Title Author Category Kabul Mektubu Kabul Mektubu
The Practice Of Doping İn Algerian Sporting Circles Hadjar Kherfane Mohamed-Abdelkader Benchehıda-Mohammed Zerf (Poster)
Dynamic Postural Control During Uneven Walking At Fast Versus Normal Walking Speed Soran Aminiaghdam- Eric Griessbach-Johanna.Vielemeyer@uni-Jena.De-Roy Müller Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Genç Sporcularda Sosyal Beceri̇ Düzeyi̇ni̇n Yaş Deği̇şkeni̇ne Göre İ̇ncelenmesi̇ Çağlar Türkoğlu-Oğuzhan Dalkıran-Cem Sinan Aslan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Dersi̇ni̇n Öğrenci̇leri̇n Sportmenli̇k Dav-Ranışlarına Etki̇si̇ Yahya Doğar-Mehmet Yağmur Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Zi̇yaretçi̇leri̇n Park Kullanım Özelli̇kleri̇ni̇n Genel Park Kullanım Memnuni̇yeti̇ Üzeri̇ne Etki̇si̇ Güney Çeti̇nkaya-Seden Söyler-Ece Ömüri̇ş Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Kent Ormanlarında Oryantiring Sporu ve Mekan: Belgrad Ormanı Örneği Ayça Yeşim Çağlayan-Cengiz Karagözoğlu-Nehar Büyükbayraktar-Nigar Küçük-Muhittin İ̇nan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Beden Eği̇ti̇mi̇ Öğretmenleri̇ni̇n Güncel Öğreti̇m Modelleri̇ne İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇ Kerim Balıbey-Ayşe Feray Özbal-Erkan Karagülle-Yunus Kaya-Ali Meral Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Süper Amatör Li̇gi̇ Futbolcuların Akran Baskısı Stres ve Saldırganlık Düzeyi̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Serdar Sucan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Farklı Branşlarda Sportmenlik: Okul Sporları Üzerine Bir Uygulama Ömür Fatih Karakullukçu-Hüseyin Gümüş Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Alt Yapı Sporcularının Hayatın Anlamı ve Amacı Özelli̇kleri̇ni̇n Hedef Bağlılığı Düzeyleri̇ne Etki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Fati̇h Murathan-Mehmet Kartal-Gamze Murathan-Hande İ̇nan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Üni̇versi̇telerarası Spor Organi̇zasyonlarına Katılan Sporcuların Di̇ji̇tal Oyun Bağımlılığı Özelli̇kleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Fati̇h Murathan-Aykut Dündar-Mehmet Kartal-Gamze Murathan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇ni̇n Sporcu Bağlılık Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Nazlıhan Çapacıoğlu-Alişan Durmaz-Emine Gegen-Ayşe Feray Özbal Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Zumba Katılımları İ̇le İ̇lgili Görüşleri Duygu Gök-Ayşe Feray Özbal-Derya Ak Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Alternatif Turizm Potansiyeli; Antalya İ̇li Örneği Burhanettin Hacıcaferoğlu Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Düzenli Olarak Egzersiz Yapan Bireylerin Narsisizm Düzeylerinin İ̇ncelenmesi Simara Aybike Uçar-Nimet Haşıl Korkmaz Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
New Challenge In Romanıan Educatıon System – Theoretıcal Classes For Physıcal Educatıon Laurentiu - Gabriel Talaghir-Teodora Mihaela Iconomescu Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
“ıntangible Cultural Heritage (Ich) İn Global Sustainability Part 2 : Silk Road 3, What İt Means For Sports & The Arts?“ Cecilia W Yu Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education
Teni̇sçi̇ Çocuklarda Bi̇lateral ve Uni̇lateral Extensi̇yon-Fleksi̇yon Kuvvet Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Ramazan Demi̇rci̇-Zübeyde Aslankeser Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
10 Seans Maksimal Sprint Antrenman Uygulamasının Vo2max Üzerine Etkisi Cebrail Altınsoy-Zübeyde Aslankeser Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
"Silk Road 3..Baby!" Cecilia Yu -Kel1st Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physıcal Education and Sports Education (Poster)
Tangonun Sosyal Dansçıları Rıza Özgür Altun Dans / Dance
Sustainability İn Sport: Myth Or Reality Olena Yarmoliuk Dans / Dance
Yüzme Sporuna Devam Eden Hafif Zihinsel Engelli Bireylerin Öz Güvenlerinin Değerlendirilmesi: (Nitel Bir Çalışma) Hacı Karadağ-Mehmet Özdemi̇r-Mehmet Ilkım Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
Spor Yapan ve Spor Yapmayan B2 ve B3 Görme Engelli Bireylerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Karşılaştırılması İbrahim Dalbudak-Şıhmehmet Yi̇ği̇t-Mihriay Musa Engellilerde Beden Eğitim ve Spor /Physical Educaiıon and Sports In Disabilities
Comparison Of Joint Force Of Lower Limb Joints İn Different Hand Positions İn Squat Exercise Hamidreza Barnamehei-Fatemeh Aflatounian-Mohammad Razaghi -Mahdi Katiraei-Rayehe Rezaei-Mozhgan Gholami-Tahereh Vojdani-Milad Karimi Dastjerdi-Mohammad Torabigoudarzi Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
12-14 Yaş Tenis Oyuncularında Tenis Top Atma Makinası ile Yapılan 10 Haftalık Antrenmanın Bazı Fiziksel ve Biyomotorik Özelliklere Etkisi Turgut Çamlıbel-Mehmet Özal Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Eli̇t Serbest ve Grekoromen Sti̇l Güreşçi̇lerde Maksi̇mal Kuvvet Değerleri̇ İ̇le Reakti̇f Kuvvet İ̇ndeksi̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Si̇nan Kara-Mehmet Özal Hareket Bilimleri ve Antrenman / Movement Science and Training
Leisure Time Activities Among Turkish People: A New Trend Or A Life Style Change? Guliz Coskun Rekreasyon / Recreation
Kent Parklarının Fiziksel Aktivite Düzeyine Etkisi: İ̇stanbul Sultanbeyli Gölet Parkı Örneği Fatma Merve Şi̇mşek-Ayça Yeşim Çağlayan-Cengiz Karagözoğlu Rekreasyon / Recreation
Fitness Merkezine Üye Bireylerin Serbest Zaman Faydalarının Bazı Değişkenlere Göre İ̇ncelenmesi Enes Fi̇dan-Gaye Erkmen-Ezgi̇ Ertüzün Rekreasyon / Recreation
Antalya Konyaaltı Kent Meydanı’nın Rekreasyonel Aktiviteler ve Bitkisel Tasarım Bağlamında Değerlendirilmesi Selma Kösa Rekreasyon / Recreation
Şehirlerin Gelişiminde Rekreasyon Faaliyetleri ve Spor Alanlarının Planlanmasının Önemi: Türkiye'den Uygulama Örnekleri Aziz Cumhur Kocalar Rekreasyon / Recreation
Rekreatif Yüzücülerin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri ve Optimal Performans Duygu Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İ̇ncelenmesi Mehmet Denktaş-Gaye Erkmen Rekreasyon / Recreation
Eskrim Hakemliği Yapan Bireylerin Rekreatif Etkinliklere Katılımlarındaki Engellerin Belirlenmesi Kader Çeli̇k-Gaye Erkmen -Ezgi̇ Ertüzün Rekreasyon / Recreation (Poster)
Kız Öğrenci Yurtlarında Kalan Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimleri ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İ̇lişkinin İ̇ncelenmesi Eda Nur Aksoy-Gaye Erkmen-Ezgi̇ Ertüzün Rekreasyon / Recreation (Poster)
Adapted Physical Activity Effect İn Mental Health İn Deaf-Mutes Children. Mouıssı Farıd-Sba Bouabdellah Sağlık ve Spor Bilimleri
Heey!beynim Nasılsın? Oğuzhan Gözek Sağlık ve Spor Bilimleri
Koşucuların Ultra-Maraton Etki̇nli̇kleri̇ne Katılmalarındaki̇ Moti̇vasyonel Boyutlar ve Bu Boyutların Onların Yaşam Doyumları ve Başarı Algılarıyla Karşılaştırılması Arif Çetin-Cemal Özman Sağlık ve Spor Bilimleri
Kinematics And Kinetics Differences Of Shoulder Between Elite And Non-Elite Badminton Players During Overarm Badminton Smash Hamidreza Barnamehei-Neda Golfeshan-Mahdi Barnamehei-Sureh Modabberi Bejandi-Farhad Tabatabai Ghomsheh-Majid Pouladian-Mohammad Razaghi Spor Bilimlerinde Mühendislik / Engineering in Sports Science
Sporti̇f Performansta El-El Bi̇leği̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ne Çok Yönlü Yaklaşım Şule Keçeli̇oğlu-Burçin Akçay Spor Sağlık Bilimleri / Sports Health Sciences
Sportif Sevinç Ritüelleri ve Beden Dilinin Dönüşümü: Futbolcular Üzerine Bir İ̇nceleme Mustafa Aydemi̇r Spor Yönetimi / Sport Management
Taraftarlar Açısından Müslüman Sporcu Markasının Özelliklerinin Anlaşılması Ali Hasaan-Mücahit Fişne-Vajiheh Javani Spor Yönetimi / Sport Management
Kadro Farklılıklarında Li̇derli̇k Boyutlarının İ̇ncelenmesi̇ Ali̇ye Menevşe Spor Yönetimi / Sport Management
Kadın ve Erkek Voleybolcuların Spor Moti̇vasyon Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Çağlar Türkoğlu-Oğuzhan Dalkıran-Cem Sinan Aslan Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇ni̇n Bi̇li̇nçli̇ Farkındalık Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Esra Bayrak Ayaş Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Voleybol Hakemleri̇ni̇n Hakem Öz Yeterli̇k Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Çalık Veli Koçak Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Spor Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Sosyal Görünüş Kaygısı Düzeyleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ Yalçın Uyar-Hakan Sunay Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Takım ve Bireysel Spor Yapan Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin İ̇ncelenmesi Simara Aybike Uçar-Nimet Haşıl Korkmaz -Ahmet Yılmaz Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Türki̇ye Şampi̇yonasına Katılan Yıldız Güreş Kız Sporcuların Spor Karakter Yapıları İ̇le Ahlaki̇ Karar Alma Tutumları Burcu Güvendi-Mehmet Güçlü-Yavuz Güvendi-Ayşe Türksoy Işım Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Sporcuların Algılanan Sportif Yeterlik ve Hedef Yönelimlerinin İ̇çsel Konuşma ve İ̇mgeleme Biçimlerini Belirlemedeki Rolü Gülçin Sezer Hocaoğlu-F.Hülya Aşçı Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Yıldız Kızlar Güreş Türki̇ye Şampi̇yonasına Katılan Sporcuların Hayal Etme ve Cesaret Düzeyleri̇ Burcu Güvendi-Mehmet Güçlü Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas
Adolesan Sporcuların Tükenmişliğinin Belirlenmesinde Algılanan Ebeveyn Mükemmeliyetçiliği ve Güdüsel İ̇kliminin Rolü Nilay Hande Kocadağ-F. Hülya Aşçı Sporda Psikososyal Alanlar / Sports Psychosocial Areas (Poster)