This list is is updated periodically.

This list includes participants submitted from several countries such as TURKEY, OMMAN, PAKISTAN, AZERBAIJAN, INDONESIA etc.

Title Author
Balinese Architecture, Cultural Heritage, And Denpasar Heritage City Council Made Adi Widyatmika
Yeni̇ Nesi̇l Bankacılık: Api̇ Uygulamaları ve Bankacılık Sektörüne Muhtemel Etki̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Sinemis Binicioğlu Zengin
Reklamcılık Sektöründe Iot Kullanımı ve Gizlilik Bağlamında Değerlendirilmesi Büşra Kaboğlu
Innovation İn Clinical Teaching: Diabetic Foot Care Using Jigsaw Method Teaching Strategy-A Pilot Study Firdous Jahan-Hiba Siddiqui
Impact Of Dialogues On Gender Based Esl Learners’ Speaking Skills: An Investigation Muhammad Safdar Bhatti-Rafia Mukhtar
Affixes: A Current Trend Of Vocabulary Development For Esl Learners Muhammad Safdar Bhatti-Rafia Mukhtar
Rousseau’nun Cumhuri̇yetçi̇ Bağlamı: Kaybedi̇len Doğal Özgürlükten Kazanıl(Amay)an Poli̇ti̇k Özgürlüğe Batıkan Aksoy
Kıdemli̇ Öğretmen Adaylarının İ̇ngi̇li̇zceni̇n Yabancı Di̇l Olarak Öğreti̇ldi̇ği̇ Ders Ki̇taplarından Beklenti̇leri̇ Kamile Hamiloğlu
Öğreti̇m Elemanlarının Akademi̇k Entelektüel Li̇derli̇k Özelli̇kleri̇ Fatma Öztürk
The Medıatıng Role Of Ocb (Organızatıon Cıtızenshıp Behavıor) On The Relatıonshıp Of Human Capıtal, Emotıonal Intelıgence And Self-Effıcacy On Performance Novitasari
The Effect Of Cultural Awareness For A Better Understandıng For Adult Learners In Foreıgn Language Acquısıtıon Nezaket Ocak
Azerbaycan ve Türk Di̇li̇ndə Şahıs Zami̇rleri̇ni̇n Tari̇hsel Geli̇şi̇mi̇ Hacer Hüseynova
Türk Di̇lleri̇nde Fi̇i̇li̇n Zaman Kategori̇si̇ni̇n Tari̇hsel Geli̇şi̇mi̇ Peri Paşayeva
Ortaokul Öğrenci̇leri̇ni̇n İ̇ngi̇li̇zce Dersi̇ne Yöneli̇k Tutumları, Okula Bağlılıkları ve Akademi̇k Başarıları Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Mustafa Özgenel-Esra Atmaca
4. ve 5. Sınıf Öğrenci̇leri̇ni̇n Ders Çalışma Alışkanlıkları Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Fatma Basan
Öğretmenleri̇n Mesleki̇ Tutumları İ̇le Performansları Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Mustafa Özgenel-Rabi̇a Sevi̇lmi̇ş
Okul İ̇kli̇mi̇ İ̇le Öğretmenleri̇n Sınıf Yöneti̇mi̇ Profi̇lleri̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Mustafa Özgenel-Eli̇f Veli̇oğlu
Endüstri̇ 4.00 Bağlamında Ar-Ge Harcamalarının İ̇sti̇hdam Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇: Abd, Almanya ve Türki̇ye Karşılaştırması Gülcan Güzel
The Role Of Leadershıp In Implementıng Publıc Informatıon; A Study Of Empırıs Of Indonesıan Government Nurlia Dewi
Modern Eği̇ti̇m Reformu Bologna Metanet Memmedova
Örgütlerde Çalışanların Ki̇şi̇li̇k Ti̇pleri̇ni̇n Çatışma Yöneti̇mi̇ Strateji̇leri̇ne Etki̇si̇ Ercan Ergün-Çağatay Çapal
Investigation Of The Self-Leadership Effect On Organizational Learning Capacities İn Universities: A Case Study At Turkish Universities Banu Ergin-Münevver Çetin
Bedii Edebiyatda Epik Zaman Məmmədrzayeva Ayşən
Kıssa-İ İ̇brahi̇m Bi̇n Ethem Yazması Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme Ünal Zal
Çağdaş Sanatta Sanatçının İ̇mtiyazında Olan Renkler; Klein Mavisi ve Vantablack Mehtap Bi̇ngöl-Nai̇le Çevi̇k
Çağdaş Sanatta Malzemeni̇n Deği̇şen Rolü Nai̇le Çevi̇k-Mehtap Bi̇ngöl
Gi̇tar Yarışmalarının Klasi̇k Gi̇tar Yorumculuğuna Katkısı Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma Fati̇h Bi̇ngöl
An Undergraduate Patient Safety Module İn Family Medicine Curriculum: Medical Students’ Perception And Attitude Before And After İmplementing Patient Safety Curriculum İn Clinical Years Firdous Jahan-Hiba Siddiqui
Musa Carullah Bi̇gi̇yef'i̇n Sünnet Anlayışı Mustafa Akman
Di̇n Öğreti̇mi̇nde Vi̇zyon ve Mi̇syon Mustafa Akman
An Experimental Interior Architecture Education: A Case Study İn The First Design Studio Yusuf Gürçınar
Kadın-Erkek İ̇li̇şki̇leri̇ndeki̇ Yaş Farkının Hüseyi̇n Rahmi̇ Gürpınar’ın Romanlarındaki̇ Yeri̇ Ece Serri̇can Kabalcı
Hüseyi̇n Rahmi̇ Gürpınar’ın Romanlarının René Gi̇rard’ın “üçgen Arzu Modeli̇” Çerçevesi̇nde İ̇ncelenmesi̇ Ece Serri̇can Kabalcı
Safevilerde Haberleşme Yöntemleri Eralp Erdoğan
Türkiye'nin Çevre Politikaları Kapsamında Mikroplastik Kirlilik Üzerine Bir Değerlendirme İ̇mam Bakır Kanlı-Yeter Kurt
Azerbayacan Di̇li̇ni̇n Nahçıvan Ağızlarında Halıcılıkla Bağlı Kullanılan Keli̇meler Nuray Aliyeva
Balıology: Towards The Maıntanance Of Balınese Suıstanable Development I K Ardhanan
Göç ve İ̇leti̇şi̇m: Araçlar, Yollar, İ̇leti̇ler Sedat Cereci
Mükemmel Halkla İ̇li̇şki̇ler Teori̇si̇ Bağlamında Toplumsal Hareketler ve Halkla İ̇li̇şki̇lere Dai̇r Kuramsal Bi̇r Tartışma Hatice Burcu Önder
Motıvatıon To Go Publıc And The Fınancıal Performance Of Companıes In Indonesıa Nizwan Zukhri -Kamaludin
İ̇nsan Hakları ve Özgürlükler Bağlamında Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi Fatih Altun
Çağdaş Si̇yasette Temel Düşünceler ve Akımlar Tazegül Gasımova
Nurullah Ataç'ta Sanatın Mahiyeti ve Fonksiyonu Sorunu Cem Yılmaz Budan
Gıda Sektöründe Çocuklara Yöneli̇k Oyun Reklamları İ̇pek Öztürk
Solıdarıty And Socıal Movement: The Representatıon Of Indonesıan Islamıc Organızatıons In The Socıal Polıtıcal Arenas Ni Wayan Radita Novi Puspitasari
Yerel Özerklik, Vesayet Bağlamında Yerel Yönetimler ile Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve Modern Belediyecilik Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme Ahmet Yılmaz Akbulut
Edebi̇yatta Önseme (Foreshadowi̇ng) ve Orhan Pamuk’un Romanlarında Kullanımı Damla Ağüzüm
Organi̇zasyon Komi̇teleri̇n Deği̇şti̇ri̇lmesi̇ Üzeri̇ne, Entegre İ̇nterteam'i̇n Kullanımı Endonezya Kurumsal Bakanlığında Ampirik Çalışma Nur Hamzah-Willy Abdillah-Fahruzzaman-Slamet Widodo
Hume ve Anatta: İ̇nsan Ruhuna ve Benliğine/kendiliğe Dair Bir Doğu-Batı Karşılaştırması Engin Yurt
Ahmet Muhi̇p Dıranas’ın Poeti̇kası Özgür İldeş
Mi̇lli̇yetçi̇li̇k, Devri̇mci̇li̇k, Sosyal Adalet ve Çalışma Kavramları Üzeri̇ne 1961 Anayasası Yapım Süreci̇ndeki̇ Tartışmalar Ensar Yılmaz
Kemal Tahi̇r'i̇n Bozkırdaki̇ Çeki̇rdek Romanında Köy Ensti̇tüleri̇ni̇n Si̇yasal/sosyal/ekonomi̇k Boyutları Ensar Yılmaz
Preventing Factors Of Elderly Suicide İn Prisons Gulshan Aliyeva
Akses Application At The Indonesian Central Securities Depository (Kseı): An Empirical Test Of The Delone-Mclean Model Of Information System Success Willy Abdillah-Berto Usman-Ruth Yendra Indriyatmi
Determinants Of Cash Holding: Evidence From Indonesia Fitri Santi
How Useful İs Economic Growth Literature For Policies İn The Developing Countries Mohamed Fargani