitleri Üzerine Nar Suyunun Koruyucu Etkileri İzle
2208 Selda Telo 146 FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA D VİTAMİN DÜZEYLERİNİN AĞRI SÜRESİ İLE İLİŞKİSİ İzle
2133 Gülten Erkek 147 İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA ELEŞTİREL DİNLEME İzle
2254 Faruk Güven 150 Futbolda Çeviklik ile İvmelenme İlişkisi İzle
2277 Şerqiyye Mammadova 151 AZƏRBAYCAN PEZİYASINDA YENİ MÖVZU, ÜSLUB VƏ NOVATORLUQ AXTARIŞLARI İzle
2177 Osman Muhsin Aydınlı 152 ERİYİK BİRİKTİRME YÖNTEMİNDE KULLANILAN METAL KATKILI FİLAMENTLERİN DARBE DAYANIMLARININ İNCELENMESİ İzle
2205 Muzaffer ÇATAK 153 MEDYANIN DEĞERLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE MEDYA OKURYAZARLIĞI İzle
2204 Akgül ARICI 154 Nadir Bir Santral Sinir Sistemi Tümörü: Gliosarkom İzle
2256 Şerafettin Dedeoğlu 156 20. Yüzyılın İkinci Yarısında Veri Görselleştirmesi İzle
2257 Şerafettin Dedeoğlu 157 Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi İle Sanatın Deneyimlenmesi İzle
2175 EMEL ÇOKOĞULLAR 158 İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ İSLAMCILIK AKIMININ "KADINLIK TASAVVURU"NDA "İNKÂR EDİLEMEZ GERÇEKLİKLER" İzle
2224 Elif Betül ŞEN ÖZEN 159 MEXMake: MATLAB Harici Dil Arayüzlerinin Çoklu Derlenmesi için bir Araç Kümesi İzle
2178 İhsan HÜSEYİN 160 COVİD- 19 SALGINININ SÜREKLİ EDİMLİ SÖZLEŞMELER (ÖZELLİKLE KİRA SÖZLEŞMELERİ) BAKIMINDAN MÜCBİR SEBEP SAYILIP SAYILMAYACAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2209 SADIK FATİH TORUN 161 CUMHURİYETİN İLK YILINDA İZMİR VİLAYETİNİN SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ İzle
2193 Mecit Emre Duman 162 İki Boyutlu Dalga Kılavuzlarının Belirsizlik Kestirimi için Python/C++ Dillerinde Yazılmış bir Araç Kutusu İzle
2236 Begüm Avcı 163 Kemik İliği Transplantasyon İlişkili Trombotik Mikroanjiopati: Olgu Sunumu İzle
2194 Mecit Emre Duman 164 Veri Toplama Uygulamalarında FPGA-Mikrokontrolcü Arasındaki İletişim için Tasarım Biçimleri İzle
2218 Mecit Emre Duman 165 Kızılötesi Sensörlerinden Veri Toplama Uygulaması için FPGA Tabanlı bir Tasarım İzle
2243 Faruk ALTUNTAŞ 166 Beyin MR Görüntülerinin Derin Öğrenme İle Sınıflandırılması, Kümelenmesi ve Bölütlenmesi İzle
2179 Fatih GÜMÜŞ 167 Bentik Diyatome Navicula tsukamotoi (Sterrenburg & Hinz) Yuhang Li & Kuidong Xi in Li & al. ‘nin Moleküler Filogenisi İzle
2213 Mehmet Reşit Sevinç 168 Tarımsal Pazarlama Ağı Oluşturulması Açısından Aşiret Yapısının Kooperatifçilik İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi: Şanlıurfa İli Kırsalı Örneği İzle
2233 bayan Yousif Omer Elbashir 169 The Impact of Socio-Cultural Factors On the form and layout of Tuti Island House - Sudan İzle
2223 İbrahim İbiloğlu 170 DİYARBAKIR YÖRESİNDEKİ TİROİD TÜMÖRLERİNİN DAĞILIMI: 636 OLGU İzle
2229 Mehmet Hanifi Akyüz 171 Pandemide Ebeveynlerin En Sık Karşılaştıkları Problemli Davranışlar ve Bu Davranışlara Karşı Gösterdikleri Tutumların İncelenmesi İzle
2215 Serdar BAYRAKDAROĞLU 173 Genç Futbolcularda Dayanıklılığın Oyun Mevkilerine Göre Karşılaştırılması İzle
2174 NEZİH PİŞKİNPAŞA 174 ÇÖLYAK HASTALIĞININ HER YAŞTA BELİRLENEBİLECEĞİNE ÖRNEK NADİR BİR OLGU İzle
2258 Vesile Elif Toy 175 Posterior Bölgedeki Dar Çaplı İmplantlarda Marjinal Kemik Kaybı ve Sağ Kalım Oranlarının Değerlendirilmesi İzle
2237 Arda Kazım Demirkan 176 Pregabalin Kötüye Kullanımı Olan Hastada Gelişen Özafagiyal Kandidiyaz: Olgu Sunumu İzle
2264 Faruk Güven 177 Genç Masa Tenişçilerde Kol Uzunluğunun Kavrama Kuvvetine Etkisi İzle
2238 Selen Aktan 178 DEPREM SONRASI BİNALARDA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARININ TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI İzle
2296 Şerqiyye Mammadova 183 AZERBAYCAN ŞİİRİNDE YENİ KONU, ÜSLUP VE YENİLİK ARAYIŞI İzle