Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
1324 Şadiye Kılıç 3 DİCK AND CAREY MODELİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE TÜRKÇE DERSİNDE DİL BİLGİSİ BECERİ ALANINDA YAZIM VE NOKTALAMA KONULARININ ÖĞRETİLMESİ İzle
1746 Mehmet Taş 4 18.Yüzyıl Osmanlı Donanmasında Malul Mürettebat ve Devletin Bunlara Yaklaşımı İzle
1730 Mehmet Taş 4 18.Yüzyıl Osmanlı Donanmasında Malul Mürettebat ve Devletin Bunlara Yaklaşımı İzle
1310 Şadiye Kılıç 6 ŞAİRLER ARASINDA HÜMANİST VE FEMİNİST BİR ‘‘ŞAİR’’ KADIN: BETÜL DÜNDER’İN HAYATI- ESERLERİ VE ESERLERİNİN HÜMANİST VE FEMİNİST BAĞLAMDA İNCELENMESİ İzle
1281 Yasemin ANGIN 9 MANEVİ DANIŞMANLIKTA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ VE BİR OLGU SUNUMU İzle
1742 Hüseyin Korkmaz 15 Xi Jinping Dönemi Yeni Çin Diplomasisini Anlamak İzle
1543 Bakko Mehmet Bozaslan 17 RUSYA FEDERASYONU’NDA ANAYASA MAHKEMESİ İzle
1511 İbrahim Yılmaz 25 Osmanlı Son Döneminde Hayvan Hırsızlıkları ve Alınan Tedbirler İzle
1637 SEYİT MEHMET BUÇUKOĞLU 26 İSTANBUL’DA KİMLİKSİZLEŞEN MİMARİNİN SANAT VE TASARIM EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEYİT MEHMET BUÇUKOĞLU’NUN RESİMLERİNDE “PENCERE” İMGESİ İzle
1227 Emrah Dolgunsöz 36 The Effect of Emotional Valence on L2 Word-Image Matching Performance: An Eye-Tracking Study İzle
1207 Rahile Güran 40 Duygusal Emek Yoğun Bir Meslekte Performans Değerlendirmede Değerlendirilenin Algısının Araştırılması: Bir Çağrı Merkezi Örneği İzle
1711 Mustafa Yüksel Erdoğdu 44 ÖĞRENCİLERİN YALNIZLIK DÜZEYİNİN YORDANMASINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU İLE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ROLÜ İzle
1369 Burak YILDIRIM 45 ÇAĞDAŞ HİBRİT SERAMİKLER VE ÖRNEK BİR SANATÇI: TAL BATİT İzle
1370 Burak YILDIRIM 46 Lİ XİAOFENG VE GİYİLEBİLİR SERAMİKLER İzle
1598 murat korkusuz 47 İLKÖĞRETİM OKULLARI İKİNCİ KADEMEDE GÖREV YAPMAKTA OLAN BEDEN EĞİTİMİ VE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE ETKİLEŞİMSEL DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ, SİİRT ÖRNEĞİ İzle
1645 Yasin TÜRKDAY 50 Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Okuduğunu Anlamada Özetleme ve Ana Fikir/Yardımcı Fikir Tespit Etme Stratejileri İzle
1615 Yasin TÜRKDAY 51 Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Akıcı Okuma Becerisini Geliştirmede Eko Okuma Stratejisinin Kullanımı İzle
1594 Nilay KINAY CİVELEK 52 HALİL EDÎB’İN “YÂDİGÂR” ŞİİRİNDE GENÇLERE NASİHATLER İzle
1521 sevtap örgel 57 Modernizm ve Çağdaş Sanat Pratiklerinde Yöntem olarak Oyun Örnekleri İzle
1371 Burak YILDIRIM 59 SERAMİK TORNA ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMİNİN GÜNÜMÜZDE ULAŞTIĞI SINIRLILIK/SINIRSIZLIK DURUMU İzle
1577 Ayça 61 KÜRESELLEŞMENİN YÜKSEKÖĞRETİME YANSIMALARI İzle
1505 MİTHAT TURHAN 64 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İŞGÖREN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İzle
1716 ESMA PEHLİVANOĞLU 65 Yetişkinler için Bilişsel Eğitim Fırsatları İzle
1715 ESMA PEHLİVANOĞLU 65 Yetişkinler için Bilişsel Eğitim Fırsatları İzle
1513 Sercan YAVAN 66 PİYASA BAŞARISIZLIKLARI ÇERÇEVESİNDE ÇEVREYE DUYARLI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İNCELENMESİ: AB İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI İzle
1552 Yücel ÖZTÜRK 72 R. RAYMOND AİNE’NİN RAPORU ÇERÇEVESİNDE YUNAN İŞGALİ ESNASINDA BURSA’DA YAŞANAN TAHRİBAT İzle
1736 Güler Aliyeva 76 Geography in the Safavid state (based on the travel account of Jean Chardin ) İzle
1600 AHU COŞKUN ÖZER 77 TÜRKİYE’NİN KOMŞU ÜLKELERLE TİCARETİNİN DIŞ TİCARET DENGESİNE ETKİSİ İzle
1499 Alper Ecevit 81 Sosyal Bütünlük, Siyasal Rekabet ve Yolsuzluk İzle
1681 Melis ALTAN 87 15.ASRIN YABANCI VE OSMANLI KAYNAKLARINDAKİ BİLGİLERE GÖRE FATİH SULTAN MEHMET VE OSMANLI ORDUSU İMAJI İzle
1582 Güneş Ertan 90 Afetlerde Kamusal İletişim İzle
1659 Emrah Bilgin 95 Kâsımî Mecmûası’nda Feyzî ve Feyzî-i Bağdâdî Başlıklı Şiirler İzle
1740 Ayşegül Baykul 96 TÜRKİYE’DE İBBS DÜZEY 3 BÖLGELERİNİN TİCARET İLİŞKİSİNİN ÇEKİM MODELİ İLE ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ İzle
1752 Hayriye Sultan TUNÇ 101 Okul Yöneticilerinin Temel Psikolojik İhtiyaçları İzle
1755 Fatih Aydın 103 İBN RÜŞD DÜŞÜNCESİNDE İLAHÎ ADALET SORUNU İzle
1561 Emel ÇOKOĞULLAR BOZASLAN 106 DİJİTAL ÜRETİM VE ENFORMASYON ÇAĞINDA "HİKÂYE ANLATICISI" İzle
1616 Ayşe OKUYUCU 107 TRİLYE’DE (BURSA) KÜLTÜREL TURİZMİN GELİŞİM SÜRECİ VE ETKİLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA İzle
1706 semra yılmaz çildam 108 KENTSEL YEŞİL ALAN ÖRNEKLERİNDEN KEZER KAMPÜSÜ HOBİ BAHÇELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İzle
1704 AYNUR ÖNÜR ASLAN 109 GÜMRÜK REJİMLERİNİN FİRMALARA KATKILARI: YENİ GÜMRÜK KANUNU TASLAĞI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER İLE BİRLİKTE BİR ANALİZ İzle
1765 A. Muhsin Yılmazçoban 110 KAPİTALİST TÜKETİM KÜLTÜRÜ ÜRETİMİ SOSYAL DIŞLANMAYA KARŞILIK BÜTÜNLEŞMİŞ TOPLUM İzle
1751 Hilal Keklikci Dalak 122 "Matematik ve Sanat" Projesinin Değerlendirilmesi İzle
1744 KEMAL ÇİFTYILDIZ 338 X VE Z KUŞAĞI AÇISINDAN ÇALIŞMA YAŞAMI: İŞLETMELER İÇİN PANDEMİYİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRMEK İzle
1738 Arafat Useini 341 İngilizce Yabancı Dil Öğretiminde Özerk Öğrenmenin Önemi İzle
1758 Meltem Aydoğan 343 Türk göçü ve dernek kuruluşları tarafından ulusötesi Türk kimliğinin inşası  İzle