Videolar
ID Yazar İsim Makale İd Makale İsmi Videoyu İzle
1186 Bakko Mehmet Bozaslan 1 RUS DEVLET TEŞKİLATI ile MERKEZİ İDARE ANLAYIŞININ TÜRK DÜNYASI DEVLETLERİNE TESİRİ: YAPISAL ve İŞLEVSEL BİR ANALİZ İzle
1195 Ayça Can Kırgız 2 AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RUSYA PAZARI İzle
1187 Uğur Eyidiker 8 OSMANLI’DAN ERKEN CUMHURİYETE TÜRKİYE’DE FEMİNİZMİN TARİHSEL KÖKENLERİ İzle
1192 Aydın Çakmak 26 PETERSBURG SEFİR-İ KEBİR VEKİLİ RUMBEYOĞLU FAHREDDİN BEY’İN SİYASİ FAALİYETLERİ İzle
1194 Gürbüz Arslan 31 Türk-Sovyet İlişkilerinde Normalleşmenin Başlaması: Feridun Cemal Erkin’in Moskova Seyahati (30 Ekim - 6 Kasım 1964) İzle
1193 Ebru koçak 32 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Bütçe Komisyonuna İlişkin Getirdiği Düzenlemelerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi İzle
1190 Bahtiyar Ahu Alpaslan 34 Covid 19 Pandemisinin İletişim Süreci Üzerindeki Etkileri İzle
1191 Osman Erciyas 53 Kıbrıs Ağzında Öztürkçe Kullanım Örnekleri İzle