Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
1225 Nurcan Yadigar 1 Kadın Ofis Çalışanlarında Menstrual Siklusun Çalışma Performansı ve Yaşam Kalitesine Etkisi İzle
1560 İlknur Suidiye Yorulmaz 2 Uterin septum rezeksiyonu sırasında gelişen ani kardiyak arrest ve pulmoner ödem: Olgu sunumu İzle
1280 YILMAZ SEÇİLMİŞ 7 Çocukluk Çağı Akut Kanlı İshallerinde Etyolojilerin ve Klinik Etkilerinin Değerlendirilmesi İzle
1542 HAFİZE KIZILKAYA 8 YOĞUN BAKIM TAKİBİNDE YEŞİL İDRARI OLAN OLGUYA YAKLAŞIM İzle
1185 ÇİĞDEM FIRAT KOCA 10 DİLİN NADİR BİR TÜMÖRÜ: SCHWANNOM VE LİTERATÜR İNCELEMESİ İzle
1333 Melahat toker 12 KEDİLERDE SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ?? İzle
1296 Selim 13 COVİD 19 ŞÜPHESİYLE TAKİP EDİLEN BİR SALMONELLOZİS OLGU SUNUMU İzle
1291 Serçin Taşar 14 Nadir Görülen Bir Olgu: Hemolitik Üremik Sendrom Sonrası Hemofagositik Sendrom İzle
1232 muzaffer al 16 DENEYSEL KARIN DUVARI DEFEKTLERİNDE POLİPROPİLEN VE POLİTETRAFLOROETİLEN 'İN KARŞILAŞTIRILMASI İzle
1226 ŞEYHMUS TUNÇ 20 Sezaryen sonrası suprapubik apse veya rektus kılıf hematomu olan hastaların girişimsel radyoloji yöntemleriyle tedavisi: tersiyer merkez deneyimi İzle
1201 Çetin Akpolat 23 Vitreoretinal Cerrahi Uygulanmış Gözlerde Optik Koherens Tomografi Anjiyografi Ölçümlerinin Sonuçları İzle
1189 Ayşe 24 EK HASTALIK VARLIĞININ AKSİLLER BLOK OLUŞMA SÜRESİNE ETKİSİ İzle
1339 ALPER HALİL BAYAT 26 Covid-19 Geçiren Hastalarda Retinal Vasküler Değişiklikler İzle
1348 Burcu Kazancı 27 DİJİTAL YORGUNLUK SENDROMU; SÜREKLİ EKRAN MARUZİYETİ VE GÖZ YÜZEYİNE ETKİLERİ İzle
1245 Fatma ÇORAK EROĞLU 28 Günümüzde Artmakta Olan Yaşlı Popülasyonu ve Yaşlanmanın Göz Sağlığı Üzerine Etkileri İzle
1267 Özlem Çakırköse 29 Yaşlılarda Kardiyovasküler Cerrahi İzle
1500 Yiğit Düzköylü 30 Mikst nöroendokrin non-nöroendokrin neoplazm (MiNEN); Türk popülasyonunda en kapsamlı değerlendirme ve vaka serisi İzle
1568 Adil Koyuncu 34 Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Gelişen Nadir Komplikasyon: Pnömomediastinum İzle
1215 Emine yıldırım 36 Desmoid Tümöre Bağlı İnce Bağırsak Perforasyonu Vakası Eşliğinde Familyal Adenomatöz Polipozis Hastalığının İrdelenmesi İzle
1496 sezgin 37 Sırtta Dev Malign Mezenkimal Tümör Tanılı Hastada Oturur Pozisyonda Uyanık Fiberoptik Entübasyon Uygulaması İzle
1368 Eda AÇIKGÖZ 40 Triptolidin CD133+/CD44+ Prostat Kanser Kök Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin İki boyutlu ve Üç Boyutlu Kültür Sistemlerinde İncelenmesi İzle
1239 Doğan Öztürk 42 EVRE III-B MEME KANSERLİ HASTALARDA CEA VE CA 15-3 DÜZEYLERİNİN TAKİPTEKİ ÖNEMİ İzle
1344 Cem Albay 44 Artroskopik Bankart Tamiri Sonrası Redislokasyonun Ameliyat Öncesi Çıkık Sayısıyla İlişkisi İzle
1277 Tuğba Gürbüz 50 Konizasyon Operasyonunun Cinsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi İzle
1234 Keziban AMANAK 54 GEBELERİN VAJİNAL VE SEZARYEN DOĞUMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA İzle
1722 Serpil Ağlamış 56 FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE BAŞVURAN KORONAVİRÜS HASTALIĞI-2019 (COVID-19) ÖN TANILI HASTALARIN İLK BAKI TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI İzle
1313 veysel barış turhan 57 COVİD 19’DA CERRAHİ PLANLAMA İzle
1307 veysel barış turhan 58 PERİAMPÜLLER BÖLGE TÜMÖRLERİ İÇİN YAPILAN PANKREATİKODUODENEKTOMİDE HASTANE VOLÜMÜNÜN MORTALİTE, MORBİDİTE VE DİSSEKE EDİLEN LENF NODU SAYILARINA ETKİSİ İzle
1464 Metin Çelik 59 KALÇA KIRIĞI NEDENİYLE OPERE EDİLEN 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANI VE ALBUMİN SEVİYESiNİN POSTOPERATİF MORTALİTEYE ETKİSİ İzle
1355 OKAN AKYÜZ 61 GERİATRİK HASTALARDA KRONİK BÖBREK HASTALIĞI: TEK MERKEZ DENEYİMİ VE LİTERATÜR GÖZDEN GEÇİRMESİ İzle
1331 ABDULKADİR ÇAT 62 COVID-19 Hastalarında Karaciğer Aminotransferaz Aktivitelerindeki Dinamik Değişikliklerin Değerlendirilmesi İzle
1509 seda nur karakaş 66 RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİ VE OZON UYGULAMALARI İzle
1769 Esma Meltem Şimşek 67 COVİD-19’da SİTOKİN FIRTINASI İzle
1202 Eren Yıldız 69 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN COVİD-19 HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1252 Ayşe 70 COVİD -19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE AMELİYATHANE İŞLEYİŞİ İzle
1305 Abdulkadir Ünsal 72 COVİD-19 VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BULGULARI VE YÖNETİMİ İzle
1490 RAMAZAN UÇAK 74 JİNEKOMASTİDE ATİPİ İNSİDANSI VE ERKEK MEME KANSERİ RİSKİ İLE İLİŞKİSİ İzle
1540 Murat AYDIN 75 Dirsekte medial collateral bağ yırtıkları tedavisi; 13 vakanın retrospektif analizi İzle
1578 Murat AYDIN 75 Dirsekte medial collateral bağ yırtıkları tedavisi; 13 vakanın retrospektif analizi İzle
1666 orkun sarıçam 76 PALYATİF BAKIMDA KANSERLİ HASTALARDA BESLENME İzle
1257 Necla Gürbüz Sarıkaş 77 COVID-19 PANDEMİSİNDE ÇOCUKLARDAKİ GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SEMPTOMLARININ ORANLARI İzle
1447 Müge Çakırca 78 COVİD-19 ACİL ÇOCUK AMELİYATHANESİNE ALINAN VAKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1450 Müge Çakırca 79 COVİD-19 TANILI YADA ŞÜPHELİ ÇOCUK HASTALARDA PERİOPERATİF BAKIM VE ANESTEZİ İzle
1244 Mehtap Çelakıl 80 YENİDOĞAN DÖNEMİNDE SAPTANAN HİDRONEFROZ OLGULARININ TAKİP SONUÇLARI İzle
1306 bengü gülhan aydın 81 Ülkemizde Eş Zamanlı Önemli Bir Sorun; Metanol Zehirlenmesi İzle
1460 Cihan Küden 82 ENDODONTİK ŞEKİLLENDİRME ÖNCESİ MOTORLA ÇALIŞAN KAYMA YOLU EĞELERİNİN RESİPROKAL VE ROTASYONEL HAREKET YAPAN KÖK KANAL GENİŞLETME SİSTEMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN KÖK KANAL MERKEZİNDE KALMA YETENEĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1525 Aydın Talip Yıldoğan 83 YENİ HİPOTİROİDİ TANISI ALAN OLGULARDA SİNİR İLETİ ÇALIŞMALARI VE ULTRASONOGRAFİK OLARAK MEDİAN SİNİR KESİT ALANLARININ ÖLÇÜMÜ İzle
1212 Özlem Koca 84 COVİD-19 PANDEMİ YOĞUN BAKIM VE SERVİS HASTALARININ İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ İzle
1328 Bahar Kartal 85 Sleeve Gastrektomi Uygulanan Ratlarda Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Kullanımının Tiroid Fonksiyonları Üzerine Etkisi İzle
1557 Mustafa Ömer Yazıcıoğlu 86 Meme Kanserinde Aksiller Lenf Nodu Metastazı Hematolojik Parametrelerle Tahmin Edilebilir mi? İzle
1352 Şebnem kader 87 İntravenöz İmmun Globin İnfüzyonu Sırasında Anaflaktik Şok Gelişen Bir Yenidoğan: Olgu Sunumu İzle
1501 GÖZDE ÖNGÜN 88 SEMPTOMATİK KAROTİS DARLIĞI İLE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ İzle
1572 GÖZDE ÖNGÜN 88 SEMPTOMATİK KAROTİS DARLIĞI İLE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ İzle
1484 seda duman öztürk 89 UTERUS SARKOMLARININ GÜNCEL LİTERATÜRE GÖRE YENİDEN HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1327 Emine Doğan 90 Evaluation of Corneal Endothelium in Middle-Aged Keratoconus Cases İzle
1700 Amir Naseri 91 Sepsisli hipotansif ve hipotansif olmayan buzağılarda kan gazları, hematolojik ve monitörizasyon parametrelerinin karşılaştırılması ve seçilen değişkenlerin prognostik öneminin belirlenmesi İzle
1734 Serhat SİREKBASAN 92 SARS-CoV-2'NİN LABORATUVAR TANISI: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR İzle
1764 Hatice Sonay Yalçın Cömert 93 AKUT KARIN İLE GELEN NADİR BİR OLGU SUNUMU: BARTONELLA ENFEKSİYONU İzle
1279 Özgür Çağlar 96 Çocuklarda Nadir Bir Karın Ağrısı ve Kusma Nedeni; Digoxin İntoksikasyonu İzle
1266 Hilal Kurtoğlu Gümüşel 98 Hastanede Yatan COVID-19 Pnömoni Tanılı Hastalarda Aneminin Klinik Sonuçlar Üzerine Etkisi İzle
1530 Şaziye Melike Işık 99 İnme ile Prezente Olan Takayasu Arteriti Olgu Sunumu İzle
1342 sevcan alkan kayaoğlu 43 PERKÜTAN KOLESİSTOSTOMİ İLE TEDAVİ EDİLEN AKUT KOLESİSTİT HASTALARI İzle
1720 sevcan alkan kayaoğlu 323 PERKÜTAN KOLESİSTOSTOMİ İLE TEDAVİ EDİLEN AKUT KOLESİSTİT HASTALARI İzle
1532 Şaziye Melike Işık 100 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA TRİPTOFAN METABOLİTLERİNİN HASTALIĞIN TİPİ VE ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ İzle
1253 Şerife Torun 101 Hafif astımda inhale steroid ve inhale steroide eklenen β2-agonist tedavisinin antiinflamatuar etkileri İzle
1255 gülsüm kavalcı 102 ECBALİUM ELATERİUM’A BAĞLI UVULA ÖDEMİ İzle
1340 Esra Özgül 103 MEZENTERİK PANNİKÜLİTİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI ve MALİGNİTE İLE BİRLİKTELİĞİ İzle
1392 Ayşegül Demir 105 COVID-19 HASTALARINDA NÖROLOJİK HASTALIK VE SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1766 Azmi Tufan 106 TORASİK VE LOMBER VERTEBRA METASTATİK TÜMÖRLERİNDE POSTERİOR YAKLAŞIMLA KORPEKTOMİ VE GENİŞLEYEBİLİR KAFES İLE REKONSTRÜKSİYON: 6 OLGULUK SERİDE ÖZELLİKLER VE KİŞİSEL DENEYİM İzle
1330 Selvi Dinçer 107 COVİD-19 SALGININDA RADYOTERAPİ KATI KURALLARLA DEVAM ETMELİDİR: TÜRKİYE'DEN TEK MERKEZ DENYİMİ İzle
1297 gül şalcı 108 DESMOİD FİBROMATOSİS: NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ İzle
1294 gül şalcı 108 DESMOİD FİBROMATOSİS: NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ İzle
1754 çağrı doğan 110 FOURNİER GANGRENİ HASTALARINDA HANGİ AMPİRİK ANTİBİYOTİKLER TERCİH EDİLMELİDİR ? İzle
1608 Nurşah GÜLÖKSÜZ ŞAHİN 112 BEYAZ VE KAŞAR PEYNİRİNDE LİPİT PEROKSİDASYON RİSKİ İzle
1725 Aslı Alkan 114 COVID-19 - NÖROLOJİK BULGULAR VE YÖNETİMİ İzle
1724 Aslı Alkan 115 COVID-19 KOMPLIKASYONLARI- MYOKARDİT İzle
1289 Ender SİYEZ 116 Mesanenin Yüzeyel Değişici epitel Karsinomlarında İntrakaviter Bacillus Calmette-Guerin İmmunoterapisi İzle
1483 Mehmet Türe 117 COVID-19 tanılı çocuklarda elektrokardiyografi bulgularının değerlendirilmesi İzle
1482 Erbil Türksal 119 COVID-19 ve Diabetes Mellitus İzle
1504 Özlem Akkemik 120 MAKSİLLER SİNÜS SCHNEİDER MEMBRAN DEĞİŞİKLİKLERİ VE ODONTOJENİK BULGULAR İLE İLİŞKİSİ. RETROSPEKTİF KESİTSEL KONİK IŞIN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI İzle
1325 RECEP DEMİRCİ 121 ENFEKSİYÖZ MONONÜKLEOZA BAĞLI İNTERSTSİYEL NEFRİT: BİR OLGU NEDENİYLE SİSTEMATİK ANALİZ İzle
1242 Halil Aktaş 122 KORONER ARTER HASTALARINDA SİGARA KULLANIMININ LİPİT PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ İzle
1512 GİZEM 125 İnmeli Bireylerde Üst Ekstremiteye Yönelik Teknoloji Destekli Performans Değerlendirme Yöntemi İle Klinik Değerlendirme Yöntemlerinin İlişkilerinin İncelenmesi İzle
1548 Hüda Ümit Gür 126 Nadir Bir Olgu: Meckel Divertiküliti Basısına Bağlı Akut Mezenter İskemi İzle
1703 AYŞEGÜL ŞİMŞEK AÇIKGÖZ 127 “MÜZİĞİNİ SEÇ HAREKETE GEÇ” PROJESİ İzle
1260 Ahmet Burak Bilekli 128 Üçüncü Basamak Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Yetişkin Klavikula Kırıklarının Epidemiyolojik Değerlendirmesi İzle
1361 Eren Yıldız 129 COVİD-19 ve ÇOCUK İzle
1545 Gülşen İSKENDER 132 ŞİDDETLİ COVİD-19 İLİŞKİLİ İNVAZİV PULMONER ASPERGİLLOZİS İzle
1693 edip temiz 134 SEVOFLURAN VE İSOFLURANIN METABOLİK VE HEMODİNAMİK ETKİLERİNİN KARŞILIKLI DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1692 canan bütüner 135 SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA PENTOKSİFİLİN UYGULAMASININ HEMODİNAMİ, DOKU OKSİJENASYONU VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ İzle
1698 zerrin kasap 136 Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu İzle
1697 zerrin kasap 138 Neoplastik Brakial Pleksopatili Bir Olgu İzle
1492 Devrim Tanıl Kurt 139 PANDEMİ DÖNEMİNDE HAVA YOLU YÖNETİMİ ve ANESTEZİ UYGULAMALARI İzle
1534 Semanur Özer 140 OMEGA-3 VE OMEGA-6 YAĞ ASİTLERİNİN KANSER İLE İLİŞKİSİ İzle
1433 Ayhan Kars 141 Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları İzle
1510 Cenk Elibol 142 Meme Kanserinde Pre-operatif Lenf Nodu Metastazını Öngörmede Nötrofil-Lenfosit ve Trombosit-Lenfosit Oranları İzle
1712 Okan Er 143 Diyastolik Disfonksiyon ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisinin Etkisi İzle
1488 Caner Mutlu 144 ÇOCUK VE ERGENLERDE YETERLİK VE PSİKOPATOLOJİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ İzle
1644 Ersin Özeren 146 DEKOMPRESİF KRANİEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI İzle
1639 Cemal POLAT 150 ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ, TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARINDA NUMUNE RET NEDENLERİNİN SİGMAMETRİK DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1669 RANA KAPUKAYA 151 Elde Görülen Tümörlerin Histopatolojisine Göre Anatomik Dağılımları İzle
1710 Murat Türk 152 AĞIR ASTIMDA SERUM PERİOSTİN VE IL-13 DÜZEYLERİNİN KAN EOZİNOFİLİSİNİ BELİRLEMEDEKİ ETKİNLİKLERİ İzle
1304 TİMUR KOCA 153 Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Covid-19 Pandemi Sürecinin Yönetimi İzle
1351 Mehmet Cihat Demir 154 AKSESUAR SÜTÜR: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE TRAVMATİK BEYİN HASARININ YANILTICI BİR GÖRÜNÜMÜ İzle
1288 veysel garani soylu 156 COVİD-19 VE SİNDİRİM SİSTEMİ İzle
1278 Şahbender Koç 157 Kardiyovasküler sistem ve COVID-19 İzle
1607 SEDAT ALAGÖZ 158 GERİATRİK POPÜLASYONDA BOYUN KİTLELERİN MALİGNİTE AÇISINDAN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ İzle
1603 KEMAL KORAY BAL 159 YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASINDA AUDIOTORY BRAINSTEM RESPONSE(ABR) SONUÇLARIMIZ İzle
1547 ESRA DOĞAN 160 COVİD-19 VE KARDİYAK HASAR İzle
1320 Filiz Koç 162 COVID-19 REENFEKSİYONU İzle
1334 PINAR KILIÇ 163 COVID-19 Pandemisinin Acil BT Kullanımına Etkileri İzle
1449 İZZETTİN TOKTAŞ 165 MÜLTECİ ÇOCUK HASTALARDA BESLENME YETERSİZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ İzle
1282 Tevfik Honca 167 Covıd-19 için Seroloji Testleri İzle
1283 Mehtap Honca 168 COVID 19’DA AKUPUNKTUR UYGULAMALARI İzle
1586 Bükre çıkman 169 Misafir Anne Uygulaması, Türkiye İzle
1576 Bükre çıkman 169 Misafir Anne Uygulaması, Türkiye İzle
1668 Bükre çıkman 169 Misafir Anne Uygulaması, Türkiye İzle
1714 habibe radiye akgün 170 Polikistik Over Sendromu Tanısı Alan Hastaların Metabolik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi İzle
1319 Filiz Koç 171 COVID-19 EPİDEMİYOLOJİ, VİROLOJİ VE KORUNMA İzle
1721 Esma Kobak TUR 173 COVID - 19 VE İNME İzle
1636 Vazirova Sevda Rauf 175 Social and psychological protection of society from functional disorders in modern times. İzle
1533 Melike Arslan 176 CANDİDA ÖZOFAJİTİ İLE PREZENTE OLAN EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİTLİ BİR ÇOCUK HASTA: OLGU SUNUMU İzle
1531 Melike Arslan 176 CANDİDA ÖZOFAJİTİ İLE PREZENTE OLAN EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİTLİ BİR ÇOCUK HASTA: OLGU SUNUMU İzle
1528 Melike Arslan 176 CANDİDA ÖZOFAJİTİ İLE PREZENTE OLAN EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİTLİ BİR ÇOCUK HASTA: OLGU SUNUMU İzle
1526 Melike Arslan 176 CANDİDA ÖZOFAJİTİ İLE PREZENTE OLAN EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİTLİ BİR ÇOCUK HASTA: OLGU SUNUMU İzle
1597 ESRA BEŞER 178 Erken ve Geç Neonatal Sepsisin Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Patent Duktus Arteriosus Gelişimi Üzerine Etkisi İzle
1491 Onur OKUR 179 COVID-19 DÖNEMİNDE CERRAHİ PLANLAMA VE PREOPERATİF DEĞERLENDİRME İzle
1415 BUĞRA KERGET 180 Aynı virüs farklı seyir; Monosit kemoatraktan protein-1 ve Sürfaktan Protein-A düzeyinin COVID-19 klinik seyir ve prognozla ilişkisi İzle
1718 Atılım Armağan Demirtaş 181 Ramazan orucunun gözün ön segment parametreleri üzerine olan diürnal etkisinin değerlendirilmesi İzle
1303 Öztürk Taşkın 182 COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE BESLENME VE VİTAMİN TAKVİYELERİ İzle
1338 Gökhan Özer 183 POTENTIAL EFFECT OF POSTERIOR CIRCULATION DISORDER ON CENTRAL POSITIONAL VERTIGO PRELİMİNARY STUDY İzle
1584 Nejla Tükenmez Dikmen 184 COVİD-19 VE GÖZ İzle
1276 Seda Aydoğan 185 COVID-19 ve YENİDOĞAN İzle
1591 DEMET ÜNAL 188 KOMPLİKE OLMAYAN KRON KIRIĞI BULUNAN DAİMİ ÜST KESERLERİN ESTETİK REHABİLİTASYONU:BİR OLGU SUNUMU İzle
1287 cihan şahin 189 KOAH VE COVID-19 İzle
1284 MERVE BAYRAKTAROĞLU 190 COVID-19 VE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ İzle
1558 Serap Korkmaz 191 COVID-19 PANDEMİSİNDE ACİL CERRAHİ VE TRAVMALI HASTA BAKIMINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İzle
1571 Serap Korkmaz 191 COVID-19 PANDEMİSİNDE ACİL CERRAHİ VE TRAVMALI HASTA BAKIMINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İzle
1559 Serap Korkmaz 191 COVID-19 PANDEMİSİNDE ACİL CERRAHİ VE TRAVMALI HASTA BAKIMINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İzle
1373 UFUK DEMİR 192 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME VE PANDEMİNİN ETKİLERİ İzle
1497 Öykü Peker 194 KOMPLİKE KRON KIRIĞI GÖRÜLEN GENÇ DAİMİ DİŞLERDE VİTAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI:OLGU SERİSİ İzle
1562 RUKİYE ARIKAN 195 KOMPLİKE KRON KÖK KIRIĞI GÖRÜLEN GENÇ DAİMİ DİŞLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: İKİ OLGU SUNUMU İzle
1648 burak dikmen 196 COVID-19 VE KOKU KAYBI İzle
1741 Ali Güvey 197 ALERJİK RİNİT TANISI ALANLARDA DERİ PRİCK TESTİ YAPILMA SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER İzle
1612 Hatice MARAŞ 198 FARKLI KÜLTÜR ORTAMLARINDA BORAKSIN İNSAN KARACİĞER KANSERİ HÜCRE HATTI (HepG2) CANLILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI İzle
1417 Ferhan Kerget 199 Tenofovir Disoproxil Fumarate Tedavisi Alan Kronik Hepatit B Hastalarında Kemik Mineral Dansiteleri ve Renal Fonksiyonların Değerlendirilmesi İzle
1418 mehmet fatih üstündağ 201 Panik Bozukluk Tanılı Hastalarda Disosiyatif Belirtiler İzle
1549 Onur Ceylan 202 Kolorektal Biyopsi Materyallerinin Retrospektif İncelenmesi ve Kanser Sıklığının Belirlenmesi, Tek Merkez Deneyimi İzle
1567 Emrullah Cem Kesilmez 204 İzle
1503 ismail eralp kaçmaz 206 Trianguler Fibrokartilaj Kompleks Yaralanmalarında Artroskopik Debridman Sonuçları İzle
1574 faik gürkan yazıcı 209 İN-VİTRO FERTİLİZASYON İŞLEMLERİNDE KULLANILAN KONVENSİYONEL İNKÜBATÖR İLE MİKRO-ÇEVRE OLUŞTURAN (BENCHTOP) İNKÜBATÖR'ÜN EMBRİYO KALİTESİ VE BLASTOSİST OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİ İzle
1314 Abdulkadir Ünsal 210 Warfarin Kullanımına Bağlı Gelişen İzole Bilateral Meme Hematomu İzle
1514 KENAN YİGİT 211 Hematolojik parametrelerin Prematüre Retinopati Gelişimi için Prognostik Değeri İzle
1446 Dilek Destegül 212 ÇOCUKLARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA VENÖZ PORT KATETERİZASYONU DENEYİMLERİMİZ İzle
1440 Emre 214 “İzole Oligohidroamniyotik Gebelere Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının Yaklaşımının Değerlendirilmesi: Bir Anket çalışması” İzle
1538 İrem Ateş 215 SEZERYANDA REJYONEL ANESTEZİ Mİ GENEL ANESTEZİ Mİ? İzle
1519 Mahi Nur Cerit 216 SUBAKUT TİROİDİTİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİNİN YERİ İzle
1520 Mahi Nur Cerit 216 SUBAKUT TİROİDİTİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİNİN YERİ İzle
1602 Fatih Çakmak 217 Acil Serviste Kan Transfüzyonu Yapılan Hastaların Demografik Özelliklerinin İncelenmesi İzle
1477 Orhan Zengin 218 AKSİYEL SPONDİLOARTRİTTE FİBROMYALJİNİN HASTALIK AKTİVİTESİ DEĞERLENDİRMESİNE VE TEDAVİ YANITINA ETKİSİ İzle
1556 Rana AL Husaini 219 Kandaki Düşük DNMT3A ve DNMT3B eksepresyon Düzeyleri: Akut Miyeloid Lösemi (AML) Hastalarının Bir Örneğinde Kötü Prognostik Belirteçler. İzle
1675 mehmet ümit çetin 220 Çocuklarda travmatik rekürren kalça çıkığı: Vaka sunumu ve literatür incelemesi İzle
1590 fatma çiftçi 221 PEDİATRİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE DENTAL TRAVMALAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMI:OLGU SUNUMU İzle
1408 Salih Kara 222 Apendiks rotasyonuna bağlı ince bağırsak iskemisi: Nadir bir olgu sunumu İzle
1621 mehmet çakıroğlu 224 FİBROMİYALJİ SENDROMLU KADINLARDA ENSTRÜMAN YARDIMLI YUMUŞAK DOKU MOBİLİZASYONU VE İSKEMİK KOMPRESYON TEKNİĞİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İzle
1705 mehmet ümit çetin 225 Femur Başı Avasküler Nekrozda Yeni Bir Tedavi Metodu İzle
1676 mehmet ümit çetin 225 Femur Başı Avasküler Nekrozda Yeni Bir Tedavi Metodu İzle
1757 Banu Öter 226 Çocuklarda doğum şekli, maternal faktörler ve diş çürüğü arasındaki ilişki İzle
1539 Ali Hassan 227 TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANAN MÜLTECİLERE UYGULANAN ÜST EKSTREMİTE VE SKAPULAR EGZERSİZLERİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1719 Özgül Özgan çelikel 229 MATERNAL YAŞIN GEBELİK PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İzle
1467 Ender SİYEZ 230 Bir Devlet Hastanesinde Sünnet Başvuruları ile Sünnet Edilme Oranlarının Retrospektif Olarak İncelenmesi İzle
1695 AHMET YURTERİ 231 Bilateral Osgood Schlatter Eşlik Eden Bilateral Proksimal Metafizer Tibia Stres Kırığı İzle
1631 Büşra Erşan Erdem 232 KORDOMA OLGULARINDA HİSTOLOJİK VARYANT, REKÜRRENS VE SAĞ KALIMIN BRAKÜRİ EKSPRESYONU İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1516 KÜBRA TOPAL 233 25 ÇOCUK HASTADA BURUNDA YABANCI CİSİM DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1599 Ümmühan KANDEMİR 235 Hypericum hircinum L. Ekstresinin Farelerdeki Anksiyolitik-Benzeri Etkisine GABA-A / Benzodiazepin Reseptörleri Aracılık Eder İzle
1611 Mirkhalig Javadov 237 Genel anestezi ve cerrahi girişim uygulamadan paratiroid allotransplantasyonu İzle
1688 Sinan saral 238 Apelin-13, sisplatin kaynaklı bilişsel yetmezlik oluşturulan erişkin erkek sıçanlarda hipokampal nörokimyayı etkileyerek kognitif davranışı düzeltir. İzle
1455 Abdulkadir SARI 239 Gözden kaçan perilunat karpal dislokasyonda açık redüksiyon ve K teli uygulaması sonuçlarımız İzle
1565 Serdar Culcu 241 Ailevi Adenomatöz Polipozis ve Pankreas Adenokarsinomunun Yönetimi İzle
1541 Tuğba Akçaoğlu 242 Obstetrik Girişimler İçin Kliniğimizde Takip Edilen Gebelerde COVID Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi İzle
1694 Müzeyyen Aksu 243 HELICOBACTER PYLORI İMMUNOPATOGENEZİSİNDE İN VİTRO SERUM DUYARLILIĞI, SERUM IgG DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ ANTİJENLERİN ROLÜ İzle
1506 LEYLA GÜVEN 246 THYROZINASE ENZYME INHIBITOR ACTIVITY OF ROSA PIMPINELIFOLIA PETALS İzle
1546 Mert Şahinoğlu 247 KAUDA EQUİNA SENDROMU NEDENİYLE CERRAHİ TEDAVİSİ YAPILAN HASTALARDA PROLO SKORLAMASI VE SONUÇLARI İzle
1624 ömer zühtü 248 Yoğun Bakım Ünitesindeki COVID-19 Tanılı Geriatrik Hastaların Komorbidite ve Mortalitenin Analizi İzle
1689 ömer zühtü 248 Yoğun Bakım Ünitesindeki COVID-19 Tanılı Geriatrik Hastaların Komorbidite ve Mortalitenin Analizi İzle
1564 barış ecevit yüksel 250 Pandemi Döneminde Yoğun Bakım Ünitesinde Alzheimer Hastalarının Klinik Özellikleri İzle
1691 tünay kandemir 251 Pandemi Döneminde Yoğun Bakım Ünitesinde Pulmoner Emboli Tanılı Hastaların Klinik Özellikleri İzle
1627 Afşin İpekci 252 DİYABETİK AYAK HASTALARININ ACİL KALABALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ İzle
1524 Fatma Atalay 253 ORAL MUKOZAL LEZYONLAR: 1 YILLIK BİYOPSİ SONUÇLARIMIZ İzle
1523 Fatma Atalay 253 ORAL MUKOZAL LEZYONLAR: 1 YILLIK BİYOPSİ SONUÇLARIMIZ İzle
1665 SEHER KURTUL 254 FTALAT MARUZİYETİNİN TİROİD ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR OLGU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1596 Mustafa Nusret Çiçekli 260 TIBBI SÜLÜK TEDAVİSİ VE ÇEŞİTLİ AĞRI SENDROMLARINDA KULLANILMASI İzle
1518 Zeydin Acar 262 Primer PTCA ile tedavi edilen anteriyor miyokard enfarktüslü hastalarda başvurudaki EKG de fragmente QRS bulunması sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ile ilişkilidir. İzle
1569 Mustafa Nusret Çiçekli 263 COVİD-19 NÖRODEJENERASYONA SEBEP OLUR MU? İzle
1573 Mustafa Nusret Çiçekli 263 COVİD-19 NÖRODEJENERASYONA SEBEP OLUR MU? İzle
1551 Fehmi Ünal 264 Erken Membran Rüptürü risk faktörü olarak maternal yaş İzle
1609 Nil Atakul 267 Premenopozal Adneksiyal kitlelerin ayırıcı tanısında HE4’ ün rolü İzle
1759 binali fırıncı 269 PANKREASIN SOLİD PSÖDOPAPİLLER NEOPLAZMI NADİR BİR PEDİATRİK PANKREAS TÜMÖRÜ; OLGU SUNUMU İzle
1566 Zehra Bedir 270 OKSİTOSİN ALERJİSİ İzle
1633 ümit turan 271 Meme Kanseri Hastalarında p21 Kodon31, MDM2 SNP309 ve p53 Kodon72 Gen Polimorfizmlerinin Klinikopatolojik Parametreler ve Sağkalımla İlişkisi İzle
1622 Saliha Karagöz Eren 274 Dev Fibroadenoma Bağlı Meme Asimetrisinde Onkoplastik Teknik: Hemi-Batwing Mammoplasti İzle
1593 TUĞBA 277 TÜRK POPÜLASYONUNDA IL-13 GENETİK POLİMORFİZM SIKLIĞI ve ASTIM HASTALIĞI İLE İLİŞKİSİ -ÖN DEĞERLENDİRME İzle
1619 Bahar Işık 279 YILAN ISIRMASI SONRASI GELİŞEN İSKEMİK STROK OLGUSU İzle
1632 Bahar Işık 279 YILAN ISIRMASI SONRASI GELİŞEN İSKEMİK STROK OLGUSU İzle
1623 Bahar Işık 279 YILAN ISIRMASI SONRASI GELİŞEN İSKEMİK STROK OLGUSU İzle
1625 Bahar Işık 279 YILAN ISIRMASI SONRASI GELİŞEN İSKEMİK STROK OLGUSU İzle
1630 Bahar Işık 279 YILAN ISIRMASI SONRASI GELİŞEN İSKEMİK STROK OLGUSU İzle
1629 Bahar Işık 279 YILAN ISIRMASI SONRASI GELİŞEN İSKEMİK STROK OLGUSU İzle
1628 Bahar Işık 279 YILAN ISIRMASI SONRASI GELİŞEN İSKEMİK STROK OLGUSU İzle
1517 Pınar Çeltikçi 280 Karotid Bifurkasyonun Normal ve Ekstrakraniyal İnternal Karotid Arter Darlığı Vakalarında Morfometrik Değerlendirmesi İzle
1610 Mahmut Said Değerli 282 GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRÜ(GİST) TAKLİT EDEN SPLENOZİS OLGUSU İzle
1550 bülent barış güven 283 SPONTAN İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYON KAYNAKLI BAŞAĞRISININ SFENOPALATİN GANGLİON BLOKAJI İLE BAŞARILI TEDAVİSİ İzle
1679 Serap Fırtına Tuncer 284 PATOLOJİ TANISI ADENOMYOZİS YA DA LEİOMYOMA UTERİ OLAN HİSTEREKTOMİZE OLGULARDA, KLİNİK SEMPTOMATOLOJİNİN VE TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRMENİN RETROSPEKTİF KORELASYONU İzle
1554 Selin Elmaoğulları 289 OBEZ ÇOCUK VE ADOLESANLARDA TAM KAN SAYIMINA DAYALI İNFLAMATUVAR BELİRTEÇLERİN SİSTEMİK İNFLAMASYONU ÖNGÖRMEDEKİ YERİ İzle
1563 Selcuk Gulmez 290 Laparoskopik kolesistektomi planlanan hastalarda ortak safra kanalı taşlarının eşzamanlı tespiti için yeni bir modifiye skorlama sisteminin gerekliliği ve geliştirilmesi İzle
1613 Emine Ayça Cimbek 291 Subklinik Hipotiroidi ve Hiperprolaktinemi Birlikteliği Olan 2 Olgu İzle
1733 Berna Yüce 292 COVID-19 PANDEMİSİ’NİN GLOKOM BİRİMİ’NE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ İzle
1626 Elem Yorulmaz 293 KOMPLET DEKONJESTİF TEDAVİ SIRASINDA GELİŞEN KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU: OLGU SUNUMU İzle
1680 Hüseyin Yakar 295 Nörofibromatozlu yetişkin bir hastada nadir görülen bir tümör vakası: Lomber ependimoma. İzle
1640 Mert Şahinoğlu 296 BEL VEYA BOYUN AĞRISI OLAN HASTALARIN ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARININ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ. İzle
1553 sefa aktı 297 Yaşlı hastalarda kalça kırıkları ile ilişkili üst ekstremite kırıkları: Prevalans ve klinik çıkarımlar İzle
1647 Fulya Eren 298 İDİYOPATİK JENERALİZE EPİLEPSİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1618 Burçin Pehlivanoglu 299 Ultrasonografi Eşliğinde Meme Biyopsisi Yapılan Olgularda Radyolojik-Histopatolojik Uyumun Değerlendirilmesi İzle
1536 Yasin Kara 301 Erişkinde nadir bir ileus nedeni idiopatik İleoçekal invajinasyon:Olgu sunumu İzle
1589 Emetullah Cindil 302 Glioma WHO Derecesini Öngörmede Manyetik Rezonans Duyarlılık Ağırlıklı Görüntülemenin Yeri İzle
1606 Çağlar Öktem 303 Covid-19 Pandemisi ve Göz İzle
1544 Yılmaz APAYDIN 304 TÜRKİYE’DE PEDİATRİK ANESTEZİ GELİŞİMİ VE PEDİATRİK ANESTEZİDEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLER İzle
1683 furkan karahan 305 PEPTİK ÜLSER PERFORASYONUNDA NÖTROFİL-LENFOSİT ORANI VE PERFORASYON ÇAPI MORTALİTEYİ ÖNGÖREBİLİR Mİ ? İzle
1699 furkan karahan 305 PEPTİK ÜLSER PERFORASYONUNDA NÖTROFİL-LENFOSİT ORANI VE PERFORASYON ÇAPI MORTALİTEYİ ÖNGÖREBİLİR Mİ ? İzle
1658 Mehmet Can Nacar 306 MEFV geni patojenik varyantları: Türk popülasyonunda dismenore için bir risk faktörü İzle
1729 Aylin Reyhani 308 COVID-19 Döneminde Epilepsi İzle
1656 mustafa yavuz 309 Günümüzde Cerrahi-Teknolojinin Etkisi-Pandemideki Zorluklar İzle
1660 abdullah arif yılmaz 310 İmplante edilen kardiyoverter defibrilatör batarya değişimi ile İlişkili akut psikotik atak: vaka sunumu İzle
1641 Ertugrul Emre Gunturk 314 KORONER ARTER HASTALIĞININ CİDDİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE NON-HDL KOLESTEROL İzle
1685 Esma Kobak TUR 315 PARKİNSONİZM İLE PREZENTE BİR NÖROAKATOSİTOZ OLGUSU İzle
1643 Büşra Yaprak Bayrak 316 Anormal Uterin Kanamada Endometrial Örneklemenin Önemi İzle
1663 Sedat Özdemir 317 Covid 19 Ve D-Dimer İzle
1614 Celal Bozkurt 318 Posteromedial Gevşetme Uygulanmış Tekrarlayan Pes Ekinovarus Olgusunda Mini-Skarotomi Yardımlı Ponseti Yöntemi İzle
1662 Betül Gündoğdu 319 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ KAYNAKLI SCHWANNOM OLGULARINDA TEK MERKEZ DENEYİMİMİZ İzle
2067 Esma Kobak TUR 320 COVID-19'UN PARKİNSON HASTALIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İzle
1726 Esma Kobak TUR 320 COVID-19'UN PARKİNSON HASTALIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İzle
1763 Kağan Deniz 322 Mandibular 3. Molar (M3M) Dişlerin Erüpsiyon Seviyelerinin Mandibular 2. Molar (M2M) Dişlere Etkisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile Değerlendirilmesi. İzle
1642 EZGİ DEĞERLİ 325 NADİR BİR VAKA: MEME KANSERİNİN MİDEYE METASTAZI VE HORMONOTERAPİ İLE TAM YANITI İzle
1570 canan tapkan 326 gebelik ve covid-19 İzle
1762 Çiğdem Arabacı 327 TAM İDRAR ANALİZİ İLE İNFEKSİYON BELİRTEÇLERİNİN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU TANISINDAKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İzle
1767 Çiğdem Arabacı 328 STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzle