Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
2000 Remzi Arslan 4 BÖLGESEL TANI MERKEZİ OLAN KLİNİĞİMİZİN MİDE BİOPSİLERİNDE KANSER TESPİT ORANLARI, YILLARA GÖRE DAĞILIMI İLE DÜNYA VE ÜLKE VERİLERİ İLE KIYASLANMASI İzle
2058 SİBEL 5 Üropatojen Escherichia Coli İzolatlarında Kinolon Direncinin Yıllar İçindeki Değişiminin Araştırılması İzle
2025 Yeşim EROĞLU 10 EPİLEPSİLİ ÇOCUKLARIN BEYİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMESİNDE SAPTANAN ANOMALİLERİN DAĞILIMI İzle
2024 Ece Yazla Asafov 14 BİR TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDE TAKİP EDİLEN HASTALARIN BİR YILLIK İZLEMİNDE KLİNİK DÜZELME İzle
1792 Azad Hekimoğlu 16 Mesane kanserine bağlı inatçı hematürilerde selektif transarteriyel embolizasyon İzle
2111 Adeviye Elçi Atılgan 18 Büyük uterusu olan olgularda vNOTES Histerektomi deneyimimiz İzle
1810 serkan ünlü 45 VAKA ÖRNEKLERİYLE BİRLİKTE KÜNT BATIN TRAVMALARINDA GÖRÜLEBİLEN BATIN İÇİ ORGAN YARALANMALARININ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: İzle
2036 Hasan Ata Bolayır 56 Dekompanze Kalp Yetmezliği Hastalarındaki Mortalitede Nutrisyonel İndekslerin Prognostik Rolü İzle
2066 Mustafa Aykut Kural 62 Türk Sinemasında Nörolojik Hastalıklar İzle
2029 Esra Aydin Sunbul 75 Obstruktif Uyku Apne Sendromuna Eşlik Eden Primer Baş Ağrıları İzle
2021 Gökhan Özer 77 Santral Vertigo İzle
2014 Serkan Bilge Koca 93 Tip 1 Diyabetli çocuklarda ağız ve diş sağlığına yönelik farkındalık, bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi İzle
2019 Selcuk Gulmez 121 Chemotherapy-Induced Cellulitis in Patients Undergoing Cytoreductive Surgery and HIPEC; Three Case Reports with Review of the Literature İzle
2063 Huri Güvey 137 A Possible Vertical Transmission Case of COVID 19 İzle
2015 Emre BOZDAĞ 141 SEMPTOMLARLA HELİKOBAKTER PYLORİ İLİŞKİSİ İzle
2073 sefa aktı 153 Kilitli intramedüller çivileme sonrasında ön diz ağrısı olan hastaların patellofemoral diziliminin, retrospektif olarak Dinamik Bilgisayarlı Tomografi ile analizi İzle
3671 Lutfu Askin 156 Koroner yavaş akışı olan hastalarda kalp atış hızı iyileşme indeksi İzle
2028 Zeynep Mine Kara 164 COVİD-19 TANILI YOĞUN BAKIM VE SERVİS HASTALARINDA D-DİMER VE MPV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
2065 betül kurtses gürsoy 180 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN VE 19 YIL ÖNCE DÜZCE DEPREMİ YAŞAMIŞ OLAN HASTALARDA DEVAM EDEN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU İzle
2062 Atılım Armağan Demirtaş 183 COVID-19 nedeni ile hospitalize edilen hastalarda yüksek doz favipravir tedavisinin korneal endotel hücre yoğunluğu üzerine etkisi İzle
2032 Perihan Özkan Gümüşkaya 216 AKUT BATIN TABLOSUYLA PREZENTE OLAN MİLİYER TÜBERKÜLOZ İzle
2033 Doğan Erdoğan 217 KASIK FITIKLARINDA KUGEL TEKNİĞİ İLE TOTAL EKSTRAPERİTONEAL(TEP) LAPAROSKOPİK YAKLAŞIMIN VE GERİLİMSİZ HERNİOPLASTİ (LICHTENSTEIN FREETENSİON MESH )ONARIM TEKNİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İzle
2069 Eray Eroğlu 218 Periton diyalizi kateter yerleştirilmesi açısından perkütan yöntem ile açık cerrahi yöntemin karşılaştırması İzle
2109 Şeyma Babaoğlu 228 ÇOCUKLARDA MULTİSİSTEM İNFLAMATUVAR SENDROM (MIS-C)'UN KLİNİK VE GÖRÜNTÜLEME BULGULARI İzle
2110 Tuğba Akçaoğlu 230 KADIN STRES ÜRİNER İNKONTİNANSININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİLERİ İzle
2877 İrfan ÇINAR 236 LATERAL MASS FİKSASYON TEKNİĞİNİN CERRAHİ ENDİKASYONLARI, KOMPLİKASYONLARI VE SONUÇLARI: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA İzle
2056 Ayşe Ertekin 238 KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN ERİŞKİN HASTALARIN ANALİZİ İzle
2072 Gazi Yıldız 293 OBSTETRİK ANAL SFİNKTER YARALANMALARI (OASIS): İKİNCİ BASAMAK BİR MERKEZ DENEYİMİ İzle
2074 Zeynep ACUNGİL 312 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EPİLEPSİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİ İzle
2068 Abdullah Enes Ataş 320 Rigler Triadı: Safra Taşı İleusunun Klasik Radyolojik Bulguları İzle
2050 Zeynep ATAŞ 339 Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarında Anksiyete Durumu İzle
2086 Çiğdem Arabacı 384 Akut Gastroenteritli Olgularda Rota Virüs ve Enterik Adenovirüs Antijen Sıklığının İmmünokromotografik Yöntemle Araştırılması: Yedi Yıllık Tek Merkezli Deneyim İzle
2087 Çiğdem Arabacı 385 Karaciğerin Parazitik Ve Non Parazitik Kistleri Arasında Ender Rastlanan Dört Alveolar Kist Hidatik Olgusu İzle