Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
2336 zeliha gonca bek kürklü 1 Toz püskürtme ve polisaj lastiği profilaksisinin diş beyazlatma üzerindeki etkileri: Randomize kontrollü bölünmüş ağız klinik çalışması İzle
2707 zeliha gonca bek kürklü 1 Toz püskürtme ve polisaj lastiği profilaksisinin diş beyazlatma üzerindeki etkileri: Randomize kontrollü bölünmüş ağız klinik çalışması İzle
2708 zeliha gonca bek kürklü 1 Toz püskürtme ve polisaj lastiği profilaksisinin diş beyazlatma üzerindeki etkileri: Randomize kontrollü bölünmüş ağız klinik çalışması İzle
2709 zeliha gonca bek kürklü 1 Toz püskürtme ve polisaj lastiği profilaksisinin diş beyazlatma üzerindeki etkileri: Randomize kontrollü bölünmüş ağız klinik çalışması İzle
2047 Efsun Somay 3 Diyabetik bir hastada protez stomatitine bağlı olağandışı bir osteonekroz vakası ve literatür taraması İzle
2170 TEKİN YILDIRIM 6 KOLONOSKOPİ HAZIRLIĞI SONRASI İŞLEME “EBE ELİ” İLE GELEN HASTA: OLGU SUNUMU İzle
2423 Muhsin Dursun 7 İntraartiküler Distal Radius Kırıklarında Volar Plaklama Sonuçlarımız İzle
2290 Muhsin Kalyoncuoğlu 8 Diyabetik olmayan ve Perkütan Koroner Girişim yapılan ST elevasyonsuz Miyokard İnfarktüs Hastalarında Başvuru Kan Şeker Düzeyinin 1 yıllık Kardiyak ve Serebrovasküler Olaylar Üzerine Etkisi İzle
2332 Recep Çağlar 9 Mide Kanserinde Genel Sağkalım Üzerine Etkili Preoperatif ve Postoperatif Prognostik Faktörler İzle
2022 SİBEL KARA 10 Erişkin Hematolojik Malignite ve Ekstrapulmoner Tüberküloz İzle
2154 CEYHUN AKSAKAL 11 NAZAL POLİPLİ KRONİK RİNOSİNÜZİTLERDE MMP-1, MMP-2, MMP-8 DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2274 Fatma Çakmak Çelik 13 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDE İZLEDİĞİMİZ PREEKLEMPTİK ANNE BEBEKLERİNİN MORBİDİTE VE MORTALİTE ORANLARI İzle
2270 Figen OKÇİN 14 Intrakardiyak Defibrilatör Takılan Hastaların Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi İzle
2266 Aslı ÇELİK 15 COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA PAYLAŞILAN EGZERSİZ İÇERİKLİ VİDEOLARIN İNCELENMESİ İzle
2394 YAŞAR İSLAMOĞLU 16 TERMOELEKRİK SOĞUTUCULARIN MEDİKAL UYGULAMALARI İzle
2275 Aydın Sarıhan 17 Göğüs ağrısının kardiyak olmayan bir nedeni İzle
2190 aydın rodi tosu 18 Koroner yavaş akım fenomeninde SII Düzeylerinin değerlendirilmesi İzle
2291 Onur 19 Isolated anomalous origin of right coronary artery from pulmonary artery in a 3-years old patient İzle
2263 Hatice Esra DURAN 20 Bazı Benzokinonların Asetilkolinesteraz Enzim Aktivitesi Üzerindeki Davranışının İncelenmesi İzle
2310 Serhat Koran 21 BAŞ AĞRISI TEDAVİSİNDE HOMEOPATİ ETKİLİ Mİ? İzle
2292 SALİHA BÜŞRA SAZİL 22 ZAYIFLAMA AMAÇLI KULLANILAN TIBBİ ÇAYLAR ÜZERİNDE FARMAKOGNOZİK ARAŞTIRMALAR İzle
2767 Çağla İPEK SAYIN 23 SALMONELLA SPECİES’E BAĞLI GELİŞEN HÜS VAKASI:OLGU SUNUMU İzle
2768 Çağla İPEK SAYIN 23 SALMONELLA SPECİES’E BAĞLI GELİŞEN HÜS VAKASI:OLGU SUNUMU İzle
2108 Kader ÖZTÜRK 24 Ardahan Devlet Hastanesi’ne Başvuran Bireylerde El Yıkama Alışkanlığı ve Sıklığı İzle
2726 Kader ÖZTÜRK 24 Ardahan Devlet Hastanesi’ne Başvuran Bireylerde El Yıkama Alışkanlığı ve Sıklığı İzle
2202 mehmet semih demirtaş 25 Adölesan dönemde nadir görülen bir brusella komplikasyonu: Epididimoorşit İzle
2288 Borkan Büyükayan 26 SAĞ KORONER DAMARIN DİFÜZYONLA SINIRLI KÜMELEŞME(DLA) MODELİ İLE SİMÜLASYONU İzle
2280 HAKAN ONUR 27 ENTEROKOLİT ve MİYOZİT İLE SEYREDEN MIS-C: OLGU SUNUMU İzle
2330 NİHAT ACAR 28 Dorsolumbar vertebroplasty. A retrospective study based on a ten-year experience İzle
2334 gizem sevindi 29 Rotator manşet sendromunda omuz eklem propriosepsiyonu üst ekstremitenin işlevselliğini etkiler mi? İzle
2414 Nesil Yalman 30 ARID3A'nın Osteosarkomda XAF1 ve ZNF313 ile ilişkisi vardır İzle
2360 mehmet burakalp yusuflu 31 Kedi ve Köpeklerde neoplastik olmayan meme hastalıkları İzle
2083 Gazi Yıldız 32 VAJİNAL DOĞUM SIRASINDA KORKULAN BİR DURUM: OMUZ DİSTOSİSİ İzle
2311 milad torkamanianafshar 33 Ağrı'nın Patnos İlçesi Sokak Köpeklerinde Saptanan Gastro-İntestinal Helmint Parazitler ve Zoonotik Önemleri İzle
2282 Mehmet Murat BALA 34 A Rare Form of Osteopoikilosis. A Case Report İzle
2287 BARIŞ SARIAKÇALI 35 Papiller Troid Kanserli ve Sağlıklı Bireylerde Notrofil/Lenfosit Oranlarının Karşılaştırılması İzle
2788 BARIŞ SARIAKÇALI 35 Papiller Troid Kanserli ve Sağlıklı Bireylerde Notrofil/Lenfosit Oranlarının Karşılaştırılması İzle
2245 Hüseyin Saygın 37 PSA ve PSAD’ nin Prostat Kanseri tanısındaki önemi İzle
2286 HALİL İBRAHİM TAŞCI 38 Kolonoskopi Sonrası İntra-Ekstraperitoneal Serbest Hava Olgusu: Cerrahi Müdahale Her Zaman Gerekli midir? İzle
2319 sameh alagha 41 ailesel parsiyel atrioventriküler septal defekt: Türkiye'de akraba ailerleden dört erişkin kadın; olgu sunumu İzle
2379 Ahmet Vural 42 Sigara içen ve içmeyenlerde damar duvar sertliğinin shear wave elastografi ile değerlendirilmesi İzle
2381 Mürüvvet AKÇAY ÇELİK 43 Solid Papiller Karsinom: olgu sunumu İzle
2048 Başak Korkmazer 44 Esansiyel Hipertansiyon Tanılı Hastaların Bazı Sosyodemografik Özelliklerinin Ofis Kan Basıncı Ölçümleriyle İlişkisi İzle
2148 Burak Bayraktar 45 Plansız Evde Doğum Yapan ve Hastanede Doğum Yapan Gebelerin Perinatal Sonuçları İzle
2297 ERSİN TAŞATAN 46 Antegrade Başsız Kanüle Vida Fiksasyon Tekniği Kullanılarak Tedavi Edilen Medial Malleol Kırıklardaki Orta ve Uzun Dönem Sonuçlarımız İzle
2136 Remzi Bahşi 47 Türk Erkeklerinde Visseral Yağ, Abdominal Obezite ve Metabolik Sendromu En İyi Belirleyen Antropometrik Ölçüm: Bel Çevresi İzle
2134 Hasan Basri Karayel 48 Bor Mineralinin Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.)’nda Uçucu Yağ Oranına ve Bileşenlerine Etkisi İzle
2157 AYŞE TUNÇER VURAL 49 SOLİD ORGAN TRANSPLANT ALICILARINDA DEMODİKOZİS SIKLIĞI VE ÖZELLİKLERİ İzle
2402 Mehmet Turan 50 Histopatoloji resimlerinde yapay zeka destekli cekirdek segmentasyonu ve sınıflandırması İzle
2278 Konca Kaya Tatar 51 Meme kanserine bağlı adeziv kapsülit gelişen hastalarda izokinetik egzersizlerin üst ekstremite fonksiyonlarına etkisinin değerlendirilmesi İzle
2412 Ahmet Nedim Kahraman 52 Diyabetik retinopati hastalarında retina-koroid-sklera tabakasının shear wave elastografi ile değerlendirilmesi İzle
2151 Uğur ÇOM 53 ADLİ ÖLÜM OLAYLARINDA PCR ANALİZİNİN ÖNEMİ: 2 OLGU SUNUMU İzle
2349 Hüseyin Güngör 54 Farelerde Akut Kadmiyum Toksisitesine Karşı Punica Granatum L. (Nar) Kabuğu Ekstraktının Olası Koruyucu Etkisi İzle
2077 Ertan Akbay 55 Maskelenmiş Hipertansiyonda Hedef Organ Hasarı ve Diyastolik Dipping Paternin İlişkisi İzle
2386 gamze GÜNEY 56 CEZAEVLERİNDE TUTUKLU BULUNAN KADIN HÜKÜMLÜLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK EGZERSİZİN BKI DEĞİŞİMİNE, MUTLULUK, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK, UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ İzle
2284 Merve KAYA 57 DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DURUMLARI VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BRUKSİZMLE İLİŞKİSİ İzle
2308 Zeynep Akidağı 58 LFIA YÖNTEMİ İLE COVID19 TAŞIYICILIĞININ SAPTANMASI: BİR SEROPREVALANS ÇALIŞMASI İzle
2272 Meral Sayın 59 HORMON DUYARLI MEME KANSERİ TANISIYLA TAMOKSİFEN KULLANAN HASTALARDA SİTOKROM P450 CYP2D6 ENZİM DÜZEYLERİNİN İLAÇ DİRENCİ GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ İzle
2267 EJDER SAYLAV BORA 60 COVID-19 Pnömonisinde nadir bir bulgu; Pnömotoraks İzle
2329 Hülya Yılmaz Ak 61 Bir üniversite hastanesinde ameliyathane ortamının anestezi çalışanlarının sağlığı üzerine etkileri İzle
2309 Arife Erdoğan 62 COVİD-19 hastalarında toraks BT bulgularının değerlendirilmesi İzle
2385 Mürüvvet AKÇAY ÇELİK 63 İntradermal nevüs kompanentlif fibroepitelyal polip: olgu sunumu İzle
2326 Melike Tekin 64 BODRUM VE MARMARA ADASI’NDA YETİŞEN SALVIA TRILOBA BİTKİSİNİN POLAR EKSTRELERİNİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU VE BİYOAKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İzle
2279 serpil şahin 65 Yetişkin kalp cerrahisinde soğuk kan ve del nido kardiyoplejilerinin ejeksiyon fraksiyonu koruması açısından karşılaştırılması İzle
2399 Sinan cemgil özbek 66 Dipper ve Non-dipper Kan Basıncı Paterni Olan Hipertansif Hastalarda Kardiyak-elektrofizyolojik Denge İndeksinin (DKİ) Değerlendirilmesi İzle
2265 Serdar Sever 67 KARDİYAK REHABİLİTASYONDA DEPRESYON İzle
2342 NİSA NUR TAPAÇ 69 İmmün Trombositopenik Purpura Tanılı Hastaların Klinik İzlemi ve Tedavi Yanıtlarının Değerlendirilmesi İzle
2261 Zeynep Aydın 70 Estetik Algının Dentolabial ve Fasiyal Analizler ile Korelasyonu İzle
2299 Esra Bihter GÜRLER 71 Astaksantin TNBS ile oluşturulmuş sıçan ülseratif kolit modelinde anti-inflammatuvar özellikler sunar İzle
2343 NİSA NUR TAPAÇ 72 Tüberkülozun Nadir Görülen Formu: Oküler Tuberküloz İzle
2285 Duygu Çakır 74 Rejeneratif Endodontik Tedavide Başarı Değerlendirmesi İzle
2400 Nazan Yurtcu 75 Üçüncü trimester sezeryan skar gebeliği: 31. gebelik haftasında bir olgu sunumu İzle
2357 Nevin Tuzcu 76 İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE MİKROBİYOLOJİ VE ASEPTİK DOLUM TESTİ İzle
2305 Fatma özcan 77 KRANİOPLASTİNİN KOGNİTİF VE FONKSİYONEL GELİŞME ÜZERİNE ETKİSİ: BEYİN HASARI KLİNİĞİNDEN GÖZLEMLERİMİZ İzle
2295 Aytül BUĞRA 78 SARS-CoV-2 pozitifliği olan bir olguda gastrointestinal tutulumun postmortem patolojik tanısı İzle
2294 Taner Daş 79 Sotos Sendrom tanılı çocukta dev mediastinal T hücreli lösemi/lenfoma: Olgu sunumu İzle
2281 Ayşe SARI 80 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KAÇINILMAZ BİR SORUN: SOSYAL İZOLASYON VE YALNIZLIK İzle
2283 Ayşe SARI 81 Ruhsal Hastalığa Bakım Veren Ailelere Yönelik Calgary Aile Müdahale Modeline Dayalı Aile Destek ve Psikoeğitim Programı: Uygulama Örneği İzle
2390 Yüksel DERELİ 83 ARTERİOVENÖZ FİSTÜL OLUŞTURULMASINDA BAZİLİK VEN TRANSPOZİSYONU YÖNTEMİ İzle
2289 Alper UYSAL 84 İdiyopatik Femoral Sinir Felci - Bir Vaka Sunumu İzle
2192 Aysun Yeşiltaş 85 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yayınları ve Bu Yayınlarda Türkiye’nin Yeri: Web of Science Örneği İzle
2302 hilal güzel 86 Serotonin 2C Reseptör Genindeki Polimorfizm ile Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu Arasındaki İlişki İzle
2361 Sabiha AYDOĞDU 87 Çorum İli'nde Atık Suların Moleküler Epidemiyolojik Analizi Yoluyla Cryptosporidium ve Giardia Varlığının Değerlendirilmesi İzle
2339 ŞERİFE GÜLHAN KONUK 88 Acil Polikliniğine Göz Yakınmaları İle Başvuran Hasta Profili İzle
2268 Emre Gökçen 89 RENAL KOLİK HASTALARINDA HİDRONEFROZ VE AĞRI EŞİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İzle
2362 Tuğba KARACA 91 Yaşlılarda Kinezyofobinin Denge ile İlişkisinin İncelenmesi İzle
2429 Selver Bulut 92 AĞIZ SOLUNUMU ve SERVİKAL POSTÜR İLİŞKİSİ İzle
2411 Rukiyye BULUT 93 COVID-19’UN NADİR GÖRÜLEN BİR KUTANÖZ TUTULUMU: ERİTEMA MULTİFORME İzle
2387 Esra Çıvgın 94 COVID-19 Hastalarında Sigara Kullanımının Bilgisayarlı Tomografi Bulguları ve Prognoz ile İlişkisi İzle
2384 Başak Büyük 95 Böbrek nakli sırasındaki soğuk iskemi sürecinde hiperbarik oksijen tedavisinin histopatolojik hasara karşı koruyucu etkisi İzle
2312 Merve Özer 96 Sağlık Sektöründe Örgütsel Etik İklim ve Whistleblowing İlişkisinin İncelenmesi İzle
2293 Çağdaş Can 97 Akut Astım Atağı ve Pnömomediastinum: Göğü Yanıltarak Okyanusu Aşmak İzle
2318 Mehmet Atay 98 Olgular üzerinden skleroterapi komplikasyonları İzle
2331 erdi tangobay 99 Anterior Mediasten Kitlelerinde BT Eşliğinde Perkütan İğne Biyopsileri İzle
2315 emre mat 100 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERİN FOLİK ASİT KULLANIMI VE NÖRAL TÜP DEFEKTİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2269 Hüseyin Şan 101 AKTİF SAKROİLEİTLİ OLGULARDA SAKROİLİAK İNDEKSLERİN, NÖTROFİL/MONOSİT VE LENFOSİT/MONOSİT ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2346 ÜMMÜHAN ÇAY 102 Altta Yatan Hastalığı Olan Çocuk Hastalarda Herpez Zoster : Retrospektif Bir Çalışma İzle
2421 ŞERİF AKSİN 103 Covid 19 lu gebelerde D vitamini düzeylerinin akciğer tutulumu ile ilişkisi. İzle
2409 İrem Emir 104 Pilates Egzersizlerinin Sağlıklı Yetişkin Bireylerde Vücut Farkındalığı, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Aerobik Kapasite Üzerine Etkisi İzle
2300 Bülent Tanrıverdi 105 COVID-19 tanısı alan Türk Ortopedistlerin yaşadıkları süreçler bize neler öğretti? İzle
2273 İbrahim Çaltekin 107 Covid-19 Pandemi Sürecinde Acil Servise İntihar Amaçlı İlaç Alarak Başvuran Olguların Değerlendirilmesi İzle
2428 Ismail Ersan 108 Glokom Hastalarında Optik Sinir Başı, Retina Sinir Lifi Tabakası Ve Retina Gangliyon Hücre Kompleksinin Retrospektif Olarak Derin Öğrenme İle Değerlendirilmesi İzle
2374 Şerife Yılmaz 109 ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NE COVID-19 ANTİKOR TESTİ BAKTIRMAK İÇİN BAŞVURAN KİŞİLERİN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2340 Fırat Kara 111 Adölesan Voleybolcuların Üst Ekstremite Kuvveti, Dayanıklılığı ve Hızının İncelenmesi İzle
2431 Burcu ESİN 112 Kısa Süreli Köpek Spermasının Saklanmasında Sperma Sulandırıcısına Sodyum Selenit İlavesinin Sperma Kalitesi Üzerine Etkileri İzle
2392 Murathan Erkent 113 Nadir karşılaşılan bir yara yeri enfeksiyonu nedeni: Örümcek sokması İzle
2376 Sena Ardicli 114 Lactoferrin and oxidized low-density lipoprotein receptor 1 genotypes in relation to fattening performance and carcass traits in Simmental bulls İzle
2401 Fatih SEYRAN 115 COVID-19 Pandemisinde Hemşirelik Mesleğine İlişkin Çalışmaların Bibliyometrik Profili İzle
2403 H Omer Tontus 116 Tiroit Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Preoperatif Tanı Değeri İzle
2364 Emine Türkoğlu 117 Türkiye’de COVID-19 pandemisine yönelik halkın bilgi düzeyinin ve bakış açısının değerlendirilmesi İzle
2316 Hayriye Nihan Karaman Ayyıldız 118 Ventriküloperitoneal şant sonrası kateter migrasyonuna bağlı plevral efüzyon İzle
2433 Ceyda Başoğul 120 Covid 19 salgını sırasında ebeveynlerin endişeleri: Bir pilot çalışma İzle
2391 Yüksel DERELİ 122 GÜNCEL VARİS TEDAVİSİ: ENDOVENÖZ ABLASYON İzle
2354 Can Türk 123 Stafilokokal Enterotoksin SEA varlığında Akut miyeloid lösemi hücre hatlarının proliferasyon profilleri İzle
2353 Can Türk 124 Melanom hücre hatlarında Saracatinib'e kemosensitivitenin in siliko tahmini İzle
2314 Murat YILDIZ 125 TRAKEA OBSTRÜKSİYONLARINDA NADİR BİR NEDEN: ARTERYEL BASI İzle
2415 erhan hüseyin comert 126 Ardahan İlinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran kadınları aile planlaması yöntemi kullanım düzeyi, bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi İzle
2373 Kübra Şener 127 Lamiaceae familyasına ait Mentha piperita L. ve Salvia officinalis L. türlerinin COX anti-inflamatuar yolak üzerindeki etkilerinin araştırılması İzle
2348 Büşra Özdemir 129 ANTERİOR DİASTEMA VAKASININ DİREK KOMPOZİT RESTORASYONLA ESTETİK REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU İzle
2350 Büşra Özdemir 130 İki Köklü ve İki Kanallı Mandibular İkinci Premolar'ın Endodontik Kök Kanal Tedavisi Yenilenmesi: Bir Olgu Sunumu İzle
2317 Hayriye Nihan Karaman Ayyıldız 131 Çocuklarda Nadir Görülen Presakral Tümör; Olgu Sunumu İzle
2352 Emre ATAY 133 Proton Pompa İnhibitörü Pantoprazol Civciv Embriyolarında Erken Nöral Tüp Gelişimini Etkiler Mi? İzle
2370 Hülya Uçaryılmaz 135 Down sendromlu çocuklarda lenfosit altgruplarının yaşla değişimi İzle
2307 Akgül ARICI 136 Kordoma Olgularının Klinikopatolojik Retrospektif Analizi İzle
2355 Bahattin Bulduk 137 Streptozotosin İle Deneysel Diyabet Oluşturulan Ratlarda Sisplatin ve Resveratrol Uygulamasının Süperoksit Dismutaz ve Katalaz Düzeylerine Etkisi İzle
2375 Berna ERDAL 138 Inula viscosa Ekstraktlarının Antibakteriyel ve Antitümoral Etkilerinin İncelenmesi İzle
2351 Erhan Bozkurt 139 Eritrosit süspansiyon transfüzyonu yapılan hastalarda transfüzyon öncesi ve sonrasında oksidatif stres ve asimetrik dimetil arginin seviyelerinin karşılaştırılması İzle
2341 Tuğrul Ertuğrul 140 İmmunohistokimyasal bir çalışma: Domuz üreter ve idrar kesesinde interferon-gamma ekspresyonu İzle
2327 Özgür BULMUŞ 141 Metoklopramid'in Mesane Düz Kas Kasılma Gevşeme Mekanizması Üzerine Etkisinin İncelenmesi İzle
2371 Leyla Paşayeva 142 Türkiye'ye endemik Cousinia ermenekensis bitkisinin antioksidan özellikleri İzle
2413 erhan hüseyin comert 143 FETAL SAĞ KALP DOPPLER BULGULARININ LAMELLER BODY VE FETAL AKCİĞER MATURASYON İLE İLİŞKİSİ İzle
2298 Yiğit Ali Üncü 145 Nükleer Tıp Görüntüleme Sistemlerinde Karaciğer Fantom Görüntülerine Görüntü İşleme Yöntemlerinin Uygulanması İzle
2304 Ayşe Betül Keleş 146 Damar içi Kateter Örneklerinde Üreyen Mikroorganizmaların Dağılımı: Bir Yıllık Retrospektif Bir Çalışma İzle
2388 NEZİH PİŞKİNPAŞA 147 DOKSİSİLİN ÖZOFAJİTİ VE ÜLSERİ: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İzle
2383 ismail kaya 148 Çocukluk Çağı Kafa Travmaları: 73 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi İzle
2333 Havva Hande KESER ŞAHİN 150 Annona Muricata özünün ratlarda radyoterapi sonrası hepatoprotektif etkisinin histopatolojik değerlendirilmesi: Bir Deneysel Çalışma İzle
2313 NUR BAHAR OĞUZ 152 ANAEROB ENFEKSİYONLARIN TANISINDA DİREKT GRAM BOYAMA SONUCUNUN ÖNEMİ: BİR YILLIK RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA İzle
2372 Bahar Kandemir 153 BİR TIP FAKÜLTESİ'NDE KIZAMIK AŞISI SONRASI İSTENMEYEN YAN ETKİ İZLEMİ İzle
2344 Maksut Şahin 154 Primer Adrenal Yetmezliği (Addisson hastalığı) Olan Bir Kişide Cyclosporiosis: Bir Olgu Sunumu İzle
2406 Elif Nur Haner 155 Differential Diagnosis for COVID-19 with Symptoms and Pandemic Rules Using Machine Learning Approaches İzle
2368 Ahmet Emin KELEK 156 Deneysel Diabet Oluşturulan Ratlarda Finasteride’nin Oksidatif Stres ve Apoptozis Üzerine Etkileri İzle
2369 ahmet elbeyli 157 Diyabetik Retinopatide Görmeye Dayalı Yaşam Kalitesi İzle
2380 Muhammet 159 Determination of Analytical Sensitivity of Toxoplasma gondii B1 gene using Colorimetric Loop Mediated Isothermal Amplification Test İzle
2337 Tuğba Demir 160 DİYETTE YER ALAN PROBİYOTİK VE PREBİYOTİKLERİN İNSÜLİN DİRENCİNE ETKİSİ İzle
2320 Burak KESE 162 Multıple Sklerozda Sıklıkla Rastlanan Semptom: Yorgunluk İzle
2323 Burak KESE 163 Premenopozal Kadınlarda Fiziksel Aktivite Düzeyinin Araştırılması İzle
2408 Reyhan Karakuş 164 Damak +/- Dudak Yarıklı Bireylerin Özelliklerinin İncelenmesi İzle
2398 MEHMET SELÇUK TABAK 165 KRONİK PELVİK AĞRININ NADİR SEBEBİ; UNUTULMUŞ KARMAN KANÜLÜ: OLGU SUNUMU İzle
2404 Mustafa Asım GEDİKLİ 166 Yetişkin Hasta Grubundaki D vitamini Düzeyinin İncelenmesi; Sivas İli Prevalans Çalışması İzle
2418 Hüseyin Kayadibi 167 Farklı Ninhidrin Reaktiflerinin Prolin Ölçümü Tekrarlanabilirliğine Etkilerinin Karşılaştırılması İzle
2378 V. Hülya Üzel 169 DÜZENLİ KAN TRANSFÜZYONU ALAN TALASEMİ MAJOR HASTALARINDA HEPATİT B,HEPATİT C,HIV SIKLIĞI İzle
2347 Selma Şengiz Erhan 170 KARACİĞERİN METASTATİK LEZYONLARI: NE KADARINI TANIYABİLİYORUZ? İzle
2335 Nezahat Koşar 171 Dirençli ve Duyarlı Acinetobacter baumannii İzolatlarının Plazmid Profilleri ve Bunların Klonalite ve Genotipleme ile İlişkileri İzle
2405 GÖKER KÜLÜŞLÜ 172 Bilgisayarlı Mikro Tomografi Tarama Projeksiyolarının Farklı Yinelemeli Yeniden Yapılandırma Yöntemleri ile Analizlerinin İncelenmesi İzle
2416 Türkan Gürsu 173 Severe mitral stenosis mimicking COVID-19 infection in a pregnant patient in the time of pandemic İzle
2356 Gülşah Koç 174 Omentin uygulanan MCF-7 hücrelerinde VGF Gen İfadesinin Belirlenmesi İzle
2407 OĞUZHAN BEKİR EGİLMEZ 175 COVID-19 PANDEMİSİ BOYUNCA PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN PSİKİYATRİK TANI VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN PANDEMİ ÖNCESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI İzle
2389 Hüseyin 176 Fossa Mandibularis’in Morfometrik Analizi İzle
2393 Şeniz R. KUŞHAN AKIN 177 Silicon Nitride and SiAlON Ceramics for Biomedical Applications İzle
2432 Ahmet Kürşad AÇIKGÖZ 178 Foramen mastoideum'un Morfometrik Analizi ve Klinik Önemi İzle
2338 Ensar Durmuş 180 Acil Serviste Ventilatör İhtiyacı Var mı? İzle
2395 alper kürşat demirkaya 181 Tüketilebilir salyangoz üretiminde lipid peroksidasyonu üzerine bir çalışma İzle
2427 Esra Ulusoy Mutluol 182 HIZLANDIRILMIŞ ORTODONTİK DİŞ HAREKETİ İzle
2417 Aylin Reyhani 183 Genetik jeneralize epilepsili hastalarda nöbet sıklığı ile demografik özelliklerin ilişkisi İzle
2419 Kayhan Özdemir 184 Safra kesesinin germ hücreli tümörü, henüz rastlanılmamış bir olgu sunumu İzle
2358 Salih Topal 185 Covid-19 pandemisinin hastaların egzersiz kapasiteleri üzerine etkisi İzle
2422 Şule Berk Ergun 186 Kanaliküler darlıkta sondalama ve dilatasyon uygulaması İzle