This list is is updated periodically.

This list includes participants submitted from several countries such as TURKEY, OMMAN, PAKISTAN, AZERBAIJAN, INDONESIA etc.

Title Author
Innovation İn Clinical Teaching: Diabetic Foot Care Using Jigsaw Method Teaching Strategy-A Pilot Study Firdous Jahan-Hiba Siddiqui
Impact Of Dialogues On Gender Based Esl Learners’ Speaking Skills: An Investigation Muhammad Safdar Bhatti-Rafia Mukhtar
Affixes: A Current Trend Of Vocabulary Development For Esl Learners Muhammad Safdar Bhatti-Rafia Mukhtar
Rousseau’nun Cumhuri̇yetçi̇ Bağlamı: Kaybedi̇len Doğal Özgürlükten Kazanıl(Amay)an Poli̇ti̇k Özgürlüğe Batıkan Aksoy
Kıdemli̇ Öğretmen Adaylarının İ̇ngi̇li̇zceni̇n Yabancı Di̇l Olarak Öğreti̇ldi̇ği̇ Ders Ki̇taplarından Beklenti̇leri̇ Kamile Hamiloğlu
Öğreti̇m Elemanlarının Akademi̇k Entelektüel Li̇derli̇k Özelli̇kleri̇ Fatma Öztürk
An Undergraduate Patient Safety Module İn Family Medicine Curriculum: Medical Students’ Perception And Attitude Before And After İmplementing Patient Safety Curriculum İn Clinical Years Firdous Jahan-Hiba Siddiqui
Musa Carullah Bi̇gi̇yef'i̇n Sünnet Anlayışı Mustafa Akman
Di̇n Öğreti̇mi̇nde Vi̇zyon ve Mi̇syon Mustafa Akman
An Experimental Interior Architecture Education: A Case Study İn The First Design Studio Yusuf Gürçınar
Kadın-Erkek İ̇li̇şki̇leri̇ndeki̇ Yaş Farkının Hüseyi̇n Rahmi̇ Gürpınar’ın Romanlarındaki̇ Yeri̇ Ece Serri̇can Kabalcı
Hüseyi̇n Rahmi̇ Gürpınar’ın Romanlarının René Gi̇rard’ın “üçgen Arzu Modeli̇” Çerçevesi̇nde İ̇ncelenmesi̇ Ece Serri̇can Kabalcı
Göç ve İ̇leti̇şi̇m: Araçlar, Yollar, İ̇leti̇ler Sedat Cereci
Mükemmel Halkla İ̇li̇şki̇ler Teori̇si̇ Bağlamında Toplumsal Hareketler ve Halkla İ̇li̇şki̇lere Dai̇r Kuramsal Bi̇r Tartışma Hatice Burcu Önder
Motıvatıon To Go Publıc And The Fınancıal Performance Of Companıes In Indonesıa Nizwan Zukhri -Kamaludin
İ̇nsan Hakları ve Özgürlükler Bağlamında Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi Fatih Altun
Çağdaş Si̇yasette Temel Düşünceler ve Akımlar Tazegül Gasımova
Safevilerde Haberleşme Yöntemleri Eralp Erdoğan
Nurullah Ataç'ta Sanatın Mahiyeti ve Fonksiyonu Sorunu Cem Yılmaz Budan
Preventing Factors Of Elderly Suicide İn Prisons Gulshan Aliyeva
Akses Application At The Indonesian Central Securities Depository (Kseı): An Empirical Test Of The Delone-Mclean Model Of Information System Success Willy Abdillah-Berto Usman-Ruth Yendra Indriyatmi
Determinants Of Cash Holding: Evidence From Indonesia Fitri Santi