This list is is updated periodically.

This list includes participants submitted from several countries such as TURKEY, OMMAN, PAKISTAN, AZERBAIJAN, INDONESIA etc.

Title Author Ücret Bilgisi
Yeni̇ Nesi̇l Bankacılık: Api̇ Uygulamaları ve Bankacılık Sektörüne Muhtemel Etki̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Sinemis Binicioğlu Zengin paid
Yeni̇ Kamusallıklar, Çağdaş Kamusal Sanatın Sosyal ve Mekânsal İ̇zleri̇ Büşra Yalçın paid
Reklamcılık Sektöründe Iot Kullanımı ve Gizlilik Bağlamında Değerlendirilmesi Büşra Kaboğlu beklemede
Kent Ormanlarının Kent Peyzajı Açısından Değerlendirilmesi Sara Demi̇r-Merve Ersoy Mi̇ri̇ci̇ beklemede
Bursa Kent Dokusu Deği̇şi̇mi̇ (1984-2019) Merve Ersoy Mi̇ri̇ci̇-Sara Demi̇r beklemede
Yabancı Medya Yatırımlarının Türkiye’nin Medya Ekonomisine Etkileri: Yabancı Medya Yatırımcısı Beka Sorunu mu? Ekonomiye Katkı mı? Mihalis (Michael) Kuyucu paid
Kur'ân’ın Anlaşılması Meselesi̇ (Mealler ve Ki̇mi̇ Sorunlar) Mehmet Yolcu-Ayşe Tokay beklemede
Innovation İn Clinical Teaching: Diabetic Foot Care Using Jigsaw Method Teaching Strategy-A Pilot Study Firdous Jahan-Hiba Siddiqui beklemede
Ortaöğreti̇m Matemati̇k Dersi̇ 9.Sınıf Öğreti̇m Programlarının Karşılaştırmalı Anali̇zi̇ Nesibe Kızılsekili beklemede
Impact Of Dialogues On Gender Based Esl Learners’ Speaking Skills: An Investigation Muhammad Safdar Bhatti-Rafia Mukhtar beklemede
Affixes: A Current Trend Of Vocabulary Development For Esl Learners Muhammad Safdar Bhatti-Rafia Mukhtar beklemede
Rousseau’nun Cumhuriyetçi Bağlamı: Kaybedilen Doğal Özgürlükten Kazanıl(Amay)an Politik Özgürlüğe Batıkan Aksoy beklemede
Kıdemli̇ Öğretmen Adaylarının İ̇ngi̇li̇zceni̇n Yabancı Di̇l Olarak Öğreti̇ldi̇ği̇ Ders Ki̇taplarından Beklenti̇leri̇ Kamile Hamiloğlu beklemede
Öğreti̇m Elemanlarının Akademi̇k Entelektüel Li̇derli̇k Özelli̇kleri̇ Fatma Öztürk beklemede
The Medıatıng Role Of Ocb (Organızatıon Cıtızenshıp Behavıor) On The Relatıonshıp Of Human Capıtal, Emotıonal Intelıgence And Self-Effıcacy On Performance Novitasari paid
The Effect Of Cultural Awareness For A Better Understandıng For Adult Learners In Foreıgn Language Acquısıtıon Nezaket Ocak beklemede
Azerbaycan ve Türk Di̇li̇ndə Şahıs Zami̇rleri̇ni̇n Tari̇hsel Geli̇şi̇mi̇ Hacer Hüseynova paid
Türk Di̇lleri̇nde Fi̇i̇li̇n Zaman Kategori̇si̇ni̇n Tari̇hsel Geli̇şi̇mi̇ Peri Paşayeva paid
Ortaokul Öğrenci̇leri̇ni̇n İ̇ngi̇li̇zce Dersi̇ne Yöneli̇k Tutumları, Okula Bağlılıkları ve Akademi̇k Başarıları Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Mustafa Özgenel-Esra Atmaca paid
4. ve 5. Sınıf Öğrenci̇leri̇ni̇n Ders Çalışma Alışkanlıkları Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Fatma Basan beklemede
Öğretmenleri̇n Mesleki̇ Tutumları İ̇le Performansları Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Mustafa Özgenel-Rabi̇a Sevi̇lmi̇ş paid
Okul İ̇kli̇mi̇ İ̇le Öğretmenleri̇n Sınıf Yöneti̇mi̇ Profi̇lleri̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Mustafa Özgenel-Eli̇f Veli̇oğlu paid
Güvenli̇k Eği̇ti̇mi̇ ve Sürdürülebi̇li̇r Kalkınma Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ler Niginakhon Shermukhamedova paid
Endüstri̇ 4.00 Bağlamında Ar-Ge Harcamalarının İ̇sti̇hdam Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇: Abd, Almanya ve Türki̇ye Karşılaştırması Gülcan Güzel beklemede
The Role Of Leadershıp In Implementıng Publıc Informatıon; A Study Of Empırıs Of Indonesıan Government Nurlia Dewi paid
Modern Eği̇ti̇m Reformu Bologna Metanet Memmedova beklemede
Örgütlerde Çalışanların Ki̇şi̇li̇k Ti̇pleri̇ni̇n Çatışma Yöneti̇mi̇ Strateji̇leri̇ne Etki̇si̇ Ercan Ergün-Çağatay Çapal beklemede
Investigation Of The Self-Leadership Effect On Organizational Learning Capacities İn Universities: A Case Study At Turkish Universities Banu Ergin-Münevver Çetin paid
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Kararsızlığı Nihan Sölpük Turhan paid
Türkçede Ayın ve Hemze Sesleri̇ni̇ Taşıyan Arapça Kökenli̇ Keli̇meler Emir İ̇çhem İ̇dben beklemede
Encouraging Teachers To Be Reflective: Advantages, Obstacles And Limitations Fazilet Alachaher-Zoulikha Bouhadıba beklemede
Kültür Sözlükler ve Gürcüce-Türkçe Leksikografi Zeinab Akhvlediani paid
Astronomi Alanında 4005 Kodlu Proje Temelli Öğretmen Eğitimi Hüseyi̇n Kalkan beklemede
Öğretmenleri̇n Kültürel Sermaye Düzeyleri̇ ve Pozi̇ti̇f Psi̇koloji̇k Sermaye Düzeyleri̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Abdulbasir Bucak beklemede
Genel Kredi Sözleşmelerindeki Hükümlerin Genel İ̇şlem Koşulları Düzenlemesi Bakımından Değerlendirilmesi Ayşe Nilay Şenol paid
Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Kitapları Seçkisinden “elif” Serisinin Baba İ̇mgesi Bağlamında İ̇ncelenmesi Betül Özkul-Songül Yasemin Özgün-Ezgi Oral paid
Ai̇lede Maddeleşen Sevgi̇ Ölçeğı (Amsö): Geçerli̇k ve Güveni̇rli̇k Çalışması Ahmet Akın-Elifnur Karabina paid
Matemati̇k Öğretmen Adaylarının Matemati̇ksel Düşünme Süreçleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Ayşe Yiğit paid
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde Yeni Denizcilik Eğitim Anlayışı Levent Bilgili-Alper Kılıç-Mustafa Sarı beklemede
Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İ̇çi Değerlendirmelerine İ̇lişkin Görüşleri Halil Taş-Muhammet Baki Mi̇naz paid
Dereceli Puanlama Yönergeleri Fatma Betül Kurnaz paid
Educational Conditions Of Syrian Asylum Seeker Children And School Social Work Fatümatüzehra Ercan-Özlem Karakuş paid
Turkish Version Of The Revised Sense Of Purpose Scale 2 (Sops2): A Preliminary Study For Validity And Reliability Halil Yavaş-Nagihan Oğuz Duran paid
Matematik Başarısını Yordayan Değişkenlerin Yapay Sinir Ağları İ̇le İ̇ncelenmesi Emre Toprak-Ömür Kaya Kalkan paid
Çocuk Eğitiminde Kuşaklararası Farklılıklar Mine Gözübüyük Tamer beklemede
“mesleki ve Teknik Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Okullarına İ̇lişkin Görüşleri” Mine Gözübüyük Tamer beklemede
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Çeşitli Değişkenler Bağlamında İ̇ncelenmesi M. Said Doğru-İ̇brahim Demi̇rbaş paid
Öğretmenleri̇n Boş Zaman Değerlendi̇rme Davranışlarının İ̇ncelenmesi̇ Merve Kaya-Sabri Çelik beklemede
Ortaokul Öğrencilerinin Kütüphane Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Funda Tuba Aktosun-Yusuf Budak paid
Hatalı Q-Matris Düzeltilmesinde Örneklem Büyüklüğünün Etkisi Ömür Kaya Kalkan-Emre Toprak paid
Ailenin Oyuncak Güvenliği Farkındalık Ölçeği (Aogd): Geçerlilik Güvenirlik Çalışması Ahmet Akın-Merve Yanık paid
Viewpoints Of Prospective Translators On Translation, Translators, And Their Status Duygu İ̇şpınar Akçayoğlu-Gökçe Dişlen Dağgöl paid
Bi̇r Matemati̇k Öğretmeni̇ni̇n Etki̇nli̇k Değerlendi̇rme Süreçleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Ali Bozkurt-Mehmet Fatih Özmantar-Mehmet Güzel beklemede
Etkinlik Tasarım ve Uygulamaya Dair Mesleki Gelişim Eğitimlerinin Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Etkinlik Ön Değerlendirme Becerilerine Etkisi Ali Bozkurt-Mehmet Güzel beklemede
İ̇li̇şki̇ Güvenli̇ği̇ Eği̇ti̇mi̇ ve Sürdürülebi̇li̇r Kalkınma Nigina Shermuhamedova paid
Bi̇yoloji̇ Eği̇ti̇mi̇nde Tamamlayıcı Ölçme Değerlendi̇rme Yöntemi̇ Olarak Keli̇me İ̇li̇şki̇lendi̇rme Testleri̇ Lütfiye Özalemdar paid
Bedii Edebiyatda Epik Zaman Məmmədrzayeva Ayşən paid
Kıssa-İ İ̇brahi̇m Bi̇n Ethem Yazması Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme Ünal Zal beklemede
Ahmet Yesevi̇ Hi̇kmetleri̇ndeki̇ Aşk Konusunun İ̇rfani̇ Anlamı Hüsniddin Eşonkulov beklemede
The Runic İnscription Monuments And Stamps, İn Bayankhongor Province, Mongolia Azzaya Badam -Gerelmaa Namsrai-Otgonsuren Tseden paid
Sinekli Bakkal’da Rabia’nın Doğulu Bir Kadın Olarak İ̇nşası Beyhan Uygun Aytemiz paid
The Nature Of The Terms “ethnographısm”, “lacunae” And Problems Of Translatıon Rano Kasimova-Akmal Ziyodullayev-Aziza Ziyodullayeva beklemede
The Role Of Grammar İn The Communicative Competence Of Adult Learners Of English As A Second Language Mohammed Marzuq Abubakari beklemede
Çağdaş Sanatta Sanatçının İ̇mtiyazında Olan Renkler; Klein Mavisi ve Vantablack Mehtap Bi̇ngöl-Nai̇le Çevi̇k paid
Çağdaş Sanatta Malzemeni̇n Deği̇şen Rolü Nai̇le Çevi̇k-Mehtap Bi̇ngöl paid
Gi̇tar Yarışmalarının Klasi̇k Gi̇tar Yorumculuğuna Katkısı Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma Fati̇h Bi̇ngöl beklemede
Müzeler ve Yeni Teknolojiler Mutlu Erbay paid
Milliyetçilik, Batılılaşma ve Müze Tuğba Batuhan beklemede
Adams’ın Eşitlik Teorisi Bağlamında Ortaokulda Görev Yapan Müzik Öğretmenlerin İ̇ş Tatminleri Deniz Beste Çevik Kılıç-Beste Kademli paid
Ortaokulda Görev Yapan Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersine Yönelik Düşünceleri Beste Kademli-Deniz Beste Çevik Kılıç paid
Sanat Yapıtı Bellek İ̇lişkisi Abdül Tekin paid
Bariton Ses Yapısı Özellikleri ve Egzersiz Önerileri Baran Doğuş Daloğlu-Aycan Özçimen paid
Ses Eği̇ti̇mi̇nde Arti̇külasyon Çalışmaları Ayşe Di̇nçel-Aycan Özçimen paid
Postmodernist Sanat ve Günümüz Metin Kuş paid
20.yy Resi̇m Sanatında Gerçekçi̇li̇k Arayışları Metin Kuş paid
Tekstil ve Malzeme Bilgisi Derslerinde Verilen Eğitimin Moda Tasarımı Öğrencilerinin Malzeme ve Aksesuar Seçimine Katkısının İ̇ncelenmesi Fatma Koç-Nisa Nur Duman paid
Toplumsal Bellek ve Sinema Evin Sevgi Baran paid
Transform / ‘sanatla Dönüşüm Öğretisi’ Ri̇za Kuruuzumcu beklemede
An Undergraduate Patient Safety Module İn Family Medicine Curriculum: Medical Students’ Perception And Attitude Before And After İmplementing Patient Safety Curriculum İn Clinical Years Firdous Jahan-Hiba Siddiqui beklemede
Petrol Piyasasında Uygulanan İ̇dari Yaptırımların Danıştay Tarafından Denetimi Bige Açımuz paid
Azerbaycan'da Tari̇h Boyunca Di̇n ve Di̇n Eği̇ti̇mi̇ Aygün Kerimova paid
An Experimental Interior Architecture Education: A Case Study İn The First Design Studio Yusuf Gürçınar paid
Orta Öğreti̇m Öğrenci̇leri̇ni̇n İ̇nternet Bağımlılığı İ̇le Fi̇zi̇ksel Uygunluk Düzeyleri̇ ve Problem Çözme Beceri̇leri̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Volkan Çeti̇nkaya-Yetkin Utku Kamuk paid
Türki̇ye Yüzme Şampi̇yonası Seçmeleri̇ne Katılan 11-12 Yaş Yüzücüleri̇n Fi̇zi̇ksel ve Fi̇zyoloji̇k Özelli̇kleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ (Ankara İ̇li̇ Örneği̇) Aytaç Alaydi̇n-Yetki̇n Utku Kamuk paid
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında 1980 Sonrasında Türk Sinemasında Çalışan Kadın İ̇mgesi Burcu Yerli̇kaya paid
'asemıc Wrıtıng' As An Expanded Fıeld Of Wrıtıng For Vısual Artıstıc Expressıon Almıla Yıldırım beklemede
Predictive Model Of E-Learning İnnovativeness Assurance At The E-Learning İnculcation Conditions Yskak Nabi paid
Musa Carullah Bi̇gi̇yef'i̇n Sünnet Anlayışı Mustafa Akman paid
Di̇n Öğreti̇mi̇nde Vi̇zyon ve Mi̇syon Mustafa Akman paid
Kadın-Erkek İ̇lişkilerindeki Yaş Farkının Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarındaki Yeri Ece Serri̇can Kabalcı paid
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarının René Girard’ın “üçgen Arzu Modeli” Çerçevesinde İ̇ncelenmesi Ece Serri̇can Kabalcı paid
Spor Bi̇li̇mleri̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Agoni̇st/antagoni̇st Kas Kuvvet Oranlarının Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Orkun Akkoç paid
Safevilerde Haberleşme Yöntemleri Eralp Erdoğan paid
Balinese Architecture, Cultural Heritage, And Denpasar Heritage City Council Made Adi Widyatmika paid
Türkiye'nin Çevre Politikaları Kapsamında Mikroplastik Kirlilik Üzerine Bir Değerlendirme İ̇mam Bakır Kanlı-Yeter Kurt paid
Azerbaycan Di̇li̇ni̇n Nahçıvan Ağızlarında Halıcılıkla Bağlı Kullanılan Keli̇meler Nuray Aliyeva beklemede
Mi̇lli̇yetçi̇li̇k, Devri̇mci̇li̇k, Sosyal Adalet ve Çalışma Kavramları Üzeri̇ne 1961 Anayasası Yapım Süreci̇ndeki̇ Tartışmalar Ensar Yılmaz paid
Kemal Tahir'in Bozkırdaki Çekirdek Romanında Köy Enstitülerinin Siyasal/sosyal/ekonomik Boyutları Ensar Yılmaz paid
Algı, İ̇leti̇şi̇m ve Si̇yasal İ̇leti̇şi̇mde İ̇mgeleri̇n Etki̇si̇ Mehmet Taragay Ayçe-Orhan Sevindik paid
İ̇yi Tarım Uygulamalarına İ̇novatif Bir Yaklaşım: Mahalle Alışveriş Merkezi Kooperatifleri İ̇mam Bakır Kanlı-Furkan Soylu paid
Öğretmen Adaylarının Organ Bağışına İ̇li̇şki̇n Tutumları Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma Canan Di̇lek Eren paid
Televizyondaki Olumsuz İ̇çerikli Programlara Yönelik Tutumlar ile Dindarlık ve Ruh Sağlığı İ̇lişkisi Cüneyd Aydın paid
Türki̇ye’ni̇n İ̇lk Koali̇syon Tecrübesi̇: Türk Si̇yasal Hayatında Cumhuri̇yet Halk Parti̇si̇ (Chp)-Adalet Parti̇si̇ (Ap) Koali̇syonu (1961-1962) Hüseyin Çavuşoğlu paid
27 Mayıs 1960 Askeri̇ Darbesi̇ni̇n Önemli̇ Nedenleri̇nden Bi̇ri̇ Olarak Gösteri̇len Tahki̇kat Komi̇syonunun Amacı, Faali̇yetleri̇ ve Sonuçları Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme Hüseyin Çavuşoğlu paid
Türki̇ye’de Merkez Sağın İ̇lk Koali̇syonu ve Türk Si̇yaseti̇ni̇n İ̇lk Si̇yasal Cepheleşmesi̇: I. Mi̇lli̇yetçi̇ Cephe Hükümeti̇’ni̇n İ̇ç Poli̇ti̇kasına Bi̇r Bakış Hüseyin Çavuşoğlu paid
Fitness Merkezi Tüketicilerinin Algıladıkları Hizmet Kalitesinin Farklı Değişkenler Açısından İ̇ncelenmesi Gizem Nur Cengiz-Güçlü Özen paid
Batı Dünyasında Yükselen Aşırı Sağ Siyasal Partiler, Yabancı Korkusu ve Irkçı Tutumlar Serdar Ünal paid
Pohpohlanan Benlikten Narsisizme: Bugünün Gençleri Kendilerini Daha Mı Çok Seviyorlar? Serdar Ünal paid
Perakende Sektöründe Kategori̇ Yöneti̇mi̇ Açısından Sku (Stok Tutma Bi̇ri̇mi̇) Bazlı Bi̇ri̇m Kârlılık Tespi̇ti̇nde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Öneri̇leri̇ Hasan Kazak paid
Özel Yetenekli̇ Çocuklar ve Ebeveyneleri̇ni̇n Çocukların Okulda Aldıkları Müzi̇k Eği̇ti̇mi̇ni̇n Yeterli̇ği̇ne İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Adem Maba paid
Öğretmenlerde İ̇ş Doyumunun Yordayıcısı Olarak Örgütsel Adalet, Algılanan Stres ve Lider Desteği Hayriye Reyhan Çelik-Ömür Kaya Kalkan paid
Kısa Film Üretiminde Yönetmenin Özerkliği Sorunsalı Nagihan Çakar Bikiç paid
Sivil Toplumun Ortadoğu’ya Bakan Yüzü: Suriye’de Hizmet Veren Stk’lara Yönelik Bir Değerlendirme Fatih Yaman paid
Türki̇ye’de “sosyal Sermaye” ve “beşerî Sermaye” Konularında Yapılan Li̇sansüstü Tezleri̇n İ̇ncelenmesi̇ Eda Çarıkcı-Murat Gürkan Gülcan paid
Öğrenci̇ Yaşam Koçluğu Semi̇neri̇ni̇n Matemati̇k Öğretmenleri̇ni̇n Öğrenci̇leri̇n Sosyal ve Bi̇li̇şsel Geli̇şi̇mleri̇ni̇ Desteklemeleri̇ndeki̇ Katkıları Esra Yıldız-Fatma Şahin paid
İ̇mam Ebû Hanîfe’nin Siyaset Anlayışı ve Siyasî Tutumu Maksut Çeti̇n paid
Türkiye’de Nefret Söylemine Maruz Kalan Meslek Grupları ve Bu Nefretin Nedenleri Gül Dilek Türk paid
Li̇derli̇ği̇n Farklı Bi̇r Yönü: Karanlık Li̇derli̇k Fatma Yılmaz paid
Ortaokul Öğrencilerinin E-Okuma Alışkanlıklarının İ̇ncelenmesi Aslı Maden paid
Kâğıttan ve Ekrandan Okumanın Tutum Açısından Karşılaştırılması: Ortaokul Örneği Aslı Maden beklemede
Otonom Ders Anlatım Sistemi Fatih Akman Çakmak-Ersin Özdemi̇r paid
Okul Öncesi̇ Dönemdeki̇ Çocukların Moti̇vasyon Düzeyleri̇ İ̇le Karar Verme Beceri̇leri̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Ömer Faruk Güvendi-Zeynep Kurtulmuş paid
Mücadeleci Bir Yaklaşım Modelinden Yardımlaşan Bir Dünya’ya: Türkiye Modeli Tarık Eren Yılmaz-İ̇hsan Keleş paid
Yeni Anlatım Biçimleri: Belgesel Filmde Melez Formlar Nagihan Çakar Bikiç paid
Assure Öğreti̇m Tasarımı Modeli̇ İ̇le Olasılık Kavramının Öğreti̇mi̇ne Yöneli̇k Bi̇r Öneri̇ Burcu Karaduman-Di̇lek Sezgi̇n Memnun-Canan Çakır paid
Suriyeli Sığınmacı Çocukların Entegrasyonuna Yönelik Kurumsal Bir Modelleme Girişimi: Reyhanlı Eğitim Köyü Fatih Yaman paid
Özel Eği̇ti̇me Gereksi̇ni̇m Duyan Çocukların Kaynaştırılmasına Yöneli̇k Öğretmen Yeterli̇li̇kleri̇ni̇n Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından İ̇ncelemesi̇ Ali Haydar Akpolat-Hasan Güleryüz paid
Tanzimat Dönemi Yönetim Anlayışı: Aktörler Üzerinden Bir İ̇nceleme Fati̇h Tolga paid
Mâtüri̇dî’ni̇n Yorum Anlayışında Aklın Yeri̇ ve Mutezi̇lî Söyleme Eleşti̇rel Yaklaşımı Mehmet Mahfuz Ata beklemede
Çemberi̇n Çevresi̇ ve Dai̇reni̇n Alanı Konusunun Öğreti̇mi̇nde Geogebra.5 Kullanımına Yöneli̇k Bi̇r Örnek Olay İ̇ncelemesi̇ Esra Yıldız-Emre Yıldız paid
Biçimlendirilmiş, Rehberlikli ve Açık Uçlu Oyunların İ̇lkokul Öğrencilerinin Ekolojik Ayak İ̇zlerine Etkisi İ̇le İ̇lgili Bir Çalışma Fatma Şahin-Gizem Karayılan paid
Türki̇ye’de Di̇ji̇tal Eğlence ve Oyun Fuarlarının Sektörlere Katkılarının İ̇ncelenmesi̇ Müzeyyen Özhavzalı paid
Okul Öncesi̇ Eği̇ti̇mde Öğrenme Merkezleri̇: Öğretmenleri̇n Görüşleri̇ ve Sınıflarında Yer Verme Durumlarının İ̇ncelenmesi̇ Özlem Çamlıbel Çakmak paid
Ortadoğu Kavramı ve Ortadoğu’da Yaşanan Sorunların Çözümünde Bi̇r Model Öneri̇si̇: D-8 Mesut Koç paid
Deneme 3 Deneme Kişisi beklemede
Sorgulamaya Dayalı Oyunların İ̇lkokul Öğrenci̇leri̇ni̇n Çevreye Karşı Olumlu Alışkanlık Kazanmalarına Etki̇si̇ Fatma Şahin-Gizem Karayılan paid
Bi̇çi̇me Dayalı Öğrenme Yöntemi̇ İ̇le Peyzaj Tasarım Atölyesi̇ Aysel Yavuz paid
Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerleri̇ni̇n Kent Ki̇mli̇ği̇ne Katkıları Habibe Acar-Aysel Yavuz-H.Candan Zülfikar paid
Yunan Harfli Türkçe (Karamanlıca) Metinlerde Geçen Alessevi(E) Kelimesinin Anlamı Üzerine Hayrullah Kahya paid
Kemal Tahir'in Esir Şehir Üçlemesinde Bir Zarf-Fiil Eki: -Macasına Hayrullah Kahya paid
Balıology: Towards The Maıntanance Of Balınese Suıstanable Development I K Ardhanan paid
Medya Ekonomi̇si̇ ve İ̇şletmeleri̇ne Yöneli̇k Güncel Eti̇k ve Hukuk Sorunları: 2018-2019 Facebook Olayı Vaka İ̇ncelemesi̇ Nurhayat Yoloğlu paid
Assessment Of A Fingerprint-Based Records Scheme For Punctuality Akwesi Assensoh-Kodua paid
Göç ve İ̇leti̇şi̇m: Araçlar, Yollar, İ̇leti̇ler Sedat Cereci beklemede
Mükemmel Halkla İ̇li̇şki̇ler Teori̇si̇ Bağlamında Toplumsal Hareketler ve Halkla İ̇li̇şki̇lere Dai̇r Kuramsal Bi̇r Tartışma Hatice Burcu Önder beklemede
Motıvatıon To Go Publıc And The Fınancıal Performance Of Companıes In Indonesıa Nizwan Zukhri -Kamaludin paid
İ̇nsan Hakları ve Özgürlükler Bağlamında Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi Fatih Altun beklemede
Çağdaş Si̇yasette Temel Düşünceler ve Akımlar Tazegül Gasımova paid
Nurullah Ataç'ta Sanatın Mahiyeti ve Fonksiyonu Sorunu Cem Yılmaz Budan beklemede
Gıda Sektöründe Çocuklara Yöneli̇k Oyun Reklamları İ̇pek Öztürk beklemede
Solıdarıty And Socıal Movement: The Representatıon Of Indonesıan Islamıc Organızatıons In The Socıal Polıtıcal Arenas Ni Wayan Radita Novi Puspitasari paid
Yerel Özerklik, Vesayet Bağlamında Yerel Yönetimler ile Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve Modern Belediyecilik Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme Ahmet Yılmaz Akbulut beklemede
Edebi̇yatta Önseme (Foreshadowi̇ng) ve Orhan Pamuk’un Romanlarında Kullanımı Damla Ağüzüm paid
Müze Yönetimi Eğitiminin Gelişimi Fethiye Erbay paid
Organi̇zasyon Komi̇teleri̇n Deği̇şti̇ri̇lmesi̇ Üzeri̇ne, Entegre İ̇nterteam'i̇n Kullanımı Endonezya Kurumsal Bakanlığında Ampirik Çalışma Nur Hamzah-Willy Abdillah-Fahruzzaman-Slamet Widodo paid
Hume ve Anatta: İ̇nsan Ruhuna ve Benliğine/kendiliğe Dair Bir Doğu-Batı Karşılaştırması Engin Yurt paid
Ahmet Muhi̇p Dıranas’ın Poeti̇kası Özgür İldeş beklemede
Albrecht Dürer’i̇n Gravür Eserleri̇ne Esteti̇k Açıdan Bi̇r Bakış Yıldırım Onur Erdi̇ren paid
Trade As Rational And De-Securitized Dimension Of Turkish-Iranian Relations Itır Özer-İmer-Emrullah Can Kılıç paid
#kadındedi̇ği̇n Kadın Bedenine Yönelik Biyopolitikanın Sosyal Medya Üzerinden Yansıması Dila Naz Balun-Anjelika Hüseyinzade Şimşek paid
Li̇deri̇n Entelektüel Uyarım ve İ̇lham Veri̇ci̇ Moti̇vasyon Beceri̇leri̇ne Atfedi̇len Önemi̇n Mi̇zah Yoluyla Başa Çıkma ve Benli̇k Saygısı Bağlamında İ̇ncelenmesi̇ Zeynep Oktuğ paid
Azerbaycan Maarifçilerinin Edebi Eserlerinin Aydınlama Harekatına Etkisi: Karşılaştırmalı Analiz Sevinc Qasımova paid
Annelerin Bildiriminden Annelik Bekçiliği: Çeşitli Değişkenler Açısından İ̇ncelenmesi Hilal Karabulut paid
İ̇ki̇nci̇ Meşruti̇yet’ten 1918’e Esnaf Teşki̇latı Erdal İ̇nce paid
Çocukluk ve Ergenli̇k Dönemi̇nde Babayla Paylaşılan Etki̇nli̇kler: Geri̇ye Dönük Bi̇r Çalışma Hilal Karabulut paid
Sanat Pazarında Onlıne Müzayedeleri̇n Yeri̇ Hasan Selçuk Eti̇-Yıldırım Onur Erdi̇ren paid
İ̇nsan Kaynakları Yöneti̇mi̇ Uygulamaları ve Örgütsel Adalet Algısı Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ye Kavramsal Bi̇r Bakış Di̇lek Uğurlu Yürük-Yasemi̇n Bal beklemede
Şairin Ölümü, İ̇ntiharın Şiiri: Türk Romanının Müntehir Şairleri Bahanur Garan Gökşen paid
Marka Farkındalığı İ̇le Satın Alma Ni̇yeti̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Bağlamında Televi̇zyon Di̇zi̇leri̇nde Ürün Yerleşti̇rme Öner Başarır-Nurhan Tosun paid
Yeti̇şki̇n Bi̇reylerde Ai̇le Değerleri̇ Arzu Özyürek-Hüseyin Özpınar-Arife Okcu-Büşra Seher Kabakuş-Şerife Öksözüğlu-Serap Fikir-Şevki Akarsu-Mehmet Karaoğlu-Muhammed Akif Yağımlı-Hülya Şahin paid
Anne-Baba Görüşlerine Göre Anne-Baba ve Ergenlerin Sahip Olduğu Değerler Arzu Özyürek paid
Kanıta Dayalı Kamu Poli̇ti̇kası: Hayvancılık Poli̇ti̇kalarına Uygulanabi̇li̇rli̇ği̇ Haydar Albayrak beklemede
Türkiye’de Mobilya İ̇malat Sektörünün Z Altman Skor Modeline Göre Başarı Değerlendirmesi Sulhi̇ Eski̇-Ayşe Palaz paid
Modern Tasarımlar ve Deği̇şen Müze Mi̇mari̇si̇ Nuri̇ Özer Erbay paid
Lozan Konferansı’nda Heyetleri̇n Bi̇rbi̇ri̇ne Karşı Kullandığı Di̇plomati̇k Tekni̇kler, Araçlar ve Yöntemler Ali Ulvi Özdemir paid
Türkiye’de Kosgeb’in Verdiği Destekler, Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme Şeyma Toköz-Afşin Şahi̇n paid
Pierre Bourdieu: Yeni Liberalizm ve Küreselleşmeye Karşı Geç Kalmış Bir Muhalif Aydın Birol Çaymaz paid
Osmanlı İ̇mparatorluğu’nda Özelleştirme Faaliyetlerine Örnek Olarak Reji Tütün İ̇daresi Perihan Hazel Kaya-Melikşah Aydın beklemede
Deneyim Ekonomisi İ̇çinde Devinen Yeni Tüketici Hande Bilsel beklemede
Postmodern Teori'nin Klasik Liberal Bir Eleştirisi Olarak Stephen Hicks'in "Explaining Postmodernism"I Ekin Erdem paid
Çocuk ve Ergen Lgbt Bi̇reylerde Ci̇nsel İ̇sti̇smar Zeynep Set-Aybüke Akyıldız paid
Şeytanın Avukatı Rolü ve Sosyal Karşılaştırmanın Düşünce Üretimi Performansı Üzerine Etkisi Gamze Uykucu Armutcuoğlu-Hamit Coşkun beklemede
Güç Mesafesi̇ ve Örgütsel Si̇ni̇zm İ̇li̇şki̇si̇ Gül Lorcu-Ayşe Akyol-Fatma Lorcu paid
Ömer Seyfetti̇n’i̇n “pembe İ̇nci̇li̇ Kaftan” Adlı Hi̇kâyesi̇nde Geçen Farsça Keli̇meler Üzeri̇ne Bi̇r Sözlük Çalışması Osman Türk beklemede
Buket Uzuner’in “uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları- Su” Romanında Su Unsurunun İncelemesi Gülnar Davudova beklemede
21.yy Gazeteciliğinde Haber ve Zaman İ̇lişkisine Dair Bir Değerlendirme Dilhan Apak paid
Frankfurt Okulu'nun Modern Rasyonalite Müzakerelerine Katkısı Derya Aybakan Saliya paid
Demografik Değişkenler Açısından Özel Marka Kullanma Eğilimini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Şeniz Özhan-Duygu Talih Akkaya-Özge Habiboğlu paid
Buket Uzuner'i̇n "Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları-Toprak" Adlı Romanında Toprak Unsuru Hayri̇ Samet Koparan beklemede
Buket Uzuner’i̇n “uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları- Hava” Adlı Romanında Anasır-I Erbaa Bağlamında Hava Unsurunun İ̇ncelenmesi̇ Kübra Arslan beklemede
Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Ekosi̇stemi̇nde Melek Yatırımcının Deği̇şen Rolü Üzeri̇ne Bi̇r Li̇teratür Taraması Sümeyra Gürbulak-Pınar Büyükbalcı paid
Türkiye’de Kısa ve Uzun Vadeli Dış Borçlar Sürdürülebilir mi? Burak Güri̇ş-Hüseyin İ̇çen paid
Ulusal Yeni̇li̇k Si̇stemi̇ni̇n Bi̇r Unsuru Olarak Araştırma Odaklı ve Gi̇ri̇şi̇mci̇ Üni̇versi̇te: Güney Kore ve Türki̇ye Örnekleri̇ Sıtkı Selim Dolanay-Bekir Sami Oğuztürk beklemede
Unıversıte Öğrenci̇leri̇ Gözünden Gender Kavramının İ̇ncelenmesi̇ Kamala Gahramanova-Valide Valiyeva beklemede
Türkiye’de Döviz Kuru, Faiz ve Risk Arasındaki İ̇lişki: Doğrusal Olmayan Nedensellik Analizi Burak Güri̇ş-Hüseyin İ̇çen paid
Sosyal Hizmetlerin Halkla İ̇lişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Özge Özgür Bayır-Enis Faslı-Süleyman Bedri Kalyoncuoğlu paid
Uluslararası İ̇li̇şki̇lerde Sanat Faktörü Ceyda Alparslan Kuzu paid
Orijinal ve Sıradan Düşünce Örneklerinin Düzeninin ve Sayılarının Bireysel Beyin Fırtınası Performansına Etkisi Hamit Coşkun-Gamze Uykucu Armutcuoğlu-Emel Tunçkol-Öznur Göçmen beklemede
Hafızlık Eği̇ti̇mi̇ Alan Öğrenci̇lerde Beyni̇n Kogni̇ti̇f Yetenekleri̇ ve Duygusal Durumu İ̇le Hafızlık Performansı Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ler Neci̇p Kutlu-Temel Kaçır-Beste Menteşe-Şuheda Alpay-Erol Ozan paid
Ysk’nın 31 Mart Yerel Seçi̇mleri̇ni̇n İ̇stanbul’da Yeni̇lenmesi̇ Kararının Basına Yansıması Çiğdem Tosun paid
Fuse Tea Reklamlarının Nöropazarlama Göz İ̇zleme Yöntemi̇ İ̇le Ünlü Kullanımın Etki̇si̇ni̇n Anali̇zi̇ Si̇nem Eyi̇ce Başev paid
Kritik Altyapı Koruması ve Sosyal Esneklik: Ara Bağlantıların Bazı Yönleri Tahira Allahyarova paid
Critical Infrastructure Protection And Social Resilience: Some Aspects Of İnterconnection Tahira Allahyarova paid
Divanyolu’nun Zamansal Anlatısında Örülen Mekânsal Bellek Ağı Tuğçe Gürleyen beklemede
2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Korumacılık Politikalarında Yaşanan Değişimler M. Ozan Saray-Kübra Çeker paid
Cultural Adaptation Of The Adapted Mobile Phone Use Habits (Ampuh) And The Adapted Cell Phone Addiction Test (Acpat) İn Turkish Students And Adults Emre Şenol-Durak-Mithat Durak paid
The Psychological Effects Of The Losses İn Exile Experiences: A Qualitative Research Mithat Durak-Emre Şenol-Durak-Mehmet Şakiroğlu-Orhan Faigov paid
Eko-Plansızlık Kavramı ve Burdur Gölü Üzeri̇ne Değerlendi̇ri̇lmesi̇ İ̇smail Gökdayı beklemede
Dinleyici Olarak Katılmak İstiyoruz. Zülfikar Abaz-Volkan Levent Akgünlü-Cansu Akdeniz-Ayşe Çam beklemede
Preventing Factors Of Elderly Suicide İn Prisons Gulshan Aliyeva paid
Akses Application At The Indonesian Central Securities Depository (Kseı): An Empirical Test Of The Delone-Mclean Model Of Information System Success Willy Abdillah-Berto Usman-Ruth Yendra Indriyatmi paid
Determinants Of Cash Holding: Evidence From Indonesia Fitri Santi paid
Baliology: Towards The Maintanance Of Balinese Suistanable Development I Ketut Ardhana paid
How Useful İs Economic Growth Literature For Policies İn The Developing Countries Mohamed Fargani beklemede
Eski̇şehi̇r ve Turhal Şeker Fabri̇kalarının Kuruluşu ve Yaşanan Örgütsel Dönüşümler Muzaffer Aydemir paid
Xıx. Asır Azerbaycan'ında Eğitimde Islahat Hareketleri ve Bunların Günümüze Yansımaları Ahmet Niyazov paid
Dijital Çağın Hedonist Çalışanları: Dijital Göçebeler Aysun Kaya Deniz paid
Oğuz Özdeş’in Sinemaya Aktarılan Popüler Tarihî Romanları Adem Arslan beklemede
Oğuz Özdeş’in Sinemaya Uyarlanan Popüler Aşk ve Macera Romanları Adem Arslan beklemede
Thıs Thıng Of Socıal Medıa! The Current Demographıc Statıstıcs Akwesi Assensoh-Kodua paid
Fi̇nlandi̇ya ve Türki̇ye’de İ̇lkokul Düzeyi̇nde İ̇ngi̇li̇zce Öğreti̇mi̇ni̇n Karşılaştırılmalı Olarak İ̇ncelenmesi̇ Merve Dalkıran paid
Türkiye’nin Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme Yükümlülüklerini Yerine Getirme Performansının Değerlendirilmesi İ̇mam Bakır Kanlı-Erkan Erol paid
Predictive Model Of E-Learning İnnovativeness Assurance Nabi Yskak paid
Bir Yaşam Biçimi Olarak Bireysellik ve Makyavelist Kimliklerin Yükselişi Serdar Ünal paid
Ortaokulda Kaynaştırma Eği̇ti̇mi̇ Gören Öğrenci̇leri̇n Matemati̇k Dersi̇ne İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇ Esra Yenigün-M.Emin Özdemir-M.Seden Tapan Broutin paid
Türki̇ye–yunani̇stan Matemati̇k Ders Ki̇taplarının Karşılaştırmalı Anali̇zi̇: Pi̇sagor Teoremi̇ ve Temellendi̇ri̇lmesi̇ Örneği̇ Enta Ismaıl Amet-Menekşe Seden Tapan-Broutın-Gül Kaleli̇ Yılmaz paid
Bi̇r Matemati̇k Öğretmeni̇ni̇n Doküman Oluşturma Süreci̇ni̇n Eleşti̇rel Düşünme Bağlamında Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Menekşe Seden Tapan-Broutın-Sinem İ̇şbi̇li̇r-Şirin İ̇lkörücü paid
‘eugénie Grandet’ Romanın Çevirisi Üzerine Bir İ̇nceleme Gülhanım Ünsal paid
Akıllı Telefon Kullanımı ve Satın Alma Davranışlarını Etki̇leyen Faktörleri̇n Araştırılması: Kırıkkale Üni̇versi̇tesi̇’nde Bi̇r Uygulama Müzeyyen Özhavzalı paid
Ri̇ze’deki̇ Yer Adlarının Deği̇şti̇ri̇lme Süreci̇ Sinan Başaran paid
Faktori̇ng İ̇le Forfai̇ti̇ng’i̇n Dünya’da ve Türki̇ye’de Geldi̇ği̇ Nokta ve Geli̇şi̇m Potansi̇yeli̇ Tuba Özkan paid
Türk Atasözleri̇ ve Deyi̇mleri̇nde Kadın Esra Karakuş Umar paid
İ̇şletmelerde Kriz Yönetimi ve 2001 Krizinde Uygulanan Yönetim Anlayışının Bankacılık Sektörü Açısından İ̇ncelenmesi Murat Kesebi̇r -Sibel Aybar paid
Öğretmen Adaylarının Kavram Hari̇tasına Yöneli̇k Tutumlarının Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesi̇ Evrim Ural-Sıddık Doğruluk-Nisa Nur Bulak paid
Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Bi̇lgi̇sayara İ̇li̇şki̇n Tutumlarının Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesi̇ Orhan Ercan-Sıddık Doğruluk-Nagihan Kösece paid
Örgütsel Vatandaşlık Davranışından Zorunlu Vatandaşlık Davranışına Şebnem Aslan-Melek Yağcı Özen paid
Güç: Kültürel Bağlamda Atasözleri̇ ve Deyi̇mler Açılımı Şebnem Aslan-Seda Uyar paid
Endüstri̇ 4.0 Geli̇şi̇m Süreci̇ ve Sağlıkta Di̇ji̇tal Dönüşüm Şebnem Aslan-Şerife Güzel paid
Meslek Kuruluşlarının Beledi̇yelerde Karar Alma Süreci̇ne Katılımı: Muğla Örneği̇ Mesut Koç paid
Halkla İ̇li̇şki̇ler Modellemesi̇nde İ̇ki̇ Yönlü Si̇metri̇k Model İ̇le İ̇ki̇ Yönlü Asi̇metri̇k Model Arasındaki̇ Uygulama Farklılıkları Esra Özkan Pi̇r paid